Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3224-BIAŁPOS-OG Semestr zimowy 2021/22 Wielkie postacie kultury białoruskiej
3224-EŚW-OG Semestr zimowy 2021/22 Europa Środkowo-Wschodnia - koncepcja regionu
3224-EURCZECH-OG Semestr zimowy 2021/22 Kultura krajów regionu w kontekście europejskim – Czechy i Słowacja
3224-HISB-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia kultury białoruskiej do 1918 r.
3224-HISL-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia kultury litewskiej do 1918 r.
3224-HISPL-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia kultury polskiej do 1918 r.
3224-HISSEM-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia semiotyki kultury
3224-JAGIELL-OG Semestr zimowy 2021/22 Dynastia Jagiellonów na tronie polskim w tradycji i kulturze
3224-KOBWLIT-OG Semestr zimowy 2021/22 Kobieta w literaturze i kulturze rosyjskiej
3224-KONFZACH-OG Semestr zimowy 2021/22 Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje - "Zachód"
3224-KRUKR-OG Semestr zimowy 2021/22 Współczesna kultura ukraińska: literatura, film, performance
3224-Military-OG Semestr zimowy 2021/22 Praktyczny wymiar antropologii wojskowej
3224-RELKUL-OG Semestr zimowy 2021/22 Polsko-ukraińsko-białoruskie relacje kulturowe i językowe: wpływy i inspiracje wzajemne
3224-TRANG-OG Semestr zimowy 2021/22 Translatorium – język angielski
3224-WILNO-OG Semestr zimowy 2021/22 Życie kulturalne Wilna w okresie międzywojennym