Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie (tzw. wolnego dostępu) w roku akad. 2017/18

Szybkie odświeżanie

Kod grupy 
Nazwa grupy przedmiotów 
0000-FOREIGN-OG Courses in foreign languages
0000-HUM-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
0000-KINT Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
0000-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
0000-PRZEDS-OG Przedsiębiorczość
0000-SCISLE-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
0000-SPOL-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
1000-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
1100-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Fizyki
1200-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Chemii
1300-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
1400-BIOL-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Biologii
1900-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
2100-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
2200-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Prawa i Administracji
2300-OG Przedmioty ogólnouniweryteckie Wydziału Pedagogicznego
2400-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
2500-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Psychologii
2500-PL-F4 Psychologia Osobowości, emocji i motywacji oraz różnic indywidualnych
2500-PL-OB Zajęcia obligatoryjne
2500-PL-PS-FO Fakultety ogólnoakademickie
2600-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Zarządzania
2700-DOK Przedmioty do wyboru dla studiów doktoranckich
2700-L-IN-Z-FAK IN Fakultety Zaoczne I stopnia
2700-OG-2017L Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii - 2017L
3000-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Polonistyki
3002-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Kultury Polskiej
3005-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Slawistyki
3006-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Filologii Klasycznej
3020-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie KJOWPiB
3101-OGUN Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Archeologii
3102-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie IEiAK
3104-JS-OG Zajęcia ogólnouniwersyteckie w ramach Studiów Żydowskich
3104-L2-1 Przedmioty dla I roku studiów licencjackich
3104-L2-JS Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
3104-L2-JS-1 Przedmioty dla I roku Studiów Żydowskich (I stopień)
3104-L2-JS-2 Przedmioty dla II roku Studiów Żydówskich (I stopień)
3104-L2-JS-3 Przedmioty dla III roku Studiów Żydowskich (I stopień)
3104-L2-JS-FAK Przedmioty fakultatywne, Studia Żydowskie (I stopień)
3104-L2ZFAK Zajęcia fakultatywne, studia I stopnia, licencjat (program od 2012)
3104-M-JS Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich, II stopień
3104-M-JS-UZUP Przedmioty uzupełniające, Studia Żydowskie, II stopień
3104-M2BLOK1-SS BLOK: Świat Starożytny, studia II stopnia, magisterskie (nowy program od 2012)
3104-M2BLOK3-SNW BLOK: Świat nowożytny, studia II stopnia, magisterskie (nowy program od 2012)
3104-M2BLOK4-HSP BLOK "Historia społeczna XIX i XX wieku", studia II stopnia, magisterskie (nowy program od 2012)
3104-M2BLOK5-HKC BLOK "Historia Kościołów chrześcijańskich", studia II stopnia, magisterskie (nowy program od 2012)
3104-M2BLOK6-HG BLOK "Historia gospodarcza", studia II stopnia, magisterskie (nowy program od 2012)
3104-M2BLOK7-HWS BLOK "Historia wojskowości", studia II stopnia, magisterskie (nowy program od 2012)
3104-M2BLOK9-HR16 BLOK "Historia Rosji", studia II stopnia, magisterskie (program od 2016)
3104-M2OS Przedmioty okołoseminaryjne, studia II stopnia
3104-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
3104-WH Wykłady historyczne
3104-Z-OB-JEZ Zajęcia obcojęzyczne w IH UW
3105-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historii Sztuki
3106-F Przedmioty fakultatywne dla studentów studiów stacjonarnych
3106-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Muzykologii
3201-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Lingwistyki Stosowanej
3202-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Rusycystyki
3222-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Ukrainistyki
3223-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
3304-3 Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
3304-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Romanistyki
3304-SKMP Seminaria tematyczne, wykłady monograficzne, konwersatoria kierunkowe, profil przekładowy
3320-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Hungarystyki
3321-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Italianistyki
3322-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Lingwistyki Formalnej
3401-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Profilaktyki społecznej i Resocjalizacji
3402-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
3501-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Filozofii
3502-ANG Przedmioty prowadzone w językach obcych
3502-FAK-WAR-Z Fak. warsztaty 30 h (semestr zimowy)
3502-FAK-wyk.3 Fak. wykłady 30 h (semestr letni)
3502-FAK-wyk2 Fak. wykłady 30 h (semestr zimowy)
3502-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Socjologii
3600-OG Wydział Orientalistyczny - przedmioty ogólnouniwersyteckie
3620-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Studium Europy Wschodniej
3700-AL-MISH-S Przedmioty oferowane przez KAL - moduł społeczny MISH
3700-AL-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie w Kolegium AL
3700-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie W "AL" UW
4003-ERASMUS Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
4003-OG przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
4014-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów
4016-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Studiów Społecznych UW
4100-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie CKNJOiEE UW
4208-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Euroreg
4219-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie OSA
6200-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Teatru Hybrydy
6400-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Nowych Technologii UW
8004-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie AZS
8101-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie organizowane przez Polska Fundację im. Roberta Schumana
8102-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji
8111-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Fundacji Pro Arttech
8116-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Teatru Żydowskiego – Centrum Kultury Jidysz
8119-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Filmoteki Narodowej