Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
1900-1FESW-OG Semestr zimowy 2020/21 Przemiany w Europie Środkowej i Wschodniej po II wojnie światowej
1900-1FHO1-OG Semestr zimowy 2020/21 Historia odkryć geograficznych I
1900-1FMG-OG Semestr zimowy 2020/21 Migracje zarobkowe i ich skutki społeczno-gospodarcze
1900-BIM-OG Semestr zimowy 2020/21 Basic Economic Concepts and International Migrations
1900-EAK-OG Semestr zimowy 2020/21 Etyczne aspekty klęsk żywiołowych
1900-ECIA-OG Semestr zimowy 2020/21 Environmental change - from Ice Age to global warming
1900-GHW-OG Semestr zimowy 2020/21 Geografia historyczna - współczesne problemy badawcze
1900-GISFZ-OG Semestr zimowy 2020/21 GIS - funkcjonalność i zastosowania
1900-GOS-OG Semestr zimowy 2020/21 Gospodarowanie na obszarach zimnych
1900-GOW-OG Semestr zimowy 2020/21 Geography of the World
1900-GPCW-OG Semestr zimowy 2020/21 Global problems in the contemporary world
1900-GTE-OG Semestr zimowy 2020/21 Geografia turystyczna Europy
1900-HMW-OG Semestr zimowy 2020/21 Historia miasta na dawnych planach Warszawy
1900-IFAGIS-OG Semestr zimowy 2020/21 Introduction to functionality and applications of Geographic Information Systems
1900-KRAFR-OG Semestr zimowy 2020/21 Developing Countries/Africa in the Global World
1900-MCE-OG Semestr zimowy 2020/21 Management of cold environments
1900-NEP-OG Semestr zimowy 2020/21 Natural environment of Poland
1900-RPiE-OG Semestr zimowy 2020/21 Roślinność Polski i Europy
1900-SEAO-OG Semestr zimowy 2020/21 Społeczno-ekonomiczne aspekty Oscylacji Południowej El-Nino
1900-TPC-OG Semestr zimowy 2020/21 Tatry - przyroda i człowiek