Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
1900-1FESW-OG Semestr zimowy 2019/20 Przemiany w Europie Środkowej i Wschodniej po II wojnie światowej
1900-1FGR-OG Semestr zimowy 2019/20 Geografia Rosji
1900-1FHO1-OG Semestr zimowy 2019/20 Historia odkryć geograficznych I
1900-1FMG-OG Semestr zimowy 2019/20 Migracje zarobkowe i ich skutki społeczno-gospodarcze
1900-BIM-OG Semestr zimowy 2019/20 Basic Economic Concepts and International Migrations
1900-CMS-OG Semestr zimowy 2019/20 Contemporary migration - social and economic consequences
1900-ECIA-OG Semestr zimowy 2019/20 Environmental change - from Ice Age to global warming
1900-GISFZ-OG Semestr zimowy 2019/20 GIS - funkcjonalność i zastosowania
1900-GOS-OG Semestr zimowy 2019/20 Gospodarowanie na obszarach zimnych
1900-GOW-OG Semestr zimowy 2019/20 Geography of the World
1900-GPCW-OG Semestr zimowy 2019/20 Global problems in the contemporary world
1900-HMW-OG Semestr zimowy 2019/20 Historia miasta na dawnych planach Warszawy
1900-KRAFR-OG Semestr zimowy 2019/20 Developing Countries/Africa in the Global World
1900-MCE-OG Semestr zimowy 2019/20 Management of cold environments
1900-NEP-OG Semestr zimowy 2019/20 Natural environment of Poland
1900-RPiE-OG Semestr zimowy 2019/20 Roślinność Polski i Europy
1900-SVD-OG Semestr zimowy 2019/20 Sustainable development - between global and local perspectives
1900-TPC-OG Semestr zimowy 2019/20 Tatry - przyroda i człowiek
1900-URL1-OG Semestr zimowy 2019/20 Urban Lab: Rozwój, degradacja i rewitalizacja przestrzeni miejskiej – mechanizmy odnowy miast (1)