Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
2100-MON-BC-OG Semestr zimowy 2019/20 Biblia a człowiek, polityka, wojny i władza
2100-MON-DZZS-OG Semestr zimowy 2019/20 Dzieje ZSRR
2100-MON-IPZP-OG Semestr zimowy 2019/20 Państwo Izrael - Żydzi, Polacy i Diaspora
2100-MON-NWI-OG Semestr zimowy 2019/20 Nowożytność a wiek ideologii
2100-MON-PCH-OG Semestr zimowy 2019/20 Pierwsi chrześcijanie wobec państwa i władzy
2100-MON-PJR-OG Semestr zimowy 2019/20 Polityka jako religia. O religijnym wymiarze ideologii politycznych
2100-MON-SPZE-OG Semestr zimowy 2019/20 Średniowieczny projekt zjednoczenia Europy
2100-MON-TP-OG Semestr zimowy 2019/20 Tragedia polityki. O związkach religii i polityki według starożytnych Greków
2100-MON-UEAK-OG Semestr zimowy 2019/20 Relacje UE - Ameryka Łacińska i Karaiby
2100-MON-WTGP-OG Semestr zimowy 2019/20 Geopolitical Tuesdays
2102-0FA-FEPS-OG Semestr zimowy 2019/20 Football in Europe - Political and Social Aspects
2102-M-Z1SKAC-OG Semestr zimowy 2019/20 Społeczeństwa i kultury Azji Centralnej i Kaukazu
2102-MON-CTPL-OG Semestr zimowy 2019/20 Contemporary Social Movements
2102-MON-PGCH-OG Semestr zimowy 2019/20 Polish and General Contemporary History
2102-MON-PSCE-OG Semestr zimowy 2019/20 Political Systems in Central and Eastern Europe
2102-MON-SJRW-OG Semestr zimowy 2019/20 Społeczeństwa i kultury Rosji i Europy Wschodniej
2102-MON-TPED-OG Semestr zimowy 2019/20 Theory and Practice of European Democracy
2102-SSCP-OG Semestr zimowy 2019/20 System służby cywilnej w Polsce
2104-MON-CKLI-OG Semestr zimowy 2019/20 Cursed, Kidnapped, Liberated, Imagined - the Region of Central Europe from a Multidimensional Perspective
2104-MON-HIST-OG Semestr zimowy 2019/20 Historia i Instytucje Polityczne V Republiki Francuskiej
2104-MON-MIMI-OG Semestr zimowy 2019/20 Migracje międzynarodowe
2104-MON-PZMO-OG Semestr zimowy 2019/20 Polityka zagraniczna mocarstw