Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
0503-KK-I-OG Semestr letni 2018/19 Klinika kariery: moduł I - ścieżka doradztwo
0503-KK-III-OG Semestr letni 2018/19 Klinika kariery: moduł III - ścieżka HR
1000-00FN2-OG Semestr letni 2018/19 Filozofia nauk ścisłych i matematyki od XIX w.
1000-00HM2-OG Semestr letni 2018/19 Historia matematyki II
1100-FDC-OG Semestr letni 2018/19 Fizyka dnia codziennego
1100-FDH-OG Semestr letni 2018/19 Fizyka dla humanistów na przykładach z nauk o Ziemi
1100-FDNZ-OG Semestr letni 2018/19 Fizyka w domu i w naukach o Ziemi
1100-FWD-OG Semestr letni 2018/19 Fizyka w doświadczeniach
1100-HPS-OG Semestr letni 2018/19 History of physical sciences
1100-LPPFK-OG Semestr letni 2018/19 Reading basic works of quantum physics
1100-MTS-OG Semestr letni 2018/19 More than slides - effective scientific presentations
1100-PMK-OG Semestr letni 2018/19 Programowanie mikrokontrolerów
1100-TGiK-OG Semestr letni 2018/19 Tektonika globalna i konwekcja w płaszczu Ziemi i planet
1100-WFZ-OG Semestr letni 2018/19 Wprowadzenie do fizyki złożoności. Fizyka statystyczna sieci złożonych
1200-EJIP-OG Semestr letni 2018/19 Energia jądrowa i promieniotwórczość
1200-JEZNAUCHEM-OG Semestr letni 2018/19 Język nauki ze szczególnym uwzględnieniem chemii
1200-PRNAPR-OG Semestr letni 2018/19 Wprowadzenie do programowania w naukach przyrodniczych
1200-RGPRC-OG Semestr letni 2018/19 Receptory GPCR - struktury, działanie, leki
1300-WGEM2LE-OG Semestr letni 2018/19 Gemmologia II
1300-WHPLU-OG Semestr letni 2018/19 Hydrogeologiczne podstawy lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce
1300-WKGL-OG Semestr letni 2018/19 Katastrofy geologiczne (kurs internetowy)
1300-WMN201E-OG Semestr letni 2018/19 Biomineralogia
1300-WPIIW-OG Semestr letni 2018/19 Paleontologia II
1300-WPPL-OG Semestr letni 2018/19 Paleobiologia
1300-WSMO2L-OG Semestr letni 2018/19 Surowce mineralne oceanu światowego
1300-WSSP-OG Semestr letni 2018/19 Słynne stanowiska paleontologiczne
1300-WSY4L1-OG Semestr letni 2018/19 Słynne wystąpienia minerałów (cz.4) - słynne wystąpienia fosforanów, węglanów, wanadanów...
1300-WWKZ-OG Semestr letni 2018/19 W kamień zamienione
1400-111CWB-OG Semestr letni 2018/19 Chór Wydziału Biologii
1400-112EKO-OG Semestr letni 2018/19 Ekologia z ochroną środowiska
1400-114GEN-OG Semestr letni 2018/19 Genetyka z inżynierią genetyczną
1400-122EiFOS-OG Semestr letni 2018/19 Etyka i filozofia ochrony przyrody
1400-122TWATC-OG Semestr letni 2018/19 Świat na rozdrożu
1400-226OEB-OG Semestr letni 2018/19 Ochrona ekosystemów bagiennych
1400-228ORNI-OG Semestr letni 2018/19 Ornitologia
1400-231BST-OG Semestr letni 2018/19 Biologia storczyków
1400-236BZRwP-OG Semestr letni 2018/19 Biologia zapylania roślin w praktyce
1400-236HTOK-OG Semestr letni 2018/19 Historia toksykologii
1400-236MATS-OG Semestr letni 2018/19 Analityka toksykologiczna
1400-236PPN-OG Semestr letni 2018/19 Podstawy prezentacji naukowej
1400-236SKR-OG Semestr letni 2018/19 Ściana komórki roślinnej
1400-236TMKR-OG Semestr letni 2018/19 Transport międzykomórkowy u roślin
1400-237UNSUWB-OG Semestr letni 2018/19 Ujawnianie niepewności statystycznych ukrytych w wynikach badań
1900-1ACS-OG Semestr letni 2018/19 Człowiek i środowisko - wybrane zagadnienia
1900-1FHO2-OG Semestr letni 2018/19 Historia odkryć geograficznych II
1900-1FOL-OG Semestr letni 2018/19 Ochrona litosfery
1900-1FPM-OG Semestr letni 2018/19 Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia
1900-3FTS3-OG Semestr letni 2018/19 Wyspy tropikalne
1900-CCTS-OG Semestr letni 2018/19 Contemporary changes of tourism space
1900-GISFZ-OG Semestr letni 2018/19 GIS - funkcjonalność i zastosowania
1900-GOW-OG Semestr letni 2018/19 Geography of the World
1900-GPCW-OG Semestr letni 2018/19 Global problems in the contemporary world
1900-GPSR-OG Semestr letni 2018/19 Globalne problemy środowiskowe - wybrane zagadnienia
1900-GTE-OG Semestr letni 2018/19 Geografia turystyczna Europy
1900-GTKA-OG Semestr letni 2018/19 Geografia turystyczna krajów arabskich
1900-IADG-OG Semestr letni 2018/19 Introduction to automatic database generalization
1900-IFAGIS-OG Semestr letni 2018/19 Introduction to functionality and applications of Geographic Information Systems
1900-MGIS-OG Semestr letni 2018/19 Zastosowanie mobilnego GIS w pozyskaniu danych środowiskowych w czasie rzeczywistym
1900-NEP-OG Semestr letni 2018/19 Natural environment of Poland
1900-POGRA-OG Semestr letni 2018/19 Pogranicza kulturowe - specyfika, różnorodność, tożsamość mieszkańców
1900-RPiE-OG Semestr letni 2018/19 Roślinność Polski i Europy
1900-RZEZB-OG Semestr letni 2018/19 Rzeźba terenu a człowiek w środowiskach ekstremalnych
1900-SB-ER-OG Semestr letni 2018/19 Baltic Sea environment and its protection
1900-SG-OG Semestr letni 2018/19 Studia nad globalizacją (kurs internetowy)
1900-TURZR-OG Semestr letni 2018/19 Turystyka zrównoważona
1900-URL1-OG Semestr letni 2018/19 Urban Lab: Rozwój, degradacja i rewitalizacja przestrzeni miejskiej – mechanizmy odnowy miast (1)
1900-WBC-OG Semestr letni 2018/19 Wetlands - biodiversity and change
2100-MON-INPE-OG Semestr letni 2018/19 Integracja polityczna i gospodarcza państw euroazjatyckich
2100-MON-IPZD-OG Semestr letni 2018/19 Państwo Izrael - Żydzi, Polacy i Diaspora
2100-MON-MPPZ-OG Semestr letni 2018/19 Międzynarodowe i porównawcze prawo zrównoważonego rozwoju (w ochronie środowiska)
2102-0DM0ESPU-OG Semestr letni 2018/19 Etyka sfery publicznej (kurs internetowy)
2102-0DM0REFS-IB-OG Semestr letni 2018/19 Rozwój Administracji Samorządowej w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego
2102-0FA-OBMA-OG Semestr letni 2018/19 Oblicza makiawelizmu
2102-0FA-WFBS-OG Semestr letni 2018/19 Wykorzystywanie funduszy zagranicznych w budowie społeczeństwa obywatelskiego na obszarze eurazjatyckim
2102-FA-BTEU-OG Semestr letni 2018/19 Biznes i turystyka na obszarze eurazjatyckim
2102-FA-SIPC-OG Semestr letni 2018/19 Socio-political Introduction to Polish Cinema
2104-MON-HISZ-OG Semestr letni 2018/19 Historia sztuki
2104-MON-HNPZ-OG Semestr letni 2018/19 Historia niemieckiej polityki zagranicznej 1914-1945
2104-MON-INHA-OG Semestr letni 2018/19 Introduction to humanitarian assistance
2104-MON-MIMI-OG Semestr letni 2018/19 Migracje międzynarodowe
2104-MON-PEWP-OG Semestr letni 2018/19 Problemy energetyczne w przestrzeni eurazjatyckiej: aspekty polityczne, gospodarcze i prawne
2104-MON-PMPTIP-OG Semestr letni 2018/19 Porządek międzynarodowy.Problemy teorii i praktyki
2104-MON-PUR-OG Semestr letni 2018/19 Polish-Ukrainian relations
2105-MON-ALWG-OG Semestr letni 2018/19 Ameryka Łacińska we współczesnej gospodarce światowej
2105-MON-WSPA-OG Semestr letni 2018/19 Współczesne stosunki Polski i Ameryki Łacińskiej
2122-MWWS-KINT-OG Semestr letni 2018/19 Media we współczesnym świecie
2200-1CWHP17-OG Semestr letni 2018/19 Europejskie prawo wyznaniowe
2200-1CWHP26-OG Semestr letni 2018/19 Wielkie kodyfikacje cywilne
2200-1CWHP30-OG Semestr letni 2018/19 Prawo gospodarcze i handlowe II Rzeczypospolitej
2200-1CWHP31-OG Semestr letni 2018/19 The Woman in the Roman Society: Ideal-Law-Practice
2200-1CWHP49-OG Semestr letni 2018/19 Dawna Litwa (XIV-XVIII): prawo
2200-1CWHP67-OG Semestr letni 2018/19 Ustrój wybranych państw współczesnych
2200-1CWHP69-OG Semestr letni 2018/19 Od sądów polubownych dawnej Rzeczypospolitej do współczesnej mediacji
2200-1CWHP76-OG Semestr letni 2018/19 Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej
2200-1CWHP78-OG Semestr letni 2018/19 Państwo prawa, dzieje, idee, instytucje
2200-1CWPA60-OG Semestr letni 2018/19 Prawo pracy dla nieprawników. Rozszerzenie kompetencji doktorantów (kurs internetowy)
2200-1CWPC06-OG Semestr letni 2018/19 Ochrona prawna konkurencji
2200-1CWPC117-OG Semestr letni 2018/19 Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe
2200-1CWPC129-OG Semestr letni 2018/19 Prawo wekslowe
2200-1CWPC33-OG Semestr letni 2018/19 Prawo reklamy
2200-1CWPC93-OG Semestr letni 2018/19 Prawo farmaceutyczne
2200-1CWPK21-OG Semestr letni 2018/19 Kryminalistyka ogólna
2200-1CWPM20-OG Semestr letni 2018/19 Prawo międzynarodowe w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
2200-1CWPP10-OG Semestr letni 2018/19 Nauczanie społeczne Kościoła Katolickiego
2200-1CWPP12-OG Semestr letni 2018/19 Elementy rosyjskiej kultury prawnej. Nihilizm prawny
2200-1CWPP24-OG Semestr letni 2018/19 System rządów w Konstytucji RP
2200-1CWPP39-OG Semestr letni 2018/19 Dzieje filozofii
2200-1CWPP45-OG Semestr letni 2018/19 Prawo materialne w dziedzinie ochrony środowiska w Unii Europejskiej
2200-1CWPP62-OG Semestr letni 2018/19 Etyka Prawnicza
2200-1CWPP72-OG Semestr letni 2018/19 Etyka i jej różnorodne nurty
2200-1CWPP76-OG Semestr letni 2018/19 Socjologia prawa
2200-1CWPP77-OG Semestr letni 2018/19 Ekonomiczna analiza prawa
2300-AM-OG Semestr letni 2018/19 Antropologia miasta. Edukacyjne spacery po Warszawie
2300-ART-OG Semestr letni 2018/19 Artyści
2300-FWK-EasL-OG Semestr letni 2018/19 Education as the Liberation toward Self-Understanding: Between Capability and Vulnerability
2300-FWK-SONI-OG Semestr letni 2018/19 Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie
2300-FWK-WiP-OG Semestr letni 2018/19 Władza i przemoc – kontekst filozoficzno-kulturowy
2300-KK2-OG Semestr letni 2018/19 Kino kontrkultury II
2300-KPKP-OG Semestr letni 2018/19 Kultura popularna: konteksty polityczne
2300-PO-OG Semestr letni 2018/19 Przemiany obyczajowe w XXI wieku
2300-ŚJK-OG Semestr letni 2018/19 Śladami Janusza Korczaka
2300-TSz-OG Semestr letni 2018/19 Tabu w sztuce
2300-WKŚ-OG Semestr letni 2018/19 Współczesne kino światowe
2400-EM2IMWP-OG Semestr letni 2018/19 Instytucje międzynarodowe w praktyce
2400-INTER-EXVBA2-OG Semestr letni 2018/19 Excel dla zaawansowanych- programowanie w VBA cz. 2
2400-INTER-EZE-OG Semestr letni 2018/19 Eksperymentowanie z ekonomią (kurs internetowy)
2400-INTER-MFEX-OG Semestr letni 2018/19 Modelowanie finansowe w programie MS Excel
2400-INTER-MIK2-OG Semestr letni 2018/19 Wprowadzenie do mikroekonomii - część 2 (kurs internetowy)
2400-INTER-WIZ-OG Semestr letni 2018/19 Wizualizacja i raportowanie danych w programie R
2400-PP3ZAR-OG Semestr letni 2018/19 Zarządzanie
2400-ZEWW734-OG Semestr letni 2018/19 Przedsiębiorczość
2400-ZEWW735-OG Semestr letni 2018/19 Akceptacja i zmiana
2400-ZEWW736-OG Semestr letni 2018/19 Kompetencje przedsiębiorcze dla nieekonomistów
2400-ZEWW785-OG Semestr letni 2018/19 Moc samodyscypliny
2500-PL-PS-FO2-03-OG Semestr letni 2018/19 Psycholingwistyka
2500-PL-PS-FO5-06-OG Semestr letni 2018/19 Pigmalion czy Liwa? Wpływ oczekiwań rodziców i nauczycieli na zachowanie dzieci
2500-PL-PS-FS5-04-OG Semestr letni 2018/19 Podstawy psychologii miłości dla psychologów praktyków
2500-PL-PS-OB1L-2-OG Semestr letni 2018/19 Psychologia procesów poznawczych I
2500-PL-PS-OB1L-4-OG Semestr letni 2018/19 Historia myśli psychologicznej
2500-PL-PS-OB2L-2-OG Semestr letni 2018/19 Psychologia różnic indywidualnych
2600-BIZPLAN-OG Semestr letni 2018/19 Biznesplan
2600-BUDPOZ-OG Semestr letni 2018/19 Budowanie pozycji rynkowej małej firmy
2600-BWP-OG Semestr letni 2018/19 Budowanie wizerunku pracodawcy
2600-DNDW-OG Semestr letni 2018/19 Od dyktatury nauki do demokracji wiedzy
2600-GS-OG Semestr letni 2018/19 Gry strategiczne jako narzędzie zarządzania
2600-IP-OG Semestr letni 2018/19 Internet a prawo
2600-KIPZ-OG Semestr letni 2018/19 Komunikacja interpersonalna i praca w zespole
2600-PO-OG Semestr letni 2018/19 Patologie organizacyjne
2600-POG-OG Semestr letni 2018/19 Przedsiębiorca w obrocie gospodarczym
2600-PPM-OG Semestr letni 2018/19 Prawo pracy dla menedżerów
2600-PRAWASP-OG Semestr letni 2018/19 Prawne aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
2600-PROGINST-OG Semestr letni 2018/19 Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej
2600-PRZED-OG Semestr letni 2018/19 Przedsiębiorczość
2600-PTKOMERW-OG Semestr letni 2018/19 Przedsiębiorczość technologiczna i komercjalizacja wiedzy: teoria i praktyka
2600-PUDG-OG Semestr letni 2018/19 Procedury uruchamiania i warunki wykonywania działalności gospodarczej
2600-PWO-OG Semestr letni 2018/19 Prawa i wolności obywateli RP
2600-PZND-OG Semestr letni 2018/19 Pieniądz znany nie od dziś. Jak praktycznie wykorzystać historię finansów, ubezpieczeń i rachunkowości do innowacyjnych działań obecnie?
2600-SFM-OG Semestr letni 2018/19 Strategie firm międzynarodowych
2600-SWZnz-OG Semestr letni 2018/19 Co student powinien wiedzieć o zdrowiu fizycznym, psychicznym, seksualnym?
2600-UOP-OG Semestr letni 2018/19 Umowy w obrocie prawnym
2600-WPO-OG Semestr letni 2018/19 Wolności, prawa i obowiązki obywateli RP
2600-ZFR-OG Semestr letni 2018/19 Zarządzanie w firmach rodzinnych
2600-ZMI-OG Semestr letni 2018/19 Zarządzanie i marketing innowacji
2600-ZWP-OG Semestr letni 2018/19 Zasady współdziałania państw w XXI wieku
2700-AFAG2-OG Semestr letni 2018/19 Akademia filmu dokumentalnego Docs Against Gravity cz. 2
2700-DOGR-OG Semestr letni 2018/19 Historia dobrych manier
2700-KOPO-OG Semestr letni 2018/19 Komunikowanie polityczne
2700-KOSP-OG Semestr letni 2018/19 Komunikacja sponsoringowa
2700-L-HPP-OG Semestr letni 2018/19 Historia prasy polskiej
2700-L-RPZK-OG Semestr letni 2018/19 Różne przypadki z życia książki
2700-M-KPWKXIXW-OG Semestr letni 2018/19 Książka i prasa w kulturze XIX wieku
2700-M-ZDB-OG Semestr letni 2018/19 Zarządzanie danymi badawczymi
2700-MECE-OG Semestr letni 2018/19 Media a celebryci
2700-MESW-OG Semestr letni 2018/19 Media w świecie
2700-OBPR-OG Semestr letni 2018/19 Oblicza propagandy. Polityka, ekonomia, media
2700-UNRM-OG Semestr letni 2018/19 Umowy na rynku mediów
3001-OIC-OG Semestr letni 2018/19 Oglądać i czytać. Wybrane zagadnienia związków tekstu i obrazu
3001-TMP-OG Semestr letni 2018/19 Tekst medialny w interpretacji porównawczej
3002-KON2018K36-OG Semestr letni 2018/19 Antropologia seksualności
3002-KON2018K37-OG Semestr letni 2018/19 Narracje przestrzenne
3002-KON2018K45-OG Semestr letni 2018/19 Narzędzia antropologiczne
3002-KON2018K49-OG Semestr letni 2018/19 Think-tanki w kulturze współczesnej
3002-PBGW1-OG Semestr letni 2018/19 Poland 101: Beginner’s Guide to Polish Culture, History and Society
3003-JPN-OG Semestr letni 2018/19 O języku polskim dla niepolonistów
3003-PJZ-OG Semestr letni 2018/19 Prawo i język - kurs internetowy
3003-PPP-OG Semestr letni 2018/19 Poprawna polszczyzna: praktyczna stylistyka oraz redakcja tekstu
3003-TSH-OG Semestr letni 2018/19 Tajemnice słów. Historia i dzieje kultury polskiej zapisane w języku
3005-SCS2-OG Semestr letni 2018/19 Język staro-cerkiewno-słowiański (2)
3005-SLOVAKDOC-OG Semestr letni 2018/19 Slovak culture in the light of Slovak documentary films
3006-ANT-OG Semestr letni 2018/19 Apokryfy Nowego Testamentu
3006-EKB-OG Semestr letni 2018/19 Elementy kultury baroku
3006-KFP-OG Semestr letni 2018/19 Klasyczna filozofia polityki
3006-LCG-OG Semestr letni 2018/19 Literatura chrześcijańska grecka
3006-MSG-OG Semestr letni 2018/19 Muzyka starożytnej Grecji
3007-ESL-OG Semestr letni 2018/19 Etyka słowa
3007-MZF-OG Semestr letni 2018/19 Mitologiczne źródła fantastyki XX i XXI wieku
3007-NUD-OG Semestr letni 2018/19 Nasz Uniwersytet - dzieje wydziałów humanistycznych
3007-PIB-OG Semestr letni 2018/19 Polska i Belgia. Dialog kultur, literatur i historii
3020-JGR-OG Semestr letni 2018/19 Językoznawstwo generatywne
3020-JWA-OG Semestr letni 2018/19 Językoznawstwo wschodnioazjatyckie
3020-PKN-OG Semestr letni 2018/19 Z problemów komunikacji niesłyszących
3101-DW0054-OG Semestr letni 2018/19 Od Estów do Prusów
3101-DWBOS-OG Semestr letni 2018/19 Królestwo Bosporańskie
3101-DWDWOR-OG Semestr letni 2018/19 Na dworze perskiego króla. Życie dworskie i ideologia władzy królewskiej w starożytnym Iranie
3101-DWFAR-OG Semestr letni 2018/19 Armia faraonów
3101-DWJED-OG Semestr letni 2018/19 Historia i kultura Jedwabnego Szlaku
3101-DWKOG-OG Semestr letni 2018/19 Archeologia kognitywna, czyli co oni sobie myśleli
3101-DWKONS-OG Semestr letni 2018/19 Konstandinos Kawafis i jego świat antyczny
3101-DWKOW-OG Semestr letni 2018/19 Archeologia mody Barbarzyńców. Od kowala do jubilera
3101-DWKRU-OG Semestr letni 2018/19 Krucjaty nadbałtyckie. Perspektywa archeologiczna
3101-DWMEDR-OG Semestr letni 2018/19 Mass media w starożytnym Rzymie
3101-DWPOP-OG Semestr letni 2018/19 Archeologia w kulturze popularnej
3101-DWREC-OG Semestr letni 2018/19 Recepcja antyku
3101-DWSZA-OG Semestr letni 2018/19 Szaman, kapłan, Święty Król: wybrane zagadnienia z antropologii religii
3101-DWZYC-OG Semestr letni 2018/19 Życie codzienne w cieniu Wezuwiusza
3102-FLEW-OG Semestr letni 2018/19 Antropologia czasu wolnego (Leisure Worlds)
3102-LAAL-OG Semestr letni 2018/19 Antropologia a lingwistyka
3102-LAFPO-OG Semestr letni 2018/19 Afryka postkolonialna - wojny, konflikty, problemy rozwojowe
3102-LETR-OG Semestr letni 2018/19 Etnografia regionalna Polski
3102-LPAAM-OG Semestr letni 2018/19 Wstęp do antropologii Ameryk
3104-KON15ER-WB/L-OG Semestr letni 2018/19 Geschichte "Volkspolens", 1944 - 1989. Eine Einführung. cz.II
3104-L2F-EH16-OG Semestr letni 2018/19 Zajęcia fakultatywne. Egipt w relacjach XIX-wiecznych polskich podróżników
3104-LJS-ERETZ-OG Semestr letni 2018/19 Etniczność i religie: od etnogenezy Izraela do powstania Machabeuszy
3104-LJS-ERZHEL-OG Semestr letni 2018/19 Etniczność i religie: Żydzi w epoce hellenistycznej i rzymskiej
3104-LJS-PI-OG Semestr letni 2018/19 Państwo Izrael
3104-LJS-ZPZ-OG Semestr letni 2018/19 Żydzi pod zaborami
3104-M2HG-GSZ18-OG Semestr letni 2018/19 Miejsce państwa w gospodarce europejskiej w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia (blok: Historia gospodarcza)
3104-M2HR-WBHR-OG Semestr letni 2018/19 Wprowadzenie do badań nad historią Rosji (blok: Historia Rosji)
3104-M2HR-WIKOZ-OG Semestr letni 2018/19 Wielonarodowe Imperium: Kozacy w Imperium (blok: Historia Rosji)
3104-M2HR-WIPIR-OG Semestr letni 2018/19 Wielonarodowe Imperium: Polaków i Rosjan konterfekt wzajemny - kino historyczne a stereotypy
3104-M2HR-WP-OG Semestr letni 2018/19 Wizje przeszłości Ruś - Wielkie Księstwo Moskiewskie - wielonarodowe Imperium Rosyjskie (blok: Historia Rosji)
3104-M2HS-AJJ17-OG Semestr letni 2018/19 Wybrane problemy historii społecznej XX wieku. Kino na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX w. (blok: Historia społeczna XIX i XX wiek)
3104-M2HS-DK17-OG Semestr letni 2018/19 Wybrane problemy historii społecznej XX w. - Płeć kulturowa i zmiana społeczna w świetle kultury popularnej (blok: Historia społeczna XIX i XX w.)
3104-M2OS-17GSZEL-OG Semestr letni 2018/19 Zajecia okołoseminaryjne. Literatura piękna i film w warsztacie historyka
3104-M2OS-ZHKS/L-OG Semestr letni 2018/19 Zajęcia okołoseminaryjne. Późnośredniowieczne i nowożytne konwersatorium Zespołu Historii Kultury Staropolskiej dla doktorantów i magistrantów kierunków humanistycznych, cz. II
3104-M2SNW-DJCW18-OG Semestr letni 2018/19 Wielkie zagadnienia epoki nowożytnej: Dwór jako instytucja władzy, szkoła elit i środowisko kulturalne
3104-M2TR-ROS/L-OG Semestr letni 2018/19 Translatorium z języka rosyjskiego
3104-WH15GAW/L-OG Semestr letni 2018/19 Dzieje Rzeszy Niemieckiej w średniowieczu. Cz.II
3104-WH15HG-GMYS-OG Semestr letni 2018/19 Gospodarka średniowiecza i jej społeczno-kulturowe konteksty (XII-XV w.)(blok: Historia gospodarcza)
3104-WH15HKCH-PSK-OG Semestr letni 2018/19 Dzieje Kościoła katolickiego w XX w. Historia Kościołów chrześcijańskich z elementami historii historiografii i metodologii. (blok: Historia Kościołów chrześcijańskich)
3104-WH15HR-ORDI-OG Semestr letni 2018/19 Od Rusi do początku Imperium (blok: Historia Rosji)
3104-WH15HSRZ-OG Semestr letni 2018/19 Historia starożytnego Rzymu
3104-WH15HW-MN2-OG Semestr letni 2018/19 Historia wojskowości: XIX-XX wiek. (blok: Historia wojskowości)
3104-WH15MDYG2-OG Semestr letni 2018/19 Zagadnienie feudalizmu w historiografii europejskiej oraz amerykańskiej
3104-WH15TO/L-OG Semestr letni 2018/19 Biznes jak wino (nowe spojrzenie). Tradycje polskiej przedsiębiorczości. cz. II
3104-WH16HS-KS-OG Semestr letni 2018/19 Historia społeczna XX wieku. Społeczeństwo polskie między wojnami (1918-1939). (blok: Historia społeczna XIX i XX w.)
3104-WH16HS-MK-OG Semestr letni 2018/19 Historia społeczna XIX w.: Dawny ustrój i rewolucje. Francuskie państwo i społeczeństwo od końca XVII do zamachu 18 brumaire’a 1799 r. (blok: Historia społeczna XIX i XX wiek)
3104-WH16JSMWIL/L-OG Semestr letni 2018/19 Dzieje i kultura Hiszpanii muzułmańskiej i Afryki Północnej, 1031-1492
3104-WH16MAJ-OG Semestr letni 2018/19 Historia Czechosłowacji 1938-1992
3104-WH17HKCH-RM-OG Semestr letni 2018/19 Historia Kościoła w średniowieczu. Historia Kościołów chrześcijańskich z elementami historii historiografii i metodologii. (blok Historia Kosciołów chrześcijańskich)
3104-WH17HS-MZAR-OG Semestr letni 2018/19 Historia społeczna XX wieku. Emocjonalna historia Polski Ludowej (blok: Historia społeczna XIX i XX wieku)
3104-WH17SHW/L-OG Semestr letni 2018/19 Israel - Polska, Żydzi - Polacy (Tak daleko - tak blisko), cz.II
3104-WH17TKIZ2-OG Semestr letni 2018/19 Wiek ideologii: Europa 1789-1917
3104-WH18AZIO/L-OG Semestr letni 2018/19 Proces polityczny w Republice Rzymskiej, cz.II
3104-WH18ER-JRZEP-OG Semestr letni 2018/19 The World of Alexander the Great
3104-WH18HG-MK-OG Semestr letni 2018/19 Rewolucja przemysłowa w Anglii i USA (blok: Historia gospodarcza)
3104-WH18JPYS-OG Semestr letni 2018/19 Kult Najświętszej Marii Panny w kulturze religijnej średniowiecza
3104-WH18MNAG1/L-OG Semestr letni 2018/19 Stosunki polsko-ukraińskie w epoce nowożytnej (1648-1775), cz. II
3104-WH18PJAN-OG Semestr letni 2018/19 Cesarstwo Rzymskie - fenomen antycznego imperium.
3104-WH18TKIZ1/L-OG Semestr letni 2018/19 Dzieje polityczne Europy, 1789-1917, cz.II
3104-WH18WHS-OG Semestr letni 2018/19 Wstęp do historii społecznej (blok: Historia społeczna XIX i XX w.)
3104-WH19GSZ2-OG Semestr letni 2018/19 Historia idei i sztuki Skandynawii – wybrane zagadnienia
3104-WHHR-IRXVIII-OG Semestr letni 2018/19 Imperium Rosyjskie w XVIII w. (blok: Historia Rosji)
3105-AAA2-OG Semestr letni 2018/19 Architecture and Art 1800–2000, Part 2
3105-TAH1618-OG Semestr letni 2018/19 Theories and histories of architecture in Early Modern Europe 1600-1800
3106-BACHMSZA-OG Semestr letni 2018/19 Msza h-moll Bacha i jej konteksty
3106-MAŁ-OG Semestr letni 2018/19 Muzyka Ameryki Łacińskiej
3106-MUSPRACT2-OG Semestr letni 2018/19 Musica practica 2
3106-MUSPRACT4-OG Semestr letni 2018/19 Musica practica 4
3201-1WKL-OG Semestr letni 2018/19 Współczesne kierunki lingwistyczne
3201-1WKLA-OG Semestr letni 2018/19 Współczesne kierunki lingwistyczne
3201-3KORT-OG Semestr letni 2018/19 Korpusy tekstowe w uczeniu się języków przez całe życie
3201-ERT-OG Semestr letni 2018/19 Elementy retoryki
3201-JRPP-OG Semestr letni 2018/19 Język rosyjski prawny i prawniczy (profil prawo karne)
3201-KNJ-OG Semestr letni 2018/19 Korpusy w nauczaniu języków obcych
3201-KNL-OG Semestr letni 2018/19 Komunikacja niewerbalna z perspektywy lingwistycznej
3201-NWP-OG Semestr letni 2018/19 Przekład audiowizualny: napisy
3201-TCD-OG Semestr letni 2018/19 Tekst cyfrowy w dydaktyce i przekładzie
3201-TWP-OG Semestr letni 2018/19 Twitter poetycki
3201-WAS-OG Semestr letni 2018/19 Współczesne angielskie słowotwórstwo
3202-S1OHR12e-OG Semestr letni 2018/19 Historia Rosji II
3202-S1WLW12o-OG Semestr letni 2018/19 Literatura i władza
3202-S2SPJ12e-OG Semestr letni 2018/19 Teorie i metody badań lingwistycznych II
3202-S2SPL13e-OG Semestr letni 2018/19 Teoria literatury i metodologia badań literackich II
3202-S2WMJP12o-OG Semestr letni 2018/19 Język i płeć
3221-S1-0HB12K-OG Semestr letni 2018/19 Historia Białorusi XIX-XX w.
3221-S1-1AIT12K-OG Semestr letni 2018/19 Analiza i interpretacja tekstu litarackiego
3221-S1-1WZT32K-OG Semestr letni 2018/19 Wybrane zagadnienia z translatoryki
3222-LW2K-OG Semestr letni 2018/19 Konwersatorium ze współczesnej literatury ukraińskiej
3223-KJKS-OG Semestr letni 2018/19 Komunikacja językowa w kontekstach społecznych
3223-S2EDJ-OG Semestr letni 2018/19 Europa wczoraj, dziś i jutro. Włochy (kultura, zagadnienia polityczne, literatura, język) w kontekście europejskim
3223-WLL-OG Semestr letni 2018/19 Wprowadzenie do literatury latynoamerykańskiej - część 1
3224-BIAŁPOS-OG Semestr letni 2018/19 Wielkie postaci kultury białoruskiej
3224-DRAMAT-OG Semestr letni 2018/19 Współczesny dramat białoruski, rosyjski i ukraiński po 1991 roku: zmiana paradygmatu
3224-HISTLIT-OG Semestr letni 2018/19 Historia literatury krajów regionu: Litwa
3224-KOBWLIT-OG Semestr letni 2018/19 Kobieta w literaturze i kulturze rosyjskiej
3224-KOSCPRAW-OG Semestr letni 2018/19 Dzieje Kościoła prawosławnego w Europie Środkowo-Wschodniej w XX-XXI wieku
3224-TOLK-OG Semestr letni 2018/19 O pożytkach z opowiadania baśni, czyli dzieło J.R.R. Tolkiena z perspektywy antropologicznej
3302-CMSR-OG Semestr letni 2018/19 Co mówią stare rękopisy: wygląd, pismo, ilustracje i zdobienia
3302-ESE-OG Semestr letni 2018/19 Es war einmal... czasy przeszłe w języku niemieckim
3302-LI-OG Semestr letni 2018/19 Literatura interkulturowa w Niemczech
3302-NJM-OG Semestr letni 2018/19 Niemiecki język medyczny
3302-NJP1-OG Semestr letni 2018/19 Niemiecki język prawa z elementami porównania polskiego i niemieckiego systemu prawa I
3302-NJP2-OG Semestr letni 2018/19 Niemiecki język prawa z elementami porównania polskiego i niemieckiego systemu prawa II
3302-RWSJ-OG Semestr letni 2018/19 Język niemiecki – rozwój wybranych sprawności językowych na poziomie zaawansowanym (C1)
3302-SKD-OG Semestr letni 2018/19 Stare książeczki dla dzieci i młodzieży – czar zapomnianej literatury
3302-SKN-OG Semestr letni 2018/19 Ślady kultury niemieckiej na terenie Polski
3302-ZCS-OG Semestr letni 2018/19 Z czego śmieją się mądrzy ludzie? Humor austriacki, niemiecki i brytyjski – próba porównania
3302-ZNG-OG Semestr letni 2018/19 Znani i nieznani niemieckiego obszaru językowego
3304-1DP1O-HIKF2-OG Semestr letni 2018/19 Historia i kultura Francji. Od Rewolucji do XXI w.
3304-1DP1O-WZJ-OG Semestr letni 2018/19 Wybrane zagadnienia językoznawcze
3304-1DP2O-KJ-001-OG Semestr letni 2018/19 Język i tożsamość
3304-1DP2O-KK-003-OG Semestr letni 2018/19 Sytuacja kobiety w epoce ancien régime'u
3304-1DP2O-KK-005-OG Semestr letni 2018/19 Kulturalny Paryż XIX i XX wieku
3304-1DP2O-KL-007-OG Semestr letni 2018/19 Salony artystyczne - od Diderota do Apollinaire'a
3304-1DP2O-KL-008-OG Semestr letni 2018/19 Opis społeczeństwa na podstawie wybranych tekstów z literatury francuskiej XVII i XVIII w.
3304-1DP2O-KL-009-OG Semestr letni 2018/19 Literatura malgaska w języku francuskim - tradycja i (po?) nowoczesność (XX-XXI w.)
3304-1DP3O-HLF-OG Semestr letni 2018/19 Historia literatury francuskiej - XX w. (po francusku)
3304-1DPXW-KL-6-OG Semestr letni 2018/19 Konwersatorium literaturoznawcze - Zwierzęta i ludzie we francuskiej literaturze średniowiecznej i renesansowej
3304-1DZ1O-HIKF2-OG Semestr letni 2018/19 Historia i kultura Francji. Od Rewolucji do XXI w.
3304-1DZ1O-KL-004-OG Semestr letni 2018/19 Literackie przetworzenia początku Księgi Rodzaju w poezji francuskiej XVI-XX w.
3304-1DZ1O-KL-005-OG Semestr letni 2018/19 Związki literatury i sztuki we francuskojęzycznej literaturze belgijskiej (XIX-XX w.)
3304-1DZ1O-KL-006-OG Semestr letni 2018/19 Wybrane dzieła literatury francuskiej XVII i XVIII w. i ich kontekst historyczno-literacki
3304-1DZXW-KK-007-OG Semestr letni 2018/19 Konwersatorium kulturoznawcze - Sytuacja kobiety w epoce ancien régime'u
3304-1DZXW-KK-008-OG Semestr letni 2018/19 Konwersatorium kulturoznawcze - Ludzie, instytucje, wydarzenia - symbole historii i kultury francuskiej w XVII w.
3304-1DZXW-KL-007-OG Semestr letni 2018/19 Konwersatorium literaturoznawcze - Krótkie formy w literaturze francuskiej XVII i XVIII w.
3304-1DZXW-KL-008-OG Semestr letni 2018/19 Konwersatorium literaturoznawcze - List w powieści i powieść w listach XVII-XVIII w.
3304-1DZXW-KL-009-OG Semestr letni 2018/19 Konwersatorium literaturoznawcze - Opowiadanie i nowela fantastyczna we Francji i w Belgii (XIX-XX w.)
3304-2DXW-ST-13-OG Semestr letni 2018/19 Seminarium tematyczne - Komparatystyka literacka
3304-2DXW-ST-20-OG Semestr letni 2018/19 Seminarium tematyczne - Un siècle de voyages en Orient. Enjeux littéraires, religieux et idéologiques
3304-2DXW-ST-23-OG Semestr letni 2018/19 Seminarium tematyczne - Społeczeństwo we francuskiej kinematografii
3304-2DXW-ST-24-OG Semestr letni 2018/19 Seminarium tematyczne - Rola interakcji i mediacji w glottodydaktyce
3304-2DXW-ST-25-OG Semestr letni 2018/19 Seminarium tematyczne - Dyskurs społecznie zaangażowany
3304-2DXW-WM-DKZ-OG Semestr letni 2018/19 Wykład monograficzny - Wydarzenia: dyskursywna konstrukcja znaczenia w mediach francuskich
3304-2DXW-WM-PAIW-OG Semestr letni 2018/19 Wykład monograficzny - O problemach interakcji werbalnych
3305-CKB2-OG Semestr letni 2018/19 Cywilizacja i kultura baskijska II
3305-CKG2-OG Semestr letni 2018/19 Cywilizacja i kultura galisyjska II
3305-EWNS-OG Semestr letni 2018/19 Europejczycy w wyprawach do Nowego Świata: (nie)wiarygodne relacje, (nie)przetłumaczalność kulturowa?
3305-JKBA2-OG Semestr letni 2018/19 Język i kultura baskijska A2
3305-JKBB2-OG Semestr letni 2018/19 Język i kultura baskijska B2
3305-JKGA2-OG Semestr letni 2018/19 Język i kultura galisyjska A2
3305-JKGB2-OG Semestr letni 2018/19 Język i kultura galisyjska B2
3305-JKKA2-OG Semestr letni 2018/19 Język i kultura katalońska A2
3305-KJN2-OG Semestr letni 2018/19 Klasyczny język nahuatl (aztecki) II
3305-LG2-OG Semestr letni 2018/19 Literatura galisyjska II
3305-MVL2-OG Semestr letni 2018/19 Mario Vargas Llosa II
3305-PKB-OG Semestr letni 2018/19 Panorama Kultury Brazylijskiej (kurs internetowy)
3320-JIKUZ-OG Semestr letni 2018/19 Język i kultura Udmurtów
3320-KISE-OG Semestr letni 2018/19 Kultura i społeczeństwo Estonii
3321-M18B2JWT-OG Semestr letni 2018/19 Język włoski w tekstach o sztuce. Poziom B2+
3321-Z09F05-OG Semestr letni 2018/19 Historia kina włoskiego II
3321-Z09F17-OG Semestr letni 2018/19 Historia teatru włoskiego II
3322-AIITP-OG Semestr letni 2018/19 Analiza i interpretacja tekstu poetyckiego
3322-AWP-OG Semestr letni 2018/19 Argumentacja w przestrzeni publicznej
3322-KLJP-OG Semestr letni 2018/19 Krytyczna lektura prasy japońskiej
3322-LINGWM-OG Semestr letni 2018/19 Lingwistyka. Wprowadzenie metodologiczne
3322-POPS-OG Semestr letni 2018/19 Problemy opisu polskiej składni
3322-WDSL-OG Semestr letni 2018/19 Wprowadzenie do semantyki leksykalnej
3322-ZASJEZ-OG Semestr letni 2018/19 Zasoby i narzędzia informatyczne w pracy językoznawcy
3322-ZASJEZIN-OG Semestr letni 2018/19 Zasoby i narzędzia informatyczne w pracy językoznawcy - kurs internetowy
3401-0AKz-OG Semestr letni 2018/19 Antropologia kulturowa
3401-0BPNz-OG Semestr letni 2018/19 Bezdomność w perspektywie nauk społecznych
3401-0NJOz-OG Semestr letni 2018/19 Niepełnosprawność jako obszar interwencji publicznej
3401-0PRŚz-OG Semestr letni 2018/19 Problemy rodziny w świetle dzieł sztuki polskiej na przestrzeni wieków
3401-0PZz-OG Semestr letni 2018/19 Przestępczość zorganizowana - aspekty prawne i kryminologiczne
3401-0ŚU-OG Semestr letni 2018/19 Śmierć i umieranie we współczesnym świecie
3401-0ŚUz-OG Semestr letni 2018/19 Śmierć i umieranie we współczesnym świecie
3401-ZK-OG Semestr letni 2018/19 Zielona kryminologia
3402-00-PSYCHP-OG Semestr letni 2018/19 Psychologia polityki
3402-00-PTS-OG Semestr letni 2018/19 Płeć w teoriach społecznych
3402-00-SOCZAM-OG Semestr letni 2018/19 Socjologia zamieszkiwania
3402-00IFR-ONLINE-OG Semestr letni 2018/19 Instytucjonalne formy rozwiązywania konfliktów
3402-00KKU1-OG Semestr letni 2018/19 Konflikt Kultur 1
3402-00PCZL1-OG Semestr letni 2018/19 Prawa człowieka 1
3402-00PSAL-OG Semestr letni 2018/19 Pierwsze szkoły antropologiczne i ich mistrzowie: problematyka kultury
3402-00RPALZ-OG Semestr letni 2018/19 Rozwiązywanie problemów alkoholowych
3402-00SWWUS-OG Semestr letni 2018/19 Sztuki wizualne w ujęciu strukturalnym
3402-01-HFiMP-OG Semestr letni 2018/19 Historia filozofii i myśli politycznej
3402-01-SZTM-OG Semestr letni 2018/19 Sztuka w mieście
3402-01SRRL-OG Semestr letni 2018/19 Socjologia rodziny
3402-01WMP-OG Semestr letni 2018/19 Wielcy myśliciele polityczni i wielcy politycy
3402-10GWM-OG Semestr letni 2018/19 Gender w mediach
3402-10SPDL-OG Semestr letni 2018/19 Społeczna i prawna sytuacja dziecka
3402-11SOCOBW-OG Semestr letni 2018/19 Socjologia obyczajów (wykład)
3501-BE-ZK-ESP-OG Semestr letni 2018/19 Etyka społeczna i polityczna
3501-CCCP18-M-OG Semestr letni 2018/19 Contract, Covenant, Polis & Person – themes for a normative philosophy of law
3501-EE18-S-OG Semestr letni 2018/19 Environmental Ethics
3501-EG18-S-OG Semestr letni 2018/19 Etyka i genetyka
3501-EKZ18-S-OG Semestr letni 2018/19 Etyka końca życia
3501-ENT18-S-OG Semestr letni 2018/19 Ethics of new technologies
3501-FL18-S-OG Semestr letni 2018/19 Filozofia i literatura
3501-FM218-S-OG Semestr letni 2018/19 Filozofia miłości II
3501-HFN218-M-OG Semestr letni 2018/19 Historia filozofii nowożytnej II (wykład)
3501-HFP218-M-OG Semestr letni 2018/19 Historia filozofii polskiej II
3501-HMFR18-M-OG Semestr letni 2018/19 Herbert Marcuse. Filozofia i rewolucja
3501-IFM18-S-OG Semestr letni 2018/19 Internalizm w filozofii moralności
3501-LLP18-S-OG Semestr letni 2018/19 Literature as Political Philosophy: "The Oresteia"
3501-PRE18-S-OG Semestr letni 2018/19 Perception, Representation, Enaction. In Search of the Mark of the Cognitive
3501-RPM18-K-OG Semestr letni 2018/19 Rodzinna pamięć mniejszości
3501-SFW18-M-OG Semestr letni 2018/19 Śmierć jako fundament wolności. Heidegger czyta Arystotelesa
3501-SP218-S-OG Semestr letni 2018/19 Semantyka a pragmatyka: Pragmatyka konwencji
3501-SZM18-K-OG Semestr letni 2018/19 Szkoła moderatorów
3501-SZZ18-S-OG Semestr letni 2018/19 Sztuka i życie - estetyka wobec bioetyki
3501-TR-NZ-OG Semestr letni 2018/19 Translatorium filozoficzne niemieckie dla zaawansowanych
3501-VJ18-S-OG Semestr letni 2018/19 Values and Judgments
3501-WD18-M-OG Semestr letni 2018/19 Wartości demokracji: moralne i obywatelskie
3501-WFEN18-S-OG Semestr letni 2018/19 Współczesna fenomenologia
3501-WISIP-EPB2-OG Semestr letni 2018/19 Epistemology B
3501-WISIP-LMB-OG Semestr letni 2018/19 Logic and Metaphysics B
3501-WPFL18-S-OG Semestr letni 2018/19 Wybrane problemy filozofii literatury
3502-ANG-17-OG Semestr letni 2018/19 Artists and their careers. Sociology of artistic professions
3502-ANG-18-OG Semestr letni 2018/19 The Dilemmas of Criminal Policy
3502-ANG-19-OG Semestr letni 2018/19 Medicine and Society
3502-ANG-21-OG Semestr letni 2018/19 Politics in Eastern and Central Europe after the Fall of Communism
3502-ANG-9-OG Semestr letni 2018/19 War, military and politics in sociological perspective
3502-CPS-8-OG Semestr letni 2018/19 Socjologia lokalności
3502-FAKL12-MGR-OG Semestr letni 2018/19 Kontrkultura – anatomia zjawiska
3502-FAKL2-LIC-OG Semestr letni 2018/19 Dynamika państwa opiekuńczego: od Beveridge’a do kryzysu
3502-FAKL34-MGR-OG Semestr letni 2018/19 Demografia społeczna
3502-FAKL36-MGR-OG Semestr letni 2018/19 Bez Ojca i bez Forda. Teoria feministyczna w świecie pracy.
3502-FAKL37-MGR-OG Semestr letni 2018/19 Tożsamość, refleksyjność, interakcja
3502-FAKL38-LIC-OG Semestr letni 2018/19 Przestępczość białych kołnierzyków, społeczna odpowiedzialność biznesu
3502-FAKL38-MGR-OG Semestr letni 2018/19 Peryferyjność i transnarodowość
3502-FAKL39-MGR-OG Semestr letni 2018/19 "Sukces na studiach i po studiach. Studia wyższe jako przedmiot badań społecznych "
3502-FAKL40-LIC-OG Semestr letni 2018/19 Prawo jako przedmiot analizy socjologicznej
3502-FAKL40-MGR-OG Semestr letni 2018/19 Wobec uległości. Społeczeństwo francuskie w literaturze Michela Houellebecqa
3502-FAKL41-MGR-OG Semestr letni 2018/19 Konkurencja, kooperacja, racjonalny podział: Teoria gier – gry wieloosobowe
3502-FAKL42-LIC-OG Semestr letni 2018/19 Procesy ludnościowe
3502-FAKL45-LIC-OG Semestr letni 2018/19 Walka politycznych byków, czy kalkulacja graczy? Jak zmierzyć walkę o władzę w zgromadzeniu? Indeksy siły i ich zastosowania w naukach społecznych.
3502-TABS-15-OG Semestr letni 2018/19 Unia Europejska: konflikty i wizje
3502-TABS-6-OG Semestr letni 2018/19 Zabezpieczenie społeczne
3502-TABS-8-OG Semestr letni 2018/19 Socjologia szkolnictwa wyższego – przemiany uniwersytetu.
3502-WMS-22-OG Semestr letni 2018/19 Wielokulturowość - wprowadzenie do socjologii zróżnicowania kulturowego i mniejszości
3600-AF-KCJA-OG Semestr letni 2018/19 Kulturowe cechy języków afrykańskich
3600-AF-TAAT-OG Semestr letni 2018/19 Teatr w Afryce, Afryka w teatrze
3600-AF-WRA-OG Semestr letni 2018/19 Róg Afryki - współczesne zagadnienia społeczne i polityczne
3600-AR-FA1-OG Semestr letni 2018/19 Wizerunek Zachodu w kulturze arabskiej
3600-EG-HG-OG Semestr letni 2018/19 Hieroglify egipskie
3600-HE-KPI-OG Semestr letni 2018/19 Kultura popularna Izraela
3600-HE-TH2-OG Semestr letni 2018/19 Translatorium hebraistyczne2
3600-HE-TPUJ-OG Semestr letni 2018/19 Tradycja spisana i ustna judaizmu
3600-IN-BP-OG Semestr letni 2018/19 Buddhist Philosophy. An Introduction
3600-IN-DPMI-II-OG Semestr letni 2018/19 Dharma – prawo i moralność w Indiach (II): źródła prawa i moralności
3600-IN-HP-OG Semestr letni 2018/19 Hinduizm południowoindyjski. Kult Wisznu w tradycji tamilskiej
3600-IN-MFB-OG Semestr letni 2018/19 Myśl filozoficzna buddyzmu
3600-IN-PMIK-GAT-OG Semestr letni 2018/19 Poezja miłosna Indii klasycznych: gatunki, autorzy, teksty
3600-IN-SDKAPII-OG Semestr letni 2018/19 Sanskryt i dewanagari w kulturze Azji Południowej (II)
3600-IN-TBW-OG Semestr letni 2018/19 Tamilskie bóstwa wioskowe – wprowadzenie do hinduizmu ludowego i języka tamilskiego
3600-IN-WKIP-OG Semestr letni 2018/19 Wprowadzenie do kultury Indii Południowych
3600-MT-M-OG Semestr letni 2018/19 Mandżurystyka
3600-MT-SEM-OG Semestr letni 2018/19 Sztuka i estetyka Mongolii
3600-MT-WRM-OG Semestr letni 2018/19 Religie Mongolii
3600-MT-WST-OG Semestr letni 2018/19 Sztuka i estetyka Tybetu
3600-SJW-IPIC-OG Semestr letni 2018/19 Israeli Problems in Israeli Cinema
3600-SJW-OJRIOR-OG Semestr letni 2018/19 O języku rosyjskim i obyczajach Rosjan
3600-SJW-TPDSP-OG Semestr letni 2018/19 Turystyczna podróż do Sankt-Petersburga
3600-ZIE-IRPSS-OG Semestr letni 2018/19 Islam in Russia and Post-Soviet States
3620-1-PNK-OG Semestr letni 2018/19 Państwa i narody Kaukazu. Historia i kultura
3620-1-RRWPSS-OG Semestr letni 2018/19 Russia’s Relations with the Post Soviet States. Main Tendencies and Problems (1991-2017).
3620-1-ZEW-OG Semestr letni 2018/19 Żydzi w Europie Wschodniej w XIX I XX wieku - historia i kultura
3620-AAW-SP-OG Semestr letni 2018/19 Anatomia autorytarnej władzy: klasa rządząca na Białorusi
3620-APK-SP-OG Semestr letni 2018/19 Antropologia polityczna Kaukazu po 1991 r.
3620-BKE-OG Semestr letni 2018/19 Historia Białorusi w kontekście europejskim. Dzieje narodu pogranicza
3620-BP-OG Semestr letni 2018/19 Białoruś i Polska w XX wieku: historia, która dzieli i łączy
3620-BPMP-H-OG Semestr letni 2018/19 Białorusko-polskie miejsca pamięci
3620-DWKL-H-OG Semestr letni 2018/19 Dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego a polityka pamięci krajów Europy Wschodniej
3620-EPHESW-OG Semestr letni 2018/19 Etniczno-polityczna historia Europy Środkowo-Wschodniej. Od poddaństwa do państwa narodowego
3620-HBMHP-H-OG Semestr letni 2018/19 Historia białoruskiej myśli historycznej i politycznej
3620-HSPA-OG Semestr letni 2018/19 Homo sovieticus - portret antropologiczny
3620-KAEW-OG Semestr letni 2018/19 Kulisy autorytaryzmu w Europie Wschodniej
3620-LOP-OG Semestr letni 2018/19 Łacina od podstaw
3620-LOPK-OG Semestr letni 2018/19 Łacina od podstaw - kontynuacja
3620-MBJPF-SP-OG Semestr letni 2018/19 Miasteczka Białorusi jako przejaw fenomenu wielokulturowości od XVIII w do II wojny światowej
3620-MBN-H-OG Semestr letni 2018/19 Między Bugiem a Niemnem. Kształtowanie pogranicza wielokulturowego
3620-MNESW-H-OG Semestr letni 2018/19 Mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej (X-XXI w.)
3620-MUSFP-H-OG Semestr letni 2018/19 The Making of US Foreign Policy: From Reagan to Trump
3620-NPPS-SP-OG Semestr letni 2018/19 Narody na pograniczu na przykładzie Spisza
3620-POPTC-OG Semestr letni 2018/19 Public Opinion in Post Totalitarian Countries
3620-PRU-H-OG Semestr letni 2018/19 Polska-Ruś-Ukraina. 1000 lat wspólnoty i sporu
3620-RJPPK-OG Semestr letni 2018/19 Rozpad Jugosławii - przyczyny, przebieg, konsekwencje
3620-ROSIMA-OG Semestr letni 2018/19 Rosyjska obyczajowość w świetle internetowych materiałów audiowizualnych. Kultura popularna a kultura wysoka w Federacji Rosyjskiej
3620-SKASAI-OG Semestr letni 2018/19 Sytuacja kobiet w Azji Środkowej, Afganistanie i Iranie
3620-SNKS-OG Semestr letni 2018/19 Socjologia narodu. Kontekst środkowo-europejski
3620-SOM-SP-OG Semestr letni 2018/19 Sociology of media
3620-ZNKPWRP-H-OG Semestr letni 2018/19 "Ziemia niczyja": Kresy Północno-Wschodnie Polski i polityka wyobcowania XIX-XX w.
3700-CS-CHKSIJ-OG Semestr letni 2018/19 Chrześcijaństwo kręgu śródziemnomorskiego a islam i judaizm
3700-CS-KKH-OG Semestr letni 2018/19 Klasyka kina hiszpańskiego. Obraz społeczeństwa Hiszpanii w kinematografii lat 50-60. XX wieku
3700-CS-KLSG-OG Semestr letni 2018/19 Kultura literacka starożytnej Galii
3700-CS-ORKAW-OG Semestr letni 2018/19 Ontologia rzeczywistości a wartości kulturowe w Azji Wschodniej
3700-CS-PHKAP-OG Semestr letni 2018/19 Przedhiszpańskie kultury Ameryki Południowej w perspektywie badań archeologicznych
3700-CS-SMC-ORD-OG Semestr letni 2018/19 Spotkania międzycywilizacyjne: Orientalizm dzisiaj
3700-CS-SSNS-OG Semestr letni 2018/19 Spotkania Starego i Nowego Świata, konwersatorium hiszpańskie
3700-CS-WWM-OG Semestr letni 2018/19 Włochy w mediach
3700-CSL1WDKM-OG Semestr letni 2018/19 Wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej
3700-CSL2HKES-OG Semestr letni 2018/19 Historia kultury europejskiego średniowiecza
3700-CSL2HSRB-OG Semestr letni 2018/19 Historia sztuki Renesansu i baroku
3700-CSL3MPN-OG Semestr letni 2018/19 Metodologia pracy naukowej
3700-CSL3SZNOW-OG Semestr letni 2018/19 Sztuka nowoczesna
3700-CSM2-LPPWT-OG Semestr letni 2018/19 Literatura polska w pracowniach włoskich translatorów
3700-FN-L1-ZDNSG-OG Semestr letni 2018/19 Z dziejów nowożytnego społeczeństwa greckiego
3700-FN-L2-KJG-OG Semestr letni 2018/19 Historia języka greckiego
3700-FN-L2-WDL-OG Semestr letni 2018/19 Wstęp do literaturoznawstwa
3700-KON106-AL-OG Semestr letni 2018/19 Bałkańskie miejsca pamięci
3700-KON117-AL-OG Semestr letni 2018/19 Nowy Testament w kulturze dawnej. Literatura - teologia - ikonografia
3700-KON131-AL-OG Semestr letni 2018/19 Źródła kultury prawnej zjednoczonej Europy
3700-KON204-AL-OG Semestr letni 2018/19 Witkacy: nihilista czy etyk?
3700-KON208-AL-OG Semestr letni 2018/19 Historiografia dla kulturoznawców: wprowadzenie
3700-KON209-AL-OG Semestr letni 2018/19 Dziewczyna - bohaterka literatury dla niedorosłych
3700-KON213-AL-OG Semestr letni 2018/19 Zobowiązania w prawie rzymskim – podstawy myślenia i argumentacji prawniczej
3700-KON214-AL-OG Semestr letni 2018/19 Lektura Rękopisu znalezionego w Saragossie
3700-KON217-AL-OG Semestr letni 2018/19 Mesjasz i rewolucja. Żydowskie życie polityczne na ziemiach polskich w I połowie XX w
3700-KON220-AL-OG Semestr letni 2018/19 Antropologia przestrzeni miejskich na Bałkanach
3700-KON221-AL-OG Semestr letni 2018/19 Czytając Hegla. Czym jest doświadczenie w Fenomenologii ducha?
3700-KON223-AL-OG Semestr letni 2018/19 Animals as Characters
3700-KON234-AL-OG Semestr letni 2018/19 Lector et inspector. Obraz i słowo na kartach dawnej książki
3700-KON236-AL-OG Semestr letni 2018/19 Spotkanie kultur w zwierciadle źródeł – hiszpańskie i indiańskie przekazy o konkwiście.
3700-KON241-AL-OG Semestr letni 2018/19 Kościoły zjednoczone z Rzymem
3700-KON245-AL-OG Semestr letni 2018/19 Przyroda i świadomość
3700-KON250-AL-OG Semestr letni 2018/19 Intercielesność monarchy
3700-KON67-AL-OG Semestr letni 2018/19 Stary Testament w kulturze dawnej. Literatura – teologia – ikonografia
3700-KON90-AL-OG Semestr letni 2018/19 Szczypta (al)chemii i nauk pokrewnych dla humanistów cz.2
3700-KON92-AL-OG Semestr letni 2018/19 Kultura i komunikowanie, w stronę antropologii słowa
3700-WAR4-AL-OG Semestr letni 2018/19 Academic Writing in English II
3700-WAR5-AL-OG Semestr letni 2018/19 Reading as Reasoning
3700-WAR7-AL-OG Semestr letni 2018/19 Opowiesci z danych (społecznych)
4003-CUE-OG Semestr letni 2018/19 Membership in the EU and the Problems of Democracy and Human Rights Protection (kurs internetowy)
4016-SLWS-OG Semestr letni 2018/19 Service learning - wyzwania społeczne
4024-JEAL-OG Semestr letni 2018/19 The motif of journey in English and American literature: from Chaucer to Kerouac.
4024-LSIBC-OG Semestr letni 2018/19 LEGAL SKILLS: NEGOTIATING, ADVISING & INTERACTING IN THE BUSINESS CONTEXT
4024-PSiE-OG Semestr letni 2018/19 Public Speaking in English
4024-TWDA-OG Semestr letni 2018/19 Małe (dramatyczne) co nieco dla każdego, czyli 10-minute plays. Wybrane trendy we współczesnym dramacie amerykańskim.
4024-ZDR-OG Semestr letni 2018/19 Zagadkowa dusza rosyjska (Загадочная русская душа)
4030-OSP-OG Semestr letni 2018/19 Ochrona środowiska w praktyce
4030-RZTP-OG Semestr letni 2018/19 Rozwój zrównoważony w teorii i praktyce
4100-INTEMOC-OG Semestr letni 2018/19 Inteligencja Emocjonalna - praktyka i teoria
4100-LLPAFBC-OG Semestr letni 2018/19 Lifelong learning. A film-based course on self-development
4100-UCPKOIS-OG Semestr letni 2018/19 Uczenie się przez całe życie. Kurs o idei samorozwoju w oparciu o filmy fabularne
4101-HPIXXIW-OG Semestr letni 2018/19 Harry Potter i Dwudziesty Pierwszy Wiek
4101-WEB20S-OG Semestr letni 2018/19 Aplikacje web 2.0 dla studentów
4208-AoPU-OG Semestr letni 2018/19 Anthropology of Planetary Urbanization
4208-CHWM-OG Semestr letni 2018/19 Chodźmy w miasto! Jak działają lokalne instytucje w praktyce (warsztaty)
4208-CwP-OG Semestr letni 2018/19 Człowiek w przestrzeni-wprowadzenie do geografii społecznej
4208-Esg-OG Semestr letni 2018/19 Ewolucja sytuacji geopolitycznej na świecie. Dynamika cywilizacji
4208-FW-OG Semestr letni 2018/19 Footlose Warsaw-przechadzki po teorii urbanizacji
4208-Gc-OG Semestr letni 2018/19 Green cities: sustainable urban development
4208-JdW-OG Semestr letni 2018/19 Jak działa Warszawa? Praktyczne warsztaty z ulepszania miasta
4208-M1EKM-OG Semestr letni 2018/19 Ekonomika miast i regionów
4208-M2EKN-OG Semestr letni 2018/19 Ekonomia (Gospodarcze i polityczne problemy Polski i świata)
4208-M2GE-OG Semestr letni 2018/19 Geografia ekonomiczna2-wykład
4208-M2PPGP-OG Semestr letni 2018/19 Prawne podstawy gospodarki przestrzennej – wykład
4208-Nfgeng-OG Semestr letni 2018/19 Nudge for good! Behavioural sciences in public policy
4208-Nfgpl-OG Semestr letni 2018/19 Nudge for good! Nauki behawioralne w politykach publicznych
4208-Nin-OG Semestr letni 2018/19 Narody i nacjonalizm. Teoria, historia i bieżące sprawy
4208-Psg-OG Semestr letni 2018/19 Public service design
4208-PUB-OG Semestr letni 2018/19 Projektowanie usług publicznych
4208-RiR-OG Semestr letni 2018/19 Regionalizmy i ruchy separatystyczne/niepodległościowe w Europie
4208-sEUR2-OG Semestr letni 2018/19 Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń. Seminarium EUROREG-OGUN2
4208-SOEw-OG Semestr letni 2018/19 Socjologia struktur gospodarczych i politycznych - wykład
4208-SSGc-OG Semestr letni 2018/19 Socjologia struktur gospodarczych i politycznych - ćwiczenia
4208-TGCD-OG Semestr letni 2018/19 The Great Capitalism Debate
4208-TiPR-OG Semestr letni 2018/19 Teorie i polityki rozwoju miast i regionów
4219-AL-FE103-OG Semestr letni 2018/19 Diplomacia y Relaciones Internacionales (Dyplomacja i stosunki międzynarodowe w Amerykach)
4219-AL-FL02-OG Semestr letni 2018/19 Español de America
4219-AL101-OG Semestr letni 2018/19 Los Textos de la Cultura Latinoamericana (Teksty kultury latynoamerykańskiej)
4219-AW203-OG Semestr letni 2018/19 Cuba: derroteros de su formacion y evolucion (Kuba: drogi tworzenia i ewolucji)
4219-AW204-OG Semestr letni 2018/19 Cultural Anthropology of the Americas (Antropologia kultury Ameryk)
4219-IALSk3-OG Semestr letni 2018/19 The American Legal System (Amerykański system prawny)
4219-ICGk9-OG Semestr letni 2018/19 Corporate Governance (Zarządzanie korporacyjne)
4219-IIMk10-OG Semestr letni 2018/19 International Management (Zarządzanie międzynarodowe)
4219-SA018-OG Semestr letni 2018/19 The Vietnam War (Wojna Wietnamska)
4219-SA043-OG Semestr letni 2018/19 Konteksty łamania praw człowieka
4219-SA044-OG Semestr letni 2018/19 Tworzenie Świata Atlantyckiego: Geneza i rozkwit niewolnictwa w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach XVI-XVIII w.
4219-SB141-OG Semestr letni 2018/19 American Exceptionalism and Its Critiques: Theology, Politics, Literature (Amerykańska wyjątkowość i jej krytyka: teologia, polityka, literatura)
4219-SD0013-OG Semestr letni 2018/19 Media, New Media Art, Post-1990 Media and Feminism (Media, nowe media oraz media po 1990 roku i feminizm)
4219-SD0014-OG Semestr letni 2018/19 Lengua y cultura hispana en el mundo (Język i kultura społeczeństw hiszpańskojęzycznych na świecie)
4219-SF035-OG Semestr letni 2018/19 Anti-Americanism in Contemporary World (Antyamerykanizm we współczesnym świecie)
4219-SF044-OG Semestr letni 2018/19 Comparative Politics of Latin America (Polityka porównawcza Ameryki Łacińskiej)
4219-SG033-OG Semestr letni 2018/19 Relacje Unia Europejska - Ameryka Łacińska
4219-SH008-OG Semestr letni 2018/19 Debating the Issues that Divide America Today (Co dzieli dziś Amerykę)
4219-SH098-OG Semestr letni 2018/19 Współczesny Ekwador
4219-SH187-A-OG Semestr letni 2018/19 Ethnic Movements in the US: Natives, Africans, Latinos, and Anglos
4219-SH189-OG Semestr letni 2018/19 Social Movements in the Americas
4219-SH190-OG Semestr letni 2018/19 Zmiana społeczna w kinematografii latynoamerykańskiej
4219-ZP006-OG Semestr letni 2018/19 Curso de español académico (Język hiszpański dla celów akademickich)
4901-ASKAC-OG Semestr letni 2018/19 Akademickie spojrzenia: konwersatorium actualité critique
4901-NTFSS-OG Semestr letni 2018/19 New Trends in French Social Sciences
4901-SFNSII-OG Semestr letni 2018/19 Seminar of French social sciences / Séminaire français de Sciences Sociales II
5300-HNT-OG Semestr letni 2018/19 Humaniści w nowych technologiach
5300-POG-OG Semestr letni 2018/19 Przedsiębiorczość - Otwórz Głowę!
5300-SBS-OG Semestr letni 2018/19 Mój rozwój osobisty (SkillBox: Self)
5300-SBSA-OG Semestr letni 2018/19 Narzędzia analityczne (SkillBox: Analytics)
5300-SBST-OG Semestr letni 2018/19 Kreuję biznes (SkillBox: Startup)
5800-CHOR-OG Semestr letni 2018/19 Muzyka Chóralna
5900-TIS/18L-OG Semestr letni 2018/19 Taniec i śpiew - folklor różnych regionów Polski
6600-04/2018-OG Semestr letni 2018/19 Rządy ludu a rządy prawa w demokracji konstytucyjnej
6600-05/2018-OG Semestr letni 2018/19 Kobieta w domu, w pracy w polityce. Historia praw kobiet na ziemiach polskich w XIX i XX w.
8004-ATS-OG Semestr letni 2018/19 Anty-Terror System
8004-BRYP-OG Semestr letni 2018/19 Brydż Sportowy - Grupa Początkująca
8004-BRYPI-OG Semestr letni 2018/19 Grupa początkująca – kurs intensywny
8004-BRYSI-OG Semestr letni 2018/19 GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA - KURS INTENSYWNY
8004-BRYSZ-OG Semestr letni 2018/19 Brydż Sportowy - Grupa Średniozaawansowana
8004-BRYZ-OG Semestr letni 2018/19 Brydż Sportowy - Grupa Zaawansowana
8004-RHF-OG Semestr letni 2018/19 Run Hide Fight
8004-SZACHY-POCZ-OG Semestr letni 2018/19 Szachy – grupa początkująca
8004-SZACHY-SRZ-OG Semestr letni 2018/19 Szachy – grupa średnio-zaawansowana
8102-KSSI-OG Semestr letni 2018/19 Kultura i sztuka wobec społeczeństwa informacyjnego
8102-SR-OG Semestr letni 2018/19 Socjologia ryzyka
8111-AF-OG Semestr letni 2018/19 Akademia Filmowa
8116-ZUO-OG Semestr letni 2018/19 Żydowski Uniwersytet Otwarty
8118-APF-ANIMACJA-OG Semestr letni 2018/19 Akademia Polskiego Filmu KINO MUZ – ANIMACJA
8119-APFFcz.IV-OG Semestr letni 2018/19 Akademia Polskiego Filmu FABUŁA IV semestr
8120-UWWUM-OG Semestr letni 2018/19 Uniwersytet Warszawski i Warszawski Uniwersytet Medyczny – wczoraj, dziś i jutro