Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
1100-FDH-OG Semestr letni 2018/19 Fizyka dla humanistów na przykładach z nauk o Ziemi
1100-FDNZ-OG Semestr letni 2018/19 Fizyka w domu i w naukach o Ziemi
1100-TGiK-OG Semestr letni 2018/19 Tektonika globalna i konwekcja w płaszczu Ziemi i planet
1300-WKGL-OG Semestr letni 2018/19 Katastrofy geologiczne (kurs internetowy)
1900-SG-OG Semestr letni 2018/19 Studia nad globalizacją (kurs internetowy)
2102-0DM0ESPU-OG Semestr letni 2018/19 Etyka sfery publicznej (kurs internetowy)
2102-0DM0REFS-IB-OG Semestr letni 2018/19 Rozwój Administracji Samorządowej w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego
2122-MWWS-KINT-OG Semestr letni 2018/19 Media we współczesnym świecie
2200-1CWPA60-OG Semestr letni 2018/19 Prawo pracy dla nieprawników. Rozszerzenie kompetencji doktorantów (kurs internetowy)
2400-INTER-EXVBA2-OG Semestr letni 2018/19 Excel dla zaawansowanych- programowanie w VBA cz. 2
2400-INTER-EZE-OG Semestr letni 2018/19 Eksperymentowanie z ekonomią (kurs internetowy)
2400-INTER-MFEX-OG Semestr letni 2018/19 Modelowanie finansowe w programie MS Excel
2400-INTER-MIK2-OG Semestr letni 2018/19 Wprowadzenie do mikroekonomii - część 2 (kurs internetowy)
2400-INTER-WIZ-OG Semestr letni 2018/19 Wizualizacja i raportowanie danych w programie R
2600-PO-OG Semestr letni 2018/19 Patologie organizacyjne
2700-L-RPZK-OG Semestr letni 2018/19 Różne przypadki z życia książki
3001-OIC-OG Semestr letni 2018/19 Oglądać i czytać. Wybrane zagadnienia związków tekstu i obrazu
3001-TMP-OG Semestr letni 2018/19 Tekst medialny w interpretacji porównawczej
3003-JPN-OG Semestr letni 2018/19 O języku polskim dla niepolonistów
3003-PJZ-OG Semestr letni 2018/19 Prawo i język - kurs internetowy
3003-PPP-OG Semestr letni 2018/19 Poprawna polszczyzna: praktyczna stylistyka oraz redakcja tekstu
3003-TSH-OG Semestr letni 2018/19 Tajemnice słów. Historia i dzieje kultury polskiej zapisane w języku
3305-PKB-OG Semestr letni 2018/19 Panorama Kultury Brazylijskiej (kurs internetowy)
4003-CUE-OG Semestr letni 2018/19 Membership in the EU and the Problems of Democracy and Human Rights Protection (kurs internetowy)
4219-IALSk3-OG Semestr letni 2018/19 The American Legal System (Amerykański system prawny)
4219-ICGk9-OG Semestr letni 2018/19 Corporate Governance (Zarządzanie korporacyjne)
4219-IIMk10-OG Semestr letni 2018/19 International Management (Zarządzanie międzynarodowe)