Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
0000-KAKPN-B-OG Semestr letni 2021/22 Karty animacyjne w pracy nauczyciela, wychowawcy i terapeuty (edycja 2.)- Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
0000-KTJM-KK-B-OG Semestr letni 2021/22 Kompetencje translatoryczne jako narzędzie dydaktyczne w pracy nauczyciela posługującego się językiem migowym (poziom B2)– Klinika Kariery przyszłego nauczyciela.
0000-KTJMB1-KK-B-OG Semestr letni 2021/22 Kompetencje translatoryczne jako narzędzie dydaktyczne w pracy nauczyciela posługującego się językiem migowym (poziom B1)– Klinika Kariery przyszłego nauczyciela.
0000-MPN-KK-B-OG Semestr letni 2021/22 Mindfulness w pracy nauczyciela (edycja 2.) - Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
0000-MPNE3-KK-B-OG Semestr letni 2021/22 Mindfulness w pracy nauczyciela (edycja 3.) - Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
0000-NJO-KK-B-OG Semestr letni 2021/22 Nauczanie języka obcego w klasie wielokulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu nauki języka w klasie z udziałem uczniów z Ukrainy - Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
0000-PBK-KK-B-OG Semestr letni 2021/22 Praktyczne aspekty budowania kontaktu z dzieckiem z trudnościami komunikacyjnymi w kontekście pracy z uchodźcami z Ukrainy - Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
0000-PKPN-B-OG Semestr letni 2021/22 Jak pisać, żeby inni chcieli czytać? Kreatywne pisanie w pracy nauczyciela- Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
0000-SWPDP-KK-B-OG Semestr letni 2021/22 Jak mówić, aby zaciekawić uczniów? O sztuce wystąpień publicznych i dobrych prezentacji (edycja 2.)– Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
0000-TSNP-KK-B-OG Semestr letni 2021/22 Troska o siebie pedagoga/nauczyciela – Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
0000-WNRU-KK-B-OG Semestr letni 2021/22 Współpraca Nauczyciela i Rodzica ucznia z Ukrainy - Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
0000-ZBKD-KK-B-OG Semestr letni 2021/22 Zasady bezpiecznego kontaktu z dziećmi - zachowania i praktyki przeciwdziałające krzywdzeniu i przemocy rówieśniczej - Klinika Kariery przyszłego nauczyciela