Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Polonistyki

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3003-JPN-OG Semestr zimowy 2020/21 O języku polskim dla niepolonistów
3003-PAT-OG Semestr zimowy 2020/21 Podstawy antroponimii – co mówi o mnie moje imię i nazwisko
3003-PPO-OG Semestr zimowy 2020/21 Poprawna polszczyzna: ortografia i interpunkcja
3003-PPZ-OG Semestr zimowy 2020/21 Poprawna polszczyzna: zagadnienia gramatyczne
3003-PU1-OG Semestr zimowy 2020/21 Pułapki polszczyzny: pisownia i interpunkcja
3003-PU2-OG Semestr zimowy 2020/21 Pułapki polszczyzny: fleksja i składnia
3003-PU3-OG Semestr zimowy 2020/21 Pułapki polszczyzny: leksyka
3003-WJI-OG Semestr zimowy 2020/21 Wprowadzenie do językoznawstwa indoeuropejskiego
3003-WKM-OG Semestr zimowy 2020/21 Wprowadzenie do krytycznego myślenia
3007-HKZ-OG Semestr zimowy 2020/21 Historia i kultura Żydów
3007-KJP-OG Semestr zimowy 2020/21 Kultura języka polskiego: między poprawnością językową a pragmatyką
3007-KRM-OG Semestr zimowy 2020/21 Krytyka medialna
3020-ANJ-OG Semestr zimowy 2020/21 Akwizycja i nauczanie języków
3020-JHP-OG Semestr zimowy 2020/21 Językoznawstwo historyczno-porównawcze
3020-PHK-OG Semestr zimowy 2020/21 Polityka i historia w kulturze państw bałtyckich
3020-PLZ1-OG Semestr zimowy 2020/21 Polsko-litewskie związki literackie i kulturalne w latach 1864-1939
3020-TYJ-OG Semestr zimowy 2020/21 Typologia języków
3020-WLO-OG Semestr zimowy 2020/21 Wstęp do literatury łotewskiej
3020-WPF-OG Semestr zimowy 2020/21 Warsztat pracy filologa