Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
1000-00FN2-OG Semestr letni 2018/19 Filozofia nauk ścisłych i matematyki od XIX w.
1100-HPS-OG Semestr letni 2018/19 History of physical sciences
1400-111CWB-OG Semestr letni 2018/19 Chór Wydziału Biologii
1900-1FHO2-OG Semestr letni 2018/19 Historia odkryć geograficznych II
1900-POGRA-OG Semestr letni 2018/19 Pogranicza kulturowe - specyfika, różnorodność, tożsamość mieszkańców
2700-L-HPP-OG Semestr letni 2018/19 Historia prasy polskiej
2700-L-RPZK-OG Semestr letni 2018/19 Różne przypadki z życia książki
2700-M-ZDB-OG Semestr letni 2018/19 Zarządzanie danymi badawczymi
3001-OIC-OG Semestr letni 2018/19 Oglądać i czytać. Wybrane zagadnienia związków tekstu i obrazu
3001-TMP-OG Semestr letni 2018/19 Tekst medialny w interpretacji porównawczej
3002-KON2018K36-OG Semestr letni 2018/19 Antropologia seksualności
3002-KON2018K37-OG Semestr letni 2018/19 Narracje przestrzenne
3002-KON2018K45-OG Semestr letni 2018/19 Narzędzia antropologiczne
3002-KON2018K49-OG Semestr letni 2018/19 Think-tanki w kulturze współczesnej
3002-PBGW1-OG Semestr letni 2018/19 Poland 101: Beginner’s Guide to Polish Culture, History and Society
3003-JPN-OG Semestr letni 2018/19 O języku polskim dla niepolonistów
3003-PPP-OG Semestr letni 2018/19 Poprawna polszczyzna: praktyczna stylistyka oraz redakcja tekstu
3003-TSH-OG Semestr letni 2018/19 Tajemnice słów. Historia i dzieje kultury polskiej zapisane w języku
3005-POLEKS-OG Semestr letni 2018/19 Podstawy leksykografii elektronicznej dla humanistów
3005-SCS2-OG Semestr letni 2018/19 Język staro-cerkiewno-słowiański (2)
3005-SLOVAKDOC-OG Semestr letni 2018/19 Slovak culture in the light of Slovak documentary films
3006-ANT-OG Semestr letni 2018/19 Apokryfy Nowego Testamentu
3006-EKB-OG Semestr letni 2018/19 Elementy kultury baroku
3006-KFP-OG Semestr letni 2018/19 Klasyczna filozofia polityki
3006-LCG-OG Semestr letni 2018/19 Literatura chrześcijańska grecka
3006-LNOB-OG Semestr letni 2018/19 Literatura nowołacińska okresu baroku
3006-MSG-OG Semestr letni 2018/19 Muzyka starożytnej Grecji
3006-PPI-OG Semestr letni 2018/19 Podróże po Italii i różne oblicza Włoch w relacjach polskich artystów od XVII wieku do współczesności
3006-RPKLR-OG Semestr letni 2018/19 Rzymski paradygmat kultury literackiej renesansu
3007-ESL-OG Semestr letni 2018/19 Etyka słowa
3007-MZF-OG Semestr letni 2018/19 Mitologiczne źródła fantastyki XX i XXI wieku
3007-NUD-OG Semestr letni 2018/19 Nasz Uniwersytet - dzieje wydziałów humanistycznych
3007-PIB-OG Semestr letni 2018/19 Polska i Belgia. Dialog kultur, literatur i historii
3020-JGR-OG Semestr letni 2018/19 Językoznawstwo generatywne
3020-JWA-OG Semestr letni 2018/19 Językoznawstwo wschodnioazjatyckie
3020-PKN-OG Semestr letni 2018/19 Z problemów komunikacji niesłyszących
3101-DW0054-OG Semestr letni 2018/19 Od Estów do Prusów
3101-DWBOS-OG Semestr letni 2018/19 Królestwo Bosporańskie
3101-DWDWOR-OG Semestr letni 2018/19 Na dworze perskiego króla. Życie dworskie i ideologia władzy królewskiej w starożytnym Iranie
3101-DWFAR-OG Semestr letni 2018/19 Armia faraonów
3101-DWJED-OG Semestr letni 2018/19 Historia i kultura Jedwabnego Szlaku
3101-DWKOG-OG Semestr letni 2018/19 Archeologia kognitywna, czyli co oni sobie myśleli
3101-DWKONS-OG Semestr letni 2018/19 Konstandinos Kawafis i jego świat antyczny
3101-DWKOW-OG Semestr letni 2018/19 Archeologia mody Barbarzyńców. Od kowala do jubilera
3101-DWKRU-OG Semestr letni 2018/19 Krucjaty nadbałtyckie. Perspektywa archeologiczna
3101-DWMEDR-OG Semestr letni 2018/19 Mass media w starożytnym Rzymie
3101-DWPOP-OG Semestr letni 2018/19 Archeologia w kulturze popularnej
3101-DWREC-OG Semestr letni 2018/19 Recepcja antyku
3101-DWSZA-OG Semestr letni 2018/19 Szaman, kapłan, Święty Król: wybrane zagadnienia z antropologii religii
3101-DWZYC-OG Semestr letni 2018/19 Życie codzienne w cieniu Wezuwiusza
3102-FLEW-OG Semestr letni 2018/19 Antropologia czasu wolnego (Leisure Worlds)
3102-LAAL-OG Semestr letni 2018/19 Antropologia a lingwistyka
3102-LAFPO-OG Semestr letni 2018/19 Afryka postkolonialna - wojny, konflikty, problemy rozwojowe
3102-LETR-OG Semestr letni 2018/19 Etnografia regionalna Polski
3102-LPAAM-OG Semestr letni 2018/19 Wstęp do antropologii Ameryk
3104-KON15ER-WB/L-OG Semestr letni 2018/19 Geschichte "Volkspolens", 1944 - 1989. Eine Einführung. cz.II
3104-L2F-EH16-OG Semestr letni 2018/19 Zajęcia fakultatywne. Egipt w relacjach XIX-wiecznych polskich podróżników
3104-LJS-ERETZ-OG Semestr letni 2018/19 Etniczność i religie: od etnogenezy Izraela do powstania Machabeuszy
3104-LJS-ERZHEL-OG Semestr letni 2018/19 Etniczność i religie: Żydzi w epoce hellenistycznej i rzymskiej
3104-LJS-PI-OG Semestr letni 2018/19 Państwo Izrael
3104-LJS-ZPZ-OG Semestr letni 2018/19 Żydzi pod zaborami
3104-M2HG-GMYS-OG Semestr letni 2018/19 Główne zjawiska w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej Europy (XII-XVI w.)(blok: Historia gospodarcza)
3104-M2HG-GSZ18-OG Semestr letni 2018/19 Miejsce państwa w gospodarce europejskiej w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia (blok: Historia gospodarcza)
3104-M2HR-WBHR-OG Semestr letni 2018/19 Wprowadzenie do badań nad historią Rosji (blok: Historia Rosji)
3104-M2HR-WIKOZ-OG Semestr letni 2018/19 Wielonarodowe Imperium: Kozacy w Imperium (blok: Historia Rosji)
3104-M2HR-WIPIR-OG Semestr letni 2018/19 Wielonarodowe Imperium: Polaków i Rosjan konterfekt wzajemny - kino historyczne a stereotypy
3104-M2HR-WP-OG Semestr letni 2018/19 Wizje przeszłości Ruś - Wielkie Księstwo Moskiewskie - wielonarodowe Imperium Rosyjskie (blok: Historia Rosji)
3104-M2HS-AJJ17-OG Semestr letni 2018/19 Wybrane problemy historii społecznej XX wieku. Kino na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX w. (blok: Historia społeczna XIX i XX wiek)
3104-M2HS-DK17-OG Semestr letni 2018/19 Wybrane problemy historii społecznej XX w. - Płeć kulturowa i zmiana społeczna w świetle kultury popularnej (blok: Historia społeczna XIX i XX w.)
3104-M2OS-17GSZEL-OG Semestr letni 2018/19 Zajecia okołoseminaryjne. Literatura piękna i film w warsztacie historyka
3104-M2OS-ZHKS/L-OG Semestr letni 2018/19 Zajęcia okołoseminaryjne. Późnośredniowieczne i nowożytne konwersatorium Zespołu Historii Kultury Staropolskiej dla doktorantów i magistrantów kierunków humanistycznych, cz. II
3104-M2SNW-DJCW18-OG Semestr letni 2018/19 Wielkie zagadnienia epoki nowożytnej: Dwór jako instytucja władzy, szkoła elit i środowisko kulturalne
3104-M2TR-ROS/L-OG Semestr letni 2018/19 Translatorium z języka rosyjskiego
3104-WH15GAW/L-OG Semestr letni 2018/19 Dzieje Rzeszy Niemieckiej w średniowieczu. Cz.II
3104-WH15HG-GMYS-OG Semestr letni 2018/19 Gospodarka średniowiecza i jej społeczno-kulturowe konteksty (XII-XV w.)(blok: Historia gospodarcza)
3104-WH15HKCH-PSK-OG Semestr letni 2018/19 Dzieje Kościoła katolickiego w XX w. Historia Kościołów chrześcijańskich z elementami historii historiografii i metodologii. (blok: Historia Kościołów chrześcijańskich)
3104-WH15HR-ORDI-OG Semestr letni 2018/19 Od Rusi do początku Imperium (blok: Historia Rosji)
3104-WH15HSRZ-OG Semestr letni 2018/19 Historia starożytnego Rzymu
3104-WH15HW-MN2-OG Semestr letni 2018/19 Historia wojskowości: XIX-XX wiek. (blok: Historia wojskowości)
3104-WH15MDYG2-OG Semestr letni 2018/19 Zagadnienie feudalizmu w historiografii europejskiej oraz amerykańskiej
3104-WH15TO/L-OG Semestr letni 2018/19 Biznes jak wino (nowe spojrzenie). Tradycje polskiej przedsiębiorczości. cz. II
3104-WH16HS-KS-OG Semestr letni 2018/19 Historia społeczna XX wieku. Społeczeństwo polskie między wojnami (1918-1939). (blok: Historia społeczna XIX i XX w.)
3104-WH16HS-MK-OG Semestr letni 2018/19 Historia społeczna XIX w.: Dawny ustrój i rewolucje. Francuskie państwo i społeczeństwo od końca XVII do zamachu 18 brumaire’a 1799 r. (blok: Historia społeczna XIX i XX wiek)
3104-WH16JSMWIL/L-OG Semestr letni 2018/19 Dzieje i kultura Hiszpanii muzułmańskiej i Afryki Północnej, 1031-1492
3104-WH16MAJ-OG Semestr letni 2018/19 Historia Czechosłowacji 1938-1992
3104-WH17HKCH-RM-OG Semestr letni 2018/19 Historia Kościoła w średniowieczu. Historia Kościołów chrześcijańskich z elementami historii historiografii i metodologii. (blok Historia Kosciołów chrześcijańskich)
3104-WH17HS-MZAR-OG Semestr letni 2018/19 Historia społeczna XX wieku. Emocjonalna historia Polski Ludowej (blok: Historia społeczna XIX i XX wieku)
3104-WH17SHW/L-OG Semestr letni 2018/19 Israel - Polska, Żydzi - Polacy (Tak daleko - tak blisko), cz.II
3104-WH17TKIZ2-OG Semestr letni 2018/19 Wiek ideologii: Europa 1789-1917
3104-WH18AZIO/L-OG Semestr letni 2018/19 Proces polityczny w Republice Rzymskiej, cz.II
3104-WH18ER-JRZEP-OG Semestr letni 2018/19 The World of Alexander the Great
3104-WH18HG-MK-OG Semestr letni 2018/19 Rewolucja przemysłowa w Anglii i USA (blok: Historia gospodarcza)
3104-WH18JPYS-OG Semestr letni 2018/19 Kult Najświętszej Marii Panny w kulturze religijnej średniowiecza
3104-WH18MNAG1/L-OG Semestr letni 2018/19 Stosunki polsko-ukraińskie w epoce nowożytnej (1648-1775), cz. II
3104-WH18PJAN-OG Semestr letni 2018/19 Cesarstwo Rzymskie - fenomen antycznego imperium.
3104-WH18TKIZ1/L-OG Semestr letni 2018/19 Dzieje polityczne Europy, 1789-1917, cz.II
3104-WH18WHS-OG Semestr letni 2018/19 Wstęp do historii społecznej (blok: Historia społeczna XIX i XX w.)
3104-WH19GSZ2-OG Semestr letni 2018/19 Historia idei i sztuki Skandynawii – wybrane zagadnienia
3104-WHHR-IRXVIII-OG Semestr letni 2018/19 Imperium Rosyjskie w XVIII w. (blok: Historia Rosji)
3105-AAA2-OG Semestr letni 2018/19 Architecture and Art 1800–2000, Part 2
3105-TAH1618-OG Semestr letni 2018/19 Theories and histories of architecture in Early Modern Europe 1600-1800
3106-BACHMSZA-OG Semestr letni 2018/19 Msza h-moll Bacha i jej konteksty
3106-MAŁ-OG Semestr letni 2018/19 Muzyka Ameryki Łacińskiej
3106-MUSPRACT2-OG Semestr letni 2018/19 Musica practica 2
3106-MUSPRACT4-OG Semestr letni 2018/19 Musica practica 4
3201-1WKL-OG Semestr letni 2018/19 Współczesne kierunki lingwistyczne
3201-1WKLA-OG Semestr letni 2018/19 Współczesne kierunki lingwistyczne
3201-3KORT-OG Semestr letni 2018/19 Korpusy tekstowe w uczeniu się języków przez całe życie
3201-ERT-OG Semestr letni 2018/19 Elementy retoryki
3201-JRPP-OG Semestr letni 2018/19 Język rosyjski prawny i prawniczy (profil prawo karne)
3201-KNJ-OG Semestr letni 2018/19 Korpusy w nauczaniu języków obcych
3201-KNL-OG Semestr letni 2018/19 Komunikacja niewerbalna z perspektywy lingwistycznej
3201-NWP-OG Semestr letni 2018/19 Przekład audiowizualny: napisy
3201-TCD-OG Semestr letni 2018/19 Tekst cyfrowy w dydaktyce i przekładzie
3201-TWP-OG Semestr letni 2018/19 Twitter poetycki
3201-WAS-OG Semestr letni 2018/19 Współczesne angielskie słowotwórstwo
3202-S1OHR12e-OG Semestr letni 2018/19 Historia Rosji II
3202-S1WLW12o-OG Semestr letni 2018/19 Literatura i władza
3202-S2SPJ12e-OG Semestr letni 2018/19 Teorie i metody badań lingwistycznych II
3202-S2SPL13e-OG Semestr letni 2018/19 Teoria literatury i metodologia badań literackich II
3202-S2WMJP12o-OG Semestr letni 2018/19 Język i płeć
3221-S1-0HB12K-OG Semestr letni 2018/19 Historia Białorusi XIX-XX w.
3221-S1-1AIT12K-OG Semestr letni 2018/19 Analiza i interpretacja tekstu litarackiego
3221-S1-1WZT32K-OG Semestr letni 2018/19 Wybrane zagadnienia z translatoryki
3222-LW2K-OG Semestr letni 2018/19 Konwersatorium ze współczesnej literatury ukraińskiej
3223-KJKS-OG Semestr letni 2018/19 Komunikacja językowa w kontekstach społecznych
3223-S2EDJ-OG Semestr letni 2018/19 Europa wczoraj, dziś i jutro. Włochy (kultura, zagadnienia polityczne, literatura, język) w kontekście europejskim
3223-WLL-OG Semestr letni 2018/19 Wprowadzenie do literatury latynoamerykańskiej - część 1
3224-BIAŁPOS-OG Semestr letni 2018/19 Wielkie postaci kultury białoruskiej
3224-DRAMAT-OG Semestr letni 2018/19 Współczesny dramat białoruski, rosyjski i ukraiński po 1991 roku: zmiana paradygmatu
3224-HISTLIT-OG Semestr letni 2018/19 Historia literatury krajów regionu: Litwa
3224-KOBWLIT-OG Semestr letni 2018/19 Kobieta w literaturze i kulturze rosyjskiej
3224-KOSCPRAW-OG Semestr letni 2018/19 Dzieje Kościoła prawosławnego w Europie Środkowo-Wschodniej w XX-XXI wieku
3224-TOLK-OG Semestr letni 2018/19 O pożytkach z opowiadania baśni, czyli dzieło J.R.R. Tolkiena z perspektywy antropologicznej
3302-CMSR-OG Semestr letni 2018/19 Co mówią stare rękopisy: wygląd, pismo, ilustracje i zdobienia
3302-ESE-OG Semestr letni 2018/19 Es war einmal... czasy przeszłe w języku niemieckim
3302-LI-OG Semestr letni 2018/19 Literatura interkulturowa w Niemczech
3302-NJM-OG Semestr letni 2018/19 Niemiecki język medyczny
3302-NJP1-OG Semestr letni 2018/19 Niemiecki język prawa z elementami porównania polskiego i niemieckiego systemu prawa I
3302-NJP2-OG Semestr letni 2018/19 Niemiecki język prawa z elementami porównania polskiego i niemieckiego systemu prawa II
3302-RWSJ-OG Semestr letni 2018/19 Język niemiecki – rozwój wybranych sprawności językowych na poziomie zaawansowanym (C1)
3302-SKD-OG Semestr letni 2018/19 Stare książeczki dla dzieci i młodzieży – czar zapomnianej literatury
3302-SKN-OG Semestr letni 2018/19 Ślady kultury niemieckiej na terenie Polski
3302-ZCS-OG Semestr letni 2018/19 Z czego śmieją się mądrzy ludzie? Humor austriacki, niemiecki i brytyjski – próba porównania
3302-ZNG-OG Semestr letni 2018/19 Znani i nieznani niemieckiego obszaru językowego
3304-1DP1O-HIKF2-OG Semestr letni 2018/19 Historia i kultura Francji. Od Rewolucji do XXI w.
3304-1DP1O-WZJ-OG Semestr letni 2018/19 Wybrane zagadnienia językoznawcze
3304-1DP2O-KJ-001-OG Semestr letni 2018/19 Język i tożsamość
3304-1DP2O-KK-003-OG Semestr letni 2018/19 Sytuacja kobiety w epoce ancien régime'u
3304-1DP2O-KK-005-OG Semestr letni 2018/19 Kulturalny Paryż XIX i XX wieku
3304-1DP2O-KL-007-OG Semestr letni 2018/19 Salony artystyczne - od Diderota do Apollinaire'a
3304-1DP2O-KL-008-OG Semestr letni 2018/19 Opis społeczeństwa na podstawie wybranych tekstów z literatury francuskiej XVII i XVIII w.
3304-1DP2O-KL-009-OG Semestr letni 2018/19 Literatura malgaska w języku francuskim - tradycja i (po?) nowoczesność (XX-XXI w.)
3304-1DP3O-HLF-OG Semestr letni 2018/19 Historia literatury francuskiej - XX w. (po francusku)
3304-1DPXW-KL-6-OG Semestr letni 2018/19 Konwersatorium literaturoznawcze - Zwierzęta i ludzie we francuskiej literaturze średniowiecznej i renesansowej
3304-1DZ1O-HIKF2-OG Semestr letni 2018/19 Historia i kultura Francji. Od Rewolucji do XXI w.
3304-1DZ1O-KL-004-OG Semestr letni 2018/19 Literackie przetworzenia początku Księgi Rodzaju w poezji francuskiej XVI-XX w.
3304-1DZ1O-KL-005-OG Semestr letni 2018/19 Związki literatury i sztuki we francuskojęzycznej literaturze belgijskiej (XIX-XX w.)
3304-1DZ1O-KL-006-OG Semestr letni 2018/19 Wybrane dzieła literatury francuskiej XVII i XVIII w. i ich kontekst historyczno-literacki
3304-1DZXW-KK-007-OG Semestr letni 2018/19 Konwersatorium kulturoznawcze - Sytuacja kobiety w epoce ancien régime'u
3304-1DZXW-KK-008-OG Semestr letni 2018/19 Konwersatorium kulturoznawcze - Ludzie, instytucje, wydarzenia - symbole historii i kultury francuskiej w XVII w.
3304-1DZXW-KL-007-OG Semestr letni 2018/19 Konwersatorium literaturoznawcze - Krótkie formy w literaturze francuskiej XVII i XVIII w.
3304-1DZXW-KL-008-OG Semestr letni 2018/19 Konwersatorium literaturoznawcze - List w powieści i powieść w listach XVII-XVIII w.
3304-1DZXW-KL-009-OG Semestr letni 2018/19 Konwersatorium literaturoznawcze - Opowiadanie i nowela fantastyczna we Francji i w Belgii (XIX-XX w.)
3304-2DXW-ST-13-OG Semestr letni 2018/19 Seminarium tematyczne - Komparatystyka literacka
3304-2DXW-ST-20-OG Semestr letni 2018/19 Seminarium tematyczne - Un siècle de voyages en Orient. Enjeux littéraires, religieux et idéologiques
3304-2DXW-ST-23-OG Semestr letni 2018/19 Seminarium tematyczne - Społeczeństwo we francuskiej kinematografii
3304-2DXW-ST-24-OG Semestr letni 2018/19 Seminarium tematyczne - Rola interakcji i mediacji w glottodydaktyce
3304-2DXW-ST-25-OG Semestr letni 2018/19 Seminarium tematyczne - Dyskurs społecznie zaangażowany
3304-2DXW-WM-DKZ-OG Semestr letni 2018/19 Wykład monograficzny - Wydarzenia: dyskursywna konstrukcja znaczenia w mediach francuskich
3304-2DXW-WM-LFA-OG Semestr letni 2018/19 Wykład monograficzny - Literatura frankofońskich Ameryk: zagadnienia transkulturowości i metysażu
3304-2DXW-WM-PAIW-OG Semestr letni 2018/19 Wykład monograficzny - O problemach interakcji werbalnych
3305-CKB2-OG Semestr letni 2018/19 Cywilizacja i kultura baskijska II
3305-CKG2-OG Semestr letni 2018/19 Cywilizacja i kultura galisyjska II
3305-EWNS-OG Semestr letni 2018/19 Europejczycy w wyprawach do Nowego Świata: (nie)wiarygodne relacje, (nie)przetłumaczalność kulturowa?
3305-JKBA2-OG Semestr letni 2018/19 Język i kultura baskijska A2
3305-JKBB2-OG Semestr letni 2018/19 Język i kultura baskijska B2
3305-JKGA2-OG Semestr letni 2018/19 Język i kultura galisyjska A2
3305-JKGB2-OG Semestr letni 2018/19 Język i kultura galisyjska B2
3305-JKKA2-OG Semestr letni 2018/19 Język i kultura katalońska A2
3305-KJN2-OG Semestr letni 2018/19 Klasyczny język nahuatl (aztecki) II
3305-LG2-OG Semestr letni 2018/19 Literatura galisyjska II
3305-MVL2-OG Semestr letni 2018/19 Mario Vargas Llosa II
3305-PKB-OG Semestr letni 2018/19 Panorama Kultury Brazylijskiej (kurs internetowy)
3320-JIKUZ-OG Semestr letni 2018/19 Język i kultura Udmurtów
3320-KISE-OG Semestr letni 2018/19 Kultura i społeczeństwo Estonii
3321-M18B2JWT-OG Semestr letni 2018/19 Język włoski w tekstach o sztuce. Poziom B2+
3321-Z09F05-OG Semestr letni 2018/19 Historia kina włoskiego II
3321-Z09F17-OG Semestr letni 2018/19 Historia teatru włoskiego II
3322-AIITP-OG Semestr letni 2018/19 Analiza i interpretacja tekstu poetyckiego
3322-AWP-OG Semestr letni 2018/19 Argumentacja w przestrzeni publicznej
3322-KLJP-OG Semestr letni 2018/19 Krytyczna lektura prasy japońskiej
3322-LINGWM-OG Semestr letni 2018/19 Lingwistyka. Wprowadzenie metodologiczne
3322-POPS-OG Semestr letni 2018/19 Problemy opisu polskiej składni
3322-WDSL-OG Semestr letni 2018/19 Wprowadzenie do semantyki leksykalnej
3322-ZASJEZ-OG Semestr letni 2018/19 Zasoby i narzędzia informatyczne w pracy językoznawcy
3322-ZASJEZIN-OG Semestr letni 2018/19 Zasoby i narzędzia informatyczne w pracy językoznawcy - kurs internetowy
3401-0PRŚz-OG Semestr letni 2018/19 Problemy rodziny w świetle dzieł sztuki polskiej na przestrzeni wieków
3501-BE-ZK-ESP-OG Semestr letni 2018/19 Etyka społeczna i polityczna
3501-CCCP18-M-OG Semestr letni 2018/19 Contract, Covenant, Polis & Person – themes for a normative philosophy of law
3501-EE18-S-OG Semestr letni 2018/19 Environmental Ethics
3501-EG18-S-OG Semestr letni 2018/19 Etyka i genetyka
3501-EKZ18-S-OG Semestr letni 2018/19 Etyka końca życia
3501-ENT18-S-OG Semestr letni 2018/19 Ethics of new technologies
3501-FL18-S-OG Semestr letni 2018/19 Filozofia i literatura
3501-FM218-S-OG Semestr letni 2018/19 Filozofia miłości II
3501-HFN218-M-OG Semestr letni 2018/19 Historia filozofii nowożytnej II (wykład)
3501-HFP218-M-OG Semestr letni 2018/19 Historia filozofii polskiej II
3501-HMFR18-M-OG Semestr letni 2018/19 Herbert Marcuse. Filozofia i rewolucja
3501-IFM18-S-OG Semestr letni 2018/19 Internalizm w filozofii moralności
3501-LLP18-S-OG Semestr letni 2018/19 Literature as Political Philosophy: "The Oresteia"
3501-PRE18-S-OG Semestr letni 2018/19 Perception, Representation, Enaction. In Search of the Mark of the Cognitive
3501-RPM18-K-OG Semestr letni 2018/19 Rodzinna pamięć mniejszości
3501-SFW18-M-OG Semestr letni 2018/19 Śmierć jako fundament wolności. Heidegger czyta Arystotelesa
3501-SP218-S-OG Semestr letni 2018/19 Semantyka a pragmatyka: Pragmatyka konwencji
3501-SZM18-K-OG Semestr letni 2018/19 Szkoła moderatorów
3501-SZZ18-S-OG Semestr letni 2018/19 Sztuka i życie - estetyka wobec bioetyki
3501-TR-NZ-OG Semestr letni 2018/19 Translatorium filozoficzne niemieckie dla zaawansowanych
3501-VJ18-S-OG Semestr letni 2018/19 Values and Judgments
3501-WD18-M-OG Semestr letni 2018/19 Wartości demokracji: moralne i obywatelskie
3501-WFEN18-S-OG Semestr letni 2018/19 Współczesna fenomenologia
3501-WISIP-EPB2-OG Semestr letni 2018/19 Epistemology B
3501-WISIP-LMB-OG Semestr letni 2018/19 Logic and Metaphysics B
3501-WPFL18-S-OG Semestr letni 2018/19 Wybrane problemy filozofii literatury
3600-AF-KCJA-OG Semestr letni 2018/19 Kulturowe cechy języków afrykańskich
3600-AF-SMA-OG Semestr letni 2018/19 Stosunki międzynarodowe w Afryce
3600-AF-TAAT-OG Semestr letni 2018/19 Teatr w Afryce, Afryka w teatrze
3600-AF-WRA-OG Semestr letni 2018/19 Róg Afryki - współczesne zagadnienia społeczne i polityczne
3600-AR-FA1-OG Semestr letni 2018/19 Wizerunek Zachodu w kulturze arabskiej
3600-EG-HG-OG Semestr letni 2018/19 Hieroglify egipskie
3600-HE-KPI-OG Semestr letni 2018/19 Kultura popularna Izraela
3600-HE-TH2-OG Semestr letni 2018/19 Translatorium hebraistyczne2
3600-HE-TPUJ-OG Semestr letni 2018/19 Tradycja spisana i ustna judaizmu
3600-IN-BP-OG Semestr letni 2018/19 Buddhist Philosophy. An Introduction
3600-IN-DPMI-II-OG Semestr letni 2018/19 Dharma – prawo i moralność w Indiach (II): źródła prawa i moralności
3600-IN-HP-OG Semestr letni 2018/19 Hinduizm południowoindyjski. Kult Wisznu w tradycji tamilskiej
3600-IN-MFB-OG Semestr letni 2018/19 Myśl filozoficzna buddyzmu
3600-IN-PMIK-GAT-OG Semestr letni 2018/19 Poezja miłosna Indii klasycznych: gatunki, autorzy, teksty
3600-IN-SDKAPII-OG Semestr letni 2018/19 Sanskryt i dewanagari w kulturze Azji Południowej (II)
3600-IN-SK-OG Semestr letni 2018/19 In footsteps of the Kamasutra – body, sex, and gender in South Asian cultures
3600-IN-TBW-OG Semestr letni 2018/19 Tamilskie bóstwa wioskowe – wprowadzenie do hinduizmu ludowego i języka tamilskiego
3600-IN-WKIP-OG Semestr letni 2018/19 Wprowadzenie do kultury Indii Południowych
3600-MT-M-OG Semestr letni 2018/19 Mandżurystyka
3600-MT-SEM-OG Semestr letni 2018/19 Sztuka i estetyka Mongolii
3600-MT-WRM-OG Semestr letni 2018/19 Religie Mongolii
3600-MT-WST-OG Semestr letni 2018/19 Sztuka i estetyka Tybetu
3600-PB-ZBLSB-OG Semestr letni 2018/19 Żywot Buddy w literaturze i sztuce buddyjskiej
3600-SJW-IPIC-OG Semestr letni 2018/19 Israeli Problems in Israeli Cinema
3600-SJW-OJRIOR-OG Semestr letni 2018/19 O języku rosyjskim i obyczajach Rosjan
3600-SJW-TPDSP-OG Semestr letni 2018/19 Turystyczna podróż do Sankt-Petersburga
3600-TU-ARESR-OG Semestr letni 2018/19 Azerbaijan in Russian Empire and under the Soviet rule
3600-TU-FPA-OG Semestr letni 2018/19 Foreign Policy of Azerbaijan
3600-TU-MHA-OG Semestr letni 2018/19 Medieval History of Azerbaijan
3600-TU-TOCR-OG Semestr letni 2018/19 Tureckie obrzędy cyklu roku i ich implikacje społeczne i polityczne
3600-ZIE-AP-OG Semestr letni 2018/19 Anthropology of Politics: Caucasus and Central Asia.
3600-ZIE-IRPSS-OG Semestr letni 2018/19 Islam in Russia and Post-Soviet States
3620-1-PNK-OG Semestr letni 2018/19 Państwa i narody Kaukazu. Historia i kultura
3620-1-RRWPSS-OG Semestr letni 2018/19 Russia’s Relations with the Post Soviet States. Main Tendencies and Problems (1991-2017).
3620-1-ZEW-OG Semestr letni 2018/19 Żydzi w Europie Wschodniej w XIX I XX wieku - historia i kultura
3620-BKE-OG Semestr letni 2018/19 Historia Białorusi w kontekście europejskim. Dzieje narodu pogranicza
3620-BP-OG Semestr letni 2018/19 Białoruś i Polska w XX wieku: historia, która dzieli i łączy
3620-BPMP-H-OG Semestr letni 2018/19 Białorusko-polskie miejsca pamięci
3620-DWKL-H-OG Semestr letni 2018/19 Dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego a polityka pamięci krajów Europy Wschodniej
3620-EPHESW-OG Semestr letni 2018/19 Etniczno-polityczna historia Europy Środkowo-Wschodniej. Od poddaństwa do państwa narodowego
3620-HBMHP-H-OG Semestr letni 2018/19 Historia białoruskiej myśli historycznej i politycznej
3620-LOP-OG Semestr letni 2018/19 Łacina od podstaw
3620-LOPK-OG Semestr letni 2018/19 Łacina od podstaw - kontynuacja
3620-MBN-H-OG Semestr letni 2018/19 Między Bugiem a Niemnem. Kształtowanie pogranicza wielokulturowego
3620-MNESW-H-OG Semestr letni 2018/19 Mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej (X-XXI w.)
3620-MUSFP-H-OG Semestr letni 2018/19 The Making of US Foreign Policy: From Reagan to Trump
3620-PRU-H-OG Semestr letni 2018/19 Polska-Ruś-Ukraina. 1000 lat wspólnoty i sporu
3620-RJPPK-OG Semestr letni 2018/19 Rozpad Jugosławii - przyczyny, przebieg, konsekwencje
3620-ROSIMA-OG Semestr letni 2018/19 Rosyjska obyczajowość w świetle internetowych materiałów audiowizualnych. Kultura popularna a kultura wysoka w Federacji Rosyjskiej
3620-ZNKPWRP-H-OG Semestr letni 2018/19 "Ziemia niczyja": Kresy Północno-Wschodnie Polski i polityka wyobcowania XIX-XX w.
3700-CS-CCM-OG Semestr letni 2018/19 Cross-Civilizational Meetings
3700-CS-CHKSIJ-OG Semestr letni 2018/19 Chrześcijaństwo kręgu śródziemnomorskiego a islam i judaizm
3700-CS-KKH-OG Semestr letni 2018/19 Klasyka kina hiszpańskiego. Obraz społeczeństwa Hiszpanii w kinematografii lat 50-60. XX wieku
3700-CS-KLSG-OG Semestr letni 2018/19 Kultura literacka starożytnej Galii
3700-CS-KPHWKAL-OG Semestr letni 2018/19 Kobiety w przedhiszpańskiej i wczesnokolonialnej Ameryce Łacińskiej
3700-CS-ORKAW-OG Semestr letni 2018/19 Ontologia rzeczywistości a wartości kulturowe w Azji Wschodniej
3700-CS-PHKAP-OG Semestr letni 2018/19 Przedhiszpańskie kultury Ameryki Południowej w perspektywie badań archeologicznych
3700-CS-SMC-ORD-OG Semestr letni 2018/19 Spotkania międzycywilizacyjne: Orientalizm dzisiaj
3700-CS-SSNS-OG Semestr letni 2018/19 Spotkania Starego i Nowego Świata, konwersatorium hiszpańskie
3700-CS-WWM-OG Semestr letni 2018/19 Włochy w mediach
3700-CSL1WDKM-OG Semestr letni 2018/19 Wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej
3700-CSL2HKES-OG Semestr letni 2018/19 Historia kultury europejskiego średniowiecza
3700-CSL2HSRB-OG Semestr letni 2018/19 Historia sztuki Renesansu i baroku
3700-CSL3MPN-OG Semestr letni 2018/19 Metodologia pracy naukowej
3700-CSL3SZNOW-OG Semestr letni 2018/19 Sztuka nowoczesna
3700-CSM2-LPPWT-OG Semestr letni 2018/19 Literatura polska w pracowniach włoskich translatorów
3700-FN-L1-ZDNSG-OG Semestr letni 2018/19 Z dziejów nowożytnego społeczeństwa greckiego
3700-FN-L2-KJG-OG Semestr letni 2018/19 Historia języka greckiego
3700-FN-L2-WDHLB-OG Semestr letni 2018/19 Wprowadzenie do historii i literatury Bizancjum
3700-FN-L2-WDL-OG Semestr letni 2018/19 Wstęp do literaturoznawstwa
3700-FN-PRAW2-OG Semestr letni 2018/19 Prawosławie, II
3700-KON106-AL-OG Semestr letni 2018/19 Bałkańskie miejsca pamięci
3700-KON117-AL-OG Semestr letni 2018/19 Nowy Testament w kulturze dawnej. Literatura - teologia - ikonografia
3700-KON131-AL-OG Semestr letni 2018/19 Źródła kultury prawnej zjednoczonej Europy
3700-KON204-AL-OG Semestr letni 2018/19 Witkacy: nihilista czy etyk?
3700-KON208-AL-OG Semestr letni 2018/19 Historiografia dla kulturoznawców: wprowadzenie
3700-KON209-AL-OG Semestr letni 2018/19 Dziewczyna - bohaterka literatury dla niedorosłych
3700-KON213-AL-OG Semestr letni 2018/19 Zobowiązania w prawie rzymskim – podstawy myślenia i argumentacji prawniczej
3700-KON214-AL-OG Semestr letni 2018/19 Lektura Rękopisu znalezionego w Saragossie
3700-KON217-AL-OG Semestr letni 2018/19 Mesjasz i rewolucja. Żydowskie życie polityczne na ziemiach polskich w I połowie XX w
3700-KON220-AL-OG Semestr letni 2018/19 Antropologia przestrzeni miejskich na Bałkanach
3700-KON223-AL-OG Semestr letni 2018/19 Animals as Characters
3700-KON234-AL-OG Semestr letni 2018/19 Lector et inspector. Obraz i słowo na kartach dawnej książki
3700-KON236-AL-OG Semestr letni 2018/19 Spotkanie kultur w zwierciadle źródeł – hiszpańskie i indiańskie przekazy o konkwiście.
3700-KON245-AL-OG Semestr letni 2018/19 Przyroda i świadomość
3700-KON250-AL-OG Semestr letni 2018/19 Intercielesność monarchy
3700-KON67-AL-OG Semestr letni 2018/19 Stary Testament w kulturze dawnej. Literatura – teologia – ikonografia
3700-KON90-AL-OG Semestr letni 2018/19 Szczypta (al)chemii i nauk pokrewnych dla humanistów cz.2
3700-KON92-AL-OG Semestr letni 2018/19 Kultura i komunikowanie, w stronę antropologii słowa
3700-WAR4-AL-OG Semestr letni 2018/19 Academic Writing in English II
3700-WAR5-AL-OG Semestr letni 2018/19 Reading as Reasoning
3700-WAR7-AL-OG Semestr letni 2018/19 Opowiesci z danych (społecznych)
4024-JEAL-OG Semestr letni 2018/19 The motif of journey in English and American literature: from Chaucer to Kerouac.
4024-LSIBC-OG Semestr letni 2018/19 LEGAL SKILLS: NEGOTIATING, ADVISING & INTERACTING IN THE BUSINESS CONTEXT
4024-PSiE-OG Semestr letni 2018/19 Public Speaking in English
4024-TWDA-OG Semestr letni 2018/19 Małe (dramatyczne) co nieco dla każdego, czyli 10-minute plays. Wybrane trendy we współczesnym dramacie amerykańskim.
4024-ZDR-OG Semestr letni 2018/19 Zagadkowa dusza rosyjska (Загадочная русская душа)
4100-INTEMOC-OG Semestr letni 2018/19 Inteligencja Emocjonalna - praktyka i teoria
4100-LLPAFBC-OG Semestr letni 2018/19 Lifelong learning. A film-based course on self-development
4100-UCPKOIS-OG Semestr letni 2018/19 Uczenie się przez całe życie. Kurs o idei samorozwoju w oparciu o filmy fabularne
4101-HPIXXIW-OG Semestr letni 2018/19 Harry Potter i Dwudziesty Pierwszy Wiek
4101-WEB20S-OG Semestr letni 2018/19 Aplikacje web 2.0 dla studentów
5300-HNT-OG Semestr letni 2018/19 Humaniści w nowych technologiach
5800-CHOR-OG Semestr letni 2018/19 Muzyka Chóralna
8102-KSSI-OG Semestr letni 2018/19 Kultura i sztuka wobec społeczeństwa informacyjnego
8102-SR-OG Semestr letni 2018/19 Socjologia ryzyka
8111-AF-OG Semestr letni 2018/19 Akademia Filmowa
8116-ZUO-OG Semestr letni 2018/19 Żydowski Uniwersytet Otwarty
8118-APF-ANIMACJA-OG Semestr letni 2018/19 Akademia Polskiego Filmu KINO MUZ – ANIMACJA
8119-APFFcz.IV-OG Semestr letni 2018/19 Akademia Polskiego Filmu FABUŁA IV semestr
8120-UWWUM-OG Semestr letni 2018/19 Uniwersytet Warszawski i Warszawski Uniwersytet Medyczny – wczoraj, dziś i jutro