Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Socjologii

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3502-ANG-17-OG Semestr letni 2018/19 Artists and their careers. Sociology of artistic professions
3502-ANG-18-OG Semestr letni 2018/19 The Dilemmas of Criminal Policy
3502-ANG-19-OG Semestr letni 2018/19 Medicine and Society
3502-ANG-21-OG Semestr letni 2018/19 Politics in Eastern and Central Europe after the Fall of Communism
3502-ANG-9-OG Semestr letni 2018/19 War, military and politics in sociological perspective
3502-CPS-8-OG Semestr letni 2018/19 Socjologia lokalności
3502-FAKL12-MGR-OG Semestr letni 2018/19 Kontrkultura – anatomia zjawiska
3502-FAKL2-LIC-OG Semestr letni 2018/19 Dynamika państwa opiekuńczego: od Beveridge’a do kryzysu
3502-FAKL34-MGR-OG Semestr letni 2018/19 Demografia społeczna
3502-FAKL36-MGR-OG Semestr letni 2018/19 Bez Ojca i bez Forda. Teoria feministyczna w świecie pracy.
3502-FAKL37-MGR-OG Semestr letni 2018/19 Tożsamość, refleksyjność, interakcja
3502-FAKL38-LIC-OG Semestr letni 2018/19 Przestępczość białych kołnierzyków, społeczna odpowiedzialność biznesu
3502-FAKL38-MGR-OG Semestr letni 2018/19 Peryferyjność i transnarodowość
3502-FAKL39-MGR-OG Semestr letni 2018/19 "Sukces na studiach i po studiach. Studia wyższe jako przedmiot badań społecznych "
3502-FAKL40-LIC-OG Semestr letni 2018/19 Prawo jako przedmiot analizy socjologicznej
3502-FAKL40-MGR-OG Semestr letni 2018/19 Wobec uległości. Społeczeństwo francuskie w literaturze Michela Houellebecqa
3502-FAKL41-MGR-OG Semestr letni 2018/19 Konkurencja, kooperacja, racjonalny podział: Teoria gier – gry wieloosobowe
3502-FAKL42-LIC-OG Semestr letni 2018/19 Procesy ludnościowe
3502-FAKL45-LIC-OG Semestr letni 2018/19 Walka politycznych byków, czy kalkulacja graczy? Jak zmierzyć walkę o władzę w zgromadzeniu? Indeksy siły i ich zastosowania w naukach społecznych.
3502-TABS-15-OG Semestr letni 2018/19 Unia Europejska: konflikty i wizje
3502-TABS-6-OG Semestr letni 2018/19 Zabezpieczenie społeczne
3502-WMS-22-OG Semestr letni 2018/19 Wielokulturowość - wprowadzenie do socjologii zróżnicowania kulturowego i mniejszości