Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Wydział Orientalistyczny - przedmioty ogólnouniwersyteckie

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3600-AF-OKA-OG Semestr zimowy 2021/22 Oralność kultur Afryki
3600-ASAR-OG Semestr zimowy 2021/22 Ancient sites and states of the Azerbaijani region
3600-BwU-OG Semestr zimowy 2021/22 Bogowie w umysłach. Mity i rytuały w perspektywie kognitywno-ewolucyjnej
3600-DJKAH(Z)-OG Semestr zimowy 2021/22 Drugi język i kultura afrykańska (hausa)
3600-FRCH-OG Semestr zimowy 2021/22 Filozofia i religia Chin
3600-HASMXX-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia Azji Środkowej i Mongolii (cz. 2, XX i XXI w.)
3600-HE-WZJKH-OG Semestr zimowy 2021/22 Wybrane zagadnienia z języka i kultury hebrajskiej
3600-HI-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia Indii
3600-IN-FI-OG(Z) Semestr zimowy 2021/22 Filozofia Indii 1
3600-IN-LI-OG Semestr zimowy 2021/22 Literatura Indii (hindi)
3600-IN-SZEI1-OG Semestr zimowy 2021/22 Sztuka i estetyka Indii 1
3600-JKIW-OG Semestr zimowy 2021/22 Język i kultura Indii wedyjskich
3600-KBAA-OG Semestr zimowy 2021/22 Kultura biznesu w Azji i Afryce
3600-KJKA-OG Rok akademicki 2021/22 Konwersatorium - języki i kultury Afryki
3600-KM-D-OG Semestr zimowy 2021/22 Dyplomacja(Z)
3600-KM-SMAA1-OG Semestr zimowy 2021/22 Stosunki międzynarodowe w Azji i Afryce z uwzględnieniem historii obszarów - wykład i ćwiczenia
3600-KM-TK-OG Semestr zimowy 2021/22 Teoria komunikacji
3600-KM-WDMN-OG Semestr zimowy 2021/22 Warsztaty: Dialog wobec mowy nienawiści - ZIP
3600-KM-WJ-OG Semestr zimowy 2021/22 Wiedza o języku (wykład)
3600-KM-WKMBDS-OG Semestr zimowy 2021/22 Warsztaty: Komunikacja międzykulturowa w biznesie, dyplomacji i sektorze pozarządowym. Podobieństwa, różnice i niuanse praktyczne – ZIP
3600-KM-WOZT-OG Semestr zimowy 2021/22 Warsztaty - odpowiedzialna i zrównoważona turystyka
3600-KM-WPOKE-OG Semestr zimowy 2021/22 Warsztaty - Postrzeganie obcych kultur przez Europę na przestrzeni dziejów
3600-KM-WSDA-OG Semestr zimowy 2021/22 Warsztaty: Sztuka debat i argumentacji a różnice kulturowe - ZIP
3600-KM-WWDP-OG Semestr zimowy 2021/22 Warsztaty - współczesne dyskusje post-kolonialne
3600-LIS-OG Semestr zimowy 2021/22 Literatura Indii (sanskrycka)
3600-LIT-OG Semestr zimowy 2021/22 Literatura Indii (tamilska)
3600-MT-HASM1-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia Azji Środkowej i Mongolii (cz.1) (Z)
3600-MT-HT-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia Tybetu
3600-MT-RT-OG Semestr zimowy 2021/22 Religie Tybetu
3600-MT-TOPAA(Z)-OG Semestr zimowy 2021/22 Textology, orality and performing arts in Asia and Africa - lecture(15h) and seminar(30h)
3600-MT-WST-OG Semestr zimowy 2021/22 Sztuka i estetyka Tybetu
3600-PE(Z)-OG Semestr zimowy 2021/22 Pidgin English
3600-PST-HST-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia sztuki tureckiej
3600-PST-KRATL1-OG Semestr zimowy 2021/22 Kultura religijna i artystyczna Tatarów polsko-litewskich (I)
3600-PST-KSIB-OG Semestr zimowy 2021/22 Kultura i sztuka islamu na Bałkanach
3600-PST-SIKS-OG Semestr zimowy 2021/22 Sztuka islamu w kulturze staropolskiej
3600-PTPHE(Z)-OG Semestr zimowy 2021/22 Pamięć, tożsamość i polityka historyczna w Etiopii w XX i XXI wieku
3600-PWOB-OG Semestr zimowy 2021/22 Podstawowe wiadomości o buddyzmie
3600-RAXXIw-OG Semestr zimowy 2021/22 Róg Afryki w XXI wieku
3600-ROTXXIW-OG Semestr zimowy 2021/22 Rok obrzędowy w Turcji w XXI wieku – geneza, przebieg, uwarunkowania socjo-polityczne
3600-SJW-JKK-OG Semestr zimowy 2021/22 Język i kultura kazachska I
3600-SJW-JKKII-OG Semestr zimowy 2021/22 Język i kultura kazachska II
3600-SJW-OJRIOR-OG Semestr zimowy 2021/22 O języku rosyjskim i obyczajach Rosjan
3600-SJW-ZCHCH(Z)-OG Semestr zimowy 2021/22 Żółw i Chryzantema, Wulgaryzmy w chińskim systemie językowym
3600-SMB(Z)-OG Semestr zimowy 2021/22 Święte miejsca buddyzmu
3600-SVKAA-OG Semestr zimowy 2021/22 Savoir vivre w kulturach Azji i Afryki
3600-SWBI-OG Semestr zimowy 2021/22 Szkoły wczesnego buddyzmu indyjskiego
3600-SZ(Z)-OG Semestr zimowy 2021/22 Sztuka żydowska
3600-TRK-OG Semestr zimowy 2021/22 Special Topic Lectures1: Tibet: Religion and Culture
3600-TU-ARI-OG Semestr zimowy 2021/22 Azerbaijan in Russian Empire and under the Soviet rule
3600-TU-FPAZ-OG Semestr zimowy 2021/22 Foreign Policy of Azerbaijan
3600-TU-HT-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia Turcji II
3600-TU-KA1-OG Semestr zimowy 2021/22 Kultura Azerbejdżanu1
3600-TU-KPL-OG Semestr zimowy 2021/22 Karaimi polsko-litewscy: dzieje, kultura, język
3600-TU-KWT-OG Semestr zimowy 2021/22 Kemalizm w systemie partyjnym i politycznym współczesnej Turcji
3600-TU-MHofA-OG Semestr zimowy 2021/22 Medieval History of Azerbaijan
3600-TU-ZSKA-OG Semestr zimowy 2021/22 Zagadnienia społeczno-kulturowe Azerbejdżanu
3600-TU-ZST-OG Semestr zimowy 2021/22 Zagadnienia społeczno-kulturowe Turcji
3600-WBKK-OG Semestr zimowy 2021/22 Wprowadzenie do badań nad kulturą koreańską
3600-WdKJE(Z)-OG Semestr zimowy 2021/22 Wprowadzenie do klasycznego języka etiopskiego (gyyz)
3600-WNBI-OG Semestr zimowy 2021/22 Wielcy nauczyciele buddyzmu indyjskiego
3600-WoJP-OG Semestr zimowy 2021/22 Wiedza o języku palijskim
3600-WPoS-OG Semestr zimowy 2021/22 Warsztaty - Porozmawiajmy o śmierci. O problemach w komunikacji na temat zjawisk pozornie uniwersalnych w ujęciu międzykulturowym
3600-WTAAT-OG Semestr zimowy 2021/22 Warsztaty: Teatr w Afryce, Afryka w teatrze
3600-WZKPP-OG Semestr zimowy 2021/22 Współczesne zagadnienia prawa i społeczeństwa Korei
3600-ZIE-AEN1-OG Semestr zimowy 2021/22 Antropologia etniczności i nacjonalizmu1
3600-ZIE-KA-OG Semestr zimowy 2021/22 Kaukaz i Azja Centralna – polityka, religia, etniczność
3600-ZIE-RS-OG Semestr zimowy 2021/22 Role społeczne kobiet w islamie
3600-ZIE-WPSIF-OG Semestr zimowy 2021/22 Współczesne problemy świata islamu w filmie - religia, polityka, kobieta, feminizm
3600-ZMBI-OG Semestr zimowy 2021/22 Życie monastyczne w buddyzmie indyjskim
3600-ZSKI-OG Semestr zimowy 2021/22 Zagadnienia społeczno-kulturowe Indii