Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
1100-FDC-OG Semestr letni 2018/19 Fizyka dnia codziennego
1100-FDH-OG Semestr letni 2018/19 Fizyka dla humanistów na przykładach z nauk o Ziemi
1100-FDNZ-OG Semestr letni 2018/19 Fizyka w domu i w naukach o Ziemi
1100-FWD-OG Semestr letni 2018/19 Fizyka w doświadczeniach
1100-LPPFK-OG Semestr letni 2018/19 Reading basic works of quantum physics
1100-MTS-OG Semestr letni 2018/19 More than slides - effective scientific presentations
1100-PMK-OG Semestr letni 2018/19 Programowanie mikrokontrolerów
1100-TGiK-OG Semestr letni 2018/19 Tektonika globalna i konwekcja w płaszczu Ziemi i planet
1100-WFZ-OG Semestr letni 2018/19 Wprowadzenie do fizyki złożoności. Fizyka statystyczna sieci złożonych
1200-EJIP-OG Semestr letni 2018/19 Energia jądrowa i promieniotwórczość
1200-JEZNAUCHEM-OG Semestr letni 2018/19 Język nauki ze szczególnym uwzględnieniem chemii
1200-PRNAPR-OG Semestr letni 2018/19 Wprowadzenie do programowania w naukach przyrodniczych
1200-RGPRC-OG Semestr letni 2018/19 Receptory GPCR - struktury, działanie, leki
1300-WGEM2LE-OG Semestr letni 2018/19 Gemmologia II
1300-WHPLU-OG Semestr letni 2018/19 Hydrogeologiczne podstawy lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce
1300-WKGL-OG Semestr letni 2018/19 Katastrofy geologiczne (kurs internetowy)
1300-WMN201E-OG Semestr letni 2018/19 Biomineralogia
1300-WPIIW-OG Semestr letni 2018/19 Paleontologia II
1300-WPPL-OG Semestr letni 2018/19 Paleobiologia
1300-WSMO2L-OG Semestr letni 2018/19 Surowce mineralne oceanu światowego
1300-WSSP-OG Semestr letni 2018/19 Słynne stanowiska paleontologiczne
1300-WSY4L1-OG Semestr letni 2018/19 Słynne wystąpienia minerałów (cz.4) - słynne wystąpienia fosforanów, węglanów, wanadanów...
1300-WWKZ-OG Semestr letni 2018/19 W kamień zamienione
1400-112EKO-OG Semestr letni 2018/19 Ekologia z ochroną środowiska
1400-114GEN-OG Semestr letni 2018/19 Genetyka z inżynierią genetyczną
1400-122EiFOS-OG Semestr letni 2018/19 Etyka i filozofia ochrony przyrody
1400-122TWATC-OG Semestr letni 2018/19 Świat na rozdrożu
1400-226OEB-OG Semestr letni 2018/19 Ochrona ekosystemów bagiennych
1400-228ORNI-OG Semestr letni 2018/19 Ornitologia
1400-231BST-OG Semestr letni 2018/19 Biologia storczyków
1400-236BZRwP-OG Semestr letni 2018/19 Biologia zapylania roślin w praktyce
1400-236HTOK-OG Semestr letni 2018/19 Historia toksykologii
1400-236MATS-OG Semestr letni 2018/19 Analityka toksykologiczna
1400-236PPN-OG Semestr letni 2018/19 Podstawy prezentacji naukowej
1400-236SKR-OG Semestr letni 2018/19 Ściana komórki roślinnej
1400-236TMKR-OG Semestr letni 2018/19 Transport międzykomórkowy u roślin
1400-237UNSUWB-OG Semestr letni 2018/19 Ujawnianie niepewności statystycznych ukrytych w wynikach badań
1900-1ACS-OG Semestr letni 2018/19 Człowiek i środowisko - wybrane zagadnienia
1900-1FOL-OG Semestr letni 2018/19 Ochrona litosfery
1900-1FPM-OG Semestr letni 2018/19 Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia
1900-GISFZ-OG Semestr letni 2018/19 GIS - funkcjonalność i zastosowania
1900-GPSR-OG Semestr letni 2018/19 Globalne problemy środowiskowe - wybrane zagadnienia
1900-IADG-OG Semestr letni 2018/19 Introduction to automatic database generalization
1900-IFAGIS-OG Semestr letni 2018/19 Introduction to functionality and applications of Geographic Information Systems
1900-MGIS-OG Semestr letni 2018/19 Zastosowanie mobilnego GIS w pozyskaniu danych środowiskowych w czasie rzeczywistym
1900-NEP-OG Semestr letni 2018/19 Natural environment of Poland
1900-RPiE-OG Semestr letni 2018/19 Roślinność Polski i Europy
1900-RZEZB-OG Semestr letni 2018/19 Rzeźba terenu a człowiek w środowiskach ekstremalnych
1900-SB-ER-OG Semestr letni 2018/19 Baltic Sea environment and its protection
1900-WBC-OG Semestr letni 2018/19 Wetlands - biodiversity and change
2200-1CWPA60-OG Semestr letni 2018/19 Prawo pracy dla nieprawników. Rozszerzenie kompetencji doktorantów (kurs internetowy)
2400-EM2IMWP-OG Semestr letni 2018/19 Instytucje międzynarodowe w praktyce
2400-INTER-EXVBA2-OG Semestr letni 2018/19 Excel dla zaawansowanych- programowanie w VBA cz. 2
2400-INTER-EZE-OG Semestr letni 2018/19 Eksperymentowanie z ekonomią (kurs internetowy)
2400-INTER-MFEX-OG Semestr letni 2018/19 Modelowanie finansowe w programie MS Excel
2400-INTER-MIK2-OG Semestr letni 2018/19 Wprowadzenie do mikroekonomii - część 2 (kurs internetowy)
2400-INTER-WIZ-OG Semestr letni 2018/19 Wizualizacja i raportowanie danych w programie R
2400-PP3ZAR-OG Semestr letni 2018/19 Zarządzanie
2400-ZEWW734-OG Semestr letni 2018/19 Przedsiębiorczość
2400-ZEWW735-OG Semestr letni 2018/19 Akceptacja i zmiana
2400-ZEWW736-OG Semestr letni 2018/19 Kompetencje przedsiębiorcze dla nieekonomistów
2400-ZEWW785-OG Semestr letni 2018/19 Moc samodyscypliny
3201-3KORT-OG Semestr letni 2018/19 Korpusy tekstowe w uczeniu się języków przez całe życie
4030-EPP-OG Semestr letni 2018/19 Environmental Protection in Practice
4030-OSP-OG Semestr letni 2018/19 Ochrona środowiska w praktyce
4030-RZTP-OG Semestr letni 2018/19 Rozwój zrównoważony w teorii i praktyce
4219-IALSk3-OG Semestr letni 2018/19 The American Legal System (Amerykański system prawny)
4219-ICGk9-OG Semestr letni 2018/19 Corporate Governance (Zarządzanie korporacyjne)
4219-IIMk10-OG Semestr letni 2018/19 International Management (Zarządzanie międzynarodowe)
8004-BRYP-OG Semestr letni 2018/19 Brydż Sportowy - Grupa Początkująca
8004-BRYPI-OG Semestr letni 2018/19 GRUPA POCZĄTKUJĄCA – KURS INTENSYWNY
8004-BRYSI-OG Semestr letni 2018/19 GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA - KURS INTENSYWNY
8004-BRYSZ-OG Semestr letni 2018/19 Brydż Sportowy - Grupa Średniozaawansowana
8004-BRYZ-OG Semestr letni 2018/19 Brydż Sportowy - Grupa Zaawansowana
8004-SZACHY-POCZ-OG Semestr letni 2018/19 Szachy – grupa początkująca
8004-SZACHY-SRZ-OG Semestr letni 2018/19 Szachy – grupa średnio-zaawansowana