Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie OSA

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
4219-AL-FE103-OG Semestr letni 2018/19 Diplomacia y Relaciones Internacionales (Dyplomacja i stosunki międzynarodowe w Amerykach)
4219-AL-FL02-OG Semestr letni 2018/19 Español de America
4219-AL101-OG Semestr letni 2018/19 Los Textos de la Cultura Latinoamericana (Teksty kultury latynoamerykańskiej)
4219-AW203-OG Semestr letni 2018/19 Cuba: derroteros de su formacion y evolucion (Kuba: drogi tworzenia i ewolucji)
4219-AW204-OG Semestr letni 2018/19 Cultural Anthropology of the Americas (Antropologia kultury Ameryk)
4219-IALSk3-OG Semestr letni 2018/19 The American Legal System (Amerykański system prawny)
4219-ICGk9-OG Semestr letni 2018/19 Corporate Governance (Zarządzanie korporacyjne)
4219-IIMk10-OG Semestr letni 2018/19 International Management (Zarządzanie międzynarodowe)
4219-SA018-OG Semestr letni 2018/19 The Vietnam War (Wojna Wietnamska)
4219-SA035-OG Semestr letni 2018/19 American Economic Policies under Donald Trump
4219-SA043-OG Semestr letni 2018/19 Konteksty łamania praw człowieka
4219-SA044-OG Semestr letni 2018/19 Tworzenie Świata Atlantyckiego: Geneza i rozkwit niewolnictwa w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach XVI-XVIII w.
4219-SB141-OG Semestr letni 2018/19 American Exceptionalism and Its Critiques: Theology, Politics, Literature (Amerykańska wyjątkowość i jej krytyka: teologia, polityka, literatura)
4219-SD0013-OG Semestr letni 2018/19 Media, New Media Art, Post-1990 Media and Feminism (Media, nowe media oraz media po 1990 roku i feminizm)
4219-SD0014-OG Semestr letni 2018/19 Lengua y cultura hispana en el mundo (Język i kultura społeczeństw hiszpańskojęzycznych na świecie)
4219-SF035-OG Semestr letni 2018/19 Anti-Americanism in Contemporary World (Antyamerykanizm we współczesnym świecie)
4219-SF044-OG Semestr letni 2018/19 Comparative Politics of Latin America (Polityka porównawcza Ameryki Łacińskiej)
4219-SG033-OG Semestr letni 2018/19 Relacje Unia Europejska - Ameryka Łacińska
4219-SH008-OG Semestr letni 2018/19 Debating the Issues that Divide America Today (Co dzieli dziś Amerykę)
4219-SH098-OG Semestr letni 2018/19 Współczesny Ekwador
4219-SH187-A-OG Semestr letni 2018/19 Ethnic Movements in the US: Natives, Africans, Latinos, and Anglos
4219-SH189-OG Semestr letni 2018/19 Social Movements in the Americas
4219-SH190-OG Semestr letni 2018/19 Zmiana społeczna w kinematografii latynoamerykańskiej
4219-ZP006-OG Semestr letni 2018/19 Curso de español académico (Język hiszpański dla celów akademickich)