Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Romanistyki

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3304-1DP1O-HLF1-OG Semestr zimowy 2019/20 Historia literatury francuskiej - Średniowiecze i XVI w.
3304-1DP2O-HLF-OG Semestr zimowy 2019/20 Historia literatury francuskiej – XVII i XVIII w.
3304-1DP2O-KK-003-OG Semestr zimowy 2019/20 Sytuacja kobiety w epoce ancien régime'u
3304-1DP2O-KL-008-OG Semestr zimowy 2019/20 Opis społeczeństwa na podstawie wybranych tekstów z literatury francuskiej XVII i XVIII w.
3304-1DP2W-KK-002-OG Semestr zimowy 2019/20 Historia kolonizacji francuskiej
3304-1DP2W-KK-004-OG Semestr zimowy 2019/20 Życie kulturalne we Francji od połowy XX wieku
3304-1DPXW-KL-016-OG Semestr zimowy 2019/20 Konwersatorium literaturoznawcze - Wróżki, wampiry i czarownice. (Inna?) historia literatury francuskiej Ip/IIp
3304-1DX1O-FJF-OG Semestr zimowy 2019/20 Fonetyka języka francuskiego - wykład
3304-1DZ1O-HIKF-OG Semestr zimowy 2019/20 Historia i kultura Francji. Wykład w języku francuskim
3304-1DZ1O-HLF1-OG Semestr zimowy 2019/20 Historia literatury francuskiej - Średniowiecze i XVI w. Wykład w języku francuskim
3304-1DZ2O-HLF-OG Semestr zimowy 2019/20 Historia literatury francuskiej – XVII i XVIII w. Wykład w języku francuskim
3304-1DZXW-KJ-02-OG Semestr zimowy 2019/20 Konwersatorium językoznawcze - Zarys historii języka francuskiego (po francusku)
3304-1DZXW-KK-001-OG Semestr zimowy 2019/20 Konwersatorium kulturoznawcze - Francja Ancien Régime’u: ewolucja państwa i zmiany obyczajowości Francuzów (po francusku)
3304-1DZXW-KK-002-OG Semestr zimowy 2019/20 Konwersatorium kulturoznawcze - Śnieg, klon i łoś, czyli wprowadzenie do kultury Kanady (po francusku)
3304-1DZXW-KK-003-OG Semestr zimowy 2019/20 Konwersatorium kulturoznawcze - Krótka historia grzeczności (francuskiej)
3304-1DZXW-KK-007-OG Semestr zimowy 2019/20 Konwersatorium kulturoznawcze - Sytuacja kobiety w epoce ancien régime'u
3304-1DZXW-KK-008-OG Semestr zimowy 2019/20 Konwersatorium kulturoznawcze - Ludzie, instytucje, wydarzenia - symbole historii i kultury francuskiej w XVII w.
3304-1DZXW-KL-001-OG Semestr zimowy 2019/20 Konwersatorium literaturoznawcze - Sztuka, artysta, rzemieślnik w literaturze francuskiej XIX wieku (po francusku)
3304-1DZXW-KL-002-OG Semestr zimowy 2019/20 Konwersatorium literaturoznawcze - Przemiany w literaturze francuskiej XVII - XVIII w.
3304-1DZXW-KL-003-OG Semestr zimowy 2019/20 Konwersatorium literaturoznawcze - Jednostka a wspólnota we współczesnej literaturze francuskiej (po francusku)
3304-1DZXW-KL-004-OG Semestr zimowy 2019/20 Konwersatorium literaturoznawcze - Miasto w literaturze francuskiej i belgijskiej (XIX-XXI w.) (po francusku)
3304-1DZXW-KL-006-OG Semestr zimowy 2019/20 Konwersatorium literaturoznawcze - Poetyka nocy w literaturze i sztuce XIX w. (po francusku)
3304-2D1O-TRBK-OG Semestr zimowy 2019/20 TRAD: Przekład a badania kontrastywne
3304-2DXW-ST-11-OG Semestr zimowy 2019/20 Seminarium tematyczne - Pejzaże (po)nowoczesności w powieści frankofońskiej (po francusku)
3304-2DXW-ST-12-OG Semestr zimowy 2019/20 Seminarium tematyczne - Literatura a historia idei - ujęcie porównawcze
3304-2DXW-ST-30-OG Semestr zimowy 2019/20 Seminarium tematyczne - Dyskurs obywatelski we francuskiej przestrzeni publicznej
3304-2DXW-ST-31-OG Semestr zimowy 2019/20 Seminarium tematyczne - Analiza wybranych typów interakcji werbalnych
3304-2DXW-ST-6-OG Semestr zimowy 2019/20 Seminarium tematyczne - Czynniki indywidualne w nauce językow obcych - perspektywa badacza
3304-2DXW-ST-8-OG Semestr zimowy 2019/20 Seminarium tematyczne - Belgia wczoraj i dziś: punkt widzenia interdyscyplinarny
3304-2DXW-WM-LFA-OG Semestr zimowy 2019/20 Wykład monograficzny: Frankofońska literatura Ameryk: zagadnienia transkultury i metysażu" na poziomie zaawansowanym
3304-2DXW-WM-WN-OG Semestr zimowy 2019/20 Wykład monograficzny – Wprowadzenie do francuskiej kultury popularnej
3304-BEAT60-EL-OG Semestr zimowy 2019/20 Lata sześćdziesiąte: The Beatles i ich czasy