Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału "Artes Liberales"

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3700-AL-ACP-OG Rok akademicki 2021/22 Agamben na czas pandemii
3700-AL-ALK-OG Semestr zimowy 2021/22 Antropologia lingwistyczna i kulturowa. Praktyczne wprowadzenie
3700-AL-AMAHS-OG Semestr zimowy 2021/22 Anatomia melancholii. Afekty, humory i szaleństwo w epoce Renesansu
3700-CS-CJLWZ-OG Rok akademicki 2021/22 Czas i jednostka ludzka na Wschodzie i Zachodzie”
3700-CS-HBL-2021-OG Rok akademicki 2021/22 Historia Bałkanów
3700-CS-HHIS-OG Rok akademicki 2021/22 Historia Hiszpanii. Nazwa i idea na przestrzeni wieków
3700-CS-ORWK-2021-OG Rok akademicki 2021/22 Ontologia rzeczywistości a wartości kulturowe w Azji Wschodniej
3700-CS-PKSS-OG Semestr zimowy 2021/22 Pośrednicy kulturowi świata śródziemnomorskiego. Spotkania i transfery w epoce nowożytnej.
3700-CS-PSPKM-OG Semestr zimowy 2021/22 Poszukiwanie sensu w procesie komunikacji międzycywilizacyjnej
3700-CS-RS20-DSLC-OG Rok akademicki 2021/22 Decolonizing approaches to studying history and linguistic-cultural heritage. Methods, tools, results and challenges (research seminar)
3700-CS-SSGWN-OG Rok akademicki 2021/22 Sztuka starożytnej Grecji wokół nas.
3700-CS-WK-20-OG Semestr zimowy 2021/22 Włochy w kinie (Il Cinema italiano contemporaneo) - poziom językowy B2+
3700-CS1-1-AT-OG Rok akademicki 2021/22 Antropologia kultury
3700-CS1-1-HSST-OG Rok akademicki 2021/22 Historia sztuki starożytnej
3700-CS1-1-ILG-OG Semestr zimowy 2021/22 Interpretacje z literatury greckiej
3700-CS1-1-KPSP-OG Rok akademicki 2021/22 Kultura prezentacji i sztuka pisania
3700-CS1-1-LAC1-OG Semestr zimowy 2021/22 Nauka języka łacińskiego z wykorzystaniem elementów językoznawstwa
3700-CS1-1-NAH1-OG Semestr zimowy 2021/22 Język nahuatl z elementami językoznawstwa i kulturoznawstwa – poziom podstawowy
3700-CS1-1-WHKG-OG Rok akademicki 2021/22 Wprowadzenie do historii i kultury starożytnej Grecji
3700-CS1-1-WHKR-OG Rok akademicki 2021/22 Wprowadzenie do historii i kultury rzymskiej
3700-CS1-2-HKES-OG Rok akademicki 2021/22 Historia kultury europejskiego średniowiecza
3700-CS1-2-HKFW-OG Rok akademicki 2021/22 Historia kultury francuskiej i włoskiej
3700-CS1-2-HKI-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia kultury iberyjskiej: wieloreligijność, kolonie, migracje. Od starożytności do XVII w
3700-CS1-2-HSS-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia sztuki średniowiecznej
3700-CS1-2-IKZ-OG Rok akademicki 2021/22 Instytucje kulturalne i ich zasady
3700-CS1-2-LAC1-OG Semestr zimowy 2021/22 Nauka języka łacińskiego (2) z wykorzystaniem elementów językoznawstwa
3700-CS1-2-NAH1-OG Semestr zimowy 2021/22 Język nahuatl (2) z elementami językoznawstwa i kulturoznawstwa – poziom średnio zaawansowany
3700-CS1-2-RAKLE-OG Rok akademicki 2021/22 Recepcja antyku w kulturze literackiej Europy
3700-CS1-2-RWE-OG Rok akademicki 2021/22 Renesans włoski i europejski
3700-CS1-2-SK-OG Rok akademicki 2021/22 Semiotyka kultury
3700-CS1-2-WKA-OG Semestr zimowy 2021/22 Współczesna kultura audiowizualna
3700-CS1-3-HKFRWL-OG Rok akademicki 2021/22 Historia kultury francuskiej i włoskiej (2)
3700-CS1-3-HKI-WN-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia kultury iberyjskiej: wyzwania nowoczesności. Wieki XVIII-XX
3700-CS1-3-HKIAEE-OG Rok akademicki 2021/22 Historia kultury iberoamerykańskiej (2). Ekspandująca Europa a Ameryka Łacińska
3700-CS1-3-HSXIX-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia sztuki XIX wieku
3700-CS1-3-NAH1-OG Semestr zimowy 2021/22 Advanced translation and research seminar in older and modern Nahuatl. Zaawansowane translatorium badawcze z zakresu dawnego i współczesnego języka nahuatl
3700-CS1-3-TAES-OG Semestr zimowy 2021/22 Tradycje antyczne w Europie Środkowej
3700-CS2-1-DSM-OG Rok akademicki 2021/22 Dzieje Śródziemnomorza
3700-CS2-1-K-WL1-OG Semestr zimowy 2021/22 Konwersatorium włoskie: Sztuka pisania (L'Arte di narrare) - poziom językowy B2+
3700-CS2-1-MBK-OG Semestr zimowy 2021/22 Metody badań kulturoznawczych
3700-CS2-1-WSR-OG Rok akademicki 2021/22 Wstęp do studiów regionalnych - Śródziemnomorze w XIX - XXI w. - konflikty, współpraca, wyzwania
3700-CS2-2-DWS-OG Rok akademicki 2021/22 Dzieje współczesnego Śródziemnomorza, XVIII-XXI w.
3700-CS2-2-K-HIS1-OG Semestr zimowy 2021/22 Konwersatorium hiszpańskie: Współczesna Hiszpania. Kultura
3700-CS2-2-K-WL1-OG Semestr zimowy 2021/22 Konwersatorium włoskie: szaleństwo w literaturze
3700-CS2-PS-CHKSa-OG Semestr zimowy 2021/22 Chrześcijaństwo kręgu śródziemnomorskiego a islam i judaizm
3700-CS2-PS-KBPa-OG Semestr zimowy 2021/22 Proseminarium: Kresy. Bałkany. Polska. Świat
3700-CS2-PS-SMCa-OG Semestr zimowy 2021/22 Proseminarium: Spotkania międzycywilizacyjne
3700-CS2-SD-DM-OG Rok akademicki 2021/22 Deliberatorium Mediterraneum: Spotkania w świecie Śródziemnomorza: Centra wzrostu, linie podziału i regionalne przestrzenie
3700-CS2-SD-TCN-OG Rok akademicki 2021/22 Tradycja chciana i niechciana. Przeszłość akceptowana i odrzucana. Casus kultur narodowych i kontekst europejski
3700-FN-1-AIDLG-OG Semestr zimowy 2021/22 Analiza i interpretacja dzieł literatury greckiej w przekładach polskich
3700-FN-1-NJSGR-OG Rok akademicki 2021/22 Język starogrecki z elementami języka nowogreckiego
3700-FN-1-WDKGA-OG Semestr zimowy 2021/22 Wprowadzenie do kultury Grecji antycznej (wraz z kanonem lektur w przekładach polskich)
3700-FN-1-WN-OG Semestr zimowy 2021/22 Wstęp do neogrecystyki
3700-FN-2-NJSGR-OG Rok akademicki 2021/22 Nauka języka starogreckiego (2) z elementami kulturoznawstwa- średniozaawansowana
3700-FN-2-P-OG Semestr zimowy 2021/22 Prawosławie I
3700-FN-2-WHKB-OG Semestr zimowy 2021/22 Wprowadzenie do historii i kultury Bizancjum