Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Romanistyki

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3304-1DP1O-HIKF2-OG Semestr letni 2018/19 Historia i kultura Francji. Od Rewolucji do XXI w.
3304-1DP1O-WZJ-OG Semestr letni 2018/19 Wybrane zagadnienia językoznawcze
3304-1DP2O-KJ-001-OG Semestr letni 2018/19 Język i tożsamość
3304-1DP2O-KK-003-OG Semestr letni 2018/19 Sytuacja kobiety w epoce ancien régime'u
3304-1DP2O-KK-005-OG Semestr letni 2018/19 Kulturalny Paryż XIX i XX wieku
3304-1DP2O-KL-007-OG Semestr letni 2018/19 Salony artystyczne - od Diderota do Apollinaire'a
3304-1DP2O-KL-008-OG Semestr letni 2018/19 Opis społeczeństwa na podstawie wybranych tekstów z literatury francuskiej XVII i XVIII w.
3304-1DP2O-KL-009-OG Semestr letni 2018/19 Literatura malgaska w języku francuskim - tradycja i (po?) nowoczesność (XX-XXI w.)
3304-1DP3O-HLF-OG Semestr letni 2018/19 Historia literatury francuskiej - XX w. (po francusku)
3304-1DPXW-KL-6-OG Semestr letni 2018/19 Konwersatorium literaturoznawcze - Zwierzęta i ludzie we francuskiej literaturze średniowiecznej i renesansowej
3304-1DZ1O-HIKF2-OG Semestr letni 2018/19 Historia i kultura Francji. Od Rewolucji do XXI w.
3304-1DZ1O-KL-004-OG Semestr letni 2018/19 Literackie przetworzenia początku Księgi Rodzaju w poezji francuskiej XVI-XX w.
3304-1DZ1O-KL-005-OG Semestr letni 2018/19 Związki literatury i sztuki we francuskojęzycznej literaturze belgijskiej (XIX-XX w.)
3304-1DZ1O-KL-006-OG Semestr letni 2018/19 Wybrane dzieła literatury francuskiej XVII i XVIII w. i ich kontekst historyczno-literacki
3304-1DZXW-KK-007-OG Semestr letni 2018/19 Konwersatorium kulturoznawcze - Sytuacja kobiety w epoce ancien régime'u
3304-1DZXW-KK-008-OG Semestr letni 2018/19 Konwersatorium kulturoznawcze - Ludzie, instytucje, wydarzenia - symbole historii i kultury francuskiej w XVII w.
3304-1DZXW-KL-007-OG Semestr letni 2018/19 Konwersatorium literaturoznawcze - Krótkie formy w literaturze francuskiej XVII i XVIII w.
3304-1DZXW-KL-008-OG Semestr letni 2018/19 Konwersatorium literaturoznawcze - List w powieści i powieść w listach XVII-XVIII w.
3304-1DZXW-KL-009-OG Semestr letni 2018/19 Konwersatorium literaturoznawcze - Opowiadanie i nowela fantastyczna we Francji i w Belgii (XIX-XX w.)
3304-2DXW-ST-13-OG Semestr letni 2018/19 Seminarium tematyczne - Komparatystyka literacka
3304-2DXW-ST-20-OG Semestr letni 2018/19 Seminarium tematyczne - Un siècle de voyages en Orient. Enjeux littéraires, religieux et idéologiques
3304-2DXW-ST-23-OG Semestr letni 2018/19 Seminarium tematyczne - Społeczeństwo we francuskiej kinematografii
3304-2DXW-ST-24-OG Semestr letni 2018/19 Seminarium tematyczne - Rola interakcji i mediacji w glottodydaktyce
3304-2DXW-ST-25-OG Semestr letni 2018/19 Seminarium tematyczne - Dyskurs społecznie zaangażowany
3304-2DXW-WM-DKZ-OG Semestr letni 2018/19 Wykład monograficzny - Wydarzenia: dyskursywna konstrukcja znaczenia w mediach francuskich
3304-2DXW-WM-LFA-OG Semestr letni 2018/19 Wykład monograficzny - Literatura frankofońskich Ameryk: zagadnienia transkulturowości i metysażu
3304-2DXW-WM-PAIW-OG Semestr letni 2018/19 Wykład monograficzny - O problemach interakcji werbalnych