Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Studium Europy Wschodniej

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3620-1-PNK-OG Semestr letni 2018/19 Państwa i narody Kaukazu. Historia i kultura
3620-1-RRWPSS-OG Semestr letni 2018/19 Russia’s Relations with the Post Soviet States. Main Tendencies and Problems (1991-2017).
3620-1-ZEW-OG Semestr letni 2018/19 Żydzi w Europie Wschodniej w XIX I XX wieku - historia i kultura
3620-AAW-SP-OG Semestr letni 2018/19 Anatomia autorytarnej władzy: klasa rządząca na Białorusi
3620-APK-SP-OG Semestr letni 2018/19 Antropologia polityczna Kaukazu po 1991 r.
3620-BKE-OG Semestr letni 2018/19 Historia Białorusi w kontekście europejskim. Dzieje narodu pogranicza
3620-BP-OG Semestr letni 2018/19 Białoruś i Polska w XX wieku: historia, która dzieli i łączy
3620-BPMP-H-OG Semestr letni 2018/19 Białorusko-polskie miejsca pamięci
3620-DWKL-H-OG Semestr letni 2018/19 Dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego a polityka pamięci krajów Europy Wschodniej
3620-EPHESW-OG Semestr letni 2018/19 Etniczno-polityczna historia Europy Środkowo-Wschodniej. Od poddaństwa do państwa narodowego
3620-HBMHP-H-OG Semestr letni 2018/19 Historia białoruskiej myśli historycznej i politycznej
3620-HSPA-OG Semestr letni 2018/19 Homo sovieticus - portret antropologiczny
3620-KAEW-OG Semestr letni 2018/19 Kulisy autorytaryzmu w Europie Wschodniej
3620-LOP-OG Semestr letni 2018/19 Łacina od podstaw
3620-LOPK-OG Semestr letni 2018/19 Łacina od podstaw - kontynuacja
3620-MBJPF-SP-OG Semestr letni 2018/19 Miasteczka Białorusi jako przejaw fenomenu wielokulturowości od XVIII w do II wojny światowej
3620-MBN-H-OG Semestr letni 2018/19 Między Bugiem a Niemnem. Kształtowanie pogranicza wielokulturowego
3620-MNESW-H-OG Semestr letni 2018/19 Mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej (X-XXI w.)
3620-MUSFP-H-OG Semestr letni 2018/19 The Making of US Foreign Policy: From Reagan to Trump
3620-NPPS-SP-OG Semestr letni 2018/19 Narody na pograniczu na przykładzie Spisza
3620-POPTC-OG Semestr letni 2018/19 Public Opinion in Post Totalitarian Countries
3620-PRU-H-OG Semestr letni 2018/19 Polska-Ruś-Ukraina. 1000 lat wspólnoty i sporu
3620-RJPPK-OG Semestr letni 2018/19 Rozpad Jugosławii - przyczyny, przebieg, konsekwencje
3620-ROSIMA-OG Semestr letni 2018/19 Rosyjska obyczajowość w świetle internetowych materiałów audiowizualnych. Kultura popularna a kultura wysoka w Federacji Rosyjskiej
3620-SKASAI-OG Semestr letni 2018/19 Sytuacja kobiet w Azji Środkowej, Afganistanie i Iranie
3620-SNKS-OG Semestr letni 2018/19 Socjologia narodu. Kontekst środkowo-europejski
3620-SOM-SP-OG Semestr letni 2018/19 Sociology of media
3620-ZNKPWRP-H-OG Semestr letni 2018/19 "Ziemia niczyja": Kresy Północno-Wschodnie Polski i polityka wyobcowania XIX-XX w.