Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Wydział Orientalistyczny - przedmioty ogólnouniwersyteckie

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3600-AF-KCJA-OG Semestr letni 2019/20 Kulturowe cechy języków afrykańskich
3600-AF-OKA-OG Semestr letni 2019/20 Oralność kultur Afryki
3600-AF-OMPAS-OG Semestr letni 2019/20 Organizacje międzyrządowe i pozarządowe w Afryce Subsaharyjskiej
3600-AF-SMA-OG Semestr letni 2019/20 Stosunki międzynarodowe w Afryce
3600-AR-FA1-OG Semestr letni 2019/20 Wizerunek Zachodu w kulturze arabskiej
3600-AR-WZKA-OG Semestr letni 2019/20 Wizerunek Zachodu w kulturze arabskiej
3600-HE-TPUJ-OG Semestr letni 2019/20 Tradycja spisana i ustna judaizmu
3600-IN-HPNS-OG Semestr letni 2019/20 Hindi dla początkujących: język i kultura z native speakerem
3600-IN-PAP-OG Semestr letni 2019/20 Postkolonializm: perspektywy z Azji Południowej
3600-IN-WKIP-OG Semestr letni 2019/20 Wprowadzenie do kultury Indii Południowych
3600-JA-EZ-OG Semestr letni 2019/20 Estetyka zen
3600-KBDW-OG Semestr letni 2019/20 Kino Bliskiego i Dalekiego Wschodu
3600-KM-WCKBAA-OG Semestr letni 2019/20 Warsztaty-Czynniki komunikacji biznesowej w Azji i Afryce-kuchnia i kultura jedzenia
3600-KM-WKI-OG Semestr letni 2019/20 Warsztaty-Komunikacja interpersonalna w ujęciu wielokulturowym
3600-KM-WMEB-OG Semestr letni 2019/20 Warsztaty-Międzynarodowa etykieta biznesowa/Profile innych kultur w ujęciu biznesowym
3600-KM-WN-OG Semestr letni 2019/20 Warsztaty - Negocjacje w ujęciu wielokulturowym
3600-MT-HASM2-OG Semestr letni 2019/20 Historia Azji Środkowej i Mongolii2
3600-MT-SEM-OG Semestr letni 2019/20 Sztuka i estetyka Mongolii
3600-MT-TOPAAA2K-OG Semestr letni 2019/20 Textology, orality and performing arts in Asia and AfricaK2
3600-MT-TOPAAA2W-OG Semestr letni 2019/20 Textology, orality and performing arts in Asia and Africa2W
3600-MT-WRM-OG Semestr letni 2019/20 Religie Mongolii
3600-MT-WST-OG Semestr letni 2019/20 Sztuka i estetyka Tybetu
3600-PSB-LBBLSB-OG Semestr letni 2019/20 Legendarna biografia Buddy w literaturze i sztuce buddyjskiej
3600-PSB-PDBZW-OG Semestr letni 2019/20 Podstawy doktryny buddyzmu. Zagadnienia wybrane
3600-PST-ENM-OG Semestr letni 2019/20 Sztuka, epigrafika i numizmatyka muzułmańska
3600-PST-KMTPL2-OG Semestr letni 2019/20 Kultura materialna, literatura i obrzędowość Tatarów polsko-litewskich
3600-PST-PTPL-OG Semestr letni 2019/20 Piśmiennictwo Tatarów polsko-litewskich
3600-SI-CCHHK-OG Semestr letni 2019/20 Cywilizacja chińska – historia (konwersatorium)
3600-SI-LCH2-OG Semestr letni 2019/20 Literatura Chin 2
3600-SI-ZSKCH2-OG Semestr letni 2019/20 Zagadnienia społeczno-kulturowe Chin 2
3600-SJW-JKK-OG Semestr letni 2019/20 Język i kultura kazachska I
3600-SJW-JRKvsC-OG Semestr letni 2019/20 Język rosyjski w kulturze vs cenzura. Wpływy państwa na kulturę w Rosji na przełomie XX/XXI w
3600-SJW-MJMR-OG Semestr letni 2019/20 Modny język mody. Historia języka w ubiorze Rosjan w XVII-XXI wieku.
3600-SJW-OJRIOR-OG Semestr letni 2019/20 O języku rosyjskim i obyczajach Rosjan
3600-SJW-PMP-OG Semestr letni 2019/20 Postsowiecka muzyka protestu
3600-SJW-PzI-OG Semestr letni 2019/20 Pocztówki z Izraela
3600-SJW-RWRFS-OG Semestr letni 2019/20 Realia współczesnej Rosji w wybranych filmach i serialach
3600-SJW-TPDSP-OG Semestr letni 2019/20 Turystyczna podróż do Sankt-Petersburga
3600-SJW-WRS-OG Semestr letni 2019/20 Współczesny rosyjski slang
3600-SJW-ZCHCH-OG Semestr letni 2019/20 Żółw i chryzantema – wulgaryzmy w chińskim systemie językowym.
3600-TU-ARI-OG Semestr letni 2019/20 Azerbaijan in Russian Empire and under the Soviet rule
3600-TU-FPAZ-OG Semestr letni 2019/20 Foreign Policy of Azerbaijan
3600-TU-MHofA-OG Semestr letni 2019/20 Medieval History of Azerbaijan
3600-ZIE-AEKAC-OG Semestr letni 2019/20 Antropologia polityki: Kaukaz i Azja Centralna
3600-ZIE-IPP-OG Semestr letni 2019/20 Islam w państwach postsowieckich
3600-ZIE-KA-OG Semestr letni 2019/20 Kaukaz i Azja Centralna – polityka, religia, etniczność
3600-ZIE-MSKR-OG Semestr letni 2019/20 Maghreb, społeczeństwa, kultura, religia
3600-ZIE-RSKI-OG Semestr letni 2019/20 Role społeczne kobiet w islamie