Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie (tzw. wolnego dostępu) w sem. letnim 2020/21)

Szybkie odświeżanie

Kod grupy 
Nazwa grupy przedmiotów 
0000-FOREIGN-OG Courses in foreign languages
0000-HUM-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
0000-KINT Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
0000-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
0000-OJD-4EU+ Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
0000-PRZEDS-OG Przedsiębiorczość
0000-SCISLE-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
0000-SPOL-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
1000-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
1100-IIsEkonoF Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)"
1100-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Fizyki
1200-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Chemii
1300-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
1400-BIOL-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Biologii
1900-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
2100-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
2104-M-D2-SRG Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty dla specjalności SRG
2200-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Prawa i Administracji
2200-PRCK Fakultatywne ćwiczenia z przedmiotów kierunkowych dla studiów prawniczych (nowy program)
2200-PRSIH01 Blok: Prawo w przemianach społecznych i kulturze
2300-OG Przedmioty ogólnouniweryteckie Wydziału Pedagogicznego
2400-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
2500-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Psychologii
2600-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Zarządzania
2600-OG-CENT Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Zarządzania realizowane w CENT
2700-OG-L Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii - lato
3000-FP Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
3000-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Polonistyki
3002-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Kultury Polskiej
3006-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Filologii Klasycznej
3020-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie KJOWPiB
3101-DW0000 Wykłady ogólnoinstytutowe
3101-OGUN Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Archeologii
3102-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie IEiAK
3104-JS-OG Zajęcia ogólnouniwersyteckie w ramach Studiów Żydowskich
3104-K1 Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
3104-K2 Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka (Historia,II st.od 2019)
3104-K3 Teoria badań historycznych (Historia, II st., program od 2019 r.)
3104-L2-JS Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
3104-L2-JS-1 Przedmioty dla I roku Studiów Żydowskich (I stopień)
3104-L2-JS-2 Przedmioty dla II roku Studiów Żydówskich (I stopień)
3104-L2-JS-3 Przedmioty dla III roku Studiów Żydowskich (I stopień)
3104-L3-1 Przedmioty dla I roku studiów licencjackich (program kier. Historia od 2019 r.)
3104-LZOBWIR Przedmioty dla I roku studiów licencjackich zaocznych
3104-M3 Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
3104-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
3104-WH Wykłady historyczne
3104-Z-OB-JEZ Zajęcia obcojęzyczne w IH UW
3105-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historii Sztuki
3106-F Przedmioty fakultatywne dla studentów studiów stacjonarnych
3106-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Muzykologii
3201-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Lingwistyki Stosowanej
3202-OGUN Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Rusycystyki
3221-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Białorutenistyki
3222-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Ukrainistyki
3223-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
3224-1D-OBW Przedmioty obowiązkowe na I sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
3224-2Z-OBW Przedmioty obowiązkowe na II sem. niestacjonarnych (zaocznych) studiów I stopnia
3224-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
3301-OG Zajęcia ogólnouniwersyteckie w Instytucie Anglistyki
3304-3 Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
3304-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Romanistyki
3304-SKMP Seminaria tematyczne, wykłady monograficzne, konwersatoria kierunkowe, profil przekładowy
3320-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Hungarystyki
3321-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Italianistyki
3322-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Lingwistyki Formalnej
3401-IPSIR Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
3401-IPSIRz Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
3401-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
3402-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
3502-ANG Przedmioty prowadzone w językach obcych
3502-FAK-kon3 Fak. konwersatoria 30 h (semestr letni)
3502-FAK-sem3 Fak. seminaria 30 h (semestr letni)
3502-FAK-wyk.3 Fak. wykłady 30 h (semestr letni)
3502-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Socjologii
3600-OG Wydział Orientalistyczny - przedmioty ogólnouniwersyteckie
3620-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Studium Europy Wschodniej
3700-AL-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales
3700-CS-FAKUL Przedmioty fakultatywne dla kierunku Studiów Śródziemnomorskich W AL UW (I i II stopnia)
3700-CS2 Przedmioty: Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska, studia II stopnia
3700-CS2-2 Przedmioty dla II roku: Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska, studia II stopnia
3700-FN-2-OBOW Przedmioty obowiazkowe dla II roku Filologii Nowogreckiej
3700-FN-OB3L Przedmioty obowiązkowe dla III roku Filologii Nowogreckiej W "AL" UW - s. pierwszego stopnia
3700-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału "Artes Liberales"
4003-OG przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
4016-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Studiów Społecznych UW
4024-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Szkoły Języków Obcych
4030-BL-FIZ Fizyczny blok do wyboru dla I roku studiów I st. na kierunku MSOŚ
4030-MSOS-DW-ANG Przedmioty w języku angielskim do wyboru na studiach II st. na kierunku MSOŚ
4030-MSOS-DW-BIOL Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
4030-MSOS-DW-FIZ Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Fizyki
4030-MSOS-DW-GEOL Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii
4030-MSOS-DW-WGSR Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i SR
4030-OG Przedmioty ogółnouniwersyteckie oferowane przez UCBS
4100-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie CKNJOiEE UW
4208-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Euroreg
4219-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie OSA
4901-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich
5800-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Chóru Akademickiego UW
8004-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie AZS
8101-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie organizowane przez Polska Fundację im. Roberta Schumana
8111-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Fundacji Pro Arttech
8116-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Teatru Żydowskiego – Centrum Kultury Jidysz
8119-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Filmoteki Narodowej