Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3700-CW13-AL-OG Semestr letni 2019/20 Wystąpienia publiczne i autoprezentacja (ciało, głos, mowa) cz. II
3700-KON123-AL-OG Semestr letni 2019/20 Ćwiczenia z widzenia
3700-KON13-AL-OG Semestr letni 2019/20 Metafora i poznanie
3700-KON144-AL-OG Semestr letni 2019/20 Prawa językowe i inne narzędzia ochrony mniejszości, społeczności rdzennych oraz różnorodności kulturowej
3700-KON152-AL-OG Semestr letni 2019/20 Marginalizm, marginesowość, człowiek marginesu w literaturze (od 2 połowy XIX wieku do współczesności)
3700-KON215-AL-OG Semestr letni 2019/20 Wstęp do filozofii
3700-KON233-AL-OG Semestr letni 2019/20 TransAzja. Syberia, Mongolia, Himalaje – próba nieuropocentrycznego opisu świata.
3700-KON245-AL-OG Semestr letni 2019/20 Przyroda i świadomość
3700-KON280-AL-OG Semestr letni 2019/20 Autostopem przez fantastykę. Przegląd komicznej literatury spekulatywnej
3700-KON314-AL-OG Semestr letni 2019/20 Tożsamość europejska - historia idei wyznaczających charakter cywilizacji
3700-KON315-AL-OG Semestr letni 2019/20 Przyroda i zwierzęta w sytuacjach granicznych – perspektywy i narracje pozaludzkie, historia środowiskowa a Zagłada
3700-KON317-AL-OG Semestr letni 2019/20 Badania nad seksualnością
3700-KON318-AL-OG Semestr letni 2019/20 Od "imperialistycznej" stonki do odstrzału dzików: polityczno-kulturowy wymiar zarządzania populacjami zwierząt
3700-KON319-AL-OG Semestr letni 2019/20 Zookino. Zwierzęta i zwierzęcość w kulturze wizualnej
3700-KON321-AL-OG Semestr letni 2019/20 Archiwa w filmie i archiwa filmowe
3700-KON323-AL-OG Semestr letni 2019/20 Ciągłość miasta
3700-KON324-AL-OG Semestr letni 2019/20 What is Life? The Problem of Biological Life in Science, Philosophy and Literature
3700-KON326-AL-OG Semestr letni 2019/20 Wojna. Ujęcie filozoficzne
3700-KON327-AL-OG Semestr letni 2019/20 Jezus kultury – między historią a wiarą
3700-KON328-AL-OG Semestr letni 2019/20 Nowy Testament w kulturze dawnej. Literatura - teologia - ikonografia
3700-KON329-AL-OG Semestr letni 2019/20 Specters of colonialism: Poland-Africa
3700-KON330-AL-OG Semestr letni 2019/20 Filozoficzne spojrzenie na problem autodestrukcji
3700-KON331-AL-OG Semestr letni 2019/20 Etyka literacka
3700-KON332-AL-OG Semestr letni 2019/20 Bałkańskie miejsca pamięci
3700-KON338-AL-OG Semestr letni 2019/20 Historia Niczego
3700-KON339-AL-OG Semestr letni 2019/20 Odkrycie tego co społeczne (II). Narodziny teorii socjologicznej w dyskusjach przełomu XIX i XX wieku (socjologia niemiecka)
3700-KON340-AL-OG Semestr letni 2019/20 Czas wolny, turystyka, rekreacja - podstawowe informacje
3700-KON341-AL-OG Semestr letni 2019/20 Interakcje. Literatura romantyczna w sztuce Młodej Polski
3700-KON342-AL-OG Semestr letni 2019/20 Dyplomaci, konwertyci, misjonarze, spotkania jednostek i kultur w okresie nowożytnym
3700-KON343-AL-OG Semestr letni 2019/20 Ochrona przyrody w teorii i praktyce
3700-KON344-AL-OG Semestr letni 2019/20 Współczesna Ukraina. Ludzie i kraj.
3700-KON345-AL-OG Semestr letni 2019/20 Język i kultura. Antropologia lingwistyczna
3700-KON346-AL-OG Semestr letni 2019/20 Kino i myśl: poprzez kino do filozofii
3700-KON348-AL-OG Semestr letni 2019/20 Kultura cyfrowa - estetyka i polityka
3700-KON349-AL-OG Semestr letni 2019/20 „Russia Between East and West: Understanding Russians with a help of reportage”
3700-KON350-AL-OG Semestr letni 2019/20 "Historical Policy-making in Poland and Ukraine: Obstacles Towards Reconciliation"
3700-KON351-AL-OG Semestr letni 2019/20 Elita w Rosji i innych wybranych krajach postsowieckich – analiza w oparciu o teorię Pierra Bourdieu
3700-KON353-AL-OG Semestr letni 2019/20 Jak rozmawiać i jak zapisywać rozmowę? Zbudowanie miniarchiwum opowieści mniejszości tybetańskiej w Polsce
3700-KON354-AL-OG Semestr letni 2019/20 Komiks – strony wewnętrzne. Indywidualne Szkolenie Artystyczne
3700-KON355-AL-OG Semestr letni 2019/20 "Kanon współczesnego komiksu - część II"
3700-KON356-AL-OG Semestr letni 2019/20 "Przyspieszenie, wyobcowanie, rezonans. Projekt krytycznej teorii nowoczesności Hartmuta Rosy"
3700-KON357-AL-OG Semestr letni 2019/20 Poetyka natury. Przyroda i krajobraz w world cinema
3700-KON358-AL-OG Semestr letni 2019/20 "Między Konstantynopolem, Rzymem i Moskwą (Historia Kościoła ukraińskiego)"
3700-KON359-AL-OG Semestr letni 2019/20 Miasto w filmie, film w mieście. Warsztaty filmowe
3700-KON360-AL-OG Semestr letni 2019/20 Etyka ekologiczna. Wprowadzenie
3700-KON361-AL-OG Semestr letni 2019/20 Psyche, eros, polis. Antropologia i etyka Platona
3700-KON362-AL-OG Semestr letni 2019/20 Światotwórstwo w fantastyce. Od teorii do praktyki
3700-KON363-AL-OG Semestr letni 2019/20 Filozofia muzyki: współczesne wyzwania
3700-KON364-AL-OG Semestr letni 2019/20 Świat w obrazkach. Książka popularnonaukowa dla młodego odbiorcy wobec zmieniającego się świata
3700-KON365-AL-OG Semestr letni 2019/20 Nauka, poezja, memy. Metafory dla ludzi i robotów.
3700-KON366-AL-OG Semestr letni 2019/20 Postsowiecki rasizm kulturowy
3700-KON367-AL-OG Semestr letni 2019/20 Personhood: individuality and culture
3700-KON368-AL-OG Semestr letni 2019/20 Fotografia (a) wędrówki
3700-KON369-AL-OG Semestr letni 2019/20 O golemach, które domagają się duszy. Czytanie feministek żydowskich
3700-KON370-AL-OG Semestr letni 2019/20 Islam i chrzescijaństwo. Podbój, współistnienie, reinterpretacje. Historia sztuki europejskiej opowiedziana poprzez XIII wieków oddziaływania sztuki AL-Andalus na Europę
3700-KON371-AL-OG Semestr letni 2019/20 Świat przedstawiony i zatajony w filmie dokumentalnym
3700-KON372-AL-OG Semestr letni 2019/20 Różne oblicza Alicji - poszukiwania transmedialne
3700-KON374-AL-OG Semestr letni 2019/20 „Ludzie i Ekoni” czyli Ekonomia i finanse dla humanistów
3700-KON375-AL-OG Semestr letni 2019/20 Socjologia językoznawstwa: polska szkoła badań nad językiem w kontekście międzynarodowym
3700-KON376-AL-OG Semestr letni 2019/20 Język komiksu - wprowadzenie do poetyki opowieści obrazkowych
3700-KON377-AL-OG Semestr letni 2019/20 Historia radioaktywna i postapokaliptyczne obłoki. Analiza filozoficzno-kulturowa epoki nuklearnej
3700-KON378-AL-OG Semestr letni 2019/20 Tworzenie i prowadzenie unijnych projektów badawczych programu Horyzont
3700-KON379-AL-OG Semestr letni 2019/20 Self-Reflexivity, Medium and Meaning in 20thCentury Art: Philosophical Responses to Modernism in the Visual Arts
3700-KON380-AL-OG Semestr letni 2019/20 Komunikacja naukowa, kontakty z mediami oraz prowadzenie spotkań
3700-KON64-AL-OG Semestr letni 2019/20 Historia filmu dokumentalnego
3700-KON65-AL-OG Semestr letni 2019/20 Filmowy portret miasta: przypadek Nowego Jorku
3700-KON86-AL-OG Semestr letni 2019/20 Człowiek i geny
3700-KON90-AL-OG Semestr letni 2019/20 Szczypta (al)chemii i nauk pokrewnych dla humanistów cz.2
3700-KON92-AL-OG Semestr letni 2019/20 Kultura i komunikowanie, w stronę antropologii słowa
3700-WAR12-AL-OG Semestr letni 2019/20 Ciało jako obiekt sztuki. Zajęcia Warsztatowe z obszaru sztuki.
3700-WAR13-AL-OG Semestr letni 2019/20 Warsztaty projektowania gier analogowych
3700-WAR14-AL-OG Semestr letni 2019/20 Antropologia przestrzeni miejskich na Bałkanach
3700-WAR8-AL-OG Semestr letni 2019/20 Ekran dotykowy. Ćwiczenia z wyobraźni socjologicznej
3700-WYK20-CS-OG Semestr letni 2019/20 Portugalia XIX-XXI wieku. Państwo europejskiego pogranicza