Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie W "AL" UW

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3700-CS-CHKSIJ-OG Semestr letni 2018/19 Chrześcijaństwo kręgu śródziemnomorskiego a islam i judaizm
3700-CS-KKH-OG Semestr letni 2018/19 Klasyka kina hiszpańskiego. Obraz społeczeństwa Hiszpanii w kinematografii lat 50-60. XX wieku
3700-CS-KLSG-OG Semestr letni 2018/19 Kultura literacka starożytnej Galii
3700-CS-ORKAW-OG Semestr letni 2018/19 Ontologia rzeczywistości a wartości kulturowe w Azji Wschodniej
3700-CS-PHKAP-OG Semestr letni 2018/19 Przedhiszpańskie kultury Ameryki Południowej w perspektywie badań archeologicznych
3700-CS-SMC-ORD-OG Semestr letni 2018/19 Spotkania międzycywilizacyjne: Orientalizm dzisiaj
3700-CS-WWM-OG Semestr letni 2018/19 Włochy w mediach
3700-CSL1WDKM-OG Semestr letni 2018/19 Wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej
3700-CSL2HKES-OG Semestr letni 2018/19 Historia kultury europejskiego średniowiecza
3700-CSL2HSRB-OG Semestr letni 2018/19 Historia sztuki Renesansu i baroku
3700-CSL3MPN-OG Semestr letni 2018/19 Metodologia pracy naukowej
3700-CSL3SZNOW-OG Semestr letni 2018/19 Sztuka nowoczesna
3700-CSM2-LPPWT-OG Semestr letni 2018/19 Literatura polska w pracowniach włoskich translatorów
3700-FN-L1-ZDNSG-OG Semestr letni 2018/19 Z dziejów nowożytnego społeczeństwa greckiego
3700-FN-L2-KJG-OG Semestr letni 2018/19 Historia języka greckiego
3700-FN-L2-WDL-OG Semestr letni 2018/19 Wstęp do literaturoznawstwa
3700-KON106-AL-OG Semestr letni 2018/19 Bałkańskie miejsca pamięci
3700-KON117-AL-OG Semestr letni 2018/19 Nowy Testament w kulturze dawnej. Literatura - teologia - ikonografia
3700-KON131-AL-OG Semestr letni 2018/19 Źródła kultury prawnej zjednoczonej Europy
3700-KON204-AL-OG Semestr letni 2018/19 Witkacy: nihilista czy etyk?
3700-KON209-AL-OG Semestr letni 2018/19 Dziewczyna - bohaterka literatury dla niedorosłych
3700-KON217-AL-OG Semestr letni 2018/19 Mesjasz i rewolucja. Żydowskie życie polityczne na ziemiach polskich w I połowie XX w
3700-KON220-AL-OG Semestr letni 2018/19 Antropologia przestrzeni miejskich na Bałkanach
3700-KON221-AL-OG Semestr letni 2018/19 Czytając Hegla. Czym jest doświadczenie w Fenomenologii ducha?
3700-KON223-AL-OG Semestr letni 2018/19 Animals as Characters
3700-KON241-AL-OG Semestr letni 2018/19 Kościoły zjednoczone z Rzymem
3700-KON67-AL-OG Semestr letni 2018/19 Stary Testament w kulturze dawnej. Literatura – teologia – ikonografia
3700-KON90-AL-OG Semestr letni 2018/19 Szczypta (al)chemii i nauk pokrewnych dla humanistów cz.2
3700-KON92-AL-OG Semestr letni 2018/19 Kultura i komunikowanie, w stronę antropologii słowa
3700-WAR4-AL-OG Semestr letni 2018/19 Academic Writing in English II
3700-WAR5-AL-OG Semestr letni 2018/19 Reading as Reasoning