Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
2100-MON-BC-OG Semestr zimowy 2020/21 Biblia a człowiek, polityka, wojny i władza   
2100-MON-DZZS-OG Semestr zimowy 2020/21 Dzieje ZSRR   
2100-MON-GETP-OG Semestr zimowy 2020/21 Geoekonomia w teorii i praktyce   
2100-MON-GSUN-OG Semestr zimowy 2020/21 Gniew, strach i uniesienie. Emocje w polityce   
2100-MON-HLSZ-OG Semestr zimowy 2020/21 Handel ludźmi i jego zwalczanie w Stanach Zjednoczonych   
2100-MON-IPOZ-OG Semestr zimowy 2020/21 Izrael-Polska. Żydzi-Polacy   
2100-MON-KURP-OG Semestr zimowy 2020/21 Kulturowe uwarunkowania rywalizacji politycznej   
2100-MON-NWI-OG Semestr zimowy 2020/21 Nowożytność a wiek ideologii   
2100-MON-PCCW-OG Semestr zimowy 2020/21 Polityka i rządzenie w epoce cywilizacji cyfrowej i władzy informacji   
2100-MON-PCH-OG Semestr zimowy 2020/21 Pierwsi chrześcijanie wobec państwa i władzy   
2100-MON-PENA-OG Semestr zimowy 2020/21 Polityka europejska Niemiec i Austrii - duże i małe państwo w Unii Europejskiej.   
2100-MON-PJR-OG Semestr zimowy 2020/21 Polityka jako religia. O religijnym wymiarze ideologii politycznych   
2100-MON-POPO-OG Semestr zimowy 2020/21 Polityka a popkultura   
2100-MON-PRL-OG Semestr zimowy 2020/21 PRL - historia zwykłych ludzi   
2100-MON-PSGS-OG Semestr zimowy 2020/21 Polityka i strategia: gry symulacyjne   
2100-MON-RKWL-OG Semestr zimowy 2020/21 Religia - kultura - władza   
2100-MON-SOUE-OG Semestr zimowy 2020/21 System ochrony prawnej Unii Europejskiej   
2100-MON-SPLR-OG Semestr zimowy 2020/21 Strategiczne planowanie rozwoju lokalnego i regionalnego   
2100-MON-SPZE-OG Semestr zimowy 2020/21 Średniowieczny projekt zjednoczenia Europy   
2100-MON-TKRP-OG Semestr zimowy 2020/21 Trening kreatywnego rozwiązywania problemów   
2100-MON-TP-OG Semestr zimowy 2020/21 Tragedia polityki. O związkach religii i polityki według starożytnych Greków   
2100-MON-WCHR-OG Semestr zimowy 2020/21 Wszystko co chciałbyś wiedzieć o specjalistach ds HR   
2100-MON-WTGP-OG Semestr zimowy 2020/21 Geopolitical Tuesdays   
2100-MON-WWES-OG Semestr zimowy 2020/21 Historia I i II Republiki Włoskiej   
2102-MON-SOTW-OG Semestr zimowy 2020/21 Syndrom oblężonej twierdzy   
2102-MON-ZZLL-OG Semestr zimowy 2020/21 Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji   
2102-SSCP-OG Semestr zimowy 2020/21 System służby cywilnej w Polsce   
2103-MON-SPDB-OG Semestr zimowy 2020/21 Skandynawskie państwa dobrobytu   
2104-MON-HIST-OG Semestr zimowy 2020/21 Historia i Instytucje Polityczne V Republiki Francuskiej   
2104-MON-HSMA-OG Semestr zimowy 2020/21 Historia stosunków międzynarodowych w Afryce   
2104-MON-HSMB-OG Semestr zimowy 2020/21 Historia stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie   
2104-MON-MIMI-OG Semestr zimowy 2020/21 Migracje międzynarodowe   
2104-MON-PBWA-OG Semestr zimowy 2020/21 Polityki zagraniczne państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej   
2104-MON-PSBW-OG Semestr zimowy 2020/21 Polityka i społeczeństwo na Bliskim Wschodzie i w Afryce   
2104-MON-PUBA-OG Semestr zimowy 2020/21 Polityka UE wobec Bliskiego Wschodu i Afryki   
2104-MON-PWBA-OG Semestr zimowy 2020/21 Polityka wybranych państw wobec Bliskiego Wschodu i Afryki   
2104-MON-PZAS-OG Semestr zimowy 2020/21 Polityki zagraniczne państw Afryki Subsaharyjskiej   
2104-MON-RBWA-OG Semestr zimowy 2020/21 Religia na Bliskim Wschodzie i w Afryce   
2104-MON-RSBW-OG Semestr zimowy 2020/21 Regionalny system bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie   
2105-MON-FEPS-OG Semestr zimowy 2020/21 Football in Europe - Political and Social Aspects   
2122-KINT-PSWE-OG Semestr zimowy 2020/21 Problemy społeczne współczesnej Europy