Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Rejestracje

Szybkie odświeżanie

OTWARTE
NIEAKTYWNE
I seria I tury, od: 2018-06-01 21:30:00, do: 2018-06-06 23:59:00, limit wydanych żetonów: 63xPS-SP , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
II seria I tury, od: 2018-06-22 21:30:00, do: 2018-06-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 63xPS-SP
I seria II tury, od: 2018-09-07 21:30:00, do: 2018-09-11 23:59:00, limit wydanych żetonów: 63xPS-SP
II seria II tury, od: 2018-09-24 21:30:00, do: 2018-09-26 23:59:00, limit wydanych żetonów: 63xPS-SP
I seria I tury, od: 2018-06-01 21:30:00, do: 2018-06-06 23:59:00, limit wydanych żetonów: 20xPS-FAK , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
II seria I tury, od: 2018-06-22 21:30:00, do: 2018-06-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 20xPS-FAK
I seria II tury, od: 2018-09-07 21:30:00, do: 2018-09-11 23:59:00, limit wydanych żetonów: 120xPS-FAK
II seria II tury, od: 2018-09-24 21:30:00, do: 2018-09-26 23:59:00, limit wydanych żetonów: 120xPS-FAK
1st round, od: 2018-06-07 21:00:00, do: 2018-06-11 23:59:00, limit wydanych żetonów: 8xPS-FAK-EN , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
2nd round, od: 2018-06-20 21:00:00, do: 2018-06-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 105xPS-FAK-EN
3rd round, od: 2018-09-12 21:00:00, do: 2018-09-14 23:59:00, limit wydanych żetonów: 105xPS-FAK-EN
4th round, od: 2018-09-24 21:00:00, do: 2018-09-26 23:59:00, limit wydanych żetonów: 105xPS-FAK-EN
1st round, od: 2018-06-07 21:00:00, do: 2018-06-11 23:59:00, limit wydanych żetonów: 8xPS-SP-EN , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
2nd round, od: 2018-06-20 21:00:00, do: 2018-06-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 105xPS-SP-EN
3rd round, od: 2018-09-12 21:00:00, do: 2018-09-14 23:59:00, limit wydanych żetonów: 105xPS-SP-EN
4th round, od: 2018-09-24 21:00:00, do: 2018-09-26 23:59:00, limit wydanych żetonów: 105xPS-SP-EN
zapisy na przedmioty ZIP-szkoła letnia (tylko dla uprawnionych), od: 2018-10-01 21:00:00, do: 2018-10-04 23:59:00, limit wydanych żetonów: 80xZIPszl , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
I tura, od: 2018-05-30 21:00:00, do: 2018-06-28 23:59:00, limit wydanych żetonów: 120xLEK
II tura, od: 2018-07-05 21:00:00, do: 2018-07-07 23:59:00, limit wydanych żetonów: 120xLEK
Rejestracja na intensywne kursy językowe lato 2018, od: 2018-05-30 21:00:00, do: 2018-06-28 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xLEK
II tura rejestracji, od: 2018-06-29 21:00:00, do: 2018-07-02 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xLEK
Zapisy na egzaminy w sesji jesiennej r. ak. 2017/18, od: 2018-07-10 21:00:00, do: 2018-08-22 23:59:00, limit wydanych żetonów: 1xEGZ-JO
Zapisy na kursy repetytoryjne z języków obcych, od: 2018-07-10 21:00:00, do: 2018-08-17 23:59:00, limit wydanych żetonów: 10xKURS
I tura zapisów na lektoraty (grupy dedykowane i otwarte) w semestrze zimowym 2018/2019, od: 2018-06-01 21:00:00, do: 2018-06-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xLEK , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
II tura zapisów na lektoraty (wszystkie grupy) w semestrze zimowym 2018/2019, od: 2018-09-20 21:00:00, do: 2018-10-04 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xLEK
UWAGA! dodatkowa tura zapisów na lektoraty ( zapisy na drugi lektorat) w semestrze zimowym 2018/2019, od: 2018-10-08 21:00:00, do: 2018-10-10 23:59:00, limit wydanych żetonów: 120xLEK
tura zapisów na lektoraty (korekty) w semestrze zimowym 2018/2019, od: 2018-10-19 21:00:00, do: 2018-10-23 23:59:00, limit wydanych żetonów: 120xLEK
Zapisy na lektoraty dla studentów niestacjonarnych w roku akad. 2018/19, od: 2018-09-22 21:00:00, do: 2018-10-14 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xLEK , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
II tura, od: 2018-11-03 21:00:00, do: 2018-11-11 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xLEK , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
Rejestracja na intensywne kursy językowe lato 2018, od: 2018-05-30 21:00:00, do: 2018-06-28 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xLEK
II tura rejestracji, od: 2018-06-30 21:00:00, do: 2018-07-03 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xLEK
I tura zapisów na przedmioty ogólnouniwersyteckie (grupy dedykowane i otwarte), od: 2018-06-04 21:00:00, do: 2018-06-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 120xOG , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
II tura zapisów na przedmioty ogólnouniwersyteckie, od: 2018-09-03 21:00:00, do: 2018-10-16 23:59:00, limit wydanych żetonów: 300xOG , tura z giełdą
I tura zapisów na przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne w sem. zimowym 2018/19 (do grup dedykowanych), od: 2018-06-06 21:00:00, do: 2018-06-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 150xPED , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
II tura zapisów na przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne w sem. zimowym 2018/19 (do grup dedykowanych), od: 2018-09-05 21:00:00, do: 2018-09-24 23:59:00, limit wydanych żetonów: 150xPED , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
II tura zapisów na przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne w sem. zimowym 2018/19 (wszystkie grupy), od: 2018-09-25 21:00:00, do: 2018-10-09 23:59:00, limit wydanych żetonów: 210xPED
Rejestracja 1/4, od: 2018-09-24 09:00:00, do: 2018-09-26 13:00:00, limit wydanych żetonów: 60xPOL
Rejestracja 2/4, od: 2018-09-26 14:00:00, do: 2018-10-01 13:00:00, limit wydanych żetonów: 60xPOL
Rejestracja 3/4, od: 2018-10-01 14:00:00, do: 2018-10-05 13:00:00, limit wydanych żetonów: 60xPOL
Rejestracja 4/4, od: 2018-10-05 14:00:00, do: 2018-10-10 09:00:00, limit wydanych żetonów: 60xPOL
Rejestracja 1/4, od: 2018-09-24 09:00:00, do: 2018-09-26 13:00:00, limit wydanych żetonów: 180xOGP
Rejestracja 2/4, od: 2018-09-26 14:00:00, do: 2018-10-01 13:00:00, limit wydanych żetonów: 180xOGP
Rejestracja 3/4, od: 2018-10-01 14:00:00, do: 2018-10-05 13:00:00, limit wydanych żetonów: 180xOGP
Rejestracja 4/4, od: 2018-10-05 14:00:00, do: 2018-10-10 09:00:00, limit wydanych żetonów: 180xOGP
I tura, od: 2018-09-21 21:00:00, do: 2018-09-26 23:59:00, limit wydanych żetonów: 30xWF , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
II tura, od: 2018-09-28 21:00:00, do: 2018-10-02 23:59:00, limit wydanych żetonów: 30xWF , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
III tura, od: 2018-10-04 21:00:00, do: 2018-10-07 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xWF
I tura, od: 2018-06-12 21:30:00, do: 2018-06-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 80xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
II tura, od: 2018-09-12 21:30:00, do: 2018-09-18 23:59:00, limit wydanych żetonów: 80xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
I trura, od: 2018-09-10 21:00:00, do: 2018-09-21 23:59:00, limit wydanych żetonów: 90xWUM