Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie OSA

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
4219-SA013-OG Semestr zimowy 2019/20 The American Revolution (Rewolucja amerykańska)
4219-SC018-OG Semestr zimowy 2019/20 The Literature of Horror: Varieties of the American Gothic (Literatura grozy: odmiany amerykańskiego gotycyzmu)
4219-SD0016-OG Semestr zimowy 2019/20 American Film Between New Hollywood and Now (Kino amerykańskie po Nowym Hollywood)
4219-SD0021-OG Semestr zimowy 2019/20 Kultura Ameryki Łacińskiej - wybrane zagadnienia
4219-SD0022-OG Semestr zimowy 2019/20 Cambio social en América Latina y sus interpretaciones cinematográficas
4219-SD077-OG Semestr zimowy 2019/20 Rock and Roll - Its History and Place in American Society (Rock and roll - historia i jego miejsce w społeczeństwie amerykańskim)
4219-SE024-OG Semestr zimowy 2019/20 US Economy: From Peripheral Status to the World Hegemony (Gospodarka Stanów Zjednoczonych: od statusu peryferii do pozycji światowego mocarstwa)
4219-SE025-OG Semestr zimowy 2019/20 Money, Banks, and the Federal Reserve in the US (Pieniądz, banki i System Rezerwy Federalnej w USA)
4219-SE026-OG Semestr zimowy 2019/20 Organizacje społeczne i gospodarcze Ameryki Łacińskiej i Karaibów
4219-SE027-OG Semestr zimowy 2019/20 Trumponomics: Sources and Consequences (Trumponomika: jej źródła i konsekwencje)
4219-SG036-OG Semestr zimowy 2019/20 US-Latin America: Living Next Door to Each Other (USA-Ameryka Łacińska: Żyjąc obok siebie)
4219-SG037-OG Semestr zimowy 2019/20 Diplomacy and Foreign Affairs in Latin America (Dyplomacja i stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej)
4219-SH0003-OG Semestr zimowy 2019/20 Afrolatynoamerykanie w XXI wieku
4219-SH0004-OG Semestr zimowy 2019/20 America Latina Contemporanea (Współczesna Ameryka Łacińska)
4219-SH0005-OG Semestr zimowy 2019/20 Przemiany pozycji społecznej kobiet w Ameryce Łacińskiej