Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Wykłady historyczne

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3104-KON15ER-WB/L-OG Semestr letni 2018/19 Geschichte "Volkspolens", 1944 - 1989. Eine Einführung. cz.II
3104-L2F-EH16-OG Semestr letni 2018/19 Zajęcia fakultatywne. Egipt w relacjach XIX-wiecznych polskich podróżników
3104-LJS-ZPZ-OG Semestr letni 2018/19 Żydzi pod zaborami
3104-M2HG-GSZ18-OG Semestr letni 2018/19 Miejsce państwa w gospodarce europejskiej w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia (blok: Historia gospodarcza)
3104-M2HR-WP-OG Semestr letni 2018/19 Wizje przeszłości Ruś - Wielkie Księstwo Moskiewskie - wielonarodowe Imperium Rosyjskie (blok: Historia Rosji)
3104-WH15GAW/L-OG Semestr letni 2018/19 Dzieje Rzeszy Niemieckiej w średniowieczu. Cz.II
3104-WH15HG-GMYS-OG Semestr letni 2018/19 Gospodarka średniowiecza i jej społeczno-kulturowe konteksty (XII-XV w.)(blok: Historia gospodarcza)
3104-WH15HR-ORDI-OG Semestr letni 2018/19 Od Rusi do początku Imperium (blok: Historia Rosji)
3104-WH15HSRZ-OG Semestr letni 2018/19 Historia starożytnego Rzymu
3104-WH15HW-MN2-OG Semestr letni 2018/19 Historia wojskowości: XIX-XX wiek. (blok: Historia wojskowości)
3104-WH15MDYG2-OG Semestr letni 2018/19 Zagadnienie feudalizmu w historiografii europejskiej oraz amerykańskiej
3104-WH15TO/L-OG Semestr letni 2018/19 Biznes jak wino (nowe spojrzenie). Tradycje polskiej przedsiębiorczości. cz. II
3104-WH16HS-KS-OG Semestr letni 2018/19 Historia społeczna XX wieku. Społeczeństwo polskie między wojnami (1918-1939). (blok: Historia społeczna XIX i XX w.)
3104-WH16HS-MK-OG Semestr letni 2018/19 Historia społeczna XIX w.: Dawny ustrój i rewolucje. Francuskie państwo i społeczeństwo od końca XVII do zamachu 18 brumaire’a 1799 r. (blok: Historia społeczna XIX i XX wiek)
3104-WH16JSMWIL/L-OG Semestr letni 2018/19 Dzieje i kultura Hiszpanii muzułmańskiej i Afryki Północnej, 1031-1492
3104-WH16MAJ-OG Semestr letni 2018/19 Historia Czechosłowacji 1938-1992
3104-WH17HKCH-RM-OG Semestr letni 2018/19 Historia Kościoła w średniowieczu. Historia Kościołów chrześcijańskich z elementami historii historiografii i metodologii. (blok Historia Kosciołów chrześcijańskich)
3104-WH17HS-MZAR-OG Semestr letni 2018/19 Historia społeczna XX wieku. Emocjonalna historia Polski Ludowej (blok: Historia społeczna XIX i XX wieku)
3104-WH17SHW/L-OG Semestr letni 2018/19 Israel - Polska, Żydzi - Polacy (Tak daleko - tak blisko), cz.II
3104-WH17TKIZ2-OG Semestr letni 2018/19 Wiek ideologii: Europa 1789-1917
3104-WH18AZIO/L-OG Semestr letni 2018/19 Proces polityczny w Republice Rzymskiej, cz.II
3104-WH18ER-JRZEP-OG Semestr letni 2018/19 The World of Alexander the Great
3104-WH18HG-MK-OG Semestr letni 2018/19 Rewolucja przemysłowa w Anglii i USA (blok: Historia gospodarcza)
3104-WH18JPYS-OG Semestr letni 2018/19 Kult Najświętszej Marii Panny w kulturze religijnej średniowiecza
3104-WH18MNAG1/L-OG Semestr letni 2018/19 Stosunki polsko-ukraińskie w epoce nowożytnej (1648-1775), cz. II
3104-WH18PJAN-OG Semestr letni 2018/19 Cesarstwo Rzymskie - fenomen antycznego imperium.
3104-WH18TKIZ1/L-OG Semestr letni 2018/19 Dzieje polityczne Europy, 1789-1917, cz.II
3104-WH18WHS-OG Semestr letni 2018/19 Wstęp do historii społecznej (blok: Historia społeczna XIX i XX w.)
3104-WH19GSZ2-OG Semestr letni 2018/19 Historia idei i sztuki Skandynawii – wybrane zagadnienia
3104-WHHR-IRXVIII-OG Semestr letni 2018/19 Imperium Rosyjskie w XVIII w. (blok: Historia Rosji)