Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie w blokach wakacyjnych w roku akad. 2020/21

Szybkie odświeżanie

Kod grupy 
Nazwa grupy przedmiotów 
0000-FOREIGN-OG Courses in foreign languages
0000-HUM-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
0000-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
0000-SCISLE-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
0000-SPOL-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
1100-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Fizyki
1200-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Chemii
1300-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
1900-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
2100-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
2400-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
3000-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Polonistyki
3322-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Lingwistyki Formalnej
3402-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
3600-OG Wydział Orientalistyczny - przedmioty ogólnouniwersyteckie
3620-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Studium Europy Wschodniej
3700-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału "Artes Liberales"
4024-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Szkoły Języków Obcych