Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Wydział Orientalistyczny - przedmioty ogólnouniwersyteckie

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3600-AF-KCJA-OG Semestr letni 2018/19 Kulturowe cechy języków afrykańskich
3600-AF-SMA-OG Semestr letni 2018/19 Stosunki międzynarodowe w Afryce
3600-AF-WRA-OG Semestr letni 2018/19 Róg Afryki - współczesne zagadnienia społeczne i polityczne
3600-AR-FA1-OG Semestr letni 2018/19 Wizerunek Zachodu w kulturze arabskiej
3600-EG-HG-OG Semestr letni 2018/19 Hieroglify egipskie
3600-HE-KPI-OG Semestr letni 2018/19 Kultura popularna Izraela
3600-HE-TH2-OG Semestr letni 2018/19 Translatorium hebraistyczne2
3600-HE-TPUJ-OG Semestr letni 2018/19 Tradycja spisana i ustna judaizmu
3600-IN-DPMI-II-OG Semestr letni 2018/19 Dharma – prawo i moralność w Indiach (II): źródła prawa i moralności
3600-IN-HP-OG Semestr letni 2018/19 Hinduizm południowoindyjski. Kult Wisznu w tradycji tamilskiej
3600-IN-MFB-OG Semestr letni 2018/19 Myśl filozoficzna buddyzmu
3600-IN-PMIK-GAT-OG Semestr letni 2018/19 Poezja miłosna Indii klasycznych: gatunki, autorzy, teksty
3600-IN-SDKAPII-OG Semestr letni 2018/19 Sanskryt i dewanagari w kulturze Azji Południowej (II)
3600-IN-TBW-OG Semestr letni 2018/19 Tamilskie bóstwa wioskowe – wprowadzenie do hinduizmu ludowego i języka tamilskiego
3600-IN-WKIP-OG Semestr letni 2018/19 Wprowadzenie do kultury Indii Południowych
3600-MT-M-OG Semestr letni 2018/19 Mandżurystyka
3600-MT-SEM-OG Semestr letni 2018/19 Sztuka i estetyka Mongolii
3600-MT-WRM-OG Semestr letni 2018/19 Religie Mongolii
3600-MT-WST-OG Semestr letni 2018/19 Sztuka i estetyka Tybetu
3600-PB-ZBLSB-OG Semestr letni 2018/19 Żywot Buddy w literaturze i sztuce buddyjskiej
3600-SJW-IPIC-OG Semestr letni 2018/19 Israeli Problems in Israeli Cinema
3600-SJW-OJRIOR-OG Semestr letni 2018/19 O języku rosyjskim i obyczajach Rosjan
3600-SJW-TPDSP-OG Semestr letni 2018/19 Turystyczna podróż do Sankt-Petersburga
3600-TU-ARESR-OG Semestr letni 2018/19 Azerbaijan in Russian Empire and under the Soviet rule
3600-TU-FPA-OG Semestr letni 2018/19 Foreign Policy of Azerbaijan
3600-TU-MHA-OG Semestr letni 2018/19 Medieval History of Azerbaijan