Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Studium Europy Wschodniej

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3620-1-PNK-OG Semestr letni 2019/20 Państwa i narody Kaukazu. Historia i kultura
3620-1-RRWPSS-OG Semestr letni 2019/20 Russia’s Relations with the Post Soviet States. Main Tendencies and Problems (1991-2017).
3620-AAW-SP-OG Semestr letni 2019/20 Anatomia autorytarnej władzy: klasa rządząca na Białorusi
3620-APK-SP-OG Semestr letni 2019/20 Antropologia polityczna Kaukazu po 1991 r.
3620-BPER-SP-OG Semestr letni 2019/20 Białoruś pomiędzy Europą a Rosją. Problem wyboru cywilizacyjnego
3620-CSD-SP-OG Semestr letni 2019/20 Czechosłowaccy dysydenci
3620-DWKL-H-OG Semestr letni 2019/20 Dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego a polityka pamięci krajów Europy Wschodniej
3620-ERSG-H-OG Semestr letni 2019/20 Europa - Rosja. Stosunki geopolityczne z perspektywy historycznej
3620-GWESW-SP-OG Semestr letni 2019/20 Geografia wyborcza Europy Środkowo-Wschodniej
3620-HSPA-OG Semestr letni 2019/20 Homo sovieticus - portret antropologiczny
3620-KPBPW-OG Semestr letni 2019/20 Karski czy Pilecki - bohaterzy polskiej wyobraźni
3620-LDPK-OG Semestr letni 2019/20 Łacina dla początkujących - kontynuacja
3620-LOP-OG Semestr letni 2019/20 Łacina od podstaw
3620-LOPK-OG Semestr letni 2019/20 Łacina od podstaw - kontynuacja
3620-MBJPF-SP-OG Semestr letni 2019/20 Miasteczka Białorusi jako przejaw fenomenu wielokulturowości od XVIII w do II wojny światowej
3620-MBN-H-OG Semestr letni 2019/20 Między Bugiem a Niemnem. Kształtowanie pogranicza wielokulturowego
3620-MUSFP-H-OG Semestr letni 2019/20 The Making of US Foreign Policy: From Reagan to Biden
3620-NPPS-SP-OG Semestr letni 2019/20 Narody na pograniczu na przykładzie Spisza
3620-PBPD-H-OG Semestr letni 2019/20 Polacy na Białorusi w XIX-XX w. Przyczynek do dziejów Polaków na Wschodzie
3620-POPTC-OG Semestr letni 2019/20 Public Opinion in Post Totalitarian Countries
3620-PPR-H-OG Semestr letni 2019/20 Pomiędzy Polską a Rosją: Białoruś jako przestrzeń walki geopolitycznej XIX-XX w.
3620-RJPPK-OG Semestr letni 2019/20 Rozpad Jugosławii - przyczyny, przebieg, konsekwencje
3620-RKH-H-OG Semestr letni 2019/20 Rosyjskie kino historyczne: XX i XXI wiek
3620-RKNNW-H-OG Semestr letni 2019/20 Od Rusi Kijowskiej do nowoczesnych narodów wschodniosłowiańskich
3620-ROSIMA-OG Semestr letni 2019/20 Rosyjska obyczajowość w świetle internetowych materiałów audiowizualnych. Kultura popularna a kultura wysoka w Federacji Rosyjskiej
3620-SKASAI-OG Semestr letni 2019/20 Sytuacja kobiet w Azji Środkowej, Afganistanie i Iranie
3620-SOM-SP-OG Semestr letni 2019/20 Sociology of media
3620-TZSRR-SP-OG Semestr letni 2019/20 Totalitaryzm w ZSRR - życie łagrowe, życie codzienne. Świadectwa doświadczeń indywidualnych (wspomnienia, dzienniki, listy)
3620-VWOC-H-OG Semestr letni 2019/20 Vilnius/Wilno. One City and many Histories
3620-ZOSP-H-OG Semestr letni 2019/20 Zakaukazie w okresie sowieckim i postsowieckim