Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
0000-KRPDUW-OG Semestr zimowy 2020/21 Kurs na Równość – przeciwdziałanie dyskryminacji na UW
0000-VARSAW-OG Semestr zimowy 2020/21 Varsavianistyka
0000-WRPR-OG Semestr zimowy 2020/21 Warsztaty rozwijania postaw równościowych wśród studentek i studentów UW
0503-KK/19L-OG Semestr zimowy 2020/21 Klinika kariery
1000-00HM1-OG Semestr zimowy 2020/21 Historia matematyki I
1100-PNP-OG Semestr zimowy 2020/21 Podstawy pedagogiki dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
1900-1FMG-OG Semestr zimowy 2020/21 Migracje zarobkowe i ich skutki społeczno-gospodarcze
1900-BIM-OG Semestr zimowy 2020/21 Basic Economic Concepts and International Migrations
1900-EAK-OG Semestr zimowy 2020/21 Etyczne aspekty klęsk żywiołowych
1900-GOW-OG Semestr zimowy 2020/21 Geography of the World
1900-GPCW-OG Semestr zimowy 2020/21 Global problems in the contemporary world
1900-GTE-OG Semestr zimowy 2020/21 Geografia turystyczna Europy
1900-KRAFR-OG Semestr zimowy 2020/21 Developing Countries/Africa in the Global World
1900-SEAO-OG Semestr zimowy 2020/21 Społeczno-ekonomiczne aspekty Oscylacji Południowej El-Nino
2100-MON-DZZS-OG Semestr zimowy 2020/21 Dzieje ZSRR
2100-MON-FEPS-OG Semestr zimowy 2020/21 Football in Europe - Political and Social Aspects
2100-MON-GETP-OG Semestr zimowy 2020/21 Geoekonomia w teorii i praktyce
2100-MON-GSUN-OG Semestr zimowy 2020/21 Gniew, strach i uniesienie. Emocje w polityce
2100-MON-HLSZ-OG Semestr zimowy 2020/21 Handel ludźmi i jego zwalczanie w Stanach Zjednoczonych
2100-MON-HSMA-OG Semestr zimowy 2020/21 Historia stosunków międzynarodowych w Afryce
2100-MON-HSMB-OG Semestr zimowy 2020/21 Historia stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie
2100-MON-IPOZ-OG Semestr zimowy 2020/21 Izrael-Polska. Żydzi-Polacy
2100-MON-KURP-OG Semestr zimowy 2020/21 Kulturowe uwarunkowania rywalizacji politycznej
2100-MON-MPZR-OG Semestr zimowy 2020/21 Międzynarodowe i porównawcze prawo zrównoważonego rozwoju w zapobieganiu degradacji środowiska i zmianie klimatu
2100-MON-PBWA-OG Semestr zimowy 2020/21 Polityki zagraniczne państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
2100-MON-PCCW-OG Semestr zimowy 2020/21 Polityka i rządzenie w epoce cywilizacji cyfrowej i władzy informacji
2100-MON-PENA-OG Semestr zimowy 2020/21 Polityka europejska Niemiec i Austrii - duże i małe państwo w Unii Europejskiej.
2100-MON-POPO-OG Semestr zimowy 2020/21 Polityka a popkultura
2100-MON-PRL-OG Semestr zimowy 2020/21 PRL - historia zwykłych ludzi
2100-MON-PSBW-OG Semestr zimowy 2020/21 Polityka i społeczeństwo na Bliskim Wschodzie i w Afryce
2100-MON-PSGS-OG Semestr zimowy 2020/21 Polityka i strategia: gry symulacyjne
2100-MON-PUBA-OG Semestr zimowy 2020/21 Polityka UE wobec Bliskiego Wschodu i Afryki
2100-MON-PWBA-OG Semestr zimowy 2020/21 Polityka wybranych państw wobec Bliskiego Wschodu i Afryki
2100-MON-PZAS-OG Semestr zimowy 2020/21 Polityki zagraniczne państw Afryki Subsaharyjskiej
2100-MON-RBWA-OG Semestr zimowy 2020/21 Religia na Bliskim Wschodzie i w Afryce
2100-MON-RKWL-OG Semestr zimowy 2020/21 Religia - kultura - władza
2100-MON-RSBW-OG Semestr zimowy 2020/21 Regionalny system bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie
2100-MON-SOUE-OG Semestr zimowy 2020/21 System ochrony prawnej Unii Europejskiej
2100-MON-SPLR-OG Semestr zimowy 2020/21 Strategiczne planowanie rozwoju lokalnego i regionalnego
2100-MON-TKRP-OG Semestr zimowy 2020/21 Trening kreatywnego rozwiązywania problemów
2100-MON-WCHR-OG Semestr zimowy 2020/21 Wszystko co chciałbyś wiedzieć o specjalistach ds HR
2100-MON-WTGP-OG Semestr zimowy 2020/21 Geopolitical Tuesdays
2100-MON-WWES-OG Semestr zimowy 2020/21 Historia I i II Republiki Włoskiej
2102-MON-SOTW-OG Semestr zimowy 2020/21 Syndrom oblężonej twierdzy
2102-MON-ZZLL-OG Semestr zimowy 2020/21 Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
2102-SSCP-OG Semestr zimowy 2020/21 System służby cywilnej w Polsce
2103-MON-SPDB-OG Semestr zimowy 2020/21 Skandynawskie państwa dobrobytu
2104-MON-HIST-OG Semestr zimowy 2020/21 Historia i Instytucje Polityczne V Republiki Francuskiej
2104-MON-MIMI-OG Semestr zimowy 2020/21 Migracje międzynarodowe
2122-KINT-PSWE-OG Semestr zimowy 2020/21 Problemy społeczne współczesnej Europy
2200-1CV13-OG Semestr zimowy 2020/21 Freedom of Religion in the US Supreme Court Jurisprudence
2200-1CWPC06-OG Semestr zimowy 2020/21 Ochrona prawna konkurencji
2200-1CWPM1-OG Semestr zimowy 2020/21 Wprowadzenie do translatoryki prawniczej - ze szczególnym uwzględnieniem przekładu tekstów prawnych
2200-1CWPP28-OG Semestr zimowy 2020/21 Konstytucyjne granice wolności jednostki
2200-1S039-OG Semestr zimowy 2020/21 Zwalczanie przestępczości
2200-1S050-OG Semestr zimowy 2020/21 Historia odpowiedzialności represyjnej
2200-1S121-OG Semestr zimowy 2020/21 Nauka o państwie
2200-1S123-OG Semestr zimowy 2020/21 Ustrój i prawo Państwa Polskiego w XX wieku
2200-1S155-OG Semestr zimowy 2020/21 Prawo a literatura na ziemiach Rzeczypospolitej, XVI-XIX w.
2200-1S177-OG Semestr zimowy 2020/21 Koncepcje ustrojowe we współczesnym świecie
2200-1S178-OG Semestr zimowy 2020/21 Gwarancje praw obywatelskich
2200-1S195-OG Semestr zimowy 2020/21 Prawo dawnej Rzeczypospolitej: praktyka, realia spoleczne i polityczne
2200-1S204-OG Semestr zimowy 2020/21 Rodzina wczoraj i dziś
2200-1S205-OG Semestr zimowy 2020/21 Rzymskie korzenie współczesnych instytucji prawa cywilnego
2200-1S224-OG Semestr zimowy 2020/21 Polskie prawo wyznaniowe
2200-1S256-OG Semestr zimowy 2020/21 European Legal Tradition
2200-1S426-OG Semestr zimowy 2020/21 Tradition & Future of European Private Law
2200-1S436-OG Semestr zimowy 2020/21 History of European Public Law
2300-AB-OG Semestr zimowy 2020/21 Antropologia buntów
2300-EdR-OG Semestr zimowy 2020/21 Edukacja dla różnorodności - warsztat
2300-FWK-LRN-OG Semestr zimowy 2020/21 Learning as Reading toward Narrating: The Art of Education as the Art of Storytelling
2300-FWK-SONI-OG Semestr zimowy 2020/21 Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie
2300-FWK-SWE-OG Semestr zimowy 2020/21 Sharing the World: Education toward Living and Surviving in a Time of Crisis
2300-KK1-OG Semestr zimowy 2020/21 Kino kontrkultury I
2300-OK-OG Semestr zimowy 2020/21 Oblicza kontestacji: od subkultur młodzieżowych do kultury alternatywnej
2300-PO-OG Semestr zimowy 2020/21 Przemiany obyczajowe w XXI wieku
2300-SKUZS-OG Semestr zimowy 2020/21 Społeczne i kulturowe uwarunkowania zachowań seksualnych
2400-ZEWW827-OG Semestr zimowy 2020/21 Urban Health Case Challenge
2400-ZEWW828-OG Rok akademicki 2020/21 Smart cities for ageing societies – multidisciplinary seminar
2500-F01-OG Semestr zimowy 2020/21 Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne wprowadzenie do problemu zmiany klimatu i kryzysu ekologicznego.
2500-PL-PS-FO4-02-OG Semestr zimowy 2020/21 Podstawy genetyki zachowania się człowieka
2500-PL-PS-OB1Z-1-OG Semestr zimowy 2020/21 Wstęp do psychologii
2500-PL-PS-OB1Z-2-OG Semestr zimowy 2020/21 Metodologia badań psychologicznych
2500-PL-PS-OB2Z-3-OG Semestr zimowy 2020/21 Podstawy pomiaru psychometrycznego
2500-PL-PS-OB2Z-4-OG Semestr zimowy 2020/21 Psychologia emocji i motywacji
2500-PL-PS-OB3Z-1-OG Semestr zimowy 2020/21 Psychologia osobowości
2600-ABCS-OG Semestr zimowy 2020/21 ABC spółek
2600-BIZPLAN-OG Semestr zimowy 2020/21 Biznesplan
2600-BUDPOZ-OG Semestr zimowy 2020/21 Budowanie pozycji rynkowej małej firmy
2600-DTSBS-OG Semestr zimowy 2020/21 Design thinking - step by step (online course)
2600-FOSIP-OG Semestr zimowy 2020/21 Forwardy, opcje, swapy, i inne pochodne. Finansowe instrumenty II generacji
2600-GRK-OG Semestr zimowy 2020/21 Giełda i rynek kapitałowy
2600-GRO-OG Semestr zimowy 2020/21 Gry w rozwoju osobistym i zawodowym
2600-KB-OG Semestr zimowy 2020/21 Kobiety w biznesie
2600-MI-OG Semestr zimowy 2020/21 Marketing innowacji
2600-PROGINST-OG Semestr zimowy 2020/21 Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej
2600-PRZED-OG Semestr zimowy 2020/21 Przedsiębiorczość
2600-PSPOL-OG Semestr zimowy 2020/21 Przedsiębiorczość społeczna
2600-PTKOMERW-OG Semestr zimowy 2020/21 Przedsiębiorczość technologiczna i komercjalizacja wiedzy: teoria i praktyka
2600-RTPWP-OG Semestr zimowy 2020/21 Retoryka. Techniki prezentacji i wystąpień publicznych
2600-SWZnz-OG Semestr zimowy 2020/21 Co student powinien wiedzieć o zdrowiu fizycznym, psychicznym, seksualnym?
2600-ZCK-OG Semestr zimowy 2020/21 Zatrudnienie w czasie koronawirusa
2600-ZI-OG Semestr zimowy 2020/21 Zarządzanie innowacjami
2600-ZMI-OG Semestr zimowy 2020/21 Zarządzanie i marketing innowacji
2600-ZT-OG Semestr zimowy 2020/21 Zarządzanie technologiami
2600-ZW-OG Semestr zimowy 2020/21 Zarządzanie wizerunkiem i PR w sytuacjach kryzysowych
2600-ZWB-OG Semestr zimowy 2020/21 Zarządzanie współpracą w biznesie
2700-AFAG1-OG Semestr zimowy 2020/21 Akademia filmu dokumentalnego Docs Against Gravity cz. 1
2700-AFAG1-ONLINE-OG Semestr zimowy 2020/21 Akademia filmu dokumentalnego Docs Against Gravity cz. 1 ONLINE
2700-L-D-FN-OG Semestr zimowy 2020/21 Fake news - prawda i fałsz w erze globalnej informacji
2700-MESW-OG Semestr zimowy 2020/21 Media w świecie
2700-REPR-OG Semestr zimowy 2020/21 Reklama a PR
2700-ZSKP-OG Semestr zimowy 2020/21 Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie public relations
3401-0AKAz-OG Semestr zimowy 2020/21 Antropologia kary
3401-0BK-OG Semestr zimowy 2020/21 Biografie kobiet
3401-0KSP-OG Semestr zimowy 2020/21 Konflikty społeczne w przestrzeni miejskiej
3401-0PSK-OG Semestr zimowy 2020/21 Prawa starożytne: kara
3401-0SKK-OG Semestr zimowy 2020/21 Sieci kobiet dla kobiet
3401-0SLU-OG Semestr zimowy 2020/21 Service learning - usługi oparte na innowacjach (społecznych, edukacyjnych oraz z zakresu ekonomii współdzielenia)
3401-0SMP-OG Semestr zimowy 2020/21 Studia miejskie - podstawy socjologii miasta i urbanistyki
3401-0WAP-OG Semestr zimowy 2020/21 Warsztaty autoprezentacji
3401-0WAPz-OG Semestr zimowy 2020/21 Warsztaty autoprezentacji
3401-K42-id-OG Rok akademicki 2020/21 Klinika art. 42 kkw - Indywidualne sprawy więźniów
3401-K42d-OG Rok akademicki 2020/21 Klinika art. 42 kkw
3402-00-ASaMP-OG Semestr zimowy 2020/21 Ageing Societies - a multidisciplinary perspective
3402-00-MiRwKS-OG Semestr zimowy 2020/21 Małżeństwo i rodzina w koncepcjach społecznych
3402-00-PCONLINE-OG Semestr zimowy 2020/21 Prawa człowieka
3402-00-PTS-OG Semestr zimowy 2020/21 Płeć w teoriach społecznych
3402-00-SCPZ-OG Semestr zimowy 2020/21 Socjologia pracy
3402-00-SM-OG Semestr zimowy 2020/21 Socjologia a miasto
3402-00-UB-OG Semestr zimowy 2020/21 Uzależnienia behawioralne (czynnościowe) - specyfika, uwarunkowania, formy pomocy
3402-00AMPZ-OG Semestr zimowy 2020/21 Analiza medialnych przekazów informacyjnych
3402-00APCZ-OG Semestr zimowy 2020/21 Antropologia przesądu - czarownice
3402-00GCPS-OG Semestr zimowy 2020/21 Gender and contemporary Polish society
3402-00HDCT-OG Semestr zimowy 2020/21 How Do Cultures Think? Introduction to Cognitive Anthropology
3402-00IFR-ONLINE-OG Semestr zimowy 2020/21 Instytucjonalne formy rozwiązywania konfliktów
3402-00ORGPOZ-OG Semestr zimowy 2020/21 Organizacje pozarządowe
3402-00PSAL-OG Semestr zimowy 2020/21 Pierwsze szkoły antropologiczne i ich mistrzowie: problematyka kultury
3402-00PSPR-OG Semestr zimowy 2020/21 Socjotechnika propagandy politycznej
3402-00SKOL-OG Semestr zimowy 2020/21 Studia kobiece
3402-00SQUEER-OG Semestr zimowy 2020/21 Socjologia Queer
3402-00WSPWPS-OG Semestr zimowy 2020/21 Współczesne sztuki plastyczne w perspektywie socjokulturowej
3402-00WTAZW-OG Semestr zimowy 2020/21 Współczesne teorie antropologiczne I
3402-00WWE-OG Semestr zimowy 2020/21 Wielkie wyprawy etnograficzne
3402-01-DIT-OG Semestr zimowy 2020/21 Demokracja i totalitaryzm - teoria i instytucje
3402-01-PiP-OG Semestr zimowy 2020/21 Prawo i płeć
3402-01HIS-OG Semestr zimowy 2020/21 Historia idei-starożytność
3402-01NK-OG Semestr zimowy 2020/21 Narodziny kapitalizmów
3402-01STP-OG Semestr zimowy 2020/21 Społeczna teoria prawa
3402-10-AWTM-OG Semestr zimowy 2020/21 Antropologia współczesności: teorie, metody, program badawczy
3402-10AKLZ-OG Semestr zimowy 2020/21 Animacja kultury
3402-10ANIL-OG Semestr zimowy 2020/21 Antropologia intymności
3402-10APiWKP-OG Semestr zimowy 2020/21 Antropologia prawa i wielość kultur prawnych
3402-10PWAK-OG Semestr zimowy 2020/21 Płeć w antropologii kulturowej
3402-10RWKZ-OG Semestr zimowy 2020/21 Rodzina w wymiarze kulturowym
3402-10SŻOID-OG Semestr zimowy 2020/21 Style życia: obserwacja i dokumentacja wizualna
3402-10WCM-OG Semestr zimowy 2020/21 Warsztaty pisarskie
3402-10WJISWAIU-OG Semestr zimowy 2020/21 Wizje jednostki i społeczeństwa w architekturze i urbanistyce
3402-10WTWBK-OG Semestr zimowy 2020/21 Wykorzystanie teorii w badaniach i działaniach kulturalnych
3402-11AISIZ-OG Semestr zimowy 2020/21 Antropologia i socjologia internetu
3402-11PDS-OG Semestr zimowy 2020/21 Przygotowanie do studiowania
3502-ANG-10-OG Semestr zimowy 2020/21 From social movements to whistle-blowers: facets of protest in modern societies
3502-ANG-13-OG Semestr zimowy 2020/21 Migration and Migrant Integration in the EU: Policies, Research and Practice from a Comparative Perspective (Internet course)
3502-ANG-20-OG Semestr zimowy 2020/21 Rethinking Contemporary Migration
3502-ANG-21-OG Semestr zimowy 2020/21 Politics in Eastern and Central Europe after the Fall of Communism
3502-ANG-31-OG Semestr zimowy 2020/21 War, state, social classes and organized violence: historical sociology perspective
3502-ANG-32-OG Semestr zimowy 2020/21 Globalization and the European Union
3502-ANG-4-OG Semestr zimowy 2020/21 Law, Ritual and Love. Sociological Explorations of Contemporary Cinema
3502-CPS-15-OG Semestr zimowy 2020/21 Historia obozów koncentracyjnych i zagłady
3502-CPS-16-OG Semestr zimowy 2020/21 Socjologia kulturowa: nowe orientacje
3502-CPS-17-OG Semestr zimowy 2020/21 Globalizacja jako problem społeczny
3502-CPS-18-OG Semestr zimowy 2020/21 Socjologia kultury z elementami filozofii kultury i antropologii społecznej
3502-FAKL-rt-MGR-OG Semestr zimowy 2020/21 Realizm traumatyczny
3502-FAKL-spp-MGR-OG Semestr zimowy 2020/21 Społeczne, polityczne i kulturowe przemiany w Unii Europejskiej
3502-FAKL72-LIC-OG Semestr zimowy 2020/21 Socjologia zbiorowej przemocy X. Ocalenie, sprawiedliwość i zemsta.
3502-FAKL73-LIC-OG Semestr zimowy 2020/21 Antropologia. Modernizm i Postmodernizm
3502-FAKL76-LIC-OG Semestr zimowy 2020/21 Polityka, instytucje i społeczeństwo w Unii Europejskiej - nowe wyzwania
3502-JIS-8-II-OG Semestr zimowy 2020/21 Socjolingwistyka i dyskurs
3502-SSZCZ-13-OG Semestr zimowy 2020/21 Socjologia konsumpcji
3502-SSZCZ-14-OG Semestr zimowy 2020/21 Teorie interakcji społecznych
3502-SSZCZ-15-OG Semestr zimowy 2020/21 Wprowadzenie do socjologii polityki
3502-SSZCZ-22-OG Semestr zimowy 2020/21 Prawo w działaniu, społeczne funkcje prawa
3502-SSZCZ-23-OG Semestr zimowy 2020/21 Od teorii do praktyki: aplikacyjne funkcje socjologii problemów społecznych
3502-SSZCZ-24-OG Semestr zimowy 2020/21 Socjologiczne teorie dewiacji
3502-SSZCZ-26-OG Semestr zimowy 2020/21 Pamięć zbiorowa w ujęciu socjologicznym i antropologicznym
3502-SSZCZ-27-OG Semestr zimowy 2020/21 Socjologia wojska i wojny
3502-SSZCZ-6-OG Semestr zimowy 2020/21 Wstęp do antropologii miasta
3502-SSZCZ-8-OG Semestr zimowy 2020/21 Tożsamość w zmieniającym się świecie
3502-SSZCZ-9-OG Semestr zimowy 2020/21 Antropologia. Historia, teoria i praktyka badawcza.
3502-WMS-20-OG Semestr zimowy 2020/21 Rozumienie kultury
3502-WMS-8-OG Semestr zimowy 2020/21 Od idei postępu do globalizacji
3600-KM-WPB-OG Semestr zimowy 2020/21 Warsztaty - Personal branding/międzynarodowe narzędzia do budowy wizerunku
3600-KM-WPP-OG Semestr zimowy 2020/21 Warsztaty - Poprawność polityczna
3600-KM-WRiM-OG Semestr zimowy 2020/21 Warsztaty - Reklama i marketing międzykulturowy
3600-MEZ-OG Semestr zimowy 2020/21 Muzułmanie w Europie Zachodniej
3600-MT-ZSKASM-OG Semestr zimowy 2020/21 Zagadnienia społeczno-kulturowe Azji Środkowej i Mongolii
3600-MT-ZSKT-OG Semestr zimowy 2020/21 Zagadnienia społeczno-kulturowe Tybetu
3600-TU-KWT-OG Semestr zimowy 2020/21 Kemalizm w systemie partyjnym i politycznym współczesnej Turcji
3620-AAW-SP-OG Semestr zimowy 2020/21 Anatomia autorytarnej władzy: klasa rządząca na Białorusi
3620-B2020-SP-OG Semestr zimowy 2020/21 Białoruś 2020
3620-BPER-SP-OG Semestr zimowy 2020/21 Białoruś pomiędzy Europą a Rosją. Problem wyboru cywilizacyjnego
3620-GWESW-SP-OG Semestr zimowy 2020/21 Geografia wyborcza Europy Środkowo-Wschodniej
3620-ISCC-SP-OG Semestr zimowy 2020/21 The Intermarium States and Current Challenges
3620-KAEW-OG Semestr zimowy 2020/21 Kulisy autorytaryzmu w Europie Wschodniej
3620-KKPPS-SP-OG Semestr zimowy 2020/21 Kaukaskie konflikty - przyczyny, przebieg i skutki
3620-KNR-SP-OG Semestr zimowy 2020/21 Konflikty narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej
3620-KPOP-SP-OG Semestr zimowy 2020/21 Czy Kaukaz Południowy to obszar postkolonialny? Bilans trzech dekad budowania państwowości
3620-MIPCLY-SP-OG Semestr zimowy 2020/21 Most interesting presidential campaigns of last years – sociological analisis
3620-MMCECE-SP-OG Semestr zimowy 2020/21 Modern mass consciousness in East and Central European countries
3620-PWZDR-SP-OG Semestr zimowy 2020/21 Polityka wschodnia. Źródła, doktryna i realizacja w pierwszych latach III RP
3620-RMP-SP-OG Semestr zimowy 2020/21 Russia as a Multinational Polity
3620-TSWDA-OG Semestr zimowy 2020/21 Trudne sąsiedztwo - wojna domowa w Afganistanie a ZSRR i jego sukcesorzy
4003-C-Europa-OG Semestr zimowy 2020/21 Cyfrowa Europa
4003-CE-SIKE-OG Semestr zimowy 2020/21 Spory i konflikty międzynarodowe w Europie
4003-CUE-OG Semestr zimowy 2020/21 Membership in the EU and the Problems of Democracy and Human Rights Protection (kurs internetowy)
4003-PSSG-OG Semestr zimowy 2020/21 Pluralizm systemów społeczno-gospodarczych
4208-BWc-OG Semestr zimowy 2020/21 Brokering wiedzy w zarządzaniu publicznym
4208-Esg-OG Semestr zimowy 2020/21 Ewolucja sytuacji geopolitycznej na świecie. Dynamika cywilizacji
4208-Jnp-OG Semestr zimowy 2020/21 Języki, narody i polityka
4208-Klpp-OG Semestr zimowy 2020/21 Kreowanie lokalnych polityk publicznych-OGUN
4208-M3PRUE-OG Semestr zimowy 2020/21 Polityka regionalna Unii Europejskiej-wykład-OGUN
4208-M3TOZ-OG Semestr zimowy 2020/21 Teoria organizacji i zarządzania-wykład
4208-M4PU-OG Semestr zimowy 2020/21 Projektowanie urbanistyczne-wykład
4208-Nin-OG Semestr zimowy 2020/21 Narody i nacjonalizm. Teoria, historia i bieżące sprawy
4208-PUc-OG Semestr zimowy 2020/21 Projekt urbanistyczny-ćwiczenia
4208-PWRc-OG Semestr zimowy 2020/21 Przyrodniczy wymiar rozwoju-ćwiczenia-OGUN
4208-sEUR1-OG Semestr zimowy 2020/21 Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń. Seminarium EUROREG-OGUN1
4208-SRUE-OG Semestr zimowy 2020/21 Społeczno – kulturowa charakterystyka regionów i państw europejskich (NUTS2)
4208-TaRL-OG Semestr zimowy 2020/21 Turystyka a rozwój lokalny-OGUN
4208-TiPR-OG Semestr zimowy 2020/21 Teorie i polityki rozwoju miast i regionów
4208-WKoP1c-OG Semestr zimowy 2020/21 Współczesne konflikty o przestrzeń. Miejska etnografia krytyczna1-ćwiczenia-OGUN
4208-ZM-OG Semestr zimowy 2020/21 Zarządzanie miastem-OGUN
4219-SA009-OG Semestr zimowy 2020/21 The USA and World War I (Stany Zjednoczone i I Wojna Światowa)
4219-SC091-OG Semestr zimowy 2020/21 American Writers in Europe: From Washington Irving to Walter Abish
4219-SC097-OG Semestr zimowy 2020/21 Simulating the Future: American New Wave Science Fiction
4219-SF003-N-OG Semestr zimowy 2020/21 American Presidency - from Washington to Trump - the People and the Institution
4219-SF018-OG Semestr zimowy 2020/21 American Political Culture - What Americans Believe in and How It Influences Their Political Participation
4219-SF053-OG Semestr zimowy 2020/21 2020 - the American Elections (2020 - Ameryka wybiera)
4901-ASKAC-OG Semestr zimowy 2020/21 Akademickie spojrzenia: konwersatorium actualité critique
4901-SFNSII-OG Semestr zimowy 2020/21 Seminar of French social sciences / Séminaire français de Sciences Sociales II
5900-TIS/18L-OG Semestr zimowy 2020/21 Taniec i śpiew - folklor różnych regionów Polski
7600-AMSP-OG Semestr zimowy 2020/21 Analiza i myślenie strategiczne w praktyce
7600-MIT-OG Semestr zimowy 2020/21 MatchIT
7600-POG-OG Semestr zimowy 2020/21 Przedsiębiorczość - Otwórz Głowę!
7600-SBKB-OG Semestr zimowy 2020/21 SkillsBox: Poznaj kompetencje biznesowe
7600-SBKK-OG Semestr zimowy 2020/21 SkillsBox: Poznaj kompetencje kreatywne
7600-SBKL-OG Semestr zimowy 2020/21 SkillsBox: Poznaj kompetencje lidera
7600-SBKM-OG Semestr zimowy 2020/21 SkillsBox: Poznaj kompetencje miękkie
7600-SBKMRK-OG Semestr zimowy 2020/21 SkillsBox: Poznaj kompetencje marketingowe
7600-SOA-OG Semestr zimowy 2020/21 Spin Off Academy
8004-ATS-INT-OG Semestr zimowy 2020/21 Anty-Terror System kurs intensywny
8004-ATS-OG Semestr zimowy 2020/21 Anty-Terror System
8004-BRYSZ-OG Semestr zimowy 2020/21 Brydż Sportowy - Grupa Średniozaawansowana
8004-EFR-INT-OG Semestr zimowy 2020/21 Rescue Response kurs intensywny
8004-EFR-OG Semestr zimowy 2020/21 Rescue Response
8004-RHF-INT-OG Semestr zimowy 2020/21 Run Hide Fight kurs intensywny
8004-RHF-OG Semestr zimowy 2020/21 Run Hide Fight
8004-SA-INT-OG Semestr zimowy 2020/21 Survival Adventure kurs intensywny
8004-SA-OG Semestr zimowy 2020/21 Survival Adventure
8101-EUKON/Z-OG Semestr zimowy 2020/21 Eurokonwersatoria
8101-LWN/III-OG Semestr zimowy 2020/21 Laboratorium Współczesnych Niemiec, edycja III