Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 6 godzin temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 22 godziny temu
W dniu 4.01.2013 r. w godzinach wieczornych mogą wystąpić przerwy w dostępie do systemu USOSweb w związku z planowaną migracją systemu.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Witaj w systemie UL Uniwersytetu Warszawskiego

Serwis rejestracji żetonowych umożliwia rejestrowanie się na przedmioty. Przedmioty te na ogół dostępne są dla wszystkich studentów Uniwersytetu Warszawskiego, niezależnie od kierunku studiów.


LISTA REJESTRACJI
10.04.2014        "PŁATNE OGUNy !!!"

Poniżej podane są przedmioty płatne oferowane przez instytucje spoza Uniwersytetu i inne organizacje Uczelni - z którymi Uniwersytet Warszawski podpisał porozumienie - na które mogą rejestrować się studenci w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich. Przedmioty te będą uznawane przez Władze Jednostki jako przedmioty równoważne przedmiotom ogólnouniwersyteckim.
• „Akademia Filmowa”
• „Akademia Polskiego Filmu”
• „Brydż Sportowy - Grupa Początkująca”
• „Brydż Sportowy - Grupa Średniozaawansowana”
• „Brydż Sportowy - Grup Zaawansowana”
• „Brydż Sportowy - Grupa Wyczynowa”
• „Żydowski Uniwersytet Otwarty”

UWAGA!!! (18.04.2014 r.)

W związku z koniecznością aktualizacji oprogramowania, w dniu 23.04.2014 (środa) w godzinach od 15:00 do 18:00
serwis      Rejestracja żetonowa      będzie niedostępny. (DAK)


UWAGA!!! (18.02.2014 r.)

Rejestracje żetonowe - istotne zmiany


W serwisie UL wprowadzono zmiany dotyczące procesu rejestracji. Zostały one opisane w poświęconym im artykule w serwisie USOSownia. Koniecznie powinni się z nim zapoznać wszyscy studenci biorący udział w rejestracjach żetonowych.

Wszelkie pytania oraz uwagi dotyczące przedstawionych w artykule zmian prosimy zgłaszać w tym wątku forum USOSowni
12.02.2014        "Language as a 'window' into 'exotic' cultures"

KOMUNIKAT !
Kolegium Artes Liberales zaprasza do udziału w wykładzie ogólnouniwersyteckim 'Language as a 'window' into 'exotic' cultures', prowadzonym przez dr. Marcina Kilarskiego, profesora wizytującego z UAM w Poznaniu. Zajęcia będą poświęcone roli, jaką pełnią dane językowe w opisie kultur określanych jako ‘egzotyczne’ lub ‘prymitywne’ w humanistyce i naukach społecznych. Zajęcia skierowane są do studentów 1-3 stopnia zainteresowanych relacjami pomiędzy strukturą i różnorodnością języków a kompetencjami poznawczymi, kulturą oraz konstruowaniem rzeczywistości społecznej, a także osób, które planują wykorzystywać dane językowe w swoich własnych badaniach. Zajęcia będą prowadzone w okresie 7 maja - 5 czerwca.

UWAGA!!! (11.12.2013 r.)

Powtarzanie zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników w nauce


Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014, od najbliższej sesji egzaminacyjnej studenci, którzy wykorzystali już dwa żetony egzaminacyjne, będą zobowiązani do zarejestrowania się na 10 godzinny kurs w ramach powtarzanych zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników w nauce.

Kursy z języków: angielskiego i niemieckiego na poziomie B2 będą realizowane on-line na platformie COME: (http://kampus.come.uw.edu.pl/ w terminie: 22.12.2013-18.01.2013
Aby zarejestrować się na egzamin należy:
  • Zarejestrować się na kurs w terminie : 11.12.2013-16.01.2014;
  • Na podstawie dokonanych rejestracji przyznanie zostanie 3 żeton, który umożliwi rejestrację na egzamin.
Biuro Pełnomocnika Rektora UW
ds. Organizacji Nauczania Języków Obcych
SzJO
08.11.2013        "PŁATNE OGUNy !!!"

Poniżej podane są przedmioty płatne oferowane przez instytucje spoza Uniwersytetu i inne organizacje Uczelni - z którymi Uniwersytet Warszawski podpisał porozumienie - na które mogą rejestrować się studenci w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich. Przedmioty te będą uznawane przez Władze Jednostki jako przedmioty równoważne przedmiotom ogólnouniwersyteckim.
• „Akademia Filmowa”
• „Akademia Polskiego Filmu”
• „Brydż Sportowy - Grupa Początkująca”
• „Brydż Sportowy - Grupa Średniozaawansowana”
• „Brydż Sportowy - Grup Zaawansowana”
• „Brydż Sportowy - Grupa Wyczynowa”
• „Żydowski Uniwersytet Otwarty”

26.09.2013         TESTY POZIOMUJĄCE Z JĘZYKÓW OBCYCH

Od czerwca 2006 studenci chcący po raz pierwszy zarejestrować się na zajęcia z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego muszą poddać się testowi poziomującemu on-line. Test ma na celu ułatwienie podjęcia właściwej decyzji co do poziomu zajęć oferowanych studentom Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych. http://www.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl.

12.02.2013         "WAŻNY KOMUNIKAT!!!"

Zbiorczy dokument RMUA dla studentów i doktorantów ubezpieczonych przez Uniwersytet Warszawski
Zgodnie z art.41 punkt 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego, za których odprowadzana była składka na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2012 przez Uczelnię, mogą pobrać zbiorczy dokument RMUA w Kwesturze UW (Dział Płac - Sekcja Rozliczeń Składek ZUS, ul. Karowa 20, III p., pok. 304, tel. 55-23-296, 55-20-698, 55-20-132). Dokumenty wydawane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 13.

29.08.2012        "UWAGA !!! Studenci Uniwersytetu Warszawskiego!"

Na mocy Uchwały nr 119 Senatu UW z dnia 17 czerwca 2009, a także zgodnie ze standardami kształcenia oraz planami i programami studiów, studenci studiów II stopnia, oraz studiów podyplomowych mogą korzystać z lektoratów języków obcych wyłącznie za odpłatnością.
Studenci studiów III stopnia przy wykorzystaniu 120 godz. lektoratu są zwolnieni z 50% odpłatności.

        Informacja dla osób, które nie mogą uzyskać dostepu do modułów

Jeżeli widzisz następujący komunikat:

Brak Uprawnień

Jesteś zalogowany, lecz nie masz prawa dostępu do tego serwisu USOSweb.
Nadal możesz korzystać z tych modułów, które nie wymagają logowania.

  • studenci - należy zgłosić się do dziekanatu i uaktualnić "Planowaną datę ukończenia studiów"
  • pracownicy - należy zgłosić się do dziekanatu i uaktualnić "Datę zakończenia umowy"

Zmiany będą widoczne po migracji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim. Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.

Ogólny opis UL-a dostępny jest na stronach USOSowni. Można tam także znaleźć przewodnik z opisem kolejnych kroków wykonywanych podczas rejestracji.
Ponadto zachęcamy gorąco do czytania informacji dostępnych poprzez lewe menu, w dziale DOKUMENTY.
Informacje na temat rejestracji na zajęcia WF znaleźć można na stronie Studium WF.
Kliknij tutaj , aby dowiedzieć się więcej.

Migracje rozpoczynają się o 2:50, 16:05, 19:05 i kończą się około godziny 3:40, 16:40, 19:40.