Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Rejestracje

Szybkie odświeżanie

OTWARTE
NIEAKTYWNE
I tura rejestracji, od: 2022-06-06 21:00:00, do: 2022-06-19 23:59:00, limit wydanych żetonów: 12xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
II tura rejestracji, od: 2022-08-29 21:00:00, do: 2022-09-11 23:59:00, limit wydanych żetonów: 12xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
I tura rejestracji, od: 2022-06-06 20:30:00, do: 2022-06-19 23:59:00, limit wydanych żetonów: 5xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
II tura rejestracji, od: 2022-08-29 20:30:00, do: 2022-09-11 23:59:00, limit wydanych żetonów: 10xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
I tura rejestracji, od: 2022-06-06 21:30:00, do: 2022-06-19 23:59:00, limit wydanych żetonów: 12xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
II tura rejestracji, od: 2022-08-29 21:30:00, do: 2022-09-11 23:59:00, limit wydanych żetonów: 12xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
III tura rejestracji, od: 2022-12-12 20:30:00, do: 2022-12-18 23:59:00, limit wydanych żetonów: 12xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
IV tura rejestracji, od: 2023-01-17 21:00:00, do: 2023-01-28 23:59:00, limit wydanych żetonów: 4xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
V tura rejestracji, od: 2023-02-06 20:00:00, do: 2023-02-10 23:59:00, limit wydanych żetonów: 12xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
I tura rejestracji, od: 2022-06-06 21:30:00, do: 2022-06-19 23:59:00, limit wydanych żetonów: 24xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
II tura rejestracji, od: 2022-08-29 21:30:00, do: 2022-09-11 23:59:00, limit wydanych żetonów: 24xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
III tura rejestracji, od: 2022-12-12 20:30:00, do: 2022-12-18 23:59:00, limit wydanych żetonów: 24xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
I tura rejestracji, od: 2022-06-06 21:30:00, do: 2022-06-19 23:59:00, limit wydanych żetonów: 24xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
II tura rejestracji, od: 2022-08-29 21:30:00, do: 2022-09-11 23:59:00, limit wydanych żetonów: 24xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
III tura rejestracji, od: 2022-12-12 20:30:00, do: 2022-12-18 23:59:00, limit wydanych żetonów: 24xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
I tura rejestracji, od: 2023-06-05 22:00:00, do: 2023-06-18 23:59:00, limit wydanych żetonów: 12xWPIA-SEM , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
II tura rejestracji, od: 2023-08-28 21:00:00, do: 2023-09-10 23:59:00, limit wydanych żetonów: 12xWPIA-SEM , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
I tura rejestracji, od: 2023-06-05 20:30:00, do: 2023-06-18 23:59:00, limit wydanych żetonów: 5xWPIA-SEM , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
II tura rejestracji, od: 2023-08-28 20:30:00, do: 2023-09-10 23:59:00, limit wydanych żetonów: 10xWPIA-SEM , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
I tura rejestracji, od: 2023-06-05 21:30:00, do: 2023-06-18 23:59:00, limit wydanych żetonów: 12xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
II tura rejestracji, od: 2023-08-28 21:30:00, do: 2023-09-10 23:59:00, limit wydanych żetonów: 12xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
III tura rejestracji, od: 2023-12-11 20:30:00, do: 2023-12-17 23:59:00, limit wydanych żetonów: 12xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
IV tura rejestracji, od: 2024-02-05 20:00:00, do: 2024-02-08 23:59:00, limit wydanych żetonów: 12xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
I tura rejestracji, od: 2023-06-05 21:30:00, do: 2023-06-18 23:59:00, limit wydanych żetonów: 24xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
II tura rejestracji, od: 2023-08-28 21:30:00, do: 2023-09-10 23:59:00, limit wydanych żetonów: 24xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
III tura rejestracji, od: 2023-12-11 20:30:00, do: 2023-12-17 23:59:00, limit wydanych żetonów: 24xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
IV tura rejestracji, od: 2024-02-05 20:00:00, do: 2024-02-08 23:59:00, limit wydanych żetonów: 24xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
I tura rejestracji, od: 2023-06-05 21:30:00, do: 2023-06-18 23:59:00, limit wydanych żetonów: 24xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
II tura rejestracji, od: 2023-08-28 21:30:00, do: 2023-09-10 23:59:00, limit wydanych żetonów: 24xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
III tura rejestracji, od: 2023-12-11 20:30:00, do: 2023-12-17 23:59:00, limit wydanych żetonów: 24xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
IV tura rejestracji, od: 2024-02-05 20:00:00, do: 2024-02-08 23:59:00, limit wydanych żetonów: 24xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie w blokach wakacyjnych w roku akad. 2022/23, od: 2023-05-29 21:00:00, do: 2023-06-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 120xOG
I tura zapisów na przedmioty ogólnouniwersyteckie (grupy dedykowane i otwarte), od: 2023-06-05 21:00:00, do: 2023-06-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 120xOG , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
II tura zapisów na przedmioty ogólnouniwersyteckie, od: 2023-09-11 21:00:00, do: 2023-10-23 23:59:00, limit wydanych żetonów: 300xOG
I tura zapisów na przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne (do grup dedykowanych), od: 2023-06-01 21:00:00, do: 2023-06-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 270xPED , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
II tura zapisów na przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne (do grup dedykowanych), od: 2023-09-07 21:00:00, do: 2023-10-02 23:59:00, limit wydanych żetonów: 270xPED , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
III tura zapisów na przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne, od: 2023-10-03 21:00:00, do: 2023-10-23 23:59:00, limit wydanych żetonów: 270xPED
I tura rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie, od: 2023-12-04 21:00:00, do: 2023-12-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 120xOG , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
II tura rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie, od: 2024-01-22 21:00:00, do: 2024-03-12 23:59:00, limit wydanych żetonów: 300xOG
I tura zapisów na przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne (do grup dedykowanych), od: 2023-12-11 21:00:00, do: 2023-12-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 270xPED , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
II tura zapisów na przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne (do grup dedykowanych), od: 2024-01-18 21:00:00, do: 2024-02-12 23:59:00, limit wydanych żetonów: 270xPED , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
III tura zapisów na przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne, od: 2024-02-13 21:00:00, do: 2024-03-12 23:59:00, limit wydanych żetonów: 270xPED
I tura zapisów na przedmioty ogólnouniwersyteckie (grupy dedykowane i otwarte), od: 2024-06-03 21:00:00, do: 2024-06-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 120xOG , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
II tura zapisów na przedmioty ogólnouniwersyteckie, od: 2024-09-09 21:00:00, do: 2024-10-25 23:59:00, limit wydanych żetonów: 300xOG
I tura zapisów na przedmioty umożliwiające uzyskanie uprawnień pedagogicznych (do grup dedykowanych), od: 2024-06-10 21:00:00, do: 2024-06-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 270xPED , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
II tura zapisów na przedmioty umożliwiające uzyskanie uprawnień pedagogicznych (do grup dedykowanych), od: 2024-09-05 21:00:00, do: 2024-09-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 270xPED , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
III tura zapisów na przedmioty umożliwiające uzyskanie uprawnień pedagogicznych, od: 2024-10-01 21:00:00, do: 2024-10-25 23:59:00, limit wydanych żetonów: 270xPED
Zapisy na egzamin poprawkowy (marzec 2024), od: 2024-02-10 21:00:00, do: 2024-02-15 23:59:00, limit wydanych żetonów: 1xEGZ-JO , tylko dla uprawnionych
Zapisy na lektoraty dla studentów niestacjonarnych Centrum Europejskiego, od: 2024-02-01 21:00:00, do: 2024-02-19 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xLEK , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
II tura rejestracji, od: 2024-02-23 21:00:00, do: 2024-02-27 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xLEK , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
Zapisy na egzaminy certyfikacyjne w sesji zimowej roku akademickiego 2023/24, od: 2023-12-15 21:00:00, do: 2024-01-16 23:59:00, limit wydanych żetonów: 1xEGZ-JO
Rejestracja na kursy repetytoryjne z języków obcych w sesji poprawkowej 2023/24, od: 2024-02-08 21:00:00, do: 2024-02-10 23:59:00, limit wydanych żetonów: 10xKURS
Rejestracja na kursy repetytoryjne z języków obcych w semestrze zimowym 2023/2024, od: 2023-12-15 21:00:00, do: 2024-01-12 23:59:00, limit wydanych żetonów: 10xKURS
wyrejestrowanie, od: 2024-01-26 21:00:00, do: 2024-01-30 21:00:00, limit wydanych żetonów: 120xLEK
I tura rejestracji na lektoraty w semestrze letnim 2023/2024, od: 2024-02-01 21:00:00, do: 2024-02-19 23:59:00, limit wydanych żetonów: 120xLEK
II tura rejestracji na lektoraty w semestrze letnim 2023/2024, od: 2024-02-23 21:00:00, do: 2024-02-27 23:59:00, limit wydanych żetonów: 120xLEK
Zapisy na lektoraty dla studentów niestacjonarnych, od: 2024-02-01 21:00:00, do: 2024-02-19 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xLEK , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
II tura rejestracji, od: 2024-02-23 21:00:00, do: 2024-02-27 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xLEK , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
Rejestracja na lektoraty w semestrze zimowym 2023/24, od: 2023-06-02 21:00:00, do: 2023-06-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xLEK , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
II tura zapisów na lektoraty w semestrze zimowym 2023/2024 (grupy dedykowane i otwarte), od: 2023-09-14 21:00:00, do: 2023-10-07 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xLEK
III tura zapisów na lektoraty (zapisy na drugi lektorat) w semestrze zimowym 2023/2024, od: 2023-10-10 21:00:00, do: 2023-10-15 23:59:00, limit wydanych żetonów: 120xLEK
IV tura zapisów na lektoraty (korekty) w semestrze zimowym 2023/2024, od: 2023-10-19 21:00:00, do: 2023-10-22 23:59:00, limit wydanych żetonów: 120xLEK
Zapisy na lektoraty dla studentów niestacjonarnych w roku akad. 2023/24, od: 2023-09-19 21:00:00, do: 2023-10-15 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xLEK , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
II tura, od: 2023-10-19 21:00:00, do: 2023-10-23 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xLEK , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
Rejestracja na intensywne kursy zimowe, od: 2024-01-18 21:00:00, do: 2024-02-08 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xLEK
Rejestracja na lektoraty dla studentów studiów II-go stopnia w semestrze letnim 2023/2024, od: 2024-02-01 21:00:00, do: 2024-02-19 23:59:00, limit wydanych żetonów: 30xLEK2
II tura rejestracji na lektoraty dla studentów studiów II-go stopnia w semestrze letnim 2023/2024, od: 2024-02-23 21:00:00, do: 2024-02-27 23:59:00, limit wydanych żetonów: 30xLEK2
Rejestracja na lektoraty dla studentów studiów II-go stopnia w semestrze zimowym 2023/2024, od: 2023-06-06 21:00:00, do: 2023-06-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 30xLEK2 , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
II tura rejestracji, od: 2023-09-16 21:00:00, do: 2023-10-10 23:59:00, limit wydanych żetonów: 30xLEK2 , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
Rejestracja 1, od: 2023-06-12 12:00:00, do: 2023-06-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xPOL
Rejestracja 2, od: 2023-09-14 12:00:00, do: 2023-09-28 12:00:00, limit wydanych żetonów: 60xPOL
Rejestracja 3, od: 2023-09-28 16:00:00, do: 2023-10-03 12:00:00, limit wydanych żetonów: 60xPOL
Rejestracja 4, od: 2023-10-03 16:00:00, do: 2023-10-07 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xPOL
Rejestracja 5, od: 2023-10-10 12:00:00, do: 2023-10-15 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xPOL
Rejestracja 6, od: 2023-10-19 12:00:00, do: 2023-10-22 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xPOL
Rejestracja 1, od: 2023-06-12 12:00:00, do: 2023-06-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 180xOGP
Rejestracja 2, od: 2023-09-14 12:00:00, do: 2023-09-28 12:00:00, limit wydanych żetonów: 180xOGP
Rejestracja 3, od: 2023-09-28 16:00:00, do: 2023-10-03 12:00:00, limit wydanych żetonów: 180xOGP
Rejestracja 4, od: 2023-10-03 16:00:00, do: 2023-10-07 23:59:00, limit wydanych żetonów: 180xOGP
Rejestracja 5, od: 2023-10-10 12:00:00, do: 2023-10-15 23:59:00, limit wydanych żetonów: 180xOGP
Rejestracja 6, od: 2023-10-19 12:00:00, do: 2023-10-22 23:59:00, limit wydanych żetonów: 180xOGP
I tura, od: 2024-01-29 21:00:00, do: 2024-02-06 23:59:00, limit wydanych żetonów: 30xWF , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
II tura, od: 2024-02-13 21:00:00, do: 2024-02-18 23:59:00, limit wydanych żetonów: 30xWF , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
III tura, od: 2024-02-20 21:00:00, do: 2024-02-25 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xWF , tura przeznaczona dla grup dedykowanych