Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
0503-KK-I-OG Semestr letni 2018/19 Klinika kariery: moduł I - ścieżka doradztwo
0503-KK-III-OG Semestr letni 2018/19 Klinika kariery: moduł III - ścieżka HR
1000-00HM2-OG Semestr letni 2018/19 Historia matematyki II
1900-3FTS3-OG Semestr letni 2018/19 Wyspy tropikalne
1900-CCTS-OG Semestr letni 2018/19 Contemporary changes of tourism space
1900-GOW-OG Semestr letni 2018/19 Geography of the World
1900-GPCW-OG Semestr letni 2018/19 Global problems in the contemporary world
1900-GTE-OG Semestr letni 2018/19 Geografia turystyczna Europy
1900-GTKA-OG Semestr letni 2018/19 Geografia turystyczna krajów arabskich
1900-SG-OG Semestr letni 2018/19 Studia nad globalizacją (kurs internetowy)
1900-TURZR-OG Semestr letni 2018/19 Turystyka zrównoważona
1900-URL1-OG Semestr letni 2018/19 Urban Lab: Rozwój, degradacja i rewitalizacja przestrzeni miejskiej – mechanizmy odnowy miast (1)
2100-MON-INPE-OG Semestr letni 2018/19 Integracja polityczna i gospodarcza państw euroazjatyckich
2100-MON-IPZD-OG Semestr letni 2018/19 Państwo Izrael - Żydzi, Polacy i Diaspora
2100-MON-MPPZ-OG Semestr letni 2018/19 Międzynarodowe i porównawcze prawo zrównoważonego rozwoju (w ochronie środowiska)
2102-0DM0ESPU-OG Semestr letni 2018/19 Etyka sfery publicznej (kurs internetowy)
2102-0DM0REFS-IB-OG Semestr letni 2018/19 Rozwój Administracji Samorządowej w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego
2102-0FA-OBMA-OG Semestr letni 2018/19 Oblicza makiawelizmu
2102-0FA-WFBS-OG Semestr letni 2018/19 Wykorzystywanie funduszy zagranicznych w budowie społeczeństwa obywatelskiego na obszarze eurazjatyckim
2102-FA-BTEU-OG Semestr letni 2018/19 Biznes i turystyka na obszarze eurazjatyckim
2102-FA-SIPC-OG Semestr letni 2018/19 Socio-political Introduction to Polish Cinema
2104-MON-HISZ-OG Semestr letni 2018/19 Historia sztuki
2104-MON-HNPZ-OG Semestr letni 2018/19 Historia niemieckiej polityki zagranicznej 1914-1945
2104-MON-INHA-OG Semestr letni 2018/19 Introduction to humanitarian assistance
2104-MON-MIMI-OG Semestr letni 2018/19 Migracje międzynarodowe
2104-MON-PEWP-OG Semestr letni 2018/19 Problemy energetyczne w przestrzeni eurazjatyckiej: aspekty polityczne, gospodarcze i prawne
2104-MON-PMPTIP-OG Semestr letni 2018/19 Porządek międzynarodowy.Problemy teorii i praktyki
2104-MON-PUR-OG Semestr letni 2018/19 Polish-Ukrainian relations
2105-MON-ALWG-OG Semestr letni 2018/19 Ameryka Łacińska we współczesnej gospodarce światowej
2105-MON-WSPA-OG Semestr letni 2018/19 Współczesne stosunki Polski i Ameryki Łacińskiej
2122-MWWS-KINT-OG Semestr letni 2018/19 Media we współczesnym świecie
2200-1CWHP17-OG Semestr letni 2018/19 Europejskie prawo wyznaniowe
2200-1CWHP26-OG Semestr letni 2018/19 Wielkie kodyfikacje cywilne
2200-1CWHP30-OG Semestr letni 2018/19 Prawo gospodarcze i handlowe II Rzeczypospolitej
2200-1CWHP31-OG Semestr letni 2018/19 The Woman in the Roman Society: Ideal-Law-Practice
2200-1CWHP49-OG Semestr letni 2018/19 Dawna Litwa (XIV-XVIII): prawo
2200-1CWHP67-OG Semestr letni 2018/19 Ustrój wybranych państw współczesnych
2200-1CWHP69-OG Semestr letni 2018/19 Od sądów polubownych dawnej Rzeczypospolitej do współczesnej mediacji
2200-1CWHP76-OG Semestr letni 2018/19 Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej
2200-1CWHP78-OG Semestr letni 2018/19 Państwo prawa, dzieje, idee, instytucje
2200-1CWPC06-OG Semestr letni 2018/19 Ochrona prawna konkurencji
2200-1CWPC117-OG Semestr letni 2018/19 Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe
2200-1CWPC129-OG Semestr letni 2018/19 Prawo wekslowe
2200-1CWPC33-OG Semestr letni 2018/19 Prawo reklamy
2200-1CWPC93-OG Semestr letni 2018/19 Prawo farmaceutyczne
2200-1CWPK21-OG Semestr letni 2018/19 Kryminalistyka ogólna
2200-1CWPM20-OG Semestr letni 2018/19 Prawo międzynarodowe w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
2200-1CWPP10-OG Semestr letni 2018/19 Nauczanie społeczne Kościoła Katolickiego
2200-1CWPP12-OG Semestr letni 2018/19 Elementy rosyjskiej kultury prawnej. Nihilizm prawny
2200-1CWPP24-OG Semestr letni 2018/19 System rządów w Konstytucji RP
2200-1CWPP39-OG Semestr letni 2018/19 Dzieje filozofii
2200-1CWPP45-OG Semestr letni 2018/19 Prawo materialne w dziedzinie ochrony środowiska w Unii Europejskiej
2200-1CWPP62-OG Semestr letni 2018/19 Etyka Prawnicza
2200-1CWPP72-OG Semestr letni 2018/19 Etyka i jej różnorodne nurty
2200-1CWPP76-OG Semestr letni 2018/19 Socjologia prawa
2200-1CWPP77-OG Semestr letni 2018/19 Ekonomiczna analiza prawa
2300-AM-OG Semestr letni 2018/19 Antropologia miasta. Edukacyjne spacery po Warszawie
2300-ART-OG Semestr letni 2018/19 Artyści
2300-FWK-EasL-OG Semestr letni 2018/19 Education as the Liberation toward Self-Understanding: Between Capability and Vulnerability
2300-FWK-SONI-OG Semestr letni 2018/19 Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie
2300-FWK-WiP-OG Semestr letni 2018/19 Władza i przemoc – kontekst filozoficzno-kulturowy
2300-KK2-OG Semestr letni 2018/19 Kino kontrkultury II
2300-KPKP-OG Semestr letni 2018/19 Kultura popularna: konteksty polityczne
2300-PO-OG Semestr letni 2018/19 Przemiany obyczajowe w XXI wieku
2300-ŚJK-OG Semestr letni 2018/19 Śladami Janusza Korczaka
2300-TSz-OG Semestr letni 2018/19 Tabu w sztuce
2300-WKŚ-OG Semestr letni 2018/19 Współczesne kino światowe
2500-PL-PS-FO2-03-OG Semestr letni 2018/19 Psycholingwistyka
2500-PL-PS-FO5-06-OG Semestr letni 2018/19 Pigmalion czy Liwa? Wpływ oczekiwań rodziców i nauczycieli na zachowanie dzieci
2500-PL-PS-FS5-04-OG Semestr letni 2018/19 Podstawy psychologii miłości dla psychologów praktyków
2500-PL-PS-OB1L-2-OG Semestr letni 2018/19 Psychologia procesów poznawczych I
2500-PL-PS-OB1L-4-OG Semestr letni 2018/19 Historia myśli psychologicznej
2500-PL-PS-OB2L-2-OG Semestr letni 2018/19 Psychologia różnic indywidualnych
2600-BIZPLAN-OG Semestr letni 2018/19 Biznesplan
2600-BUDPOZ-OG Semestr letni 2018/19 Budowanie pozycji rynkowej małej firmy
2600-BWP-OG Semestr letni 2018/19 Budowanie wizerunku pracodawcy
2600-DNDW-OG Semestr letni 2018/19 Od dyktatury nauki do demokracji wiedzy
2600-FPDG-OG Semestr letni 2018/19 Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
2600-GS-OG Semestr letni 2018/19 Gry strategiczne jako narzędzie zarządzania
2600-IP-OG Semestr letni 2018/19 Internet a prawo
2600-KIPZ-OG Semestr letni 2018/19 Komunikacja interpersonalna i praca w zespole
2600-PO-OG Semestr letni 2018/19 Patologie organizacyjne
2600-POG-OG Semestr letni 2018/19 Przedsiębiorca w obrocie gospodarczym
2600-PPM-OG Semestr letni 2018/19 Prawo pracy dla menedżerów
2600-PRAWASP-OG Semestr letni 2018/19 Prawne aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
2600-PROGINST-OG Semestr letni 2018/19 Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej
2600-PRZED-OG Semestr letni 2018/19 Przedsiębiorczość
2600-PTKOMERW-OG Semestr letni 2018/19 Przedsiębiorczość technologiczna i komercjalizacja wiedzy: teoria i praktyka
2600-PUDG-OG Semestr letni 2018/19 Procedury uruchamiania i warunki wykonywania działalności gospodarczej
2600-PWO-OG Semestr letni 2018/19 Prawa i wolności obywateli RP
2600-PZND-OG Semestr letni 2018/19 Pieniądz znany nie od dziś. Jak praktycznie wykorzystać historię finansów, ubezpieczeń i rachunkowości do innowacyjnych działań obecnie?
2600-SFM-OG Semestr letni 2018/19 Strategie firm międzynarodowych
2600-SWZnz-OG Semestr letni 2018/19 Co student powinien wiedzieć o zdrowiu fizycznym, psychicznym, seksualnym?
2600-UOP-OG Semestr letni 2018/19 Umowy w obrocie prawnym
2600-WPO-OG Semestr letni 2018/19 Wolności, prawa i obowiązki obywateli RP
2600-ZFR-OG Semestr letni 2018/19 Zarządzanie w firmach rodzinnych
2600-ZMI-OG Semestr letni 2018/19 Zarządzanie i marketing innowacji
2600-ZWP-OG Semestr letni 2018/19 Zasady współdziałania państw w XXI wieku
2700-AFAG2-OG Semestr letni 2018/19 Akademia filmu dokumentalnego Docs Against Gravity cz. 2
2700-DOGR-OG Semestr letni 2018/19 Historia dobrych manier
2700-KOPO-OG Semestr letni 2018/19 Komunikowanie polityczne
2700-KOSP-OG Semestr letni 2018/19 Komunikacja sponsoringowa
2700-M-KPWKXIXW-OG Semestr letni 2018/19 Książka i prasa w kulturze XIX wieku
2700-MECE-OG Semestr letni 2018/19 Media a celebryci
2700-MESW-OG Semestr letni 2018/19 Media w świecie
2700-OBPR-OG Semestr letni 2018/19 Oblicza propagandy. Polityka, ekonomia, media
2700-UNRM-OG Semestr letni 2018/19 Umowy na rynku mediów
3003-PJZ-OG Semestr letni 2018/19 Prawo i język - kurs internetowy
3401-0AKz-OG Semestr letni 2018/19 Antropologia kulturowa
3401-0BPNz-OG Semestr letni 2018/19 Bezdomność w perspektywie nauk społecznych
3401-0NJOz-OG Semestr letni 2018/19 Niepełnosprawność jako obszar interwencji publicznej
3401-0PZz-OG Semestr letni 2018/19 Przestępczość zorganizowana - aspekty prawne i kryminologiczne
3401-0ŚU-OG Semestr letni 2018/19 Śmierć i umieranie we współczesnym świecie
3401-0ŚUz-OG Semestr letni 2018/19 Śmierć i umieranie we współczesnym świecie
3401-ZK-OG Semestr letni 2018/19 Zielona kryminologia
3402-00-ASaMP-OG Semestr letni 2018/19 Ageing Societies - a multidisciplinary perspective
3402-00-PSYCHP-OG Semestr letni 2018/19 Psychologia polityki
3402-00-PTS-OG Semestr letni 2018/19 Płeć w teoriach społecznych
3402-00-PZSP-OG Semestr letni 2018/19 Zabójstwo i polityka. Studia przypadków
3402-00-SOCZAM-OG Semestr letni 2018/19 Socjologia zamieszkiwania
3402-00APWTPP-OG Semestr letni 2018/19 Avanti popolo! Włoska teoria, polska praktyka
3402-00IFR-ONLINE-OG Semestr letni 2018/19 Instytucjonalne formy rozwiązywania konfliktów
3402-00KKU1-OG Semestr letni 2018/19 Konflikt Kultur 1
3402-00PCZL1-OG Semestr letni 2018/19 Prawa człowieka 1
3402-00PSAL-OG Semestr letni 2018/19 Pierwsze szkoły antropologiczne i ich mistrzowie: problematyka kultury
3402-00RPALZ-OG Semestr letni 2018/19 Rozwiązywanie problemów alkoholowych
3402-00SPOL-OG Semestr letni 2018/19 Społeczeństwo obywatelskie
3402-00SWWUS-OG Semestr letni 2018/19 Sztuki wizualne w ujęciu strukturalnym
3402-01-HFiMP-OG Semestr letni 2018/19 Historia filozofii i myśli politycznej
3402-01-PiS-OG Semestr letni 2018/19 Podmiot i suweren - filozofia polityczności
3402-01-SZTM-OG Semestr letni 2018/19 Sztuka w mieście
3402-01CCAP-OG Semestr letni 2018/19 Culture and Change: Anthropological Perspectives
3402-01EI-OG Semestr letni 2018/19 Europa insight. Między kryzysem a rewolucją
3402-01SRRL-OG Semestr letni 2018/19 Socjologia rodziny
3402-01WMP-OG Semestr letni 2018/19 Wielcy myśliciele polityczni i wielcy politycy
3402-10GWM-OG Semestr letni 2018/19 Gender w mediach
3402-10JPHLGBT-OG Semestr letni 2018/19 Jak pisać historię LGBT+?
3402-10RWKZ-OG Semestr letni 2018/19 Rodzina w wymiarze kulturowym
3402-10SPDL-OG Semestr letni 2018/19 Społeczna i prawna sytuacja dziecka
3402-11SOCOBW-OG Semestr letni 2018/19 Socjologia obyczajów (wykład)
3502-ANG-17-OG Semestr letni 2018/19 Artists and their careers. Sociology of artistic professions
3502-ANG-18-OG Semestr letni 2018/19 The Dilemmas of Criminal Policy
3502-ANG-19-OG Semestr letni 2018/19 Medicine and Society
3502-ANG-21-OG Semestr letni 2018/19 Politics in Eastern and Central Europe after the Fall of Communism
3502-ANG-9-OG Semestr letni 2018/19 War, military and politics in sociological perspective
3502-CPS-8-OG Semestr letni 2018/19 Socjologia lokalności
3502-FAKL12-MGR-OG Semestr letni 2018/19 Kontrkultura – anatomia zjawiska
3502-FAKL2-LIC-OG Semestr letni 2018/19 Dynamika państwa opiekuńczego: od Beveridge’a do kryzysu
3502-FAKL34-MGR-OG Semestr letni 2018/19 Demografia społeczna
3502-FAKL36-MGR-OG Semestr letni 2018/19 Bez Ojca i bez Forda. Teoria feministyczna w świecie pracy.
3502-FAKL37-MGR-OG Semestr letni 2018/19 Tożsamość, refleksyjność, interakcja
3502-FAKL38-LIC-OG Semestr letni 2018/19 Przestępczość białych kołnierzyków, społeczna odpowiedzialność biznesu
3502-FAKL38-MGR-OG Semestr letni 2018/19 Peryferyjność i transnarodowość
3502-FAKL39-MGR-OG Semestr letni 2018/19 "Sukces na studiach i po studiach. Studia wyższe jako przedmiot badań społecznych "
3502-FAKL40-LIC-OG Semestr letni 2018/19 Prawo jako przedmiot analizy socjologicznej
3502-FAKL40-MGR-OG Semestr letni 2018/19 Wobec uległości. Społeczeństwo francuskie w literaturze Michela Houellebecqa
3502-FAKL41-MGR-OG Semestr letni 2018/19 Konkurencja, kooperacja, racjonalny podział: Teoria gier – gry wieloosobowe
3502-FAKL42-LIC-OG Semestr letni 2018/19 Procesy ludnościowe
3502-FAKL45-LIC-OG Semestr letni 2018/19 Walka politycznych byków, czy kalkulacja graczy? Jak zmierzyć walkę o władzę w zgromadzeniu? Indeksy siły i ich zastosowania w naukach społecznych.
3502-TABS-15-OG Semestr letni 2018/19 Unia Europejska: konflikty i wizje
3502-TABS-6-OG Semestr letni 2018/19 Zabezpieczenie społeczne
3502-TABS-8-OG Semestr letni 2018/19 Socjologia szkolnictwa wyższego – przemiany uniwersytetu.
3502-WMS-22-OG Semestr letni 2018/19 Wielokulturowość - wprowadzenie do socjologii zróżnicowania kulturowego i mniejszości
3620-AAW-SP-OG Semestr letni 2018/19 Anatomia autorytarnej władzy: klasa rządząca na Białorusi
3620-APK-SP-OG Semestr letni 2018/19 Antropologia polityczna Kaukazu po 1991 r.
3620-HSPA-OG Semestr letni 2018/19 Homo sovieticus - portret antropologiczny
3620-KAEW-OG Semestr letni 2018/19 Kulisy autorytaryzmu w Europie Wschodniej
3620-MBJPF-SP-OG Semestr letni 2018/19 Miasteczka Białorusi jako przejaw fenomenu wielokulturowości od XVIII w do II wojny światowej
3620-NPPS-SP-OG Semestr letni 2018/19 Narody na pograniczu na przykładzie Spisza
3620-POPTC-OG Semestr letni 2018/19 Public Opinion in Post Totalitarian Countries
3620-SKASAI-OG Semestr letni 2018/19 Sytuacja kobiet w Azji Środkowej, Afganistanie i Iranie
3620-SNKS-OG Semestr letni 2018/19 Socjologia narodu. Kontekst środkowo-europejski
3620-SOM-SP-OG Semestr letni 2018/19 Sociology of media
4003-CUE-OG Semestr letni 2018/19 Membership in the EU and the Problems of Democracy and Human Rights Protection (kurs internetowy)
4003-SG-OG Semestr letni 2018/19 Strategic gaming in peacebuilding
4016-SLWS-OG Semestr letni 2018/19 Service learning - wyzwania społeczne
4208-AoPU-OG Semestr letni 2018/19 Anthropology of Planetary Urbanization
4208-CHWM-OG Semestr letni 2018/19 Chodźmy w miasto! Jak działają lokalne instytucje w praktyce (warsztaty)
4208-CwP-OG Semestr letni 2018/19 Człowiek w przestrzeni-wprowadzenie do geografii społecznej
4208-Esg-OG Semestr letni 2018/19 Ewolucja sytuacji geopolitycznej na świecie. Dynamika cywilizacji
4208-FW-OG Semestr letni 2018/19 Footlose Warsaw-przechadzki po teorii urbanizacji
4208-Gc-OG Semestr letni 2018/19 Green cities: sustainable urban development
4208-JdW-OG Semestr letni 2018/19 Jak działa Warszawa? Praktyczne warsztaty z ulepszania miasta
4208-M1EKM-OG Semestr letni 2018/19 Ekonomika miast i regionów
4208-M2EKN-OG Semestr letni 2018/19 Ekonomia (Gospodarcze i polityczne problemy Polski i świata)
4208-M2GE-OG Semestr letni 2018/19 Geografia ekonomiczna2-wykład
4208-M2PPGP-OG Semestr letni 2018/19 Prawne podstawy gospodarki przestrzennej – wykład
4208-Nfgeng-OG Semestr letni 2018/19 Nudge for good! Behavioural sciences in public policy
4208-Nfgpl-OG Semestr letni 2018/19 Nudge for good! Nauki behawioralne w politykach publicznych
4208-Nin-OG Semestr letni 2018/19 Narody i nacjonalizm. Teoria, historia i bieżące sprawy
4208-Psg-OG Semestr letni 2018/19 Public service design
4208-PUB-OG Semestr letni 2018/19 Projektowanie usług publicznych
4208-RiR-OG Semestr letni 2018/19 Regionalizmy i ruchy separatystyczne/niepodległościowe w Europie
4208-sEUR2-OG Semestr letni 2018/19 Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń. Seminarium EUROREG-OGUN2
4208-SOEw-OG Semestr letni 2018/19 Socjologia struktur gospodarczych i politycznych - wykład
4208-SSGc-OG Semestr letni 2018/19 Socjologia struktur gospodarczych i politycznych - ćwiczenia
4208-TGCD-OG Semestr letni 2018/19 The Great Capitalism Debate
4208-TiPR-OG Semestr letni 2018/19 Teorie i polityki rozwoju miast i regionów
4219-AL-FE103-OG Semestr letni 2018/19 Diplomacia y Relaciones Internacionales (Dyplomacja i stosunki międzynarodowe w Amerykach)
4219-AL-FL02-OG Semestr letni 2018/19 Español de America
4219-AL101-OG Semestr letni 2018/19 Los Textos de la Cultura Latinoamericana (Teksty kultury latynoamerykańskiej)
4219-AW203-OG Semestr letni 2018/19 Cuba: derroteros de su formacion y evolucion (Kuba: drogi tworzenia i ewolucji)
4219-AW204-OG Semestr letni 2018/19 Cultural Anthropology of the Americas (Antropologia kultury Ameryk)
4219-SA018-OG Semestr letni 2018/19 The Vietnam War (Wojna Wietnamska)
4219-SA035-OG Semestr letni 2018/19 American Economic Policies under Donald Trump
4219-SA043-OG Semestr letni 2018/19 Konteksty łamania praw człowieka
4219-SA044-OG Semestr letni 2018/19 Tworzenie Świata Atlantyckiego: Geneza i rozkwit niewolnictwa w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach XVI-XVIII w.
4219-SB141-OG Semestr letni 2018/19 American Exceptionalism and Its Critiques: Theology, Politics, Literature (Amerykańska wyjątkowość i jej krytyka: teologia, polityka, literatura)
4219-SD0013-OG Semestr letni 2018/19 Media, New Media Art, Post-1990 Media and Feminism (Media, nowe media oraz media po 1990 roku i feminizm)
4219-SD0014-OG Semestr letni 2018/19 Lengua y cultura hispana en el mundo (Język i kultura społeczeństw hiszpańskojęzycznych na świecie)
4219-SF035-OG Semestr letni 2018/19 Anti-Americanism in Contemporary World (Antyamerykanizm we współczesnym świecie)
4219-SF044-OG Semestr letni 2018/19 Comparative Politics of Latin America (Polityka porównawcza Ameryki Łacińskiej)
4219-SG033-OG Semestr letni 2018/19 Relacje Unia Europejska - Ameryka Łacińska
4219-SH008-OG Semestr letni 2018/19 Debating the Issues that Divide America Today (Co dzieli dziś Amerykę)
4219-SH098-OG Semestr letni 2018/19 Współczesny Ekwador
4219-SH187-A-OG Semestr letni 2018/19 Ethnic Movements in the US: Natives, Africans, Latinos, and Anglos
4219-SH189-OG Semestr letni 2018/19 Social Movements in the Americas
4219-SH190-OG Semestr letni 2018/19 Zmiana społeczna w kinematografii latynoamerykańskiej
4219-ZP006-OG Semestr letni 2018/19 Curso de español académico (Język hiszpański dla celów akademickich)
4901-ASKAC-OG Semestr letni 2018/19 Akademickie spojrzenia: konwersatorium actualité critique
4901-NTFSS-OG Semestr letni 2018/19 New Trends in French Social Sciences
4901-SFNSII-OG Semestr letni 2018/19 Seminar of French social sciences / Séminaire français de Sciences Sociales II
5300-POG-OG Semestr letni 2018/19 Przedsiębiorczość - Otwórz Głowę!
5300-SBS-OG Semestr letni 2018/19 Mój rozwój osobisty (SkillBox: Self)
5300-SBSA-OG Semestr letni 2018/19 Narzędzia analityczne (SkillBox: Analytics)
5300-SBST-OG Semestr letni 2018/19 Kreuję biznes (SkillBox: Startup)
5900-TIS/18L-OG Semestr letni 2018/19 Taniec i śpiew - folklor różnych regionów Polski
6600-04/2018-OG Semestr letni 2018/19 Rządy ludu a rządy prawa w demokracji konstytucyjnej
6600-05/2018-OG Semestr letni 2018/19 Kobieta w domu, w pracy w polityce. Historia praw kobiet na ziemiach polskich w XIX i XX w.
8004-ATS-OG Semestr letni 2018/19 Anty-Terror System
8004-RHF-OG Semestr letni 2018/19 Run Hide Fight