Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Filozofii

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3800-A221-T-OG Rok akademicki 2021/22 Translatorium filozoficzne angielskie
3800-AFSLW21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Analiza filozoficzna w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Kazimierz Ajdukiewicz
3800-AH21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Absolut i historia. W kręgu myśli rosyjskiej
3800-AMT21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Aristotle’s Metaphysical Theory: an Introduction
3800-BPL21-M-OG Rok akademicki 2021/22 Biopolityka
3800-CC21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Capitalism and its crises
3800-CMST21-M-ZIP-OG Semestr zimowy 2021/22 Canonical Models of Set Theory
3800-CPG21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Ciało, prawda, grzech. Czytanie późnego Foucaulta
3800-DSA21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Design społecznie zaangażowany
3800-EDR21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Epistemologia doświadczenia religijnego: czytanie  „Religii w obrębie samego rozumu” Immanuela Kanta
3800-ENT21-S-OG Semestr zimowy 2021/22 Etyka nowych technologii
3800-EST21-M-OG Rok akademicki 2021/22 Estetyka
3800-ESTS21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Estetyka stosowana
3800-F21-T-OG Rok akademicki 2021/22 Translatorium filozoficzne francuskie
3800-FAFL21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Filozoficzne i aksjologiczne fundamenty lewicy
3800-FD21-M-OG Semestr zimowy 2021/22 Filozofia działania
3800-FDM21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Filozofia dialogu międzyreligijnego – perspektywa chrześcijańsko-żydowska
3800-FJ21-M-OG Rok akademicki 2021/22 Filozofia języka
3800-FK21-M-OG Rok akademicki 2021/22 Filozofia kultury
3800-FN21-M-OG Rok akademicki 2021/22 Filozofia nauki
3800-FP21-M-OG Rok akademicki 2021/22 Filozofia polityki
3800-FPNP21-ID-K-OG Semestr zimowy 2021/22 Filozoficzne problemy nauk prawnych – idee
3800-FPS21-S-OG Semestr zimowy 2021/22 Filozofia psychiatrii
3800-FR21-M-OG Rok akademicki 2021/22 Filozofia religii
3800-FRK21-S-OG Semestr zimowy 2021/22 Filozofia religii – kontrowersje
3800-FSP21-M-OG Rok akademicki 2021/22 Filozofia społeczna
3800-FST21-M-OG Semestr zimowy 2021/22 Filozofia starożytna
3800-FU21-M-OG Rok akademicki 2021/22 Filozofia umysłu
3800-G21-T-OG Rok akademicki 2021/22 Translatorium filozoficzne greckie
3800-GZFP21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Główne zagadnienia filozofii polityki: narodziny ciała politycznego i kryzys praw człowieka
3800-HFP121-M-OG Semestr zimowy 2021/22 Historia filozofii polskiej I
3800-IPCH21-K-OG Semestr zimowy 2021/22 Idee polityczne w Chinach w XX i XXI w.
3800-ISP-PLP-OG Semestr zimowy 2021/22 Political and Legal Philosophy
3800-ISP-RPP-21-OG Semestr zimowy 2021/22 Recent Polish Philosophy
3800-MFOP21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Myśl feministyczna a problem ochrony praw indywidualnych i zbiorowych
3800-ORFL21-S-OG Semestr zimowy 2021/22 Obecność rzeczy w filozofii i literaturze
3800-PE21-S-OG Semestr zimowy 2021/22 Procreative ethics
3800-PI21-M-OG Rok akademicki 2021/22 Phenomenology of Imagination
3800-PK21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Philosophie und Kritik – niemieckojęzyczne seminarium filozoficzne
3800-PSK21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Patrystyczne i średniowieczne komentarze do "Pieśni nad pieśniami"
3800-RH21-M-OG Semestr zimowy 2021/22 Racjonalny hazardzista: czego filozof może nauczyć się od gracza
3800-RRS21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Romantyzm, rewolucja, Schelling – polska filozofia spekulatywna u progu Wiosny Ludów
3800-RRT21-S-OG Semestr zimowy 2021/22 Różnorodność i równe traktowanie w dyskursach i praktykach opieki zdrowotnej
3800-SFLN21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Sztuka jako filozoficzne laboratorium nowoczesności 2
3800-SON21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Schopenhauer od nowa II – estetyka i etyka
3800-TCP21-S-OG Semestr zimowy 2021/22 Tożsamość, ciało, płeć (czytanie S. de Beauvoir, J. Butler, R. Braidotti)
3800-VRJ21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Violence, human rights and global justice
3800-WER21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Współczesna estetyka wobec relacji sztuka - życie codzienne. Od autonomii do użytku
3800-WLP21-M-OG Rok akademicki 2021/22 Wprowadzenie do logiki przekonań
3800-ZJR21-S-OG Rok akademicki 2021/22 Znak - Język - Rzeczywistość