Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
1900-1ACS-OG Semestr letni 2018/19 Człowiek i środowisko - wybrane zagadnienia
1900-1FHO2-OG Semestr letni 2018/19 Historia odkryć geograficznych II
1900-1FOL-OG Semestr letni 2018/19 Ochrona litosfery
1900-1FPM-OG Semestr letni 2018/19 Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia
1900-3FTS3-OG Semestr letni 2018/19 Wyspy tropikalne
1900-CCTS-OG Semestr letni 2018/19 Contemporary changes of tourism space
1900-GISFZ-OG Semestr letni 2018/19 GIS - funkcjonalność i zastosowania
1900-GOW-OG Semestr letni 2018/19 Geography of the World
1900-GPCW-OG Semestr letni 2018/19 Global problems in the contemporary world
1900-GPSR-OG Semestr letni 2018/19 Globalne problemy środowiskowe - wybrane zagadnienia
1900-GTE-OG Semestr letni 2018/19 Geografia turystyczna Europy
1900-GTKA-OG Semestr letni 2018/19 Geografia turystyczna krajów arabskich
1900-IADG-OG Semestr letni 2018/19 Introduction to automatic database generalization
1900-IFAGIS-OG Semestr letni 2018/19 Introduction to functionality and applications of Geographic Information Systems
1900-MGIS-OG Semestr letni 2018/19 Zastosowanie mobilnego GIS w pozyskaniu danych środowiskowych w czasie rzeczywistym
1900-NEP-OG Semestr letni 2018/19 Natural environment of Poland
1900-POGRA-OG Semestr letni 2018/19 Pogranicza kulturowe - specyfika, różnorodność, tożsamość mieszkańców
1900-RPiE-OG Semestr letni 2018/19 Roślinność Polski i Europy
1900-RZEZB-OG Semestr letni 2018/19 Rzeźba terenu a człowiek w środowiskach ekstremalnych
1900-SB-ER-OG Semestr letni 2018/19 Baltic Sea environment and its protection
1900-SG-OG Semestr letni 2018/19 Studia nad globalizacją (kurs internetowy)
1900-TURZR-OG Semestr letni 2018/19 Turystyka zrównoważona
1900-URL1-OG Semestr letni 2018/19 Urban Lab: Rozwój, degradacja i rewitalizacja przestrzeni miejskiej – mechanizmy odnowy miast (1)
1900-WBC-OG Semestr letni 2018/19 Wetlands - biodiversity and change