Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Białorutenistyki

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3221-FBA-JPO-OG Semestr zimowy 2021/22 Jak uczyć języka polskiego obcokrajowców
3221-FBA-KLB-OG Semestr zimowy 2021/22 Kalejdoskop literatury białoruskiej
3221-FBA-LS-OG Semestr zimowy 2021/22 Liryka a sučbiełlit: współczesna poezja Białorusi
3221-FBA-PBKG-OG Semestr zimowy 2021/22 Polsko-białoruska gramatyka konfrontatywna
3221-FBA-PTNT-OG Semestr zimowy 2021/22 Od postkolonialnej traumy ku nowej tożsamości: na przykładzie współczesnej literatury wschodniosłowiańskiej
3221-FBA-WLBI-OG Semestr zimowy 2021/22 Współczesna literatura białoruska I
3221-FBA-WM-OG Semestr zimowy 2021/22 Poetry as a form of political and social protest in 20th and 21st century Europe
3221-S1-FBA-BR31-OG Semestr zimowy 2021/22 Białoruś w literaturze faktu
3221-S1-FBA-LP12-OG Semestr zimowy 2021/22 Literatura powszechna
3221-S1-FBA-WLB11-OG Semestr zimowy 2021/22 Wiedza o literaturze białoruskiej
3221-S2-FBA-TL11-OG Semestr zimowy 2021/22 Teoria literatury