Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
1000-00CWM-OG Rok akademicki 2021/22 Chór Wydziału Matematyki
1000-00FN1-OG Semestr zimowy 2021/22 Filozofia nauk ścisłych i matematyki do XIX w.
1400-111CWB-OG Semestr zimowy 2021/22 Chór Wydziału Biologii
1400-111CWBr-OG Rok akademicki 2021/22 Chór Wydziału Biologii, kurs roczny
1900-1FESW-OG Semestr zimowy 2021/22 Przemiany w Europie Środkowej i Wschodniej po II wojnie światowej
1900-1FHO1-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia odkryć geograficznych I
1900-GHW-OG Semestr zimowy 2021/22 Geografia historyczna - współczesne problemy badawcze
1900-HMW-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia miasta na dawnych planach Warszawy
2100-MON-BC-OG Semestr zimowy 2021/22 Biblia a człowiek, polityka, wojny i władza
2100-MON-NWI-OG Semestr zimowy 2021/22 Nowożytność a wiek ideologii
2100-MON-PCH-OG Semestr zimowy 2021/22 Pierwsi chrześcijanie wobec państwa i władzy
2100-MON-PJR-OG Semestr zimowy 2021/22 Polityka jako religia. O religijnym wymiarze ideologii politycznych
2100-MON-SPZE-OG Semestr zimowy 2021/22 Średniowieczny projekt zjednoczenia Europy
2100-MON-TP-OG Semestr zimowy 2021/22 Tragedia polityki. O związkach religii i polityki według starożytnych Greków
2400-ZEWW823-OG Semestr zimowy 2021/22 Integrating language teaching and content? Yes! Get a job in modern education.
2400-ZEWW834-OG Semestr zimowy 2021/22 English in the workplace
2700-CHOR-OG Rok akademicki 2021/22 Chór Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
2700-JWKS-OG Semestr zimowy 2021/22 Język w kontaktach społecznych – współczesne socjolekty i profesjolekty polskie
2800-DWAL-OG Semestr zimowy 2021/22 Aleksandria i Rzym: spotkanie dwóch światów
2800-DWALP-OG Semestr zimowy 2021/22 Archeologia Alp i Niziny Padańskiej
2800-DWAN-OG Semestr zimowy 2021/22 Archeologia i antropologia śmierci
2800-DWBAG-OG Semestr zimowy 2021/22 Bagna Bałtów i osobliwości Północy
2800-DWCOI-OG Semestr zimowy 2021/22 Coinage and Power in Antiquity
2800-DWCYW-OG Rok akademicki 2021/22 Zanim powstały cywilizacje. Oblicza archeologii pradziejowej
2800-DWDZI-OG Rok akademicki 2021/22 Najstarsze dzieje Azji Środkowej
2800-DWEPI-OG Semestr zimowy 2021/22 Epidemie, powodzie, zmiany klimatu. Archeolodzy na tropie katastrof naturalnych
2800-DWHIS-OG Rok akademicki 2021/22 Historia sztuki starożytnej
2800-DWINK-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia i religia państwa Inków
2800-DWISL-OG Semestr zimowy 2021/22 The Archaeology and Material Culture of the Islamic and Crusader periods (ZIP)
2800-DWMASS-OG Semestr zimowy 2021/22 Mass media w starożytnej Grecji
2800-DWMEZ-OG Semestr zimowy 2021/22 Religia Mezopotamii
2800-DWMIL-OG Semestr zimowy 2021/22 Jak żyli milionerzy w czasach rzymskich i co cenili bogaci ludzie
2800-DWMOH-OG Semestr zimowy 2021/22 After Mohammed. The Archaeology of the Islamic and Crusader periods: an Introduction (ZIP)
2800-DWOZD-OG Semestr zimowy 2021/22 Archeologia mody Barbarzyńców - strój i ozdoby w pradziejach
2800-DWTUT-OG Rok akademicki 2021/22 Grobowiec Tutanchamona - stulecie badań
2800-DWWIKI-OG Semestr zimowy 2021/22 Europa północna w dobie Wikingów
2800-DWWRA-OG Rok akademicki 2021/22 Wraki a handel antyczny Morza Śródziemnego
2800-DWZARA-OG Semestr zimowy 2021/22 Co powiedział Zaratustra. Historia religii zoroastryjskiej
2800-DWZEL-OG Semestr zimowy 2021/22 Wierzenia i kultury w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w Europie Środkowej
2800-DWZIA-OG Semestr zimowy 2021/22 Zaczęło się od ziarna - początki uprawy roślin i co dalej.
2800-MAY-OG Rok akademicki 2021/22 Maya Hieroglyphic Writing - beginner level
2900-4EU-HEC-OG Semestr zimowy 2021/22 History of European cooperation since 1919: research skills for junior researchers
2900-4EU-JEHBT-OG Semestr zimowy 2021/22 Jews in Europe, the historical background and today’s realities – introductory course
2900-JSL-ERETZ-OG Semestr zimowy 2021/22 Etniczność i religie: od etnogenezy Izraela do powstania Machabeuszy
2900-JSL-WDJ-OG Semestr zimowy 2021/22 Wprowadzenie do judaizmu
2900-JSL-ZAG-OG Semestr zimowy 2021/22 Zagłada
2900-JSL-ZPWSIN-OG Semestr zimowy 2021/22 Żydzi polscy w okresie średniowiecza i nowożytności
2900-L-HP-OG Semestr zimowy 2021/22 Holokaust: wprowadzenie
2900-L-HSG-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia starożytnej Grecji
2900-L-ZHPH-OG Semestr zimowy 2021/22 Żart (w) historii – poczucie humoru na przestrzeni wieków
2900-L-ZPCZ-OG Semestr zimowy 2021/22 Doświadczenie Zagłady i życia po Zagładzie w Polsce
2900-MK1-BEJFC-OG Semestr zimowy 2021/22 The Byzantine Empire: From Justinian to the Fall of Constantinople, 518-1453CE
2900-MK1-CHA-OG Semestr zimowy 2021/22 Chrześcijaństwo antyczne
2900-MK1-DFP16-OG Semestr zimowy 2021/22 Divided by faith. Politics and religion in 16th century - ZIP
2900-MK1-DWK-OG Semestr zimowy 2021/22 Z dziejów wojska kwarcianego (1563-1652). Organizacja, struktura, kadra, koszty utrzymania
2900-MK1-FWSG-OG Semestr zimowy 2021/22 Federalizm w świecie greckim
2900-MK1-GPP-OG Semestr zimowy 2021/22 Główne problemy polityki europejskiej w XIX wieku
2900-MK1-GPSSW-OG Semestr zimowy 2021/22 Geneza i przebieg sowietyzacji społeczeństw wschodnioeuropejskich ze szczególnym uwzględnieniem wsi od przełomu lat 40/50 do początku lat 60-tych XX wieku
2900-MK1-HAS-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia Anglii w dobie Stuartów (1603-1707)
2900-MK1-HGC-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia gospodarcza ciała: badania nad standardem życia w przeszłości
2900-MK1-HT/Z-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia telewizji, cz.1
2900-MK1-HWSN-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia wojskowości: od starożytności do epoki nowożytnej
2900-MK1-HZCZ-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia ziem czeskich i Czechosłowacji 1848-1938
2900-MK1-IEAH-OG Semestr zimowy 2021/22 Introduction to East African History
2900-MK1-IRXIX-OG Semestr zimowy 2021/22 Imperium Rosyjskie w XIX w.
2900-MK1-MNAG-OG Semestr zimowy 2021/22 Dzieje Kozaczyzny zaporoskiej w XVI-XVII wieku
2900-MK1-MS-OG Semestr zimowy 2021/22 Mari – tajemnice królewskiej kancelarii a historia Mezopotamii w XVIII w. p.n.e.
2900-MK1-MSE-OG Semestr zimowy 2021/22 Miasta średniowiecznej Europy i ich mieszkańcy - trendy rozwojowe, zagadnienia społeczno-kulturowe i gospodarcze
2900-MK1-NCHIK-OG Semestr zimowy 2021/22 Narodziny cywilizacji – historia i kultura wczesnej Mezopotamii
2900-MK1-PSJ/Z-OG Semestr zimowy 2021/22 Pierwsze stulecie Jagiellonów w Polsce. Cz. I
2900-MK1-PUGN-OG Semestr zimowy 2021/22 Od Króla Słońce do Króla Gruszki. Monarchia francuska 1648-1848
2900-MK1-SK-OG Semestr zimowy 2021/22 Spartański kosmos
2900-MK1-WFAŁ/Z-OG Semestr zimowy 2021/22 Europa karolińska
2900-MK1-WIE-OG Semestr zimowy 2021/22 Wiek ideologii: Europa 1789-1917
2900-MK1-WKL-OG Semestr zimowy 2021/22 Wielkie Księstwo Litewskie w epoce nowożytnej: państwo-ustrój-społeczeństwo
2900-MK1-XXPZR-OG Semestr zimowy 2021/22 XX-wiecznych Polaków żywoty równoległe
2900-MK1-ZSWA-OG Semestr zimowy 2021/22 Związek Sowiecki: powstanie i rozkład imperium (1917-1991)
2900-MK2-AZHN-OG Semestr zimowy 2021/22 Audiowizualne źródła do historii najnowszej
2900-MK2-HFOTXX-OG Semestr zimowy 2021/22 Wybrane problemy historii społecznej XX w. Fotografia w XX w. - ewolucja i zastosowanie
2900-MK2-PDOS-OG Semestr zimowy 2021/22 Przedmioty i dokumenty osobiste jako źródła
2900-MK2-WG-OG Semestr zimowy 2021/22 "Węzeł gordyjski": historiografia - geografia historyczna - polityka. Dzieje Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej w badaniach historyków polskich, rosyjskich i ukraińskich XIX-XXI wiek
2900-MK2-ZBZ-OG Semestr zimowy 2021/22 Źródła do badania zagłady Żydów
2900-MK2-ZDNE-OG Semestr zimowy 2021/22 Zmiany demograficzne w nowożytnej Europie
2900-MK2-ZPAB-OG Semestr zimowy 2021/22 Źródła proweniencji aparatu bezpieczeństwa w pracy badawczej historyka XX w
2900-MK2-ZPEAF-OG Semestr zimowy 2021/22 Źródła podróżnicze, etnograficzne oraz tradycja mówiona i zapisana w badaniach nad historią Afryki XIX i XX wieku
2900-MK3-AEK-OG Semestr zimowy 2021/22 Antropologia ekonomiczna
2900-MK3-PCZBH-OG Semestr zimowy 2021/22 Problemy czasu w teorii badań historycznych
2900-ZM-NSSH-OG Semestr zimowy 2021/22 Nauki społeczne: socjologia historyczna
3002-AFA21-OG Semestr zimowy 2021/22 Akademia filmu awangardowego 3
3002-KON2021K21-OG Semestr zimowy 2021/22 Troska. Horyzonty badawcze na styku dyscyplin
3002-KON2021K27-OG Semestr zimowy 2021/22 Technologie przyszłości i fantastyka naukowa przed 1939 rokiem. Maszyny latające
3002-kON2021K28-OG Rok akademicki 2021/22 Antropologia seksualności
3002-KON2021K29-OG Semestr zimowy 2021/22 Mury i granice. W kręgu antropologii polityki
3002-KON2021K30-OG Semestr zimowy 2021/22 W kręgu gnozy i psychologii głębii
3002-KON2021K4-OG Semestr zimowy 2021/22 Anthropology of monstrosity: othering, excluding, abjecting, building social order. Significance of fantastic monsters' imagery in the past and present
3002-L-NH-ANTR-OG Semestr zimowy 2021/22 Nauki humanistyczne – antropologia kultury
3003-JPB-OG Semestr zimowy 2021/22 Język polski w Brazylii (historia i współczesność)
3003-JPJ-OG Semestr zimowy 2021/22 Język polski jako obcy
3003-PAT-OG Semestr zimowy 2021/22 Podstawy antroponimii – co mówi o mnie moje imię i nazwisko
3003-PIM-OG Semestr zimowy 2021/22 Perswazja i manipulacja językowa w różnych typach dyskursu
3003-PML-OG Semestr zimowy 2021/22 Polszczyzna mieszkańców Lwowa
3003-PU1-OG Semestr zimowy 2021/22 Pułapki polszczyzny: pisownia i interpunkcja
3003-PU2-OG Semestr zimowy 2021/22 Pułapki polszczyzny: fleksja i składnia
3003-PU3-OG Semestr zimowy 2021/22 Pułapki polszczyzny: leksyka
3003-WJI-OG Semestr zimowy 2021/22 Wprowadzenie do językoznawstwa indoeuropejskiego
3003-WKM-OG Semestr zimowy 2021/22 Wprowadzenie do krytycznego myślenia
3005-SCS-OG Semestr zimowy 2021/22 Język staro-cerkiewno-słowiański (1)
3006-AF-OG Rok akademicki 2021/22 Ad fontes - kurs łaciny dla średnio zaawansowanych
3006-EKR-OG Semestr zimowy 2021/22 Elementy kultury renesansu
3006-INT-OG Semestr zimowy 2021/22 Intertextuality in New Testament (Selected Passages) - OGUN w j. angielskim B2+
3006-KP-OG Rok akademicki 2021/22 Komunikacja praktyczna - actio rhetorica
3006-LN-OG Semestr zimowy 2021/22 Literatura nowołacińska okresu renesansu
3006-RID-OG Semestr zimowy 2021/22 Retoryka i demokracja. Od starożytności do współczesności
3006-RL-OG Rok akademicki 2021/22 Rudimenta Latinitatis - kurs łaciny dla początkujących
3006-RŚ-OG Rok akademicki 2021/22 Roczniki średniowieczne jako źródło historii epoki (wybór)
3007-HKZ-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia i kultura Żydów
3007-MZF-OG Semestr zimowy 2021/22 Mitologiczne źródła fantastyki XX i XXI wieku
3007-SPK-OG Semestr zimowy 2021/22 Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju mowy dzieci
3102-FAOM-OG Semestr zimowy 2021/22 Antropologia mobilności (Anthropology of Mobility)
3102-LISPZ-OG Semestr zimowy 2021/22 Wprowadzenie do islamu. Prawo i zwyczaj
3102-LMNW-OG Semestr zimowy 2021/22 Mniejszości narodowe, etniczne i wyznaniowe w Polsce
3102-LPAZ-OG Semestr zimowy 2021/22 Etnologia Azji
3102-WAS-OG Semestr zimowy 2021/22 Wprowadzenie do antropologii symbolicznej (kurs internetowy)
3105-ANS-OG Semestr zimowy 2021/22 Art and the Senses in Early Modern Europe (1400-1800)
3105-ARCH-OG Semestr zimowy 2021/22 Architecture and Art: From Enlightenment to the Russian Revolution
3105-DKHM-OG Semestr zimowy 2021/22 Dzieje i kultura Hiszpanii muzułmańskiej 711-1031
3105-HD-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia dyplomacji 1914-2014
3105-ICIC-OG Semestr zimowy 2021/22 Introduction to Classical Islamic Culture
3105-PMP-OG Semestr zimowy 2021/22 Pamięć i mit w Polsce XX w.
3105-SM-OG Semestr zimowy 2021/22 Synowie Mannusa – archeologia ludów barbarzyńskiej Europy w I-II wieku AD
3106-MUSPRACT1-OG Semestr zimowy 2021/22 Musica practica 1
3106-MUSPRACT3-OG Semestr zimowy 2021/22 Musica practica 3
3200-ML-AD-OG Semestr zimowy 2021/22 Interpretacja jako metoda lingwistycznej analizy dyskursu
3200-PPL-OG Semestr zimowy 2021/22 Problemy przekładu literackiego
3201-1TKM-OG Semestr zimowy 2021/22 Tłumacz w komunikacji międzykulturowej
3201-3KORT-OG Semestr zimowy 2021/22 Korpusy tekstowe w uczeniu się języków przez całe życie
3201-NMK-OG Semestr zimowy 2021/22 Autodéfense intellectuelle-Jak się nauczyć myślenia krytycznego
3201-WTW-OG Semestr zimowy 2021/22 Wprowadzenie do eTwinning - przygotowanie nauczycieli do międzynarodowej współpracy uczniów szkoły podstawowej
3202-S1ORH11o-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia Rosji 862-1825
3202-S1WLW21o-OG Semestr zimowy 2021/22 Literatura i władza
3221-FBA-BR-OG Semestr zimowy 2021/22 Białoruś w literaturze faktu
3221-FBA-JPO-OG Semestr zimowy 2021/22 Jak uczyć języka polskiego obcokrajowców
3221-FBA-KLB-OG Semestr zimowy 2021/22 Kalejdoskop literatury białoruskiej
3221-FBA-LS-OG Semestr zimowy 2021/22 Liryka a sučbiełlit: współczesna poezja Białorusi
3221-FBA-PBKG-OG Semestr zimowy 2021/22 Polsko-białoruska gramatyka konfrontowana
3221-FBA-PTNT-OG Semestr zimowy 2021/22 Od postkolonialnej traumy ku nowej tożsamości: na przykładzie współczesnej literatury wschodniosłowiańskiej
3221-FBA-WLBI-OG Semestr zimowy 2021/22 Współczesna literatura białoruska I
3221-FBA-WM-OG Semestr zimowy 2021/22 Poetry as a form of political and social protest in 20th and 21st century Europe
3221-S1-FBA-LP12-OG Semestr zimowy 2021/22 Literatura powszechna
3221-S1-FBA-WLB11-OG Semestr zimowy 2021/22 Wiedza o literaturze białoruskiej
3221-S2-FBA-TL11-OG Semestr zimowy 2021/22 Teoria literatury
3222-JKS1K[B2]-OG Semestr zimowy 2021/22 Język komunikacji społecznej i mediów (ukraiński)
3222-NJA3C[B1+]-OG Semestr zimowy 2021/22 Praktyczna nauka języka angielskiego (B1+)
3222-NJA3C[B2]-OG Semestr zimowy 2021/22 Praktyczna nauka języka angielskiego (B2)
3222-NJAT4C[B1]-OG Semestr zimowy 2021/22 Praktyczna nauka języka angielskiego - język turystyki (B1)
3222-NJAT4C[B2]-OG Semestr zimowy 2021/22 Praktyczna Nauka języka angielskiego - język turystyki (B2)
3222-PR1C[B2]-OG Semestr zimowy 2021/22 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (B2+)
3222-PR3C[A2]-OG Semestr zimowy 2021/22 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (A2+)
3222-PR3C[B1]-OG Semestr zimowy 2021/22 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (B1)
3222-PR3C[B2+]-OG Semestr zimowy 2021/22 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (B2+)
3222-PR5C[B1]-OG Semestr zimowy 2021/22 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (B1+)
3222-PR5C[B2]-OG Semestr zimowy 2021/22 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (B2)
3222-PRB3C[B2]-OG Semestr zimowy 2021/22 Praktyczna nauka jezyka rosyjskiego - język biznesu (B2+)
3222-PRJK5C-OG Semestr zimowy 2021/22 Praktyczna nauka języka rosyjskiego - język komunikacji społecznej (B1+)
3223-BKDM-OG Semestr zimowy 2021/22 Badania nad kulturą i doświadczeniami międzykulturowymi
3223-EFL-OG Semestr zimowy 2021/22 Task design for English as a Foreign Language (EFL) communication
3223-KJwKS-OG Semestr zimowy 2021/22 Komunikacja językowa w kontekstach społecznych
3223-KW-OG Semestr zimowy 2021/22 Kultura wizualna. Komunikacja językowo-obrazowa
3223-NS-OG Semestr zimowy 2021/22 Niepodległa Szkocja – Literatura, Dzieje, Kultura
3223-SCM-OG Semestr zimowy 2021/22 Social changes mirrored by lyrics of American hip-hop genre
3223-WLL-OG Semestr zimowy 2021/22 Wprowadzenie do literatury latynoamerykańskiej - część 1
3223-ZSP-OG Rok akademicki 2021/22 Sycylia i podróżnicy polscy na Sycylię XVI- XIX wiek
3224-BIAŁPOS-OG Semestr zimowy 2021/22 Wielkie postacie kultury białoruskiej
3224-EŚW-OG Semestr zimowy 2021/22 Europa Środkowo-Wschodnia - koncepcja regionu
3224-EURCZECH-OG Semestr zimowy 2021/22 Kultura krajów regionu w kontekście europejskim – Czechy i Słowacja
3224-HISB-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia kultury białoruskiej do 1918 r.
3224-HISL-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia kultury litewskiej do 1918 r.
3224-HISPL-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia kultury polskiej do 1918 r.
3224-HISSEM-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia semiotyki kultury
3224-JAGIELL-OG Semestr zimowy 2021/22 Dynastia Jagiellonów na tronie polskim w tradycji i kulturze
3224-KOBWLIT-OG Semestr zimowy 2021/22 Kobieta w literaturze i kulturze rosyjskiej
3224-KONFZACH-OG Semestr zimowy 2021/22 Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje - "Zachód"
3224-KRUKR-OG Semestr zimowy 2021/22 Współczesna kultura ukraińska: literatura, film, performance
3224-Military-OG Semestr zimowy 2021/22 Praktyczny wymiar antropologii wojskowej
3224-RELKUL-OG Semestr zimowy 2021/22 Polsko-ukraińsko-białoruskie relacje kulturowe i językowe: wpływy i inspiracje wzajemne
3224-TRANG-OG Semestr zimowy 2021/22 Translatorium – język angielski
3224-WILNO-OG Semestr zimowy 2021/22 Życie kulturalne Wilna w okresie międzywojennym
3301-KA150-OG Semestr zimowy 2021/22 Instytucje amerykańskie B2+
3302-AU-OG Semestr zimowy 2021/22 Austria
3302-BLPO-OG Semestr zimowy 2021/22 Bawarskie lwy i polskie orły - o związkach Bawarii z Polską cz. I
3302-DAKPN-OG Semestr zimowy 2021/22 Od kodeksu pułtuskiego do Krzysztofa Krawczyka. Dzieje artystycznych kontaktów Polski z krajami niemieckojęzycznymi od średniowiecza do XX wieku
3302-DR-OG Semestr zimowy 2021/22 Deutsch mit Rammstein
3302-DWN-OG Semestr zimowy 2021/22 Dlaczego warto czytać noblistów
3302-ELM-OG Semestr zimowy 2021/22 Motyw epistolografii w literaturze i malarstwie
3302-ESE-OG Semestr zimowy 2021/22 Es war einmal... czasy przeszłe w języku niemieckim
3302-HK-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia kultury krajów niemieckiego obszaru językowego od XX wieku
3302-JNMW-OG Semestr zimowy 2021/22 Język niemiecki w medycynie i weterynarii
3302-JNP-OG Semestr zimowy 2021/22 Język niemiecki prasowy - kurs językowy dla średniozaawansowanych (B2)
3302-JNZ-OG Semestr zimowy 2021/22 Język niemiecki dla zaawansowanych (poziom B2/C1)
3302-KKN-OG Semestr zimowy 2021/22 Kinematografia w krajach niemieckojęzycznych
3302-LI-OG Semestr zimowy 2021/22 Literatura interkulturowa w Niemczech
3302-MMP-OG Semestr zimowy 2021/22 Muzycy i muzyka popularna w krajach niemieckojęzycznych
3302-MOW-OG Semestr zimowy 2021/22 Modernizm wiedeński
3302-NDOK-OG Semestr zimowy 2021/22 Język niemiecki dla obcokrajowców A1/3 (German in English A1 / part 3)
3302-NJP1-OG Semestr zimowy 2021/22 Niemiecki język prawa z elementami porównania polskiego i niemieckiego systemu prawa I
3302-NKK-OG Semestr zimowy 2021/22 Niemieckojęzyczne rękopiśmienne książki kucharskie z okresu średniowiecza i wczesnych czasów nowożytnych - jak je czytać i tłumaczyć
3302-OPN-OG Semestr zimowy 2021/22 Odręczne pismo niemieckie XVIII-XX wieku – teoria i praktyka czytania i pisania
3302-OSLD-OG Semestr zimowy 2021/22 Różne oblicza starości we współczesnej literaturze i książce dziecięcej
3302-OSPR-OG Semestr zimowy 2021/22 Oblicza samotności w korespondencji i twórczości par artystycznych
3302-PLN-OG Semestr zimowy 2021/22 Pisanie kreatywne: esej krytyczno-literacki, krytyka przekładu literackiego
3302-PPN-OG Semestr zimowy 2021/22 Wprowadzenie do psychologii po niemiecku
3302-RWSJ-OG Semestr zimowy 2021/22 Język niemiecki – rozwój wybranych sprawności językowych na poziomie zaawansowanym (C1)
3302-RWSJS-OG Semestr zimowy 2021/22 Język niemiecki – rozwój wybranych sprawności językowych na poziomie średniozaawansowanym (B2)
3302-SIL-OG Semestr zimowy 2021/22 Szwajcaria i Liechtenstein
3302-SKO-OG Semestr zimowy 2021/22 Schnellkurs Oper
3302-SSzPB-OG Semestr zimowy 2021/22 Seks, sztuka,polityka. Kobiety w życiu i twórczości Bertolta Brechta
3302-TTB-OG Semestr zimowy 2021/22 Tematy tabu we współczesnej polskiej i niemieckiej literaturze i książce dla dzieci
3302-WK-OG Semestr zimowy 2021/22 Wojny i konflikty we współczesnej literaturze i książce dziecięcej
3304-1DPXW-KL-027-OG Semestr zimowy 2021/22 Konwersatorium literaturoznawcze I/IIp: Czas i przestrzeń w literaturze XX wieku
3304-1DPXW-KL-028-OG Semestr zimowy 2021/22 Konwersatorium literaturoznawcze I/IIp: Śnienie i życie. Fantastyka i realizm w literaturze francuskiej XIX wieku
3304-1DPXW-KL-029-OG Semestr zimowy 2021/22 Konwersatorium literaturoznawcze I/IIp: Obcość i bliskość literatury średniowiecznej
3304-1DPXW-KL-030-OG Semestr zimowy 2021/22 Konwersatorium literaturoznawcze I/IIp: Wróżki, wampiry i czarownice. (Inna?) historia literatury francuskiej
3304-2DXW-ST-41-OG Semestr zimowy 2021/22 Seminarium tematyczne: Wspierająca informacja zwrotna w ujęciu glottodydaktycznym
3304-2DXW-ST-42-OG Semestr zimowy 2021/22 Seminarium tematyczne: Belgia wczoraj i dziś: punkt widzenia interdyscyplinarny
3304-2DXW-ST-43-OG Semestr zimowy 2021/22 Seminarium tematyczne: Dyskurs ekologiczny w przestrzeni publicznej
3304-2DXW-ST-44-OG Semestr zimowy 2021/22 Seminarium tematyczne: Język – historia – tożsamość. Wprowadzenie do francuskojęzycznej prozy Maghrebu
3304-2DXW-WM-JSNU-OG Semestr zimowy 2021/22 Wykład monograficzny: Jak się (nie)uczyć?
3304-2DXW-WM-SJS-OG Semestr zimowy 2021/22 Wykład monograficzny: Słownik języka semantycznego, czyli (prawie) wszystko o Słowniku objaśniająco-kombinatorycznym Igora Mielczuka
3304-2DXW-WM-WN-OG Semestr zimowy 2021/22 Wykład monograficzny – Wprowadzenie do francuskiej kultury popularnej
3304-2DXW-WM-WS-OG Semestr zimowy 2021/22 Wykład monograficzny - Wokół sacrum. Przestrzeń sakralna w literaturze świeckiej francuskiego średniowiecza
3305-JKBA1-OG Semestr zimowy 2021/22 Język i kultura baskijska A1
3305-JKBB1-OG Semestr zimowy 2021/22 Język i kultura baskijska B1
3305-JKGA1-OG Semestr zimowy 2021/22 Język i kultura galisyjska A1
3305-JKGB1-OG Semestr zimowy 2021/22 Język i kultura galisyjska B1
3305-JKKA1-OG Semestr zimowy 2021/22 Język i kultura katalońska A1
3305-JKKB1-OG Semestr zimowy 2021/22 Język i kultura katalońska B1
3305-KJNZK1-OG Semestr zimowy 2021/22 Klasyczny język nahuatl w świetle źródeł kolonialnych I
3305-MVL-OG Semestr zimowy 2021/22 Mario Vargas Llosa I
3320-KILE-OG Semestr zimowy 2021/22 Kultura i literatura Estonii
3320-ZJIKUZ-OG Semestr zimowy 2021/22 Język i kultura Udmurtów
3321-Z19F01-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia teatru włoskiego I
3321-Z19F07-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia kina włoskiego I
3321-Z20F01-OG Semestr zimowy 2021/22 Wstęp do recepcji kultury włoskiej - literatura, kino, sztuki plastyczne
3322-AWP-OG Semestr zimowy 2021/22 Argumentacja w przestrzeni publicznej
3322-INTKI-OG Semestr zimowy 2021/22 Techniki komunikacji niewerbalnej
3322-KLJP-OG Semestr zimowy 2021/22 Krytyczna lektura prasy japońskiej
3322-KOMINT-OG Semestr zimowy 2021/22 Komunikacja w praktyce - rozpoznawanie problemów
3322-KOMINTEX-OG Semestr zimowy 2021/22 Komunikacja w praktyce - interpretacja i tworzenie tekstów użytkowych
3322-LTJAP-OG Semestr zimowy 2021/22 Język japoński. Lektura japońskich tekstów językoznawczych
3322-SFJ-OG Rok akademicki 2021/22 Studia z filozofii języka
3322-WPKSJ-OG Semestr zimowy 2021/22 Wybrane problemy kultury i praktycznej stylistyki języka polskiego
3600-AF-OKA-OG Semestr zimowy 2021/22 Oralność kultur Afryki
3600-ASAR-OG Semestr zimowy 2021/22 Ancient sites and states of the Azerbaijani region
3600-BwU-OG Semestr zimowy 2021/22 Bogowie w umysłach. Mity i rytuały w perspektywie kognitywno-ewolucyjnej
3600-DJKAH(Z)-OG Semestr zimowy 2021/22 Drugi język i kultura afrykańska (hausa)
3600-FRCH-OG Semestr zimowy 2021/22 Filozofia i religia Chin
3600-HASMXX-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia Azji Środkowej i Mongolii (cz. 2, XX i XXI w.)
3600-HE-WZJKH-OG Semestr zimowy 2021/22 Wybrane zagadnienia z języka i kultury hebrajskiej
3600-HI-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia Indii
3600-IN-FI-OG(Z) Semestr zimowy 2021/22 Filozofia Indii 1
3600-IN-LI-OG Semestr zimowy 2021/22 Literatura Indii (hindi)
3600-IN-SZEI1-OG Semestr zimowy 2021/22 Sztuka i estetyka Indii 1
3600-JKIW-OG Semestr zimowy 2021/22 Język i kultura Indii wedyjskich
3600-KBAA-OG Semestr zimowy 2021/22 Kultura biznesu w Azji i Afryce
3600-KM-D-OG Semestr zimowy 2021/22 Dyplomacja(Z)
3600-KM-SMAA1-OG Semestr zimowy 2021/22 Stosunki międzynarodowe w Azji i Afryce z uwzględnieniem historii obszarów - wykład i ćwiczenia
3600-KM-TK-OG Semestr zimowy 2021/22 Teoria komunikacji
3600-KM-WJ-OG Semestr zimowy 2021/22 Wiedza o języku (wykład)
3600-KM-WOZT-OG Semestr zimowy 2021/22 Warsztaty - odpowiedzialna i zrównoważona turystyka
3600-KM-WPOKE-OG Semestr zimowy 2021/22 Warsztaty - Postrzeganie obcych kultur przez Europę na przestrzeni dziejów
3600-KM-WWDP-OG Semestr zimowy 2021/22 Warsztaty - współczesne dyskusje post-kolonialne
3600-LIS-OG Semestr zimowy 2021/22 Literatura Indii (sanskrycka)
3600-LIT-OG Semestr zimowy 2021/22 Literatura Indii (tamilska)
3600-MT-HASM1-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia Azji Środkowej i Mongolii(cz1)1
3600-MT-HT-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia Tybetu
3600-MT-RT-OG Semestr zimowy 2021/22 Religie Tybetu
3600-MT-TOPAA(Z)-OG Semestr zimowy 2021/22 Textology, orality and performing arts in Asia and Africa - lecture(15h) and seminar(30h)
3600-MT-WST-OG Semestr zimowy 2021/22 Sztuka i estetyka Tybetu
3600-PE(Z)-OG Semestr zimowy 2021/22 Pidgin English
3600-PST-HST-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia sztuki tureckiej
3600-PST-KRATL1-OG Semestr zimowy 2021/22 Kultura religijna i artystyczna Tatarów polsko-litewskich (I)
3600-PST-KSIB-OG Semestr zimowy 2021/22 Kultura i sztuka islamu na Bałkanach
3600-PST-SIKS-OG Semestr zimowy 2021/22 Sztuka islamu w kulturze staropolskiej
3600-PTPHE(Z)-OG Semestr zimowy 2021/22 Pamięć, tożsamość i polityka historyczna w Etiopii w XX i XXI wieku
3600-PWOB-OG Semestr zimowy 2021/22 Podstawowe wiadomości o buddyzmie
3600-RAXXIw-OG Semestr zimowy 2021/22 Róg Afryki w XXI wieku
3600-ROTXXIW-OG Semestr zimowy 2021/22 Rok obrzędowy w Turcji w XXI wieku – geneza, przebieg, uwarunkowania socjo-polityczne
3600-SJW-JKK-OG Semestr zimowy 2021/22 Język i kultura kazachska I
3600-SJW-JKKII-OG Semestr zimowy 2021/22 Język i kultura kazachska II
3600-SJW-OJRIOR-OG Semestr zimowy 2021/22 O języku rosyjskim i obyczajach Rosjan
3600-SMB(Z)-OG Semestr zimowy 2021/22 Święte miejsca buddyzmu
3600-SVKAA-OG Semestr zimowy 2021/22 Savoir vivre w kulturach Azji i Afryki
3600-SWBI-OG Semestr zimowy 2021/22 Szkoły wczesnego buddyzmu indyjskiego
3600-SZ(Z)-OG Semestr zimowy 2021/22 Sztuka żydowska
3600-TRK-OG Semestr zimowy 2021/22 Special Topic Lectures1: Tibet: Religion and Culture
3600-TU-ARI-OG Semestr zimowy 2021/22 Azerbaijan in Russian Empire and under the Soviet rule
3600-TU-FPAZ-OG Semestr zimowy 2021/22 Foreign Policy of Azerbaijan
3600-TU-HT-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia Turcji II
3600-TU-KA1-OG Semestr zimowy 2021/22 Kultura Azerbejdżanu1
3600-TU-KPL-OG Semestr zimowy 2021/22 Karaimi polsko-litewscy: dzieje, kultura, język
3600-TU-MHofA-OG Semestr zimowy 2021/22 Medieval History of Azerbaijan
3600-TU-ZSKA-OG Semestr zimowy 2021/22 Zagadnienia społeczno-kulturowe Azerbejdżanu
3600-TU-ZST-OG Semestr zimowy 2021/22 Zagadnienia społeczno-kulturowe Turcji
3600-WBKK-OG Semestr zimowy 2021/22 Wprowadzenie do badań nad kulturą koreańską
3600-WdKJE(Z)-OG Semestr zimowy 2021/22 Wprowadzenie do klasycznego języka etiopskiego (gyyz)
3600-WNBI-OG Semestr zimowy 2021/22 Wielcy nauczyciele buddyzmu indyjskiego
3600-WoJP-OG Semestr zimowy 2021/22 Wiedza o języku palijskim
3600-WPoS-OG Semestr zimowy 2021/22 Warsztaty - Porozmawiajmy o śmierci. O problemach w komunikacji na temat zjawisk pozornie uniwersalnych w ujęciu międzykulturowym
3600-WTAAT-OG Semestr zimowy 2021/22 Warsztaty: Teatr w Afryce, Afryka w teatrze
3600-WZKPP-OG Semestr zimowy 2021/22 Współczesne zagadnienia prawa i społeczeństwa Korei
3600-ZIE-AEN1-OG Semestr zimowy 2021/22 Antropologia etniczności i nacjonalizmu1
3600-ZIE-KA-OG Semestr zimowy 2021/22 Kaukaz i Azja Centralna – polityka, religia, etniczność
3600-ZIE-RS-OG Semestr zimowy 2021/22 Role społeczne kobiet w islamie
3600-ZMBI-OG Semestr zimowy 2021/22 Życie monastyczne w buddyzmie indyjskim
3600-ZSKI-OG Semestr zimowy 2021/22 Zagadnienia społeczno-kulturowe Indii
3620-1-PNK-OG Semestr zimowy 2021/22 Państwa i narody Kaukazu. Historia i kultura
3620-DGZ-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Dzieje gett żydowskich we wschodniej Polsce w historiografii polskiej i zagranicznej
3620-DWKL-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego a polityka pamięci krajów Europy Wschodniej
3620-EAI-OG Semestr zimowy 2021/22 Ethnicity and Imperia. East Central Europe in the national, confessional and cultural context
3620-ERSG-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Europa - Rosja. Stosunki geopolityczne z perspektywy historycznej
3620-FCMEW-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Formowanie cywilizacji miejskiej w Europie Wschodniej (na przykładzie Białorusi)
3620-HPNH-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia praktyczna. Nauki historyczne w przestrzeni publicznej
3620-JMSP-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Języki mniejszości. Status - prestiż - dwujęzyczność - wielojęzyczność
3620-KPOP-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Konflikty pamięci na obszarze poradzieckim (Białoruś-Rosja-Ukraina)
3620-KWHW-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Kuszenie wolnością: historia i władza w obiektywie kina sowieckiego
3620-LOP-OG Semestr zimowy 2021/22 Łacina od podstaw
3620-LOPK-OG Semestr zimowy 2021/22 Łacina od podstaw - kontynuacja
3620-PHPP-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Polityka historyczna państw postsowieckich (Rosja, Ukraina, Białoruś)
3620-PRU-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Polska-Ruś-Ukraina. 1000 lat wspólnoty i sporu
3620-PSJT-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Państwo Słowackie ks. J. Tiso (1939 – 1945) we współczesnej słowackiej narracji historycznej
3620-PUAR-OG Semestr zimowy 2021/22 Polacy i Ukraińcy à rebours. Próby porozumień polsko-ukraińskich od XVII wieku
3620-PUS-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Polsko-ukraińskie stosunki w XX wieku (Польсько-українські відносини у ХХ ст)
3620-RKNNW-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Od Rusi Kijowskiej do nowoczesnych narodów wschodniosłowiańskich
3620-RRUB-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Religie w Rosji, Ukrainie i Białorusi; przeszłość i współczesność
3620-SOPP-H-OG Semestr zimowy 2021/22 "Swoi" i "Obcy". Polacy i Polska w dziejach Białorusi XIX-XX wieku
3620-SZSN-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Syberia Zachodnia - środowisko naturalne i jego globalne znaczenie
3620-ULBEN-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Ukraina, Litwa, Białoruś (ULB) w epoce nacjonalizmów. XIX - XX wiek
3620-VH-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Václav Havel - pisarz, dysydent, prezydent
3620-VWOC-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Vilnius/Wilno. One City and many Histories
3620-WMNP-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Władza a muzyka. Narracja protestu w postsowieckiej popkulturze
3620-ZOSP-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Zakaukazie w okresie sowieckim i postsowieckim
3700-AL-ACE-OG Semestr zimowy 2021/22 The Art and Craft of the Essay
3700-AL-ACP-OG Rok akademicki 2021/22 Agamben na czas pandemii
3700-AL-ALK-OG Semestr zimowy 2021/22 Antropologia lingwistyczna i kulturowa. Praktyczne wprowadzenie
3700-AL-AMAHS-OG Semestr zimowy 2021/22 Anatomia melancholii. Afekty, humory i szaleństwo w epoce Renesansu
3700-AL-AORN-OG Rok akademicki 2021/22 Adorno albo otwarta rana nowoczesności
3700-AL-BAA-OG Rok akademicki 2021/22 Between Autonomy and Automation: Post-Capitalism and the Algorithmic Commons.
3700-AL-CJS-OG Rok akademicki 2021/22 CZŁOWIEK I JEGO ŚWIAT. Biografia ewolucji kulturowej
3700-AL-DHPZ-OG Rok akademicki 2021/22 Długa historia profanacji życia (dogrywka)
3700-AL-DM-OG Rok akademicki 2021/22 Deliberatorium Mediterraneum: Spotkania w świecie Śródziemnomorza: Centra wzrostu, linie podziału i regionalne przestrzenie.
3700-AL-DOTR-OG Semestr zimowy 2021/22 „Dziwny ogród” – topos raju w kulturze pooświeceniowej
3700-AL-EZS-OG Semestr zimowy 2021/22 Etyka a znajomość siebie w dialogach Platońskich
3700-AL-FFPRL-OG Rok akademicki 2021/22 Filozofia i filozofowie w PRL
3700-AL-FJSPT-OG Semestr zimowy 2021/22 Fantazy Juliusza Słowackiego jako projekt teatralny. Warsztaty z Michałem Zadarą
3700-AL-GCA-OG Semestr zimowy 2021/22 Gun Culture in America
3700-AL-ISP-OG Semestr zimowy 2021/22 Introduction to Social and Political Philosophy
3700-AL-PCWP-OG Semestr zimowy 2021/22 Po człowieku: wprowadzenie do posthumanizmu
3700-AL-PLTP-OG Rok akademicki 2021/22 Przekład literacki. Teoria i praktyka (język angielski)
3700-AL-PRK-OG Semestr zimowy 2021/22 Postsowiecki rasizm kulturowy
3700-AL-PUR-OG Semestr zimowy 2021/22 Poland – Ukraine Relations and Memory Policies
3700-AL-RCH-OG Semestr zimowy 2021/22 Rok chrześcijański (prawosławie, katolicyzm, anglikanizm, luteranizm)
3700-AL-RDEL-OG Semestr zimowy 2021/22 Representations of Disability in English Literature
3700-AL-RIF-OG Semestr zimowy 2021/22 Research Integrity fostering Open Science
3700-AL-RM-OG Semestr zimowy 2021/22 Rzeczy muzealne
3700-AL-RZA-OG Rok akademicki 2021/22 Romantyzm żywy czy anachroniczny? Współczesne recepcje romantyzmu
3700-AL-SC-OG Semestr zimowy 2021/22 Słowo i cielesność w wybranych tekstach literackich
3700-AL-SKZZ-OG Rok akademicki 2021/22 Spotkanie kultur w zwierciadle źródeł – hiszpańskie i indiańskie przekazy o konkwiście.
3700-AL-SM-OG Semestr zimowy 2021/22 Spiritual Materialities
3700-AL-STK-OG Semestr zimowy 2021/22 Słownik jako tekst kultury
3700-AL-TKUF-OG Rok akademicki 2021/22 Tematy kulturowe w ujęciu francuskim
3700-AL-TS-OG Rok akademicki 2021/22 Techniki siebie albo opór wobec „ja wewnętrznego”
3700-AL-UED-OG Semestr zimowy 2021/22 Uznanie, elity, demokracja
3700-AL-WI-OG Semestr zimowy 2021/22 Wstęp do indoeuropeistyki
3700-AL-WKO-OG Semestr zimowy 2021/22 Współczesna kultura opowiadania, czyli opowiadanie jako lustro kultury współczesnej
3700-AL-WKTNT-OG Semestr zimowy 2021/22 Współczesny komiks. Twórcy, nurty, tematy
3700-AL-WPU-OG Rok akademicki 2021/22 Warsztaty polszczyzny użytkowej
3700-CS-CJLWZ-OG Rok akademicki 2021/22 Czas i jednostka ludzka na Wschodzie i Zachodzie”
3700-CS-HBL-2021-OG Rok akademicki 2021/22 Historia Bałkanów
3700-CS-HHIS-OG Rok akademicki 2021/22 Historia Hiszpanii. Nazwa i idea na przestrzeni wieków
3700-CS-ORWK-2021-OG Rok akademicki 2021/22 Ontologia rzeczywistości a wartości kulturowe w Azji Wschodniej
3700-CS-PKSS-OG Semestr zimowy 2021/22 Pośrednicy kulturowi świata śródziemnomorskiego. Spotkania i transfery w epoce nowożytnej.
3700-CS-PSPKM-OG Semestr zimowy 2021/22 Poszukiwanie sensu w procesie komunikacji międzycywilizacyjnej
3700-CS-RS20-DSLC-OG Rok akademicki 2021/22 Decolonizing approaches to studying history and linguistic-cultural heritage. Methods, tools, results and challenges (research seminar)
3700-CS-SSGWN-OG Rok akademicki 2021/22 Sztuka starożytnej Grecji wokół nas.
3700-CS-TLiKP-OG Semestr zimowy 2021/22 Tekst literacki i kulturowy w pracy naukowej
3700-CS-WK-20-OG Semestr zimowy 2021/22 Włochy w kinie (Il Cinema italiano contemporaneo) - poziom językowy B2+
3700-CS1-1-AT-OG Rok akademicki 2021/22 Antropologia kultury
3700-CS1-1-HSST-OG Rok akademicki 2021/22 Historia sztuki starożytnej
3700-CS1-1-ILG-OG Semestr zimowy 2021/22 Interpretacje z literatury greckiej
3700-CS1-1-KPSP-OG Rok akademicki 2021/22 Kultura prezentacji i sztuka pisania
3700-CS1-1-LAC1-OG Semestr zimowy 2021/22 Nauka języka łacińskiego z wykorzystaniem elementów językoznawstwa
3700-CS1-1-NAH1-OG Semestr zimowy 2021/22 Język nahuatl z elementami językoznawstwa i kulturoznawstwa – poziom podstawowy
3700-CS1-1-WHKG-OG Rok akademicki 2021/22 Wprowadzenie do historii i kultury starożytnej Grecji
3700-CS1-1-WHKR-OG Rok akademicki 2021/22 Wprowadzenie do historii i kultury rzymskiej
3700-CS1-2-HKES-OG Rok akademicki 2021/22 Historia kultury europejskiego średniowiecza
3700-CS1-2-HKFW-OG Rok akademicki 2021/22 Historia kultury francuskiej i włoskiej
3700-CS1-2-HKI-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia kultury iberyjskiej: wieloreligijność, kolonie, migracje. Od starożytności do XVII w
3700-CS1-2-HKIA-OG Rok akademicki 2021/22 Europa i Ameryka w kontakcie. Historia kultury iberoamerykanskiej
3700-CS1-2-HSS-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia sztuki średniowiecznej
3700-CS1-2-IKZ-OG Rok akademicki 2021/22 Instytucje kulturalne i ich zasady
3700-CS1-2-LAC1-OG Semestr zimowy 2021/22 Nauka języka łacińskiego (2) z wykorzystaniem elementów językoznawstwa
3700-CS1-2-NAH1-OG Semestr zimowy 2021/22 Język nahuatl (2) z elementami językoznawstwa i kulturoznawstwa – poziom średnio zaawansowany
3700-CS1-2-RAKLE-OG Rok akademicki 2021/22 Recepcja antyku w kulturze literackiej Europy
3700-CS1-2-RWE-OG Rok akademicki 2021/22 Renesans włoski i europejski
3700-CS1-2-SK-OG Rok akademicki 2021/22 Semiotyka kultury
3700-CS1-2-WKA-OG Semestr zimowy 2021/22 Współczesna kultura audiowizualna
3700-CS1-3-HKFRWL-OG Rok akademicki 2021/22 Historia kultury francuskiej i włoskiej (2)
3700-CS1-3-HKI-WN-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia kultury iberyjskiej: wyzwania nowoczesności. Wieki XVIII-XX
3700-CS1-3-HKIAEE-OG Rok akademicki 2021/22 Historia kultury iberoamerykańskiej (2). Ekspandująca Europa a Ameryka Łacińska
3700-CS1-3-HSXIX-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia sztuki XIX wieku
3700-CS1-3-LAC-OG Semestr zimowy 2021/22 Verba docent. Tekst łaciński w praktyce – gramatyka, przekład, kultura
3700-CS1-3-NAH1-OG Semestr zimowy 2021/22 Advanced translation and research seminar in older and modern Nahuatl. Zaawansowane translatorium badawcze z zakresu dawnego i współczesnego języka nahuatl
3700-CS1-3-TAES-OG Semestr zimowy 2021/22 Tradycje antyczne w Europie Środkowej
3700-CS2-1-DSM-OG Rok akademicki 2021/22 Dzieje Śródziemnomorza
3700-CS2-1-K-WL1-OG Semestr zimowy 2021/22 Konwersatorium włoskie: Sztuka pisania
3700-CS2-1-KFR121-OG Semestr zimowy 2021/22 Konwersatorium francuskie: Opowiadanie
3700-CS2-1-MBK-OG Semestr zimowy 2021/22 Metody badań kulturoznawczych
3700-CS2-1-WSR-OG Rok akademicki 2021/22 Wstęp do studiów regionalnych - Śródziemnomorze w XIX - XXI w. - konflikty, współpraca, wyzwania
3700-CS2-2-DWS-OG Rok akademicki 2021/22 Dzieje współczesnego Śródziemnomorza, XVIII-XXI w.
3700-CS2-2-K-HIS1-OG Semestr zimowy 2021/22 Konwersatorium hiszpańskie: Współczesna Hiszpania. Kultura
3700-CS2-2-K-WL1-OG Semestr zimowy 2021/22 Konwersatorium włoskie: szaleństwo w literaturze
3700-CS2-PS-KBPa-OG Semestr zimowy 2021/22 Proseminarium: Kresy. Bałkany. Polska. Świat
3700-CS2-PS-SMCa-OG Semestr zimowy 2021/22 Proseminarium: Spotkania międzycywilizacyjne
3700-FN-1-AIDLG-OG Semestr zimowy 2021/22 Analiza i interpretacja dzieł literatury greckiej w przekładach polskich
3700-FN-1-NJSGR-OG Rok akademicki 2021/22 Język starogrecki z elementami języka nowogreckiego
3700-FN-1-WDKGA-OG Semestr zimowy 2021/22 Wprowadzenie do kultury Grecji antycznej (wraz z kanonem lektur w przekładach polskich)
3700-FN-1-WN-OG Semestr zimowy 2021/22 Wstęp do neogrecystyki
3700-FN-2-NJSGR-OG Rok akademicki 2021/22 Nauka języka starogreckiego (2) z elementami kulturoznawstwa- średniozaawansowana
3700-FN-2-P-OG Semestr zimowy 2021/22 Prawosławie I
3700-FN-2-WHKB-OG Semestr zimowy 2021/22 Wprowadzenie do historii i kultury Bizancjum
3700-FN-2-WJ-OG Semestr zimowy 2021/22 Wstęp do językoznawstwa
3800-A221-T-OG Rok akademicki 2021/22 Translatorium filozoficzne angielskie
3800-AFSLW21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Analiza filozoficzna w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Kazimierz Ajdukiewicz
3800-AH21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Absolut i historia. W kręgu myśli rosyjskiej
3800-AMT21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Aristotle’s Metaphysical Theory: an Introduction
3800-BPL21-M-OG Rok akademicki 2021/22 Biopolityka
3800-CC21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Capitalism and its crises
3800-CMST21-M-ZIP-OG Semestr zimowy 2021/22 Canonical Models of Set Theory
3800-CPG21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Ciało, prawda, grzech. Czytanie późnego Foucaulta
3800-DSA21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Design społecznie zaangażowany
3800-EDR21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Epistemologia doświadczenia religijnego: czytanie  „Religii w obrębie samego rozumu” Immanuela Kanta
3800-ENT21-S-OG Semestr zimowy 2021/22 Etyka nowych technologii
3800-EST21-M-OG Rok akademicki 2021/22 Estetyka
3800-ESTS21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Estetyka stosowana
3800-F21-T-OG Rok akademicki 2021/22 Translatorium filozoficzne francuskie
3800-FAFL21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Filozoficzne i aksjologiczne fundamenty lewicy
3800-FD21-M-OG Semestr zimowy 2021/22 Filozofia działania
3800-FDM21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Filozofia dialogu międzyreligijnego – perspektywa chrześcijańsko-żydowska
3800-FJ21-M-OG Rok akademicki 2021/22 Filozofia języka
3800-FK21-M-OG Rok akademicki 2021/22 Filozofia kultury
3800-FN21-M-OG Rok akademicki 2021/22 Filozofia nauki
3800-FP21-M-OG Rok akademicki 2021/22 Filozofia polityki
3800-FPNP21-ID-K-OG Semestr zimowy 2021/22 Filozoficzne problemy nauk prawnych – idee
3800-FPS21-S-OG Semestr zimowy 2021/22 Filozofia psychiatrii
3800-FR21-M-OG Rok akademicki 2021/22 Filozofia religii
3800-FRK21-S-OG Semestr zimowy 2021/22 Filozofia religii – kontrowersje
3800-FSP21-M-OG Rok akademicki 2021/22 Filozofia społeczna
3800-FST21-M-OG Semestr zimowy 2021/22 Filozofia starożytna
3800-FU21-M-OG Rok akademicki 2021/22 Filozofia umysłu
3800-G21-T-OG Rok akademicki 2021/22 Translatorium filozoficzne greckie
3800-GZFP21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Główne zagadnienia filozofii polityki: narodziny ciała politycznego i kryzys praw człowieka
3800-HFP121-M-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia filozofii polskiej I
3800-IPCH21-K-OG Semestr zimowy 2021/22 Idee polityczne w Chinach w XX i XXI w.
3800-ISP-PLP-OG Semestr zimowy 2021/22 Political and Legal Philosophy
3800-ISP-RPP-OG Semestr zimowy 2021/22 Recent Polish Philosophy
3800-MFOP21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Myśl feministyczna a problem ochrony praw indywidualnych i zbiorowych
3800-ORFL21-S-OG Semestr zimowy 2021/22 Obecność rzeczy w filozofii i literaturze
3800-PE21-S-OG Semestr zimowy 2021/22 Procreative ethics
3800-PI21-M-OG Rok akademicki 2021/22 Phenomenology of Imagination
3800-PK21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Philosophie und Kritik – niemieckojęzyczne seminarium filozoficzne
3800-PSK21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Patrystyczne i średniowieczne komentarze do "Pieśni nad pieśniami"
3800-RH21-M-OG Semestr zimowy 2021/22 Racjonalny hazardzista: czego filozof może nauczyć się od gracza
3800-RRS21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Romantyzm, rewolucja, Schelling – polska filozofia spekulatywna u progu Wiosny Ludów
3800-RRT21-S-OG Semestr zimowy 2021/22 Różnorodność i równe traktowanie w dyskursach i praktykach opieki zdrowotnej
3800-SFLN21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Sztuka jako filozoficzne laboratorium nowoczesności 2
3800-SON21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Schopenhauer od nowa II – estetyka i etyka
3800-TCP21-S-OG Semestr zimowy 2021/22 Tożsamość, ciało, płeć (czytanie S. de Beauvoir, J. Butler, R. Braidotti)
3800-VRJ21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Violence, human rights and global justice
3800-WER21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Współczesna estetyka wobec relacji sztuka - życie codzienne. Od autonomii do użytku
3800-WLP21-M-OG Rok akademicki 2021/22 Wprowadzenie do logiki przekonań
3800-ZJR21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Znak - Język - Rzeczywistość
4001-AKSUM-OG Semestr zimowy 2021/22 Archaeology of ancient Ethiopia: the Aksumite culture and civilization
4001-PŁWAR-OG Semestr zimowy 2021/22 Na południe od Mezopotamii. Archeologia Półwyspu Arabskiego w okresie epoki brązu i żelaza
4001-STATR-OG Semestr zimowy 2021/22 Podstawy wnioskowania statystycznego z elementami R – zajęcia dla humanistów
4024-APSiE-OG Semestr zimowy 2021/22 Academic Public Speaking in English
4024-CSFA-OG Semestr zimowy 2021/22 COMMUNICATION SKILLS FOR ACCOUNTING
4024-EN-OG Semestr zimowy 2021/22 English novel
4024-LSIBC-OG Semestr zimowy 2021/22 LEGAL SKILLS: NEGOTIATING, ADVISING & INTERACTING IN THE BUSINESS CONTEXT
4024-PSiE-OG Semestr zimowy 2021/22 Public Speaking in English
4024-RKG-OG Semestr zimowy 2021/22 Rosyjskie kino gatunkowe ( Russian Genre Cinema)
4024-SNS-OG Semestr zimowy 2021/22 Skazani na sąsiedztwo ( Приговорены к соседству )
4024-TWDA-OG Semestr zimowy 2021/22 Małe (dramatyczne) co nieco dla każdego, czyli 10-minute plays. Wybrane trendy we współczesnym dramacie amerykańskim. ( The Other American Drama - 10-minute plays)
4024-WKR-OG Semestr zimowy 2021/22 Współczesne kino rosyjskie ( Contemporary Russian Cinema)
4024-ZDR-OG Semestr zimowy 2021/22 Zagadkowa dusza rosyjska (Загадочная русская душа)
4100-BESS-OG Semestr zimowy 2021/22 Best English short stories – the art of interpretation (Eng B2+)
4100-GDCZP-OG Semestr zimowy 2021/22 Głupota - dar czy przekleństwo
4100-INTEMOC-OG Semestr zimowy 2021/22 Inteligencja Emocjonalna - praktyka i teoria
4100-MBS-OG Semestr zimowy 2021/22 Mówienie bez stresu
4100-ODNOWDOPONO-OG Rok akademicki 2021/22 Od nowoczesności do ponowoczesności. Przemiany w społeczeństwach zachodnich w XX i XXI wieku.
4100-PZWSJO-OG Semestr zimowy 2021/22 Praktyczne zastosowanie wiedzy o uczeniu się do przyswajania słownictwa w języku obcym
4100-SAL-OG Semestr zimowy 2021/22 Śladami Arsène’a Lupin, komisarza Maigret i komisarza Léona – odkrywanie kultury francuskiej i frankofońskiej
4100-SZWXXIW-OG Semestr zimowy 2021/22 Szwecja w XXI wieku. Język-kultura-edukacja
4100-WEB20S-OG Semestr zimowy 2021/22 Aplikacje web 2.0 dla studentów
4219-SB054-OG Semestr zimowy 2021/22 W. E. B. DuBois and His Contemporaries
5100-GRSP-OG Semestr zimowy 2021/22 Sztuka na papierze. Jak badać i wykorzystywać w badaniach ryciny i rysunki
5100-GSDDK-OG Semestr zimowy 2021/22 Dawna książka – środek przekazu, dzieło sztuki, źródło badawcze
6200-TeatrHyb-OG Rok akademicki 2021/22 Teatr
8111-AF-OG Semestr zimowy 2021/22 Akademia Filmowa
8116-ZUO-OG Semestr zimowy 2021/22 Żydowski Uniwersytet Otwarty