Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
0000-KRPDUW-OG Semestr zimowy 2021/22 Kurs na Równość – przeciwdziałanie dyskryminacji na UW
0000-UEC-OG Semestr zimowy 2021/22 Understanding Equality Course
0000-VARSAW-OG Semestr zimowy 2021/22 Varsavianistyka
0000-WDEAA-OG Semestr zimowy 2021/22 Workshop - developing equality attitudes among UW's students
0000-WRPR-OG Semestr zimowy 2021/22 Warsztaty rozwijania postaw równościowych wśród studentek i studentów UW
0503-KK/19L-OG Semestr zimowy 2021/22 Klinika kariery
1000-00HM1-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia matematyki I
1100-KLI-OG Semestr zimowy 2021/22 Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne wprowadzenie do problemu zmiany klimatu i kryzysu ekologicznego.
1900-1FMG-OG Semestr zimowy 2021/22 Migracje zarobkowe i ich skutki społeczno-gospodarcze
1900-EAK-OG Semestr zimowy 2021/22 Etyczne aspekty klęsk żywiołowych
1900-GOW-OG Semestr zimowy 2021/22 Geography of the World
1900-GPCW-OG Semestr zimowy 2021/22 Global problems in the contemporary world
1900-GTE-OG Semestr zimowy 2021/22 Geografia turystyczna Europy
1900-SEAO-OG Semestr zimowy 2021/22 Społeczno-ekonomiczne aspekty Oscylacji Południowej El-Nino
1900-SVD-OG Semestr zimowy 2021/22 Sustainable development - between global and local perspectives
2100-MON-ACKA-OG Semestr zimowy 2021/22 Azja Centralna i Kaukaz - Elity i przywództwo polityczne na obszarze euroazjatyckim
2100-MON-BDPM-OG Semestr zimowy 2021/22 Biznes i dyplomacja w praktyce międzynarodowej
2100-MON-BWEP-OG Semestr zimowy 2021/22 Bliski Wschód - Elity i przywództwo polityczne na obszarze euroazjatyckim
2100-MON-CKAL-OG Semestr zimowy 2021/22 Cywilizacja i kultura Ameryki Łacińskiej
2100-MON-CUKR-OG Semestr zimowy 2021/22 Cuda i kryzysy. I i II Republika Włoska
2100-MON-DZZS-OG Semestr zimowy 2021/22 Dzieje ZSRR
2100-MON-FEMI-OG Semestr zimowy 2021/22 Feminizm w popkulturze
2100-MON-HIAL-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia Ameryki Łacińskiej
2100-MON-HIVR-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia i instytucje polityczne V Republiki Francuskiej (1958-2017)
2100-MON-HSAW-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia stosunków międzynarodowych w Azji Wschodniej i Azji Południowej
2100-MON-HSMA-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia stosunków międzynarodowych w Afryce
2100-MON-HSMB-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie
2100-MON-IPHI-OG Semestr zimowy 2021/22 Introduction to Philanthropy and international organizations: from social awareness to social leadership
2100-MON-IPOZ-OG Semestr zimowy 2021/22 Izrael-Polska. Żydzi-Polacy
2100-MON-KPBE-OG Semestr zimowy 2021/22 Kobiety, pokój i bezpieczeństwo
2100-MON-KPPE-OG Semestr zimowy 2021/22 Kultura polityczna w państwach euroazjatyckich
2100-MON-KSAL-OG Semestr zimowy 2021/22 Konflikty i spory w Ameryce Łacińskiej
2100-MON-KURP-OG Semestr zimowy 2021/22 Kulturowe uwarunkowania rywalizacji politycznej
2100-MON-MC19-OG Semestr zimowy 2021/22 Migracje, Covid-19, Ochrona zdrowia - Świat, Europa i Polska po pandemii
2100-MON-MESM-OG Semestr zimowy 2021/22 Meksyk w stosunkach międzynarodowych
2100-MON-MPEW-OG Semestr zimowy 2021/22 Myśl polityczna w Europie Środkowo-Wschodniej
2100-MON-MSIE-OG Semestr zimowy 2021/22 The Age of Social Media and E-commerce: How Digital Technologies Impact International Politics
2100-MON-NPST-OG Semestr zimowy 2021/22 Nowoczesność i polski spór o tożsamość
2100-MON-OEPM-OG Semestr zimowy 2021/22 Obszar euroazjatycki w polityce mocarstw
2100-MON-PBWA-OG Semestr zimowy 2021/22 Polityki zagraniczne państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
2100-MON-PCCW-OG Semestr zimowy 2021/22 Polityka i rządzenie w epoce cywilizacji cyfrowej i władzy informacji
2100-MON-PCOU-OG Semestr zimowy 2021/22 Politics of Contemporary Ukraine
2100-MON-PGIC-OG Semestr zimowy 2021/22 Polityka gospodarcza Chin
2100-MON-PGIN-OG Semestr zimowy 2021/22 Polityka gospodarcza Indii
2100-MON-PGJ-OG Semestr zimowy 2021/22 Polityka gospodarcza Japonii
2100-MON-PIAL-OG Semestr zimowy 2021/22 Procesy integracji politycznej i gospodarczej w regionie Ameryki Łacińskiej
2100-MON-POGA-OG Semestr zimowy 2021/22 Polityka gospodarcza i społeczna w państwach euroazjatyckich
2100-MON-POPH-OG Semestr zimowy 2021/22 Political Philosophy
2100-MON-POPO-OG Semestr zimowy 2021/22 Polityka a popkultura
2100-MON-PPWP-OG Semestr zimowy 2021/22 Prowokacja i perfidia w polityce
2100-MON-PRL-OG Semestr zimowy 2021/22 PRL - historia zwykłych ludzi
2100-MON-PSBW-OG Semestr zimowy 2021/22 Polityka i społeczeństwo na Bliskim Wschodzie i w Afryce
2100-MON-PUBA-OG Semestr zimowy 2021/22 Polityka UE wobec Bliskiego Wschodu i Afryki
2100-MON-PWBA-OG Semestr zimowy 2021/22 Polityka wybranych państw wobec Bliskiego Wschodu i Afryki
2100-MON-PZAL-OG Semestr zimowy 2021/22 Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej
2100-MON-PZAS-OG Semestr zimowy 2021/22 Polityki zagraniczne państw Afryki Subsaharyjskiej
2100-MON-PZBP-OG Semestr zimowy 2021/22 Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony państw eurazjatyckich
2100-MON-PZJK-OG Semestr zimowy 2021/22 Polityka zagraniczna Japonii i Rep. Korei
2100-MON-PZPA-OG Semestr zimowy 2021/22 Polityka zagraniczna państw ASEAN
2100-MON-RBWA-OG Semestr zimowy 2021/22 Religia na Bliskim Wschodzie i w Afryce
2100-MON-REAM-OG Semestr zimowy 2021/22 Religie Ameryk
2100-MON-REJU-ZIP-OG Semestr zimowy 2021/22 Restorative Justice – Political and Security Aspects
2100-MON-RIEW-OG Semestr zimowy 2021/22 Rosja i Europa Wschodnia - Elity i przywództwo polityczne na obszarze euroazjatyckim
2100-MON-RKWL-OG Semestr zimowy 2021/22 Religia - kultura - władza
2100-MON-RSAZ-OG Semestr zimowy 2021/22 Regionalny system bezpieczeństwa w Azji
2100-MON-RSBW-OG Semestr zimowy 2021/22 Regionalny system bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie
2100-MON-RSCC-ZIP-OG Semestr zimowy 2021/22 Research Strategies in Contemporary Criminology and Security Studies
2100-MON-RSSC-ZIP-OG Semestr zimowy 2021/22 Research Skills and Strategies in Contemporary Social Sciences
2100-MON-RWEU-OG Semestr zimowy 2021/22 Regionalizm w Europie
2100-MON-SOPO-OG Semestr zimowy 2021/22 Society and Politics In Popular Culture
2100-MON-SPDO-OG Semestr zimowy 2021/22 Skandynawskie państwa dobrobytu
2100-MON-SPIN-OG Semestr zimowy 2021/22 Skuteczne pozyskiwanie, analiza i ocena wiarygodności informacji
2100-MON-SPPA-OG Semestr zimowy 2021/22 Systemy polityczne państw Azji
2100-MON-SPRE-OG Semestr zimowy 2021/22 Strategie promocji i reklamy
2100-MON-SPWW-OG Semestr zimowy 2021/22 Społeczne problemy współczesnego więzienia
2100-MON-STTR-OG Semestr zimowy 2021/22 Stosunki transatlantyckie
2100-MON-STWY-OG Semestr zimowy 2021/22 Stosunki wyznaniowe
2100-MON-TAME-OG Semestr zimowy 2021/22 The Age of Social Media and E-commerce: How Digital Technologies Impact International Politics
2100-MON-TKRP-OG Semestr zimowy 2021/22 Trening kreatywnego rozwiązywania problemów
2100-MON-WSAL-OG Semestr zimowy 2021/22 Władza i społeczeństwo Ameryki Łacińskiej
2100-MON-WTGP-OG Semestr zimowy 2021/22 Geopolitical Tuesdays
2102-SSCP-OG Semestr zimowy 2021/22 System służby cywilnej w Polsce
2200-1CV09-OG Semestr zimowy 2021/22 Freedom of Speech in the U.S. Supreme Court Jurisprudence
2200-1CW01-OG Semestr zimowy 2021/22 Czarownice, zabójcy, rozwodnicy, dłużnicy. Wymiar sprawiedliwości na ziemiach polskich XVI-XX w
2200-1CW02-OG Semestr zimowy 2021/22 Prawo policyjne
2200-1CW03-OG Semestr zimowy 2021/22 Ubezpieczenia gospodarcze
2200-1CW036-OG Semestr zimowy 2021/22 Mieszane porządki prawne
2200-1CW04-OG Semestr zimowy 2021/22 Czyny nieuczciwej konkurencji - zagadnienia materialnoprawne oraz prywatnoprawna ochrona w prawie antymonopolowym
2200-1CWHP64-OG Semestr zimowy 2021/22 European legal tradition
2200-1CWPM1-OG Semestr zimowy 2021/22 Wprowadzenie do translatoryki prawniczej - ze szczególnym uwzględnieniem przekładu tekstów prawnych
2200-1CWPP28-OG Semestr zimowy 2021/22 Konstytucyjne granice wolności jednostki
2200-1I031-OG Semestr zimowy 2021/22 Prawo ochrony przyrody
2200-1S121-OG Semestr zimowy 2021/22 Nauka o państwie
2200-1S155-OG Semestr zimowy 2021/22 Prawo a literatura na ziemiach Rzeczypospolitej, XVI-XIX w.
2200-1S224-OG Semestr zimowy 2021/22 Polskie prawo wyznaniowe
2200-1S436-OG Semestr zimowy 2021/22 History of European Public Law
2200-1W082-OG Semestr zimowy 2021/22 Koncepcje ustrojowe we współczesnym świecie
2200-1W083-OG Semestr zimowy 2021/22 Gwarancje praw obywatelskich
2200-1W084-OG Semestr zimowy 2021/22 Wybrane modele ustrojowe współczesnego świata
2300-AB-OG Semestr zimowy 2021/22 Antropologia buntów
2300-EPC-OG Semestr zimowy 2021/22 Edukacja post-covid - warsztat umiejętności e-learningowych
2300-FWK-DEED-OG Semestr zimowy 2021/22 Desiring Education and Educating the Desiring: A Hermeneutic Reading of St Augustine
2300-FWK-EWD-OG Semestr zimowy 2021/22 Education as the Way of Discerning the Passages to Freedom: A Hermeneutics of Promise and Temptation in Dante’s Divine Comedy
2300-FWK-SONI-OG Semestr zimowy 2021/22 Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie
2300-KK1-OG Semestr zimowy 2021/22 Kino kontrkultury I
2300-OK-OG Semestr zimowy 2021/22 Oblicza kontestacji: od subkultur młodzieżowych do kultury alternatywnej
2400-ZEWW827-OG Semestr zimowy 2021/22 Urban Health Case Challenge
2500-PL-PS-FO4-02-OG Semestr zimowy 2021/22 Podstawy genetyki zachowania się człowieka
2500-PL-PS-OB1Z-1-OG Semestr zimowy 2021/22 Wstęp do psychologii
2500-PL-PS-OB1Z-2-OG Semestr zimowy 2021/22 Metodologia badań psychologicznych
2500-PL-PS-OB2Z-3-OG Semestr zimowy 2021/22 Podstawy pomiaru psychometrycznego
2500-PL-PS-OB2Z-4-OG Semestr zimowy 2021/22 Psychologia emocji i motywacji
2500-PL-PS-OB3Z-1-OG Semestr zimowy 2021/22 Psychologia osobowości
2600-BIZPLAN-OG Semestr zimowy 2021/22 Biznesplan
2600-BUDPOZ-OG Semestr zimowy 2021/22 Budowanie pozycji rynkowej małej firmy
2600-DS-OG Semestr zimowy 2021/22 Data Science
2600-DTSBS-OG Semestr zimowy 2021/22 Design thinking - step by step (online course)
2600-FOSIP-OG Semestr zimowy 2021/22 Forwardy, opcje, swapy, i inne pochodne. Finansowe instrumenty II generacji
2600-GRK-OG Semestr zimowy 2021/22 Giełda i rynek kapitałowy
2600-GRO-OG Semestr zimowy 2021/22 Gry w rozwoju osobistym i zawodowym
2600-HSDPP-OG Semestr zimowy 2021/22 Historyczny sukces. Dzieje polskich przedsiębiorców
2600-IF-OG Semestr zimowy 2021/22 Impresje finansowe
2600-KIPZ-OG Semestr zimowy 2021/22 Komunikacja interpersonalna i praca w zespole
2600-LDP-OG Semestr zimowy 2021/22 Leadership Development Program (online course)
2600-PRAWASP-OG Semestr zimowy 2021/22 Prawne aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
2600-PROGINST-OG Semestr zimowy 2021/22 Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej
2600-PRZED-OG Semestr zimowy 2021/22 Przedsiębiorczość
2600-PSD-OG Semestr zimowy 2021/22 Public Service Design
2600-PSPOL-OG Semestr zimowy 2021/22 Przedsiębiorczość społeczna
2600-PTKOMERW-OG Semestr zimowy 2021/22 Przedsiębiorczość technologiczna i komercjalizacja wiedzy: teoria i praktyka
2600-RSP-OG Semestr zimowy 2021/22 Refleksyjne i skuteczne praktyki. Dobre praktyki pracy naukowej i publikowania dla studentów i doktorantów.
2600-RTPWP-OG Semestr zimowy 2021/22 Retoryka. Techniki prezentacji i wystąpień publicznych
2600-SwZM-OG Semestr zimowy 2021/22 Stres w życiu menedżera
2600-VS-OG Semestr zimowy 2021/22 Visual storytelling
2600-WSP-OG Semestr zimowy 2021/22 Wygraj swoją przyszłość
2600-ZI-OG Semestr zimowy 2021/22 Zarządzanie innowacjami
2700-AFAG1-OG Semestr zimowy 2021/22 Akademia filmu dokumentalnego Docs Against Gravity cz. 1
2700-FOP-OG Semestr zimowy 2021/22 Filmowe obrazy popkultury
2700-L-FAK-D-IOW-OG Semestr zimowy 2021/22 Innowacje, odkrycia i wynalazki, które zmieniły świat
2700-L-FAK-Z-IOW-OG Semestr zimowy 2021/22 Innowacje, odkrycia i wynalazki, które zmieniły świat
2700-MECE-OG Semestr zimowy 2021/22 Media a celebryci
2700-MESW-OG Semestr zimowy 2021/22 Media w świecie
2700-PPPL-OG Semestr zimowy 2021/22 Popkultura w PRL
2700-REPR-OG Semestr zimowy 2021/22 Reklama a PR
2700-ZSKP-OG Semestr zimowy 2021/22 Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie public relations
3401-0PWC-OG Semestr zimowy 2021/22 Podstawowe prawa i wolności człowieka
3401-0SKK-OG Semestr zimowy 2021/22 Sieci kobiet dla kobiet
3401-0SLU-OG Semestr zimowy 2021/22 Service learning - usługi oparte na innowacjach (społecznych, edukacyjnych oraz z zakresu ekonomii współdzielenia)
3401-0WAP-OG Semestr zimowy 2021/22 Warsztaty autoprezentacji
3401-0WG-OG Semestr zimowy 2021/22 Wprowadzenie do gerontologii
3401-GCHA-OG Semestr zimowy 2021/22 Grzech czy choroba... ? Alkoholizm w świetle programu 12 Kroków Wspólnoty Anonimowych Alkoholików
3401-K42d-OG Rok akademicki 2021/22 Klinika art. 42 kkw
3402-00-ASaMP-OG Semestr zimowy 2021/22 Ageing Societies - a multidisciplinary perspective
3402-00-MiRwKS-OG Semestr zimowy 2021/22 Małżeństwo i rodzina w koncepcjach społecznych
3402-00-PCONLINE-OG Semestr zimowy 2021/22 Prawa człowieka
3402-00-PTS-OG Semestr zimowy 2021/22 Płeć w teoriach społecznych
3402-00-SAONLINE-OG Semestr zimowy 2021/22 Socjologia administracji
3402-00-SCPZ-OG Semestr zimowy 2021/22 Socjologia pracy
3402-00-SM-OG Semestr zimowy 2021/22 Socjologia a miasto
3402-00-UB-OG Semestr zimowy 2021/22 Uzależnienia behawioralne (czynnościowe) - specyfika, uwarunkowania, formy pomocy
3402-00AMPZ-OG Semestr zimowy 2021/22 Analiza medialnych przekazów informacyjnych
3402-00GCPS-OG Semestr zimowy 2021/22 Gender and contemporary Polish society
3402-00PSAL-OG Semestr zimowy 2021/22 Pierwsze szkoły antropologiczne i ich mistrzowie: problematyka kultury
3402-00PSPR-OG Semestr zimowy 2021/22 Socjotechnika propagandy politycznej
3402-00SKOL-OG Semestr zimowy 2021/22 Studia kobiece
3402-00WSPWPS-OG Semestr zimowy 2021/22 Współczesne sztuki plastyczne w perspektywie socjokulturowej
3402-00WTAZW-OG Semestr zimowy 2021/22 Współczesne teorie antropologiczne I
3402-01-DIT-OG Semestr zimowy 2021/22 Demokracja i totalitaryzm - teoria i instytucje
3402-01-PiP-OG Semestr zimowy 2021/22 Prawo i płeć
3402-01NK-OG Semestr zimowy 2021/22 Narodziny kapitalizmów
3402-01STP-OG Semestr zimowy 2021/22 Społeczna teoria prawa
3402-10APiWKP-OG Semestr zimowy 2021/22 Antropologia prawa i wielość kultur prawnych
3402-10DZIW-OG Semestr zimowy 2021/22 Dane zastane i wytwarzane: badanie przekazów ikonicznych
3402-10PWAK-OG Semestr zimowy 2021/22 Płeć w antropologii kulturowej
3402-10TIPISK-OG Semestr zimowy 2021/22 Teorie i pojęcia integracji społeczno-kulturowej
3402-10WJISWAIU-OG Semestr zimowy 2021/22 Wizje jednostki i społeczeństwa w architekturze i urbanistyce
3402-10WTWBK-OG Semestr zimowy 2021/22 Wykorzystanie teorii w badaniach i działaniach kulturalnych
3402-11PDS-OG Semestr zimowy 2021/22 Przygotowanie do studiowania
3500-CPS-PPOL-OG Semestr zimowy 2021/22 Partie polityczne: stare pojęcia i nowe wyzwania
3500-CPS-SOCREL-OG Semestr zimowy 2021/22 Zmiana paradygmatu w socjologii religii – pojęcia i teorie, które oświecają i które oślepiają
3500-FAK-ANHIS-OG Semestr zimowy 2021/22 Antropologia. Historia, teoria i praktyka badawcza
3500-FAK-OTDP-OG Semestr zimowy 2021/22 Od teorii do praktyki: aplikacyjne funkcje socjologii problemów społecznych
3500-FAK-SKW-OG Semestr zimowy 2021/22 Socjologia kultury współczesnej
3500-FAK-SMM-OG Semestr zimowy 2021/22 Socjologia mediów masowych
3500-FAK-SOCDEW-OG Semestr zimowy 2021/22 Socjologia dewiacji
3500-FAK-SOCET-OG Semestr zimowy 2021/22 Socjologia etniczności
3500-FAK-SOCPR-OG Semestr zimowy 2021/22 Socjologia pracy
3500-FAKL-SOCPOL-OG Semestr zimowy 2021/22 Wprowadzenie do socjologii polityki
3500-FAKL-SWW-OG Semestr zimowy 2021/22 Socjologia wojska i wojny
3500-NSSOC-LIC-OG Semestr zimowy 2021/22 Socjologia
3500-NSSOC-MGR-OG Semestr zimowy 2021/22 Socjologia historyczna
3600-KJKA-OG Rok akademicki 2021/22 Konwersatorium - języki i kultury Afryki
3600-KM-WDMN-OG Semestr zimowy 2021/22 Warsztaty: Dialog wobec mowy nienawiści - ZIP
3600-KM-WKMBDS-OG Semestr zimowy 2021/22 Warsztaty: Komunikacja międzykulturowa w biznesie, dyplomacji i sektorze pozarządowym. Podobieństwa, różnice i niuanse praktyczne – ZIP
3600-KM-WSDA-OG Semestr zimowy 2021/22 Warsztaty: Sztuka debat i argumentacji a różnice kulturowe - ZIP
3600-SJW-ZCHCH(Z)-OG Semestr zimowy 2021/22 Żółw i Chryzantema, Wulgaryzmy w chińskim systemie językowym
3600-TU-KWT-OG Semestr zimowy 2021/22 Kemalizm w systemie partyjnym i politycznym współczesnej Turcji
3600-ZIE-WPSIF-OG Semestr zimowy 2021/22 Współczesne problemy świata islamu w filmie - religia, polityka, kobieta, feminizm
3620-AAW-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Anatomia autorytarnej władzy: klasa rządząca na Białorusi
3620-ACWS-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Azja Centralna - wpływ środowiska na rozwój gospodarczy regionu
3620-B2020-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Białoruś 2020
3620-B2020S-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Białoruś 2020 - suplement
3620-BEP-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Białoruskie elity polityczne: od homo sovieticus do elit narodowych
3620-BFIPRB-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Białoruski fenomen: Ideologia państwowa Republiki Białoruś w teorii i w życiu codziennym obywateli
3620-BPER-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Białoruś pomiędzy Europą a Rosją. Problem wyboru cywilizacyjnego
3620-CSD-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Czechosłowaccy dysydenci w okresie komunistycznym
3620-EPPT-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Elity polityczne w procesie transformacji państw postradzieckich (Политические элиты в процессе трансформации постсоветских государств)
3620-GUHTB-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Geopolityczne uwarunkowania historii i teraźniejszości Białorusi
3620-GWESW-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Geografia wyborcza Europy Środkowo-Wschodniej
3620-IEZG-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Integracja Euroazjatycka: zagadnienia geopolityczne
3620-ISCC-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 The Intermarium States and Current Challenges
3620-KAEW-OG Semestr zimowy 2021/22 Kulisy autorytaryzmu w Europie Wschodniej
3620-KKPPS-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Kaukaskie konflikty - przyczyny, przebieg i skutki
3620-KNR-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Konflikty narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej
3620-KPOP-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Czy Kaukaz Południowy to obszar postkolonialny? Bilans trzech dekad budowania państwowości
3620-KRPT-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Kierunki rozwoju postradzieckich transformacji: problemy binarnego myslenia
3620-PCPP-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Prawa człowieka w państwach poradzieckiej Azji Środkowej
3620-PRNS-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Pomiędzy rewolucją narodową i społeczną. Białoruś w XX-XXI wieku
3620-PSIA-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Przemiany społeczno-ideologiczne w Azerbejdżanie na przestrzeni XIX-XX w
3620-PWZDR-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Polityka wschodnia. Źródła, doktryna i realizacja w pierwszych latach III RP
3620-RKP-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Rosjanie w Królestwie Polskim (1864-1915)
3620-RMP-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Russia as a Multinational Polity
3620-SST-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Stalin i stalinizm. O totalitaryzmie w ZSRR
3620-WEPM-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Wschodnioeuropejska przestrzeń medialna (Медиапространство Восточной Европы )
3620-WIOP-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Wyzwania integracyjne na obszarze postsowieckim
3620-WZORE-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Wschód na Zachodzie. Oblicza rosyjskiej ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej od Aleksieja Michajłowicza do Władimira Putina
4003-ATBR-OG Semestr zimowy 2021/22 Od Aten do Brukseli: procesy integracyjne w Europie
4003-C-Europa-OG Semestr zimowy 2021/22 Cyfrowa Europa
4003-CE-SIKE-OG Semestr zimowy 2021/22 Spory i konflikty międzynarodowe w Europie
4003-CEU-OG Semestr zimowy 2021/22 Cywilizacja europejska
4003-CUE-OG Semestr zimowy 2021/22 Membership in the EU and the Problems of Democracy and Human Rights Protection (kurs internetowy)
4003-ESW-OG Semestr zimowy 2021/22 Europejskie struktury współpracy
4003-EUGA-OG Semestr zimowy 2021/22 EU as a global actor
4003-GPWS-OG Semestr zimowy 2021/22 Globalne problemy współczesnego świata
4003-IFE-OG Semestr zimowy 2021/22 Ideowe fundamenty Europy
4003-MUW-OG Semestr zimowy 2021/22 Muzułmanie w Europie
4003-PSSG-OG Semestr zimowy 2021/22 Pluralizm systemów społeczno-gospodarczych
4003-SGCS-OG Semestr zimowy 2021/22 Strategic Gaming in Conflict Stabilisation
4003-WM-OG Semestr zimowy 2021/22 Współczesne migracje
4208-Esg-OG Semestr zimowy 2021/22 Ewolucja sytuacji geopolitycznej na świecie. Dynamika cywilizacji
4208-ITUS-OG Semestr zimowy 2021/22 Introduction to urban studies
4208-Jnp-OG Semestr zimowy 2021/22 Języki, narody i polityka
4208-KZS-OG Semestr zimowy 2021/22 Kluczowe zagadnienia studiów regionalnych i lokalnych-OGUN
4208-M3PRUE-OG Semestr zimowy 2021/22 Polityka regionalna Unii Europejskiej-wykład-OGUN
4208-PRRc-OG Semestr zimowy 2021/22 Planowanie rozwoju regionalnego i lokalnego-OGUN
4208-sEUR1-OG Semestr zimowy 2021/22 Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń. Seminarium EUROREG-OGUN1
4208-SRUE-N-OG Semestr zimowy 2021/22 Społeczno – kulturowa charakterystyka regionów europejskich
4208-TiPR-OG Semestr zimowy 2021/22 Teorie i polityki rozwoju miast i regionów
4219-PP106-OG Semestr zimowy 2021/22 Practical Project: Creative Education (Projekt praktyczny: Twórcza edukacja)
4219-SA003-OG Semestr zimowy 2021/22 The USA - A Colonial Empire? (USA - Imperium kolonialne?)
4219-SB036-OG Semestr zimowy 2021/22 The Creation of the American Constitution (Uchwalenie Konstytucji amerykańskiej)
4219-SD0056-OG Semestr zimowy 2021/22 Contemporary American Comics and Graphic Novels
4219-SG041-OG Semestr zimowy 2021/22 America in the World: Post-Trump Diplomacy (Ameryka w świecie. Dyplomacja po Trumpie)
4901-ASKAC-OG Semestr zimowy 2021/22 Akademickie spojrzenia: konwersatorium actualité critique
4901-SFSSH-OG Semestr zimowy 2021/22 Seminar of French social sciences and humanities / Séminaire français de Sciences Humaines et Sociales
5100-00RDM-OG Semestr zimowy 2021/22 Otwarta nauka i podstawy zarządzania danymi badawczymi
5900-TIS/18L-OG Semestr zimowy 2021/22 Taniec i śpiew - folklor różnych regionów Polski
6600-01/2020-OG Semestr zimowy 2021/22 Po co nam państwo? Tradycja i mit państwowości w historii Polski XIX – XXI wiek.
6600-02/2019-OG Semestr zimowy 2021/22 Prawa kobiet na ziemiach polskich w XIX - XXI w. Historia i współczesność.
7600-AMSP-OG Semestr zimowy 2021/22 Analiza i myślenie strategiczne w praktyce
7600-MIT-OG Semestr zimowy 2021/22 MatchIT
7600-POG-OG Semestr zimowy 2021/22 Przedsiębiorczość - Otwórz Głowę!
7600-SBKB-OG Semestr zimowy 2021/22 SkillsBox: Poznaj kompetencje biznesowe
7600-SBKK-OG Semestr zimowy 2021/22 SkillsBox: Poznaj kompetencje kreatywne
7600-SBKL-OG Semestr zimowy 2021/22 SkillsBox: Poznaj kompetencje lidera
7600-SBKM-OG Semestr zimowy 2021/22 SkillsBox: Poznaj kompetencje miękkie
7600-SBKMRK-OG Semestr zimowy 2021/22 SkillsBox: Poznaj kompetencje marketingowe
7600-SOA-OG Semestr zimowy 2021/22 Spin Off Academy
8004-BRYSZ-OG Semestr zimowy 2021/22 Brydż Sportowy - Grupa Średniozaawansowana
8004-LB-INT-OG Semestr zimowy 2021/22 Lider bezpieczeństwa - kurs intensywny
8004-LB-OG Semestr zimowy 2021/22 Lider bezpieczeństwa
8004-PP-INT-OG Semestr zimowy 2021/22 BLS/ +AED (Pierwsza pomoc) kurs intensywny
8004-PP-OG Semestr zimowy 2021/22 BLS/ +AED (Pierwsza pomoc)
8004-SA-INT-OG Semestr zimowy 2021/22 Survival Adventure kurs intensywny
8004-SA-OG Semestr zimowy 2021/22 Survival Adventure
8101-EUKON/Z-OG Semestr zimowy 2021/22 Eurokonwersatoria
8101-LWN/Z-OG Semestr zimowy 2021/22 Laboratorium współczesnych Niemiec
8102-PWC-OG Semestr zimowy 2021/22 Problemy współczesnej cywilizacji