Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 1 godz. 43 min. temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 1 dzień i 5 godz. temu
W dniu 4.01.2013 r. w godzinach wieczornych mogą wystąpić przerwy w dostępie do systemu USOSweb w związku z planowaną migracją systemu.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Witaj w systemie UL Uniwersytetu Warszawskiego

Serwis rejestracji żetonowych umożliwia rejestrowanie się na przedmioty. Przedmioty te na ogół dostępne są dla wszystkich studentów Uniwersytetu Warszawskiego, niezależnie od kierunku studiów.


18.12.2014        KOMUNIKAT!!!

W dniu 20.12.2014 (sobota) r. w godzinach 8.00 – 18:00 przeprowadzone zostaną prace konserwacyjne instalacji elektrycznej w budynku d. CIUW na Kampusie Centralnym UW. W związku z pracami system USOS i jego serwisy internetowe (USOSweb, UL, APD itp.) bedą niedostępne.

21.10.2014        UWAGA!!!

Informujemy, że studenci skreśleni z listy studentów (w terminie od 1.07.2014 do 20.10.2014) zostaną administracyjnie wyrejestrowani z lektoratów (semestr zimowy r.a. 2014/2015).
10.09.2014        KOMUNIKAT!!!

Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego uruchamia przedmiot Muzyka Chóralna (kod przedmiotu 5800-CHOR-OG) w semestrze letnim 2014/2015

Studenci chcący uczestniczyć w tym przedmiocie muszą bezwzględnie zgłosić się na przesłuchanie kwalifikacyjne w dniach 7, 8 lub 10 października 2014 r. w godz. 17:00 – 20:00
w siedzibie Chóru Akademickiego UW ul. Żwirki i Wigury 93, pokój 2147 (Kampus Ochota, wydział Geologii UW).

Tylko osoby, które pozytywnie przejdą przesłuchanie mogą wziąć udział w przedmiocie!
02.09.2014        "KOMUNIKAT !!!"

II tura eliminacji na przedmiot ogólnouniwersytecki - Teatr (kod przedmiotu 6200-TeatrHyb-OG)w roku akademickiego 2014/2015 odbędzie się 30 września o godz. 18.00 w sali 107 w budynku Starej Biblioteki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Warunkiem koniecznym przystąpienia do eliminacji jest wcześniejsze przesłanie zgłoszenia z imieniem, nazwiskiem, kierunkiem i rokiem studiów drogą mailową na adres: teatr.hybrydy@uw.edu.pl
LISTA REJESTRACJI
10.04.2014        "PŁATNE OGUNy !!!"

Poniżej podane są przedmioty płatne oferowane przez instytucje spoza Uniwersytetu i inne organizacje Uczelni - z którymi Uniwersytet Warszawski podpisał porozumienie - na które mogą rejestrować się studenci w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich. Przedmioty te będą uznawane przez Władze Jednostki jako przedmioty równoważne przedmiotom ogólnouniwersyteckim.
• „Akademia Filmowa”
• „Akademia Polskiego Filmu”
• „Brydż Sportowy - Grupa Początkująca”
• „Brydż Sportowy - Grupa Średniozaawansowana”
• „Brydż Sportowy - Grup Zaawansowana”
• „Brydż Sportowy - Grupa Wyczynowa”
• „Żydowski Uniwersytet Otwarty”

02.06.2014        "Rejestracja na przedmiot: Emisja głosu - śpiew chóralny w cyklu 2014Z"

Informacja dla osób, które chcą się zarejestrować na przedmiot ogólnouniwersytecki 2600-EG-OG Emisja głosu - śpiew chóralny w cyklu 2014Z:"

Studenci mogą rejestrować się na przedmiot po pozytywnym przejściu przesłuchań. Studenci, którzy nie przejdą przesłuchań muszą się wyrejestrować. Przesłuchania odbywają się w I turze: 17 VI w godz. 17.00-18.00, w II turze: 30 IX i 7 X godz. 17.00 - 18.30 w sali BP 01 WZ ul. Szturmowa 1/3.

Możliwe jest też przesłuchanie w innym terminie, należy umówić się indywidualnie pisząc na adres : joannadacko7@gmail.com
09.05.2014        "KOMUNIKAT !!!"

W roku akad. 2014/15 Teatr Hybrydy UW będzie oferował przedmiot „Teatr” w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich.

ZASADY KWALIFIKACJI NA PRZEDMIOT „TEATR”

Zarejestrować się na przedmiot mogą tylko osoby, które zgłoszą swój udział w eliminacjach drogą mailową na adres: teatr.hybrydy@uw.edu.pl
(w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, nr indeksu, wydział, kierunek i rok studiów oraz telefon kontaktowy),
a następnie przejdą pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne, które odbędzie się 03.06.2014 r. o godz. 18:00 w sali nr 207 Stary BUW.
Szczegóły dotyczące postępowania kwalifikacyjnego podane zostaną na stronie Teatru Hybrydy UW: [1]
07.05.2014        "UWAGA !!! Rejestracje żetonowe - istotne zmiany "

OD SEMESTRU ZIMOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 RUSZAJĄ ZAJĘCIA BLOKU „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ NASTĘPUJACE PRZEDMIOTY

• Przedsiębiorczość
• Biznesplan
• Budowanie pozycji rynkowej małej firmy
• Prawna aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
• Rachunkowość i finanse w małej firmie
• Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej
• Komercjalizacja wiedzy: teoria i praktyka

NA KTÓRE MOŻNA SIĘ REJESTROWAĆ W RAMACH PRZEDMIOTÓW OGÓLNOUNIWERSYTECKICH. BLOK PRZEZNACZONY JEST DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW Z WYJĄTKIEM WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I NAUK EKONOMICZNYCH UW

MOŻNA WYBRAĆ MINIMALNIE 2 PRZEDMIOTY SPOŚRÓD PRZEDSTAWIONYCH PROPOZYCJI. PRZEDMIOT „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ" JEST PODSTAWĄ W WYBORZE Z KAŻDYM DOWOLNYM Z 6 POZOSTAŁYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD BLOKU.

OSOBY, KTÓRE W CIĄGU ROKU AKADEMICKIEGO ZALICZĄ CO NAJMNIEJ 4 PRZEDMIOTY Z BLOKU W TYM PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ) OTRZYMAJĄ CERYFIKAT.


W RAZIE PYTAŃ PROSZĘ O KONTAKT POD NR TEL 22 55 40 800
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH!
CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII UW I WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UW.

18.02.2014        "UWAGA !!! Rejestracje żetonowe - istotne zmiany "

W serwisie UL wprowadzono zmiany dotyczące procesu rejestracji. Zostały one opisane w poświęconym im artykule w serwisie USOSownia. Koniecznie powinni się z nim zapoznać wszyscy studenci biorący udział w rejestracjach żetonowych.

Wszelkie pytania oraz uwagi dotyczące przedstawionych w artykule zmian prosimy zgłaszać w tym wątku forum USOSowni
12.02.2014        "Language as a 'window' into 'exotic' cultures"

KOMUNIKAT !
Kolegium Artes Liberales zaprasza do udziału w wykładzie ogólnouniwersyteckim 'Language as a 'window' into 'exotic' cultures', prowadzonym przez dr. Marcina Kilarskiego, profesora wizytującego z UAM w Poznaniu. Zajęcia będą poświęcone roli, jaką pełnią dane językowe w opisie kultur określanych jako ‘egzotyczne’ lub ‘prymitywne’ w humanistyce i naukach społecznych. Zajęcia skierowane są do studentów 1-3 stopnia zainteresowanych relacjami pomiędzy strukturą i różnorodnością języków a kompetencjami poznawczymi, kulturą oraz konstruowaniem rzeczywistości społecznej, a także osób, które planują wykorzystywać dane językowe w swoich własnych badaniach. Zajęcia będą prowadzone w okresie 7 maja - 5 czerwca.

11.12.2013 r.        "UWAGA !!!"

Powtarzanie zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników w nauce


Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne od roku akademickiego 2013/2014, od najbliższej sesji egzaminacyjnej studenci, którzy wykorzystali już dwa żetony egzaminacyjne i zamierzają po raz kolejny podejść do egzaminu certyfikacyjnego, będą zobowiązani do zarejestrowania się na 10 godzinny kurs on-line w ramach powtarzania zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników w nauce. Koszt kursu wraz z weryfikacją efektów 150 PLN.

Aby zarejestrować się na egzamin certyfikacyjny należy:
Student otrzymuje kolejny żeton egzaminacyjny po uregulowaniu płatności za kurs. Brak opłaty uniemożliwi dokonanie rejestracji.


Biuro Pełnomocnika Rektora UW
ds. Organizacji Nauczania Języków Obcych
SzJO
26.09.2013         TESTY POZIOMUJĄCE Z JĘZYKÓW OBCYCH

Od czerwca 2006 studenci chcący po raz pierwszy zarejestrować się na zajęcia z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego muszą poddać się testowi poziomującemu on-line. Test ma na celu ułatwienie podjęcia właściwej decyzji co do poziomu zajęć oferowanych studentom Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych. http://www.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl.

12.02.2013         "WAŻNY KOMUNIKAT!!!"

Zbiorczy dokument RMUA dla studentów i doktorantów ubezpieczonych przez Uniwersytet Warszawski
Zgodnie z art.41 punkt 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego, za których odprowadzana była składka na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2012 przez Uczelnię, mogą pobrać zbiorczy dokument RMUA w Kwesturze UW (Dział Płac - Sekcja Rozliczeń Składek ZUS, ul. Karowa 20, III p., pok. 304, tel. 55-23-296, 55-20-698, 55-20-132). Dokumenty wydawane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 13.

29.08.2012        "UWAGA !!! Studenci Uniwersytetu Warszawskiego!"

Na mocy Uchwały nr 119 Senatu UW z dnia 17 czerwca 2009, a także zgodnie ze standardami kształcenia oraz planami i programami studiów, studenci studiów II stopnia, oraz studiów podyplomowych mogą korzystać z lektoratów języków obcych wyłącznie za odpłatnością.
Studenci studiów III stopnia przy wykorzystaniu 120 godz. lektoratu są zwolnieni z 50% odpłatności.

        Informacja dla osób, które nie mogą uzyskać dostepu do modułów

Jeżeli widzisz następujący komunikat:

Brak Uprawnień

Jesteś zalogowany, lecz nie masz prawa dostępu do tego serwisu USOSweb.
Nadal możesz korzystać z tych modułów, które nie wymagają logowania.

  • studenci - należy zgłosić się do dziekanatu i uaktualnić "Planowaną datę ukończenia studiów"
  • pracownicy - należy zgłosić się do dziekanatu i uaktualnić "Datę zakończenia umowy"

Zmiany będą widoczne po migracji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim. Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.

Ogólny opis UL-a dostępny jest na stronach USOSowni. Można tam także znaleźć przewodnik z opisem kolejnych kroków wykonywanych podczas rejestracji.
Ponadto zachęcamy gorąco do czytania informacji dostępnych poprzez lewe menu, w dziale DOKUMENTY.
Informacje na temat rejestracji na zajęcia WF znaleźć można na stronie Studium WF.
Kliknij tutaj , aby dowiedzieć się więcej.

Migracje rozpoczynają się o 2:50, 16:05, 19:05 i kończą się około godziny 3:40, 16:40, 19:40.