Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
1300-WGWZ-OG Semestr zimowy 2021/22 Geologia - wybrane zagadnienia (kurs internetowy)
2102-SSCP-OG Semestr zimowy 2021/22 System służby cywilnej w Polsce
2400-EXCEL-OG Semestr zimowy 2021/22 Analiza statystyczna w programie MS EXCEL
2400-INTER-EXVBA-OG Semestr zimowy 2021/22 Excel dla zaawansowanych- programowanie w VBA cz.1
2400-INTER-MIK1-OG Semestr zimowy 2021/22 Wprowadzenie do mikroekonomii - część 1 (kurs internetowy)
2400-INTER-PRR-OG Semestr zimowy 2021/22 Program R w zastosowaniach ekonomicznych i finansowych (kurs internetowy)
2400-INTER-WEXCEL-OG Semestr zimowy 2021/22 Wstęp do Excela i analizy danych ekonomicznych (kurs internetowy)
2400-INTER-WMAK-OG Semestr zimowy 2021/22 Wprowadzenie do makroekonomii (kurs internetowy)
2600-DTSBS-OG Semestr zimowy 2021/22 Design thinking - step by step (online course)
2600-LDP-OG Semestr zimowy 2021/22 Leadership Development Program (online course)
2600-SL-OG Semestr zimowy 2021/22 Świat liczb (kurs internetowy)
2700-JWKS-OG Semestr zimowy 2021/22 Język w kontaktach społecznych – współczesne socjolekty i profesjolekty polskie
3003-PAT-OG Semestr zimowy 2021/22 Podstawy antroponimii – co mówi o mnie moje imię i nazwisko
3102-WAS-OG Semestr zimowy 2021/22 Wprowadzenie do antropologii symbolicznej (kurs internetowy)
3322-INTKI-OG Semestr zimowy 2021/22 Techniki komunikacji niewerbalnej
4003-CUE-OG Semestr zimowy 2021/22 Membership in the EU and the Problems of Democracy and Human Rights Protection (kurs internetowy)
4219-IALSk3-OG Semestr zimowy 2021/22 The American Legal System (Amerykański system prawny)
4219-ICGk9-OG Semestr zimowy 2021/22 Corporate Governance (Zarządzanie korporacyjne)
4219-IIMk10-OG Semestr zimowy 2021/22 International Management (Zarządzanie międzynarodowe)