Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie (tzw. wolnego dostępu) w roku akad. 2022/23

Szybkie odświeżanie

Kod grupy 
Nazwa grupy przedmiotów 
0000-FOREIGN-OG Courses in foreign languages
0000-HUM-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
0000-KINT Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
0000-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
0000-OJD-4EU+ Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
0000-SCISLE-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
0000-SPOL-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
0000-ZD Przedmioty ogólnouniwersyteckie realizowane w ramach zajęć zielona dydaktyka
1000-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
1100-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Fizyki
1200-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Chemii
1300-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
1400-BIOL-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Biologii
1900-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
2200-ENG Inne przedmioty dodatkowe w j. angielskim
2200-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Prawa i Administracji
2200-PRSIH01 Blok: Prawo w przemianach społecznych i kulturze
2300-OG Przedmioty ogólnouniweryteckie Wydziału Pedagogicznego
2400-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
2700-OG-L Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii - lato
2900-H-L-FAKUL Przedmioty Historii I stopnia, fakultatywne
2900-HJS-Z-LM-OG Zajęcia ogólnouniwersyteckie na Wydziale Historii (zapisy dostępne w rejestracji żetonowej)
2900-JS-L Przedmioty Judaistyki I stopnia
2900-JS-L-FAK Przedmioty Judaistyki fakultatywne I stopnia
2900-JS-M-UZUP Przedmioty uzupełniające Judaistyki II stopnia
3000-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Polonistyki
3002-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Kultury Polskiej
3005-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Slawistyki
3006-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Filologii Klasycznej
3102-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie IEiAK
3105-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historii Sztuki
3106-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Muzykologii
3201-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Lingwistyki Stosowanej
3202-OGUN Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Rusycystyki
3221-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Białorutenistyki
3222-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Ukrainistyki
3224-1D-OBW Przedmioty obowiązkowe na I sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
3224-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
3320-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Hungarystyki
3321-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Italianistyki
3322-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Lingwistyki Formalnej
3402-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
3600-OG Wydział Orientalistyczny - przedmioty ogólnouniwersyteckie
3620-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Studium Europy Wschodniej
3800-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Filozofii
4001-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego
4003-OG przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
4014-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów
4024-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Szkoły Języków Obcych
4030-MSOS-DW-ANG Przedmioty w języku angielskim do wyboru na studiach II st. na kierunku MSOŚ
4030-MSOS-DW-BIOL Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
4030-MSOS-DW-CHEM Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Chemii
4030-MSOS-DW-GEOL Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii
4030-MSOS-DW-WGSR Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i SR
4031-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Badań nad Kulturą Warszawy
4208-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Euroreg
4219-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie OSA
4901-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich
6200-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Teatru Hybrydy
8004-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie AZS
8101-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie organizowane przez Polska Fundację im. Roberta Schumana
8102-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji