Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Studium Europy Wschodniej

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3620-1-PNK-OG Semestr zimowy 2021/22 Państwa i narody Kaukazu. Historia i kultura
3620-AAW-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Anatomia autorytarnej władzy: klasa rządząca na Białorusi
3620-ACWS-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Azja Centralna - wpływ środowiska na rozwój gospodarczy regionu
3620-B2020-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Białoruś 2020
3620-B2020S-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Białoruś 2020 - suplement
3620-BEP-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Białoruskie elity polityczne: od homo sovieticus do elit narodowych
3620-BFIPRB-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Białoruski fenomen: Ideologia państwowa Republiki Białoruś w teorii i w życiu codziennym obywateli
3620-BPER-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Białoruś pomiędzy Europą a Rosją. Problem wyboru cywilizacyjnego
3620-CSD-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Czechosłowaccy dysydenci w okresie komunistycznym
3620-DGZ-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Dzieje gett żydowskich we wschodniej Polsce w historiografii polskiej i zagranicznej
3620-DWKL-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego a polityka pamięci krajów Europy Wschodniej
3620-EAI-OG Semestr zimowy 2021/22 Ethnicity and Imperia. East Central Europe in the national, confessional and cultural context
3620-EPPT-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Elity polityczne w procesie transformacji państw postradzieckich (Политические элиты в процессе трансформации постсоветских государств)
3620-ERSG-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Europa - Rosja. Stosunki geopolityczne z perspektywy historycznej
3620-FCMEW-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Formowanie cywilizacji miejskiej w Europie Wschodniej (na przykładzie Białorusi)
3620-GUHTB-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Geopolityczne uwarunkowania historii i teraźniejszości Białorusi
3620-GWESW-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Geografia wyborcza Europy Środkowo-Wschodniej
3620-HPNH-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia praktyczna. Nauki historyczne w przestrzeni publicznej
3620-IEZG-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Integracja Euroazjatycka: zagadnienia geopolityczne
3620-ISCC-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 The Intermarium States and Current Challenges
3620-JM-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Języki mniejszości. Status - prestiż - dwujęzyczność - wielojęzyczność
3620-KAEW-OG Semestr zimowy 2021/22 Kulisy autorytaryzmu w Europie Wschodniej
3620-KKPPS-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Kaukaskie konflikty - przyczyny, przebieg i skutki
3620-KNR-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Konflikty narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej
3620-KPOP-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Konflikty pamięci na obszarze poradzieckim (Białoruś-Rosja-Ukraina)
3620-KPOP-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Czy Kaukaz Południowy to obszar postkolonialny? Bilans trzech dekad budowania państwowości
3620-KRPT-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Kierunki rozwoju postradzieckich transformacji: problemy binarnego myslenia
3620-KWHW-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Kuszenie wolnością: historia i władza w obiektywie kina sowieckiego
3620-LOP-OG Semestr zimowy 2021/22 Łacina od podstaw
3620-LOPK-OG Semestr zimowy 2021/22 Łacina od podstaw - kontynuacja
3620-PCPP-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Prawa człowieka w państwach poradzieckiej Azji Środkowej
3620-PHPP-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Polityka historyczna państw postsowieckich (Rosja, Ukraina, Białoruś)
3620-PRNS-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Pomiędzy rewolucją narodową i społeczną. Białoruś w XX-XXI wieku
3620-PRU-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Polska-Ruś-Ukraina. 1000 lat wspólnoty i sporu
3620-PSIA-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Przemiany społeczno-ideologiczne w Azerbejdżanie na przestrzeni XIX-XX w
3620-PSJT-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Państwo Słowackie ks. J. Tiso (1939 – 1945) we współczesnej słowackiej narracji historycznej
3620-PUAR-OG Semestr zimowy 2021/22 Polacy i Ukraińcy à rebours. Próby porozumień polsko-ukraińskich od XVII wieku
3620-PUS-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Polsko-ukraińskie stosunki w XX wieku (Польсько-українські відносини у ХХ ст)
3620-PWZDR-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Polityka wschodnia. Źródła, doktryna i realizacja w pierwszych latach III RP
3620-RKNNW-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Od Rusi Kijowskiej do nowoczesnych narodów wschodniosłowiańskich
3620-RKP-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Rosjanie w Królestwie Polskim (1864-1915)
3620-RMP-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Russia as a Multinational Polity
3620-RRUB-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Religie w Rosji, Ukrainie i Białorusi; przeszłość i współczesność
3620-SOPP-H-OG Semestr zimowy 2021/22 "Swoi" i "Obcy". Polacy i Polska w dziejach Białorusi XIX-XX wieku
3620-SST-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Stalin i stalinizm. O totalitaryzmie w ZSRR
3620-SZSN-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Syberia Zachodnia - środowisko naturalne i jego globalne znaczenie
3620-ULBEN-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Ukraina, Litwa, Białoruś (ULB) w epoce nacjonalizmów. XIX - XX wiek
3620-VH-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Václav Havel - pisarz, dysydent, prezydent
3620-VWOC-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Vilnius/Wilno. One City and many Histories
3620-WEPM-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Wschodnioeuropejska przestrzeń medialna (Медиапространство Восточной Европы )
3620-WIOP-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Wyzwania integracyjne na obszarze postsowieckim
3620-WMNP-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Władza a muzyka. Narracja protestu w postsowieckiej popkulturze
3620-WZORE-SP-OG Semestr zimowy 2021/22 Wschód na Zachodzie. Oblicza rosyjskiej ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej od Aleksieja Michajłowicza do Władimira Putina
3620-ZOSP-H-OG Semestr zimowy 2021/22 Zakaukazie w okresie sowieckim i postsowieckim