Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Lingwistyki Formalnej

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3322-AWP-OG Semestr zimowy 2019/20 Argumentacja w przestrzeni publicznej
3322-INTKI-OG Semestr zimowy 2019/20 Techniki komunikacji niewerbalnej
3322-KLJP-OG Semestr zimowy 2019/20 Krytyczna lektura prasy japońskiej
3322-KOMINT-OG Semestr zimowy 2019/20 Komunikacja w praktyce - rozpoznawanie problemów
3322-KOMINTEX-OG Semestr zimowy 2019/20 Komunikacja w praktyce - interpretacja i tworzenie tekstów użytkowych
3322-KOMWP-OG Semestr zimowy 2019/20 Komunikacja w praktyce - jak interpretować i tworzyć teksty użytkowe
3322-POPS-OG Semestr zimowy 2019/20 Problemy opisu polskiej składni
3322-SFJ-OG Rok akademicki 2019/20 Studia z filozofii języka
3322-SKSEM-OG Semestr zimowy 2019/20 Składnia w semantyce, semantyka w składni. Wybrane problemy teoretyczne
3322-WPKSJ-OG Semestr zimowy 2019/20 Wybrane problemy kultury i praktycznej stylistyki języka polskiego
3322-ZASJEZ-OG Semestr zimowy 2019/20 Zasoby i narzędzia informatyczne w pracy językoznawcy
3322-ZASJEZIN-OG Semestr zimowy 2019/20 Zasoby i narzędzia informatyczne w pracy językoznawcy - kurs internetowy