Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

BLOK "Historia społeczna XIX i XX wieku", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3104-M2HS-AJJ17-OG Semestr letni 2018/19 Wybrane problemy historii społecznej XX wieku. Kino na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX w. (blok: Historia społeczna XIX i XX wiek)
3104-M2HS-DK17-OG Semestr letni 2018/19 Wybrane problemy historii społecznej XX w. - Płeć kulturowa i zmiana społeczna w świetle kultury popularnej (blok: Historia społeczna XIX i XX w.)
3104-WH16HS-KS-OG Semestr letni 2018/19 Historia społeczna XX wieku. Społeczeństwo polskie między wojnami (1918-1939). (blok: Historia społeczna XIX i XX w.)
3104-WH16HS-MK-OG Semestr letni 2018/19 Historia społeczna XIX w.: Dawny ustrój i rewolucje. Francuskie państwo i społeczeństwo od końca XVII do zamachu 18 brumaire’a 1799 r. (blok: Historia społeczna XIX i XX wiek)
3104-WH17HS-MZAR-OG Semestr letni 2018/19 Historia społeczna XX wieku. Emocjonalna historia Polski Ludowej (blok: Historia społeczna XIX i XX wieku)
3104-WH18WHS-OG Semestr letni 2018/19 Wstęp do historii społecznej (blok: Historia społeczna XIX i XX w.)