Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Chemii

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
1200-EJIP-OG Semestr letni 2019/20 Energia jądrowa i promieniotwórczość
1200-JEZNAUCHEM-OG Semestr letni 2019/20 Język nauki ze szczególnym uwzględnieniem chemii
1200-PRNAPR-OG Semestr letni 2019/20 Wprowadzenie do programowania w naukach przyrodniczych
1200-RGPRC-OG Semestr letni 2019/20 Receptory GPCR - struktury, działanie, leki
1200-SYNRAD-OG Semestr letni 2019/20 Synteza radionuklidów i ich zastosowanie w medycynie jądrowej