Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
0000-CHEZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Choroby, epidemie i zarazy w historii ludzkości
0000-RKNA-OG Semestr zimowy 2022/23 Rzym - archeologia, nauka i kultura artystyczna Wiecznego Miasta
0000-ZZWP-OG Semestr zimowy 2022/23 Z ziemi włoskiej do Polski. O wpływie Italii na sztukę, medycynę i szkolnictwo wyższe nad Wisłą
1000-00CWM-OG Rok akademicki 2022/23 Chór Wydziału Matematyki
1000-00FN1-OG Semestr zimowy 2022/23 Filozofia nauk ścisłych i matematyki do XIX w.
1400-111CWB-OG Semestr zimowy 2022/23 Chór Wydziału Biologii
1400-111CWBr-OG Rok akademicki 2022/23 Chór Wydziału Biologii, kurs roczny
1900-1FESW-OG Semestr zimowy 2022/23 Przemiany w Europie Środkowej i Wschodniej po II wojnie światowej
1900-1FHO1-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia odkryć geograficznych I
1900-CHE-OG Semestr zimowy 2022/23 Cultural Heritage of Europe - selected issues
1900-GHW-OG Semestr zimowy 2022/23 Geografia historyczna - współczesne problemy badawcze
1900-HMW-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia miasta na dawnych planach Warszawy
2100-MON-BC-OG Semestr zimowy 2022/23 Biblia a człowiek, polityka, wojny i władza
2100-MON-SPZE-OG Semestr zimowy 2022/23 Średniowieczny projekt zjednoczenia Europy
2400-ZEWW823-OG Semestr zimowy 2022/23 Integrating language teaching and content? Yes! Get a job in modern education.
2400-ZEWW834-OG Semestr zimowy 2022/23 English in the workplace
2400-ZEWW836-OG Semestr zimowy 2022/23 Innowacyjny marketing małej firmy
2400-ZEWW837-OG Semestr zimowy 2022/23 Analizy rynku i badania marketingowe
2400-ZEWW838-OG Semestr zimowy 2022/23 Innowacyjny model biznesowy i strategia działania
2400-ZEWW839-OG Semestr zimowy 2022/23 Komunikacja i negocjacje
2400-ZEWW840-OG Semestr zimowy 2022/23 Zarządzanie strategiczne - tworzenie i realizacja planów
2400-ZEWW841-OG Semestr zimowy 2022/23 Zarządzanie pracą zespołu
2400-ZEWW842-OG Semestr zimowy 2022/23 Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
2400-ZEWW843-OG Semestr zimowy 2022/23 Zarządzanie kapitałem ludzkim
2400-ZEWW873-OG Semestr zimowy 2022/23 Event marketing, czyli jak wykorzystywać wydarzenia do realizacji celów marketingowych
2400-ZEWW874-OG Semestr zimowy 2022/23 Studenci UW dla Ukrainy – działania na rzecz wsparcia młodzieży z Ukrainy
2400-ZEWW877-OG Semestr zimowy 2022/23 Partnerstwo w marketingu miejsc
2500-F06-OG Semestr zimowy 2022/23 Badania naukowe w praktyce - perspektywa uczestnika
2500-F06-OG Semestr letni 2022/23 Badania naukowe w praktyce - perspektywa uczestnika
2700-CHOR-OG Rok akademicki 2022/23 Chór Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
2700-JWKS-OG Semestr zimowy 2022/23 Język w kontaktach społecznych – współczesne socjolekty i profesjolekty polskie
2700-MEDZI-OG Semestr zimowy 2022/23 Media dla dzieci - dzieci w mediach (język, przekaz, wartości)
2700-PPOI-OG Semestr zimowy 2022/23 Poprawna polszczyzna - ortografia i interpunkcja
2700-PPZG-OG Semestr zimowy 2022/23 Poprawna polszczyzna - zagadnienia gramatyczne
2800-DWAL-OG Semestr zimowy 2022/23 Aleksandria i Rzym: spotkanie dwóch światów
2800-DWAN-OG Semestr zimowy 2022/23 Archeologia i antropologia śmierci
2800-DWANT-OG Semestr zimowy 2022/23 Mistrzostwo wykonania, bogactwo form i kolorów, tajemnice techniki mozaik antycznych.
2800-DWBAG-OG Semestr zimowy 2022/23 Bagna Bałtów i osobliwości Północy
2800-DWBUD-OG Semestr zimowy 2022/23 Jak człowiek stał się budowniczym. Początki architektury oczami archeologa.
2800-DWCON-OG Semestr zimowy 2022/23 Coinage and History in Ancient Europe
2800-DWCYW-OG Rok akademicki 2022/23 Zanim powstały cywilizacje. Oblicza archeologii pradziejowej
2800-DWDWOR-OG Semestr zimowy 2022/23 Na dworze perskiego króla. Życie dworskie i ideologia władzy królewskiej w starożytnym Iranie
2800-DWEPI-OG Semestr zimowy 2022/23 Epidemie, powodzie, zmiany klimatu. Archeolodzy na tropie katastrof naturalnych
2800-DWEUR-OG Semestr zimowy 2022/23 Archeologia i kultura miast Europy Środkowej w średniowieczu i czasach nowożytnych
2800-DWHIS-OG Rok akademicki 2022/23 Historia sztuki starożytnej
2800-DWJED-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia i kultura Jedwabnego Szlaku
2800-DWMASS-OG Semestr zimowy 2022/23 Mass media w starożytnej Grecji
2800-DWOZD-OG Semestr zimowy 2022/23 Archeologia mody Barbarzyńców - strój i ozdoby w pradziejach
2800-DWPAU-OG Rok akademicki 2022/23 Z Pauzaniaszem po Grecji
2800-DWPOD-OG Semestr zimowy 2022/23 Archeologia podwodna
2800-DWTUT-OG Rok akademicki 2022/23 Grobowiec Tutanchamona - stulecie badań
2800-DWZEL-OG Semestr zimowy 2022/23 Wierzenia i kultury w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w Europie Środkowej
2800-DWZIA-OG Semestr zimowy 2022/23 Zaczęło się od ziarna - początki uprawy roślin i co dalej.
2800-MAY-OG Rok akademicki 2022/23 Maya Hieroglyphic Writing - beginner level
2900-JSL-MK1-ETN-OG Semestr zimowy 2022/23 Etniczność i religie: od etnogenezy Izraela do powstania Machabeuszy
2900-JSL-WDJ-OG Semestr zimowy 2022/23 Wprowadzenie do judaizmu
2900-JSL-ZAGWPR-OG Semestr zimowy 2022/23 Zagłada Żydów - wprowadzenie do problematyki / Zagłada
2900-JSL-ZPWSIN-OG Semestr zimowy 2022/23 Żydzi polscy w okresie średniowiecza i nowożytności
2900-JSL-ZWMW-OG Semestr zimowy 2022/23 Ku nowoczesności. Żydzi w okresie pierwszej wojny światowej i dwudziestoleciu międzywojennym (1914-1939)
2900-JSLM-TZL-OG Semestr zimowy 2022/23 Tematyka żydowska w literaturze polskiej XIX i XX wieku
2900-L-HP-OG Semestr zimowy 2022/23 Holokaust: wprowadzenie
2900-L-HSG-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia starożytnej Grecji
2900-L-ZHPH-OG Semestr zimowy 2022/23 Żart (w) historii – poczucie humoru na przestrzeni wieków
2900-MK1-AWSH-OG Semestr zimowy 2022/23 Aleksander Wielki i świat hellenistyczny
2900-MK1-BEJFC-OG Semestr zimowy 2022/23 The Byzantine Empire: From Justinian to the Fall of Constantinople, 518-1453CE
2900-MK1-CAFR-OG Semestr zimowy 2022/23 Colonial Africa
2900-MK1-DPE/Z-OG Semestr zimowy 2022/23 Dzieje polityczne Europy, 1789-1917, cz. I
2900-MK1-DTE-OG Semestr zimowy 2022/23 Dzieje tolerancji w Europie
2900-MK1-HAT-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia Anglii w dobie Tudorów
2900-MK1-HGC-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia gospodarcza ciała: badania nad standardem życia w przeszłości
2900-MK1-HKRN-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia kulturowa regionu nordyckiego w XIX i XX wieku: jak w kulturze (literatura, film, malarstwo) odwzorowały się przemiany modernizacyjne
2900-MK1-HLAXIX-OG Semestr zimowy 2022/23 Modern Latin American History
2900-MK1-HT/Z-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia telewizji, cz.1
2900-MK1-HWSN-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia wojskowości: od starożytności do epoki nowożytnej
2900-MK1-HZCZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia ziem czeskich i Czechosłowacji 1848-1938
2900-MK1-KUP-OG Semestr zimowy 2022/23 Kultura umysłowa późnośredniowiecznej Polski
2900-MK1-MSE-OG Semestr zimowy 2022/23 Miasta średniowiecznej Europy i ich mieszkańcy - trendy rozwojowe, zagadnienia społeczno-kulturowe i gospodarcze
2900-MK1-NCHIK-OG Semestr zimowy 2022/23 Narodziny cywilizacji – historia i kultura wczesnej Mezopotamii
2900-MK1-OKRZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Cierpliwość i odwaga. Ostatni król Rzeczypospolitej
2900-MK1-SIP-OG Semestr zimowy 2022/23 Spartanie i ich państwo
2900-MK1-WIE-OG Semestr zimowy 2022/23 Wiek ideologii: Europa 1789-1917
2900-MK1-WKL-OG Semestr zimowy 2022/23 Wielkie Księstwo Litewskie w epoce nowożytnej: państwo-ustrój-społeczeństwo
2900-MK1-WPKRK-OG Semestr zimowy 2022/23 W poszukiwaniu korzeni. Ruś Kijowska – pierwsze państwo rosyjskie? pierwsze państwo ukraińskie?
2900-MK1-ZSWA-OG Semestr zimowy 2022/23 Związek Sowiecki: powstanie i rozkład imperium (1917-1991)
2900-MK2-HM/Z-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia mówiona - nagrane relacje świadków historii, cz. I
2900-MK2-PNIEM-OG Semestr zimowy 2022/23 Paleografia i neografia niemiecka
2900-MK2-RSPM-OG Semestr zimowy 2022/23 Rywalizacja potęg świata amoryckiego w świetle archiwum królewskiego z Mari
2900-MK2-ZBZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Źródła do badania zagłady Żydów
2900-MK2-ZDNE-OG Semestr zimowy 2022/23 Zmiany demograficzne w nowożytnej Europie
2900-MK2-ZPEAF-OG Semestr zimowy 2022/23 Źródła podróżnicze, etnograficzne oraz tradycja mówiona i zapisana w badaniach nad historią Afryki XIX i XX wieku
2900-MK3-AEK-OG Semestr zimowy 2022/23 Antropologia ekonomiczna
2900-MK3-GHGM-OG Semestr zimowy 2022/23 Global history, global memory: methods, theories, practices
2900-MK3-TPID-OG Semestr zimowy 2022/23 Od heglizmu do marksizmu. Teoretyczne podstawy interpretacji dziejów krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej
3001-KMK-OG Semestr zimowy 2022/23 Krótki multimedialny kurs literatury polskiej XIX wieku dla niehumanistów i obcokrajowców
3001-MKH-OG Semestr zimowy 2022/23 Multimedialny kurs historii literatury i kultury polskiej XX wieku dla studentów obcokrajowców
3001-PDG-OG Semestr zimowy 2022/23 Przekaz digitalny
3001-TMP-OG Semestr zimowy 2022/23 Tekst medialny w interpretacji porównawczej
3001-WDZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Wiek XIX w kulturze i literaturze współczesnej. Dialogi, spotkania, transpozycje
3002-AFA22-OG Semestr zimowy 2022/23 Akademia filmu awangardowego 4
3002-KON2022K2-OG Semestr zimowy 2022/23 Jak być (nie) mogło - polskie marzenia kolonialne przed 1939 rokiem
3002-KON2022K24-OG Semestr zimowy 2022/23 Kulturowa historia psychoanalizy do 1950 roku
3002-PBGW1-OG Semestr zimowy 2022/23 Poland 101: Beginner’s Guide to Polish Culture, History and Society
3003-JPJ-OG Semestr zimowy 2022/23 Język polski jako obcy
3003-PML-OG Semestr zimowy 2022/23 Polszczyzna mieszkańców Lwowa
3003-TMC-OG Semestr zimowy 2022/23 Twoja mowa Cię zdradza, czyli o terytorialnym zróżnicowaniu polszczyzny
3005-SCS-OG Semestr zimowy 2022/23 Język staro-cerkiewno-słowiański (1)
3005-SLOVAKKULT-OG Semestr zimowy 2022/23 Kultura i język Słowacji. Warsztat z elementami nauki języka
3006-AF-OG Rok akademicki 2022/23 Ad fontes - kurs łaciny dla średnio zaawansowanych
3006-EKR-OG Semestr zimowy 2022/23 Elementy kultury renesansu
3006-INT-OG Semestr zimowy 2022/23 Intertextuality in New Testament (Selected Passages) - OGUN w j. angielskim B2+
3006-KP-OG Rok akademicki 2022/23 Komunikacja praktyczna - actio rhetorica
3006-LN-OG Semestr zimowy 2022/23 Literatura nowołacińska okresu renesansu
3006-RID-OG Semestr zimowy 2022/23 Retoryka i demokracja. Od starożytności do współczesności
3006-RL-OG Rok akademicki 2022/23 Rudimenta Latinitatis - kurs łaciny dla początkujących
3006-RŚ-OG Rok akademicki 2022/23 Roczniki średniowieczne jako źródło historii epoki (wybór)
3007-MZF-OG Semestr zimowy 2022/23 Mitologiczne źródła fantastyki XX i XXI wieku
3020-JHP-OG Semestr zimowy 2022/23 Językoznawstwo historyczno-porównawcze
3020-PLZ1-OG Semestr zimowy 2022/23 Polsko-litewskie związki literackie i kulturalne w latach 1864-1939
3020-TYJ-OG Semestr zimowy 2022/23 Typologia języków
3020-WPF-OG Semestr zimowy 2022/23 Warsztat pracy filologa
3102-FLEW-OG Semestr zimowy 2022/23 Antropologia czasu wolnego (Leisure Worlds)
3102-LETR-OG Semestr zimowy 2022/23 Etnografia regionalna Polski
3102-LISPZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Wprowadzenie do islamu. Prawo i zwyczaj
3102-LMNW-OG Semestr zimowy 2022/23 Mniejszości narodowe, etniczne i wyznaniowe w Polsce
3102-LPAZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Etnologia Azji
3102-WAS-OG Semestr zimowy 2022/23 Wprowadzenie do antropologii symbolicznej (kurs internetowy)
3105-AAMC-OG Semestr zimowy 2022/23 From Modern Ruins to Urban Memory: Architecture
3105-DKHM-OG Semestr zimowy 2022/23 Dzieje i kultura Hiszpanii muzułmańskiej 711-1031
3105-ICIC-OG Semestr zimowy 2022/23 Introduction to Classical Islamic Culture
3105-IPWK-OG Semestr zimowy 2022/23 ITER ITALICUM. Podróż do Włoch jako wyzwanie kulturowe
3105-OBDL-OG Semestr zimowy 2022/23 Od Bastarnów do Longobardów - wielkie wędrówki Germanów przez całą Europę
3105-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 “Społeczeństwo pogorzelców?”. Wybrane aspekty historii społecznej Polski 1918-1989. Ujęcie (raczej) kulturowe
3105-TAH1416-OG Semestr zimowy 2022/23 Theories and histories of architecture in Early Modern Europe 1400–1600
3106-MUSPRACT1-OG Semestr zimowy 2022/23 Musica practica 1
3106-MUSPRACT3-OG Semestr zimowy 2022/23 Musica practica 3
3201-1TKM-OG Semestr zimowy 2022/23 Tłumacz w komunikacji międzykulturowej
3201-3KORT-OG Semestr zimowy 2022/23 Korpusy tekstowe w uczeniu się języków przez całe życie
3201-NMK-OG Semestr zimowy 2022/23 Autodéfense intellectuelle-Jak się nauczyć myślenia krytycznego
3201-WTW-OG Semestr zimowy 2022/23 Wprowadzenie do eTwinning - przygotowanie nauczycieli do międzynarodowej współpracy uczniów szkoły podstawowej
3202-S1OHL11e-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia literatury rosyjskiej X-XVIII w.
3202-S1ORH11o-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia Rosji 862-1825
3221-FBA-BNBZI21-OG Semestr zimowy 2022/23 BY-NET - białoruskojęzyczne zasoby internetowe
3221-FBA-GSCS21-OG Semestr zimowy 2022/23 Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego
3221-FBA-JBM21-OG Semestr zimowy 2022/23 Język białoruski w mediach
3221-FBA-JPO-OG Semestr zimowy 2022/23 Jak uczyć języka polskiego obcokrajowców
3221-FBA-NJBA2-OG Semestr zimowy 2022/23 Nauka języka białoruskiego A2
3221-FBA-NJBA22-OG Semestr zimowy 2022/23 Nauka języka białoruskiego A2
3221-FBA-NJHA2-OG Semestr zimowy 2022/23 Nauka języka hiszpańskiego A2
3221-FBA-PBGK11-OG Semestr zimowy 2022/23 Polsko-białoruska gramatyka konfrontatywna
3221-FBA-WLBI-OG Semestr zimowy 2022/23 Współczesna literatura białoruska I
3221-S1-FBA-FB21-OG Semestr zimowy 2022/23 Folklor białoruski
3221-S1-FBA-LP12-OG Semestr zimowy 2022/23 Literatura powszechna
3221-S1-FBA-WLB11-OG Semestr zimowy 2022/23 Wiedza o literaturze białoruskiej
3222-50NJA3C[C1]-OG Semestr zimowy 2022/23 Praktyczna nauka języka angielskiego (C1)
3222-50NJU1C-OG Semestr zimowy 2022/23 Nauka języka ukraińskiego (C1)
3222-50NJU3C-OG Semestr zimowy 2022/23 Nauka języka ukraińskiego (C2)
3222-AL5K-OG Semestr zimowy 2022/23 Antropologia literatury
3222-BEGREEN-OG Semestr zimowy 2022/23 BUSINESS ENGLISH for Greener and Sustainable Progress
3222-CIEPGREEN-OG Semestr zimowy 2022/23 CONFERENCE INTERPRETING ENGLISH POLISH: green energy, climate policy, sustainable development, environmental protection
3222-JAK5C-OG Semestr zimowy 2022/23 Język angielski w komunikacji społecznej (B2)
3222-JKS1K[B2]-OG Semestr zimowy 2022/23 Język komunikacji społecznej i mediów (ukraiński)
3222-JUK5C-OG Semestr zimowy 2022/23 Język ukraiński w komunikacji społecznej
3222-KSU3K-OG Semestr zimowy 2022/23 Kultura i stylistyka języka ukraińskiego
3222-NJA3C[B1+]-OG Semestr zimowy 2022/23 Praktyczna nauka języka angielskiego (B1+)
3222-NJA5C[B1+]-OG Semestr zimowy 2022/23 Praktyczna nauka języka angielskiego (B1+)
3222-NJA5C[B2]-OG Semestr zimowy 2022/23 Praktyczna nauka języka angielskiego (B2)
3222-NJU5C[C1]-OG Semestr zimowy 2022/23 Nauka języka ukraińskiego (C1)
3222-PAB3C[B2]-OG Semestr zimowy 2022/23 Praktyczna nauka języka angielskiego - język biznesu
3222-PR1C[B2]-OG Semestr zimowy 2022/23 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (B2+)
3222-PR3C[A2]-OG Semestr zimowy 2022/23 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (A2+)
3222-PR3C[B1]-OG Semestr zimowy 2022/23 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (B1)
3222-PR5C[B1]-OG Semestr zimowy 2022/23 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (B1+)
3222-PR5C[B2]-OG Semestr zimowy 2022/23 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (B2)
3222-PRJK5C-OG Semestr zimowy 2022/23 Praktyczna nauka języka rosyjskiego - język komunikacji społecznej (B1+)
3222-ZL1K-OG Semestr zimowy 2022/23 Współczesne życie literackie
3223-APMC-OG Semestr zimowy 2022/23 American Popular Music Culture
3223-KP-OG Semestr zimowy 2022/23 Katolicyzm i prawosławie - wybrane zagadnienia z dziejów chrześcijaństwa
3223-KPW-OG Semestr zimowy 2022/23 Kontakty polsko-włoskie na przestrzeni wieków (polityka, kultura, literatura). Wybrane zagadnienia.
3223-LA-OG Rok akademicki 2022/23 Literatura anglojęzycznego obszaru językowego
3223-NJWP-OG Semestr zimowy 2022/23 L’insegnamento dell’italiano in Polonia tra il Settecento e il Novecento: metodi, manuali, dizionari
3223-NS-OG Semestr zimowy 2022/23 Niepodległa Szkocja – Literatura, Dzieje, Kultura
3223-PTF-OG Semestr zimowy 2022/23 Polskie tłumaczenie filmowe do 1939 roku
3223-RPR-OG Semestr zimowy 2022/23 Rosyjska poezja rockowa: teksty i konteksty
3223-SCM-OG Semestr zimowy 2022/23 Social changes mirrored by lyrics of American hip-hop genre
3223-TAETS-OG Semestr zimowy 2022/23 Tłumaczenia audiowizualne z elementami terminologii specjalistycznej
3223-UWZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Ukraina pomiędzy wschodem a zachodem
3223-WLL0-OG Semestr zimowy 2022/23 Wprowadzenie do literatury latynoamerykańskiej
3223-WTWJ-OG Semestr zimowy 2022/23 Współczesne tendencje w badaniach językoznawczych we Włoszech
3224-EŚW-OG Semestr zimowy 2022/23 Europa Środkowo-Wschodnia - koncepcja regionu
3224-HISB-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia kultury białoruskiej do 1918 r.
3224-HISL-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia kultury litewskiej do 1918 r.
3224-HISPL-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia kultury polskiej do 1918 r.
3224-HISSEM-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia semiotyki kultury
3224-HISSEMANG-OG Semestr zimowy 2022/23 History of Cultural Semiotics
3224-JAGIELL-OG Semestr zimowy 2022/23 Dynastia Jagiellonów na tronie polskim w tradycji i kulturze
3224-KRUKR-OG Semestr zimowy 2022/23 Współczesna kultura ukraińska: literatura, film, performance
3224-MILITARY-OG Semestr zimowy 2022/23 Military Anthropology - American perspective
3224-POLBIAŁ-OG Semestr zimowy 2022/23 Życie polityczne na ziemiach białoruskich (1772-1863)
3224-TRANG-OG Semestr zimowy 2022/23 Translatorium – język angielski
3224-WILNO-OG Semestr zimowy 2022/23 Życie kulturalne Wilna w okresie międzywojennym
3300-JAKM-OG Semestr zimowy 2022/23 Język angielski w komunikacji międzykulturowej (B2+)
3300-JAPWŚ-OG Semestr zimowy 2022/23 Język angielski na potrzeby współczesnego świata akademickiego
3300-JFKDM-OG Semestr zimowy 2022/23 Język francuski w dyplomacji i komunikacji międzykulturowej
3300-KBJA-OG Semestr zimowy 2022/23 Komunikacja biznesowa w języku angielskim (B2+)
3300-KBJN-OG Semestr zimowy 2022/23 Komunikacja biznesowa w języku niemieckim
3300-NTPJA-OG Semestr zimowy 2022/23 Niezbędnik tłumacza pisemnego (język angielski)
3300-RWLKM-OG Semestr zimowy 2022/23 Rozumienie współczesnej literatury, kultury i mediów świata anglosaskiego
3300-WJTP-OG Semestr zimowy 2022/23 Warsztaty językowo-tłumaczeniowe dla początkujących (język angielski)
3300-WPJA-OG Semestr zimowy 2022/23 Wystąpienia publiczne w języku angielskim
3300-WPTTU-OG Semestr zimowy 2022/23 Warsztaty przekładowe. Tłumaczenie tekstów użytkowych w języku angielskim (B2+)
3301-KA150-OG Semestr zimowy 2022/23 Instytucje amerykańskie B2+
3302-AU-OG Semestr zimowy 2022/23 Austria
3302-BLPO-OG Semestr zimowy 2022/23 Bawarskie lwy i polskie orły - o związkach Bawarii z Polską cz. I
3302-DNT-OG Semestr zimowy 2022/23 Dramaty z niemieckiego obszaru językowego na deskach teatrów polskich
3302-DTW-OG Semestr zimowy 2022/23 Dzieciństwo trwa wiecznie... Dziecko we współczesnej kulturze niemieckiej, polskiej i angielskiej - próba porównania
3302-HK-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia kultury krajów niemieckiego obszaru językowego od XX wieku
3302-HKKn-OG Semestr zimowy 2022/23 Z czego śmieją się mądrzy ludzie? Humor a komizm w kulturze niemieckojęzycznej i polskiej
3302-JNZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Język niemiecki dla zaawansowanych (poziom B2/C1)
3302-KFKN-OG Semestr zimowy 2022/23 Kinematografia i fotografia w krajach niemieckojęzycznych
3302-KIK-OG Semestr zimowy 2022/23 Krótkie i krótsze - short stories. Świat w miniaturze (literackiej)
3302-KiKN-OG Semestr zimowy 2022/23 Kinematografia krajów niemieckojęzycznych
3302-LZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Literatura zaangażowana
3302-MD-OG Semestr zimowy 2022/23 Marlena Dietrich - aktorka, piosenkarka, ikona mody
3302-MGI-OG Semestr zimowy 2022/23 Młodzi, gniewni, inni we współczesnym teatrze europejskim
3302-MMP-OG Semestr zimowy 2022/23 Muzycy i muzyka popularna w krajach niemieckojęzycznych
3302-MOW-OG Semestr zimowy 2022/23 Modernizm wiedeński
3302-NDO-OG Semestr zimowy 2022/23 Język niemiecki dla obcokrajowców A1/1
3302-NDOK-OG Semestr zimowy 2022/23 Język niemiecki dla obcokrajowców A1/3 (German in English A1 / part 3)
3302-NJP1-OG Semestr zimowy 2022/23 Niemiecki język prawa z elementami porównania polskiego i niemieckiego systemu prawa I
3302-OSPR-OG Semestr zimowy 2022/23 Oblicza samotności w korespondencji i twórczości par artystycznych
3302-RWSJ-OG Semestr zimowy 2022/23 Język niemiecki – rozwój wybranych sprawności językowych na poziomie zaawansowanym (C1)
3302-RWSJS-OG Semestr zimowy 2022/23 Język niemiecki – rozwój wybranych sprawności językowych na poziomie średniozaawansowanym (B2)
3302-SIL-OG Semestr zimowy 2022/23 Szwajcaria i Liechtenstein
3302-SKO-OG Semestr zimowy 2022/23 Schnellkurs Oper
3302-TN-OG Semestr zimowy 2022/23 Turcy w Niemczech. Historia. Literatura. Kultura
3304-1DP1O-HIKF2-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia i kultura Francji Ip
3304-1DPXW-KL-027-OG Semestr zimowy 2022/23 Konwersatorium literaturoznawcze I/IIp: Czas i przestrzeń w literaturze XX wieku
3304-1DPXW-KL-029-OG Semestr zimowy 2022/23 Konwersatorium literaturoznawcze I/IIp: Obcość i bliskość literatury średniowiecznej
3304-1DPXW-KL-035-OG Semestr zimowy 2022/23 Konwersatorium literaturoznawcze I/IIp Literatura malgaska w języku francuskim (XX-XXI w.)
3304-1DPXW-KL-036-OG Semestr zimowy 2022/23 Konwersatorium literaturoznawcze I/IIp Jednostka a społeczeństwo w literaturze francuskiej XIX wieku
3304-1DZ1W-KL-002-OG Semestr zimowy 2022/23 Konwersatorium literaturoznawcze - Panorama literatury francuskiej XVII w Ip/IIp
3304-2DXW-ST-42-OG Semestr zimowy 2022/23 Seminarium tematyczne: Belgia wczoraj i dziś: punkt widzenia interdyscyplinarny
3304-2DXW-ST-47-OG Semestr zimowy 2022/23 Seminarium tematyczne: Współczesna semantyka leksykalna, czyli od leksemu do sieci semantycznych i systemów leksykalnych
3304-2DXW-ST-48-OG Semestr zimowy 2022/23 Seminarium tematyczne: Ocenianie wspierające w kontekście procesu kształcenia językowego. Język: francuski
3304-2DXW-ST-49-OG Semestr zimowy 2022/23 Seminarium tematyczne: Molier znany i nieznany
3304-2DXW-WM-DKZ1-OG Semestr zimowy 2022/23 Wykład monograficzny: Dyskursywna konstrukcja znaczenia
3304-2DXW-WM-MZA-OG Semestr zimowy 2022/23 Wykład monograficzny - Marivaux, zapoznany antylibertyn?
3304-2DXW-WM-WN-OG Semestr zimowy 2022/23 Wykład monograficzny – Wprowadzenie do francuskiej kultury popularnej
3305-JKBA1-OG Semestr zimowy 2022/23 Język i kultura baskijska A1
3305-JKBB1-OG Semestr zimowy 2022/23 Język i kultura baskijska B1
3305-JKGA1-OG Semestr zimowy 2022/23 Język i kultura galisyjska A1
3305-JKGB1-OG Semestr zimowy 2022/23 Język i kultura galisyjska B1
3305-JKKA1-OG Semestr zimowy 2022/23 Język i kultura katalońska A1
3305-JKKB1-OG Semestr zimowy 2022/23 Język i kultura katalońska B1
3305-PKB-OG Semestr zimowy 2022/23 Panorama Kultury Brazylijskiej (kurs internetowy)
3305-WKSG-OG Semestr zimowy 2022/23 Wielkie Karaiby (El Gran Caribe) w światowej geopolityce, XV – XXI wiek
3320-KILE-OG Semestr zimowy 2022/23 Kultura i literatura Estonii
3320-ZJIKUZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Język i kultura Udmurtów
3321-Z22F01-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia kina włoskiego I
3321-Z22F03-OG Semestr zimowy 2022/23 Dawny teatr włoski
3322-AWP-OG Semestr zimowy 2022/23 Argumentacja w przestrzeni publicznej
3322-INTKI-OG Semestr zimowy 2022/23 Techniki komunikacji niewerbalnej
3322-KLJP-OG Semestr zimowy 2022/23 Krytyczna lektura prasy japońskiej
3322-KOMINT-OG Semestr zimowy 2022/23 Komunikacja w praktyce - rozpoznawanie problemów
3322-KOMINTEX-OG Semestr zimowy 2022/23 Komunikacja w praktyce - interpretacja i tworzenie tekstów użytkowych
3322-LFTJ-OG Semestr zimowy 2022/23 Logika i formalna teoria języka dla prawników
3322-SFJ-OG Rok akademicki 2022/23 Studia z filozofii języka
3322-WPKSJ-OG Semestr zimowy 2022/23 Wybrane problemy kultury i praktycznej stylistyki języka polskiego
3600-AF-IALC-OG Semestr zimowy 2022/23 Issues in African linguistics and communication
3600-AF-PPAS-OG Semestr zimowy 2022/23 Postcolonial perspectives in African Studies
3600-AF-SIHA-OG Semestr zimowy 2022/23 Social issues in the Horn of Africa
3600-AP-OG Semestr zimowy 2022/23 African Proverbs
3600-BIJP-OG Semestr zimowy 2022/23 Buddyzm indyjski i jego przeciwnicy
3600-HASMXX-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia Azji Środkowej i Mongolii (cz. 2, XX i XXI w.)
3600-HBDW-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia Buddyzmu na Dalekim Wschodzie
3600-HCH-OG(Z) Semestr zimowy 2022/23 Historia Chin
3600-HE-TPUJ-OG Semestr zimowy 2022/23 Tradycja spisana i ustna judaizmu
3600-HE-WHB-OG Semestr zimowy 2022/23 Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego
3600-HI-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia Indii
3600-IN-FI-OG(Z) Semestr zimowy 2022/23 Filozofia Indii 1
3600-IN-HP-OG Semestr zimowy 2022/23 Hinduizm południowoindyjski. Kult Wisznu w tradycji tamilskiej
3600-IN-IP-OG(Z) Semestr zimowy 2022/23 Classical Indian Philosophy (an introduction)
3600-IN-KAAP-OG(Z) Semestr zimowy 2022/23 Kultura audiowizualna Azji Południowej (sztuki performatywne)
3600-IN-KKSI-OG(Z) Semestr zimowy 2022/23 Kultury kulinarne subkontynentu indyjskiego
3600-IN-KPD-OG(Z) Semestr zimowy 2022/23 Kolonializm, postkolonializm, dekolonialność 1
3600-IN-PIBWWW-OG(Z) Semestr zimowy 2022/23 Pisarki Indii i Bangladeszu wobec wyzwań współczesności
3600-IN-RB-OG(Z) Semestr zimowy 2022/23 Renesans bengalski
3600-IN-SZEI1-OG Semestr zimowy 2022/23 Sztuka i estetyka Indii 1
3600-KBAA-OG Semestr zimowy 2022/23 Kultura biznesu w Azji i Afryce
3600-KHCH-OG(Z) Semestr zimowy 2022/23 Konwersatorium - historia Chin
3600-KJKA-OG Rok akademicki 2022/23 Konwersatorium - języki i kultury Afryki
3600-KM-AO-OG Semestr zimowy 2022/23 Warsztaty-Archeoorientalistyka-warsztat badacza
3600-KM-RGKKP-OG Semestr zimowy 2022/23 Warsztaty-Rola gestów w komunikacji w kulturach pozaeuropejskich
3600-KM-SKM-OG Semestr zimowy 2022/23 Warsztaty-Sztuka w komunikacji międzykulturowej
3600-KM-SMAA1-OG Semestr zimowy 2022/23 Stosunki międzynarodowe w Azji i Afryce z uwzględnieniem historii obszarów - wykład i ćwiczenia
3600-KM-TK-OG Semestr zimowy 2022/23 Teoria komunikacji
3600-KM-WJ-OG Semestr zimowy 2022/23 Wiedza o języku (wykład)
3600-KWS-RWS-OG Semestr zimowy 2022/23 Religie Wschodu Starożytnego
3600-MT-HASM1-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia Azji Środkowej i Mongolii(cz1)1
3600-MT-HT-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia Tybetu
3600-MT-IBM-OG Semestr zimowy 2022/23 Indian Buddhist Monasticism: Special Topic Lecture
3600-MT-RT-OG Semestr zimowy 2022/23 Religie Tybetu
3600-MT-TOPAA(Z)-OG Semestr zimowy 2022/23 Textology, orality and performing arts in Asia and Africa - lecture(15h) and seminar(30h)
3600-MT-WST-OG Semestr zimowy 2022/23 Sztuka i estetyka Tybetu
3600-NTP-OG Semestr zimowy 2022/23 Nie tylko Pamuk: literatura turecka po polsku
3600-PKRR-OG Semestr zimowy 2022/23 Płeć, klasa, rasa i religia. Teorie feministyczne w Afryce
3600-PST-HST-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia sztuki tureckiej
3600-PST-KRATL1-OG Semestr zimowy 2022/23 Kultura religijna i artystyczna Tatarów polsko-litewskich (I)
3600-PST-SIKS-OG Semestr zimowy 2022/23 Sztuka islamu w kulturze staropolskiej
3600-PWOB-OG Semestr zimowy 2022/23 Podstawowe wiadomości o buddyzmie
3600-RAABI-B-OG Semestr zimowy 2022/23 Buddhism
3600-RAABI-I-OG Semestr zimowy 2022/23 Islam
3600-RAABI-IBM-OG Semestr zimowy 2022/23 Indian Buddhist Monasticism: Special Topic Lecture (Buddhism)
3600-RAABI-IRD-OG Semestr zimowy 2022/23 Interreligious Relations and Dialogue (Religion and Society in Asia and Africa)
3600-RAABI-ORAA1-OG Semestr zimowy 2022/23 Other Religions and Beliefs of Asia and Africa 1
3600-RAABI-RAS-OG Semestr zimowy 2022/23 Religious Arts and Symbols (Religion and Society in Asia and Africa)
3600-RAABI-RCCI-OG Semestr zimowy 2022/23 Religious Conflicts and Controversial Issues (Religion and Society in Asia and Africa)
3600-RTAA1-OG Semestr zimowy 2022/23 Religious Texts in Asia and Africa 1
3600-SBM-OG Semestr zimowy 2022/23 Sutry buddyzmu mahajany
3600-SI-FRCH1-OG Semestr zimowy 2022/23 Filozofia i religie Chin 1
3600-SJW-ADKOP(Z)-OG Semestr zimowy 2022/23 Arabowie dziś. Kultura, obyczaj i polityka współcześnie
3600-SJW-PCR(Z)-OG Semestr zimowy 2022/23 Podróż w czasie po Rosji:najważniejsze wydarzenia z historii Rosji po Rosyjsku-cz.I:Rurykowicze (poziom B2/C1)
3600-SJW-ZCHCH(Z)-OG Semestr zimowy 2022/23 Żółw i Chryzantema, Wulgaryzm w chińskim systemie językowym
3600-SMB(Z)-OG Semestr zimowy 2022/23 Święte miejsca buddyzmu
3600-SVKAA-OG Semestr zimowy 2022/23 Savoir vivre w kulturach Azji i Afryki
3600-SZ(Z)-OG Semestr zimowy 2022/23 Sztuka żydowska
3600-TU-ARI-OG Semestr zimowy 2022/23 Azerbaijan in Russian Empire and under the Soviet rule
3600-TU-FPAZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Foreign Policy of Azerbaijan
3600-TU-HT-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia Turcji II
3600-TU-MHofA-OG Semestr zimowy 2022/23 Medieval History of Azerbaijan
3600-TU-ZSKA-OG Semestr zimowy 2022/23 Zagadnienia społeczno-kulturowe Azerbejdżanu
3600-TU-ZST-OG Semestr zimowy 2022/23 Zagadnienia społeczno-kulturowe Turcji
3600-WBT-OG Semestr zimowy 2022/23 Wprowadzenie do buddyzmu therawady
3600-WRS-OG Semestr zimowy 2022/23 Współczesny rosyjski slang
3600-WS-BI-OG Semestr zimowy 2022/23 Babilonia w I tys. p.n.e.
3600-WS-DWS1.-OG Semestr zimowy 2022/23 Dzieje Wschodu Starożytnego1
3600-WS-PWAZ1.-OG Semestr zimowy 2022/23 Podstawowe wiadomości o obszarze Azji Zachodniej1
3600-WS-SSCM-OG Semestr zimowy 2022/23 Stworzenie świata i człowieka w Mezopotamii
3600-WS-WBWS1.-OG Semestr zimowy 2022/23 Wstęp do badań nad Wschodem Starożytnym 1
3600-WTKSI-OG Semestr zimowy 2022/23 Warsztaty – Tygiel kulturowy Subkontynentu Indyjskiego
3600-ZIE-AEN1-OG Semestr zimowy 2022/23 Antropologia etniczności i nacjonalizmu1
3600-ZIE-KA-OG Semestr zimowy 2022/23 Kaukaz i Azja Centralna – polityka, religia, etniczność
3600-ZSCH-OG(Z) Semestr zimowy 2022/23 Zagadnienia społeczno-kulturowe Chin
3600-ZSKI-OG Semestr zimowy 2022/23 Zagadnienia społeczno-kulturowe Indii
3620-1-PNK-OG Semestr zimowy 2022/23 Państwa i narody Kaukazu. Historia i kultura
3620-AAKF-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Antropologia azerbejdżańskiej kultury. Fenomen heterogeniczności pogranicza
3620-BNTPN-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Białoruski nacjonalizm na tle procesów narodotwórczych w Europie w XIX i XX wieku
3620-CHKS-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Czechosłowacja - historia, kultura, społeczeństwo. 1918-1992
3620-EAI-OG Semestr zimowy 2022/23 Ethnicity and Imperia. East Central Europe in the national, confessional and cultural context
3620-ERSG-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Europa - Rosja. Stosunki geopolityczne z perspektywy historycznej
3620-FCMEW-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Formowanie cywilizacji miejskiej w Europie Wschodniej (na przykładzie Białorusi)
3620-HPNH-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia praktyczna. Nauki historyczne w przestrzeni publicznej
3620-KWHW-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Kuszenie wolnością: historia i władza w obiektywie kina sowieckiego
3620-LLZ-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Los ludności żydowskiej na polskich Kresach Wschodnich w czasie 2 wojny światowej
3620-LOP-OG Semestr zimowy 2022/23 Łacina od podstaw
3620-LOPK-OG Semestr zimowy 2022/23 Łacina od podstaw - kontynuacja
3620-MPN-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Mniejszość polska w Naddniestrzu: historia i współczesność
3620-NBNM-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Nationalism in the Balkans – national myths, culture, politics
3620-PHPP-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka historyczna państw postsowieckich (Rosja, Ukraina, Białoruś)
3620-PNLB-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Projekty niepodległościowe Litwy i Białorusi (1905-2021)
3620-PSJT-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Państwo Słowackie ks. J. Tiso (1939 – 1945) we współczesnej słowackiej narracji historycznej
3620-RJPPK-OG Semestr zimowy 2022/23 Rozpad Jugosławii - przyczyny, przebieg, konsekwencje
3620-RKH-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Rosyjskie kino historyczne: XX i XXI wiek
3620-RRUB-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Religie w Rosji, Ukrainie i Białorusi; przeszłość i współczesność
3620-SOPP-H-OG Semestr zimowy 2022/23 "Swoi" i "Obcy". Polacy i Polska w dziejach Białorusi XIX-XX wieku
3620-SSKGL-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Syberia – środowisko, klimat, gospodarka i ludzie
3620-UNN-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Ukraina. Narodziny narodu
3620-VH-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Václav Havel - pisarz, dysydent, prezydent
3620-VWOC-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Vilnius/Wilno. One City and many Histories
3620-ZOSP-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Zakaukazie w okresie sowieckim i postsowieckim
3700-AL-ACE-OG Semestr zimowy 2022/23 The Art and Craft of the Essay
3700-AL-ADH-OG Semestr zimowy 2022/23 Architectural Discourse as Hermeneutics
3700-AL-ANEK-OG Semestr zimowy 2022/23 Arystofanes i Nietzsche: etyka komedii, utopia powrotu
3700-AL-ASP-I-OG Semestr zimowy 2022/23 Animal studies dla początkujących cz. I
3700-AL-BRC-OG Semestr zimowy 2022/23 "Bare ruined choirs”/ „Nagi chór zniszczeń”. Kultura angielskiego Renesansu wobec Reformacji
3700-AL-CJS-OG Rok akademicki 2022/23 CZŁOWIEK I JEGO ŚWIAT. Biografia ewolucji kulturowej
3700-AL-CKP-OG Rok akademicki 2022/23 Chrześcijaństwo w kulturze polskiej i europejskiej doby wczesnonowożytnej. Wybrane zagadnienia
3700-AL-CWS-OG Semestr zimowy 2022/23 Chrześcijaństwo Wielkiej Soboty? Literatura i sztuka XX-wieku wobec fenomenu „nocy ciemnej” i śmierci Boga
3700-AL-DAST-OG Semestr zimowy 2022/23 Dramat angielski po „śmierci tragedii”
3700-AL-DDSSP-OG Rok akademicki 2022/23 Demokracja, autorytaryzm, dystrybucja szacunku
3700-AL-DNMP-OG Semestr zimowy 2022/23 Dyskurs nacjonalistyczny a mniejszości na pograniczach. Przypadek Wilamowic
3700-AL-DOTRK-OG Semestr zimowy 2022/23 Dziwny ogród – topos raju w kulturze pooświeceniowej
3700-AL-DS-OG Semestr zimowy 2022/23 Dzika sprawiedliwość - moralność w świecie zwierząt
3700-AL-DTKL1-OG Rok akademicki 2022/23 Dramat i teatr kondycji ludzkiej 1.0. Od Ajschylosa do Szekspira
3700-AL-EBFJN-OG Rok akademicki 2022/23 Ernst Bloch albo filozofia jeszcze-nie-świadomego
3700-AL-EL-OG Semestr zimowy 2022/23 Etyka literacka
3700-AL-FDEJ-OG Semestr zimowy 2022/23 Od filmów Disneya do Eurowizji Junior. Zjawiska i problemy kultury audiowizualnej dla dzieci
3700-AL-FPh-OG Semestr zimowy 2022/23 Film-Philosophy
3700-AL-FSDTL-OG Rok akademicki 2022/23 Forma-Struktura-Dekonstrukcja: Teorie literatury w XX wieku, od formalizmu do poststrukturalizmu
3700-AL-FWET-OG Semestr zimowy 2022/23 Fantazy Juliusza Słowackiego - warsztaty edytorsko-tekstologiczne
3700-AL-HOSMW-OG Rok akademicki 2022/23 Histori(e)a oka - w stronę maszyn widzenia
3700-AL-IHKA-OG Semestr zimowy 2022/23 Inna historia kina
3700-AL-ISP-OG Semestr zimowy 2022/23 Introduction to Social and Political Philosophy
3700-AL-JW-OG Semestr zimowy 2022/23 Język wymysiöeryś (wilamowski) – poziom początkujący
3700-AL-KUMKRM-OG Semestr zimowy 2022/23 Kościół w Ukrainie - Między Konstantynopolem, Rzymem i Moskwą
3700-AL-MIPH-OG Semestr zimowy 2022/23 Muzea - idee, projekty, historie
3700-AL-MP-OG Semestr zimowy 2022/23 Metafora i poznanie
3700-AL-NDBDS-OG Rok akademicki 2022/23 Na dwóch biegunach drabiny społecznej. Obraz elit i dołów społecznych we francuskich tekstach kultury.
3700-AL-ORSO-OG Semestr zimowy 2022/23 Odzwierciedlić rzeczywistość. Słowo i obraz wobec problemów społecznych XX-XXI wieku
3700-AL-PLS-OG Semestr zimowy 2022/23 Pogranicza literatury i sztuki. Wyobraźnia romantyczna w malarstwie i w literaturze
3700-AL-PUA-OG Semestr zimowy 2022/23 Philosophical Understanding of Architecture
3700-AL-PUR-OG Semestr zimowy 2022/23 Poland – Ukraine Relations and Memory Policies
3700-AL-PVDR-OG Rok akademicki 2022/23 Paul Virilio albo dyktatura ruchu
3700-AL-RINT-OG Rok akademicki 2022/23 Rewolucja informacyjna – nowe technologie informacyjno-komunikacyjne.
3700-AL-RKWZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Rok kościelny na Wschodzie i Zachodzie (prawosławie, katolicyzm, anglikanizm, luteranizm)
3700-AL-RMC-OG Semestr zimowy 2022/23 Romantyzm: miejsca i czasy
3700-AL-RPP-OG Rok akademicki 2022/23 Rancière albo polityczność pomarszczona
3700-AL-RST-OG Rok akademicki 2022/23 Od realizmu spekulatywnego do transcendentalnego nihilizmu
3700-AL-SANPH1-OG Semestr zimowy 2022/23 Szczypta (al)chemii i nauk pokrewnych dla humanistów 1
3700-AL-SCZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Świadectwa czasów zarazy
3700-AL-SKZHI-OG Rok akademicki 2022/23 Spotkanie kultur w zwierciadle źródeł – hiszpańskie i indiańskie przekazy o konkwiście.
3700-AL-SMM-OG Semestr zimowy 2022/23 Self-Reflexivity, Medium and Meaning in 20thCentury Art: Philosophical Responses to Modernism in the Visual Arts
3700-AL-TDTN-OG Rok akademicki 2022/23 Tak dalej trwać nie może! Przedstawienie buntu we francuskich tekstach kultury
3700-AL-TKJCJC-OG Semestr zimowy 2022/23 Tekst w kulturze. Jądro ciemności Josepha Conrada
3700-AL-TSSW-OG Semestr zimowy 2022/23 Tragedia szkocka. Od Szekspira do współczesności
3700-AL-WI-OG Semestr zimowy 2022/23 Wstęp do indoeuropeistyki
3700-AZ-FAK-WSP-OG Semestr zimowy 2022/23 Wprowadzenie do systemu prawa
3700-CS-CJLWZ-22-OG Rok akademicki 2022/23 Czas i jednostka ludzka na Wschodzie i Zachodzie
3700-CS-FAK-NKLSG-OG Semestr zimowy 2022/23 Natura i kultura w kulturze literackiej starożytnej Grecji.
3700-CS-HBL-22-OG Rok akademicki 2022/23 Historia Bałkanów
3700-CS-ORWK-22-OG Rok akademicki 2022/23 Ontologia rzeczywistości a wartości kulturowe na Wschodzie
3700-CS-PKM-22-OG Semestr zimowy 2022/23 Pogranicze w komunikacji miedzycywilizacyjnej: perspektywa Zachod-Wschod"
3700-CS-RS20-DSLC-OG Rok akademicki 2022/23 Decolonizing approaches to studying history and linguistic-cultural heritage. Methods, tools, results and challenges (research seminar)
3700-CS-SM-22-OG Rok akademicki 2022/23 Spotkania międzycywilizacyjne
3700-CS-SSG-22-OG Rok akademicki 2022/23 Sztuka starożytnej Grecji wokół nas
3700-CS-TCN-22-OG Rok akademicki 2022/23 Tradycja chciana i niechciana. Przeszłość akceptowana i odrzucana. Casus kultur narodowych i kontekst europejski
3700-CS1-1-LAC1-OG Semestr zimowy 2022/23 Nauka języka łacińskiego z wykorzystaniem elementów językoznawstwa
3700-CS1-1-WHKG-OG Rok akademicki 2022/23 Wprowadzenie do historii i kultury starożytnej Grecji
3700-CS1-1-WHKR-OG Rok akademicki 2022/23 Wprowadzenie do historii i kultury rzymskiej
3700-CS1-2-HKES-OG Rok akademicki 2022/23 Historia kultury europejskiego średniowiecza
3700-CS1-2-HKFW-OG Rok akademicki 2022/23 Historia kultury francuskiej i włoskiej
3700-CS1-2-HKIA-OG Rok akademicki 2022/23 Europa i Ameryka w kontakcie. Historia kultury iberoamerykanskiej
3700-CS1-2-HSS-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia sztuki średniowiecznej
3700-CS1-2-IKZ-OG Rok akademicki 2022/23 Instytucje kulturalne i ich zasady
3700-CS1-2-LAC1-OG Semestr zimowy 2022/23 Nauka języka łacińskiego (2) z wykorzystaniem elementów językoznawstwa
3700-CS1-2-RAKLE-OG Rok akademicki 2022/23 Recepcja antyku w kulturze literackiej Europy
3700-CS1-2-RWE-OG Rok akademicki 2022/23 Renesans włoski i europejski
3700-CS1-2-SK-OG Rok akademicki 2022/23 Semiotyka kultury
3700-CS1-2-WKA-OG Semestr zimowy 2022/23 Współczesna kultura audiowizualna
3700-CS1-3-HKFRWL-OG Rok akademicki 2022/23 Historia kultury francuskiej i włoskiej (2)
3700-CS1-3-HKIAEE-OG Rok akademicki 2022/23 Historia kultury iberoamerykańskiej (2). Ekspandująca Europa a Ameryka Łacińska
3700-CS1-3-HSXIX-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia sztuki XIX wieku
3700-CS1-3-MPN-OG Semestr zimowy 2022/23 Metodologia pracy naukowej
3700-CS1-3-TAES-OG Semestr zimowy 2022/23 Tradycje antyczne w Europie Środkowej
3700-CS1-JNAH1-OG Rok akademicki 2022/23 Język nahuatl z elementami językoznawstwa i kulturoznawstwa – poziom podstawowy
3700-CS1-JNAH2-OG Rok akademicki 2022/23 Język nahuatl (2) z elementami językoznawstwa i kulturoznawstwa – poziom średnio zaawansowany
3700-CS1-JNAH3-OG Rok akademicki 2022/23 Advanced translation and research seminar in older and modern Nahuatl. Zaawansowane translatorium badawcze z zakresu dawnego i współczesnego języka nahuatl
3700-CS2-1-DSM-OG Rok akademicki 2022/23 Dzieje Śródziemnomorza
3700-CS2-1-K-WL1-OG Semestr zimowy 2022/23 Konwersatorium włoskie: Sztuka pisania
3700-CS2-1-KFR121-OG Semestr zimowy 2022/23 Konwersatorium francuskie: Opowiadanie
3700-CS2-1-MBK-OG Semestr zimowy 2022/23 Metody badań kulturoznawczych
3700-CS2-1-WSR-22-OG Rok akademicki 2022/23 Wstęp do studiów regionalnych - Śródziemnomorze w XIX–XX w. – konflikty, współpraca, wyzwania
3700-CS2-2-DWS-OG Rok akademicki 2022/23 Dzieje współczesnego Śródziemnomorza, XVIII-XXI w.
3700-CS2-2-K-HIS1-OG Semestr zimowy 2022/23 Konwersatorium hiszpańskie: Współczesna Hiszpania. Kultura
3700-CS2-2-K-WL1-OG Semestr zimowy 2022/23 Konwersatorium włoskie: szaleństwo w literaturze
3700-CS2-KHS-SSN-OG Semestr zimowy 2022/23 Konwersatorium hiszpańskie: Spotkania Starego i Nowego Świata
3700-CS2-PS-CHKSa-OG Semestr zimowy 2022/23 Chrześcijaństwo kręgu śródziemnomorskiego a islam i judaizm
3700-CS2-PS-KBP-OG Semestr zimowy 2022/23 Kresy. Bałkany. Polska. Świat
3700-CS2-SD-DM-OG Rok akademicki 2022/23 Deliberatorium Mediterraneum: Spotkania w świecie Śródziemnomorza: Centra wzrostu, linie podziału i regionalne przestrzenie
3700-FN-1-AIDLG-OG Semestr zimowy 2022/23 Analiza i interpretacja dzieł literatury greckiej w przekładach polskich
3700-FN-1-NJSGR-OG Rok akademicki 2022/23 Język starogrecki z elementami języka nowogreckiego
3700-FN-1-WDKGA-OG Semestr zimowy 2022/23 Wprowadzenie do kultury Grecji antycznej (wraz z kanonem lektur w przekładach polskich)
3700-FN-1-WN-OG Semestr zimowy 2022/23 Wstęp do neogrecystyki
3700-FN-2-P-OG Semestr zimowy 2022/23 Prawosławie I
3700-FN-2-WHKB-OG Semestr zimowy 2022/23 Wprowadzenie do historii i kultury Bizancjum
3700-FN-2-WJ-OG Semestr zimowy 2022/23 Wstęp do językoznawstwa
3700-FN-KKB-OG Semestr zimowy 2022/23 Klucze kultury bizantyńskiej
3700-ISSC-BEBM-OG Semestr zimowy 2022/23 Borderlands: Central and Eastern Europe, the Balkans, and the Mediterranean Region
3700-ISSC-COB-OG Semestr zimowy 2022/23 Capitalism and Other Beasts
3700-ISSC-PIA-OG Semestr zimowy 2022/23 Practical Introduction to Anthropology. Finding the way to interpret the dynamics of sociocultural change
3700-ISSC-SNITC-OG Rok akademicki 2022/23 Historia Hiszpanii. Nazwa i idea na przestrzeni wieków. (wykład w języku hiszpańskim) / Spain. Name and Idea Through the Centuries. (lecture in Spanish)
3700-ISSC-UTPS-OG Semestr zimowy 2022/23 Ukraine in Transformation. People and State
3700-ISSC-VCWM-OG Semestr zimowy 2022/23 Violent Conflict, War and Migration
3800-BE-APBB-OG Rok akademicki 2022/23 Aktualne problemy bioetyki i biopolityki
3800-BE-EBN-OG Rok akademicki 2022/23 Etyka badań naukowych
3800-BE-EKL-OG Rok akademicki 2022/23 Etyka kliniczna
3800-BE-KKE-OG Semestr zimowy 2022/23 Komisje i konsultacje etyczne
3800-BE-PMB-OG Rok akademicki 2022/23 Prawo wobec medycyny i biotechnologii
3800-BE-SAM-OG Rok akademicki 2022/23 Socjologia i antropologia medycyny z elementami metodologii nauk społecznych
3800-BE-SOZ-OG Semestr zimowy 2022/23 System ochrony zdrowia z elementami polityki zdrowotnej
3800-BE-WB-OG Semestr zimowy 2022/23 Wstęp do bioetyki
3800-BPL22-M-OG Rok akademicki 2022/23 Biopolityka
3800-BRU22-S-OG Rok akademicki 2022/23 Bunt, rewolucja, utopia - filozoficzne koncepcje zmiany społecznej
3800-DTKF22-M-OG Rok akademicki 2022/23 Dostojewski i Tołstoj w kontekstach filozoficznych
3800-EDR22-S-OG Rok akademicki 2022/23 Epistemologia doświadczenia religijnego: czytanie „Religii w obrębie samego rozumu” Immanuela Kanta
3800-ENT22-S-OG Semestr zimowy 2022/23 Ethics of new technologies
3800-EP22-S-OG Semestr zimowy 2022/23 Etyka prokreacyjna
3800-EST22-M-OG Rok akademicki 2022/23 Estetyka
3800-EWM22-S-OG Semestr zimowy 2022/23 Ethics, war, and medicine
3800-F22-T-OG Rok akademicki 2022/23 Translatorium filozoficzne francuskie
3800-FAMS22-S-OG Rok akademicki 2022/23 Filozoficzne aspekty mistyki średniowiecznej
3800-FDM22-S-OG Rok akademicki 2022/23 Filozofia dialogu międzyreligijnego – rozmowy i teoria
3800-FJ22-M-OG Rok akademicki 2022/23 Filozofia języka
3800-FK22-M-OG Rok akademicki 2022/23 Filozofia kultury
3800-FN22-M-OG Rok akademicki 2022/23 Filozofia nauki
3800-FP22-M-OG Rok akademicki 2022/23 Filozofia polityki
3800-FP22-S-OG Semestr zimowy 2022/23 Filozofia psychiatrii
3800-FPNP22-ID-K-OG Semestr zimowy 2022/23 Filozoficzne problemy nauk prawnych – idee
3800-FR22-M-OG Rok akademicki 2022/23 Filozofia religii
3800-FST22-M-OG Semestr zimowy 2022/23 Filozofia starożytna
3800-FU22-M-OG Rok akademicki 2022/23 Filozofia umysłu
3800-GFHF22-S-OG Rok akademicki 2022/23 God’s foreknowledge and human freedom
3800-HFP122-M-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia filozofii polskiej I
3800-ISP-PLP-OG Semestr zimowy 2022/23 Political and Legal Philosophy
3800-ISP-RPP-M-OG Semestr zimowy 2022/23 Recent Polish Philosophy
3800-KRDN22-S-OG Semestr zimowy 2022/23 Od kontemplacji do rauszu - doświadczenie w nowoczesności
3800-L22-T-OG Rok akademicki 2022/23 Translatorium filozoficzne łacińskie
3800-LS22-S-OG Rok akademicki 2022/23 Logic Seminar
3800-MCFH22-S-OG Semestr zimowy 2022/23 Miejsce człowieka w świecie. Filozofia hellenistyczna
3800-MDD22-S-OG Rok akademicki 2022/23 Monstra, dziwadła, dewianci – genealogia potworności
3800-MZP22-S-OG Semestr zimowy 2022/23 Moralność życia publicznego
3800-PE22-M-OG Rok akademicki 2022/23 Phenomenology of Emotions
3800-PK22-S-OG Rok akademicki 2022/23 Philosophie und Kritik – seminarium filozoficzne po niemiecku
3800-PSS22-S-OG Rok akademicki 2022/23 Philosophy and Social Sciences
3800-RRS22-S-OG Rok akademicki 2022/23 Romantyzm, rewolucja, Schelling – polska filozofia spekulatywna u progu Wiosny Ludów
3800-SF22-S-OG Rok akademicki 2022/23 Szkoła frankfurcka
3800-UKR-VF-22-OG Semestr zimowy 2022/23 Vstup do filosofii I
3800-ZJR22-S-OG Rok akademicki 2022/23 Sign, Language, Reality
4001-METDOK-OG Semestr zimowy 2022/23 Cyfrowe metody dokumentacji dziedzictwa kulturowego
4001-PAFOS-OG Semestr zimowy 2022/23 Archeologia a interdyscyplinarność – humanistyczny projekt badawczy w dobie współczesnego rozwoju nauki.
4001-PŁWAR2-OG Rok akademicki 2022/23 Na południe od Mezopotamii. Archeologia Półwyspu Arabskiego od neolitu do okresu przedislamskiego
4001-RZARCH-OG Semestr zimowy 2022/23 Rzymska architektura obronna w okresie pryncypatu (I-III wiek n.e.) – teichologia oraz poliorketyka
4001-STATR2-OG Rok akademicki 2022/23 Podstawy wnioskowania statystycznego dla humanistów z elementami R
4024-APSiE-OG Semestr zimowy 2022/23 Academic Public Speaking in English
4024-CSFA-OG Semestr zimowy 2022/23 COMMUNICATION SKILLS FOR ACCOUNTING
4024-LSIBC-OG Semestr zimowy 2022/23 LEGAL SKILLS: NEGOTIATING, ADVISING & INTERACTING IN THE BUSINESS CONTEXT
4024-PSiE-OG Semestr zimowy 2022/23 Public Speaking in English
4024-RJKG-OG Semestr zimowy 2022/23 Gatunki i kierunki w kinematografii rosyjskojęzycznego obszaru kulturowego
4024-SNS-OG Semestr zimowy 2022/23 Skazani na sąsiedztwo ( Приговорены к соседству )
4024-TWDA-OG Semestr zimowy 2022/23 Małe (dramatyczne) co nieco dla każdego, czyli 10-minute plays. Wybrane trendy we współczesnym dramacie amerykańskim. ( The Other American Drama - 10-minute plays)
4024-TWDAN-OG Semestr zimowy 2022/23 10 minut plays odsłona druga, czyli wyrwij się codzienności (10-minute plays on stage, or break out of everyday life)i
4024-WKR-OG Semestr zimowy 2022/23 Współczesne kino rosyjskie ( Contemporary Russian Cinema)
4024-ZDR-OG Semestr zimowy 2022/23 Zagadkowa dusza rosyjska (Загадочная русская душа)
4100-SZWXXIW-OG Semestr zimowy 2022/23 Szwecja w XXI wieku. Język-kultura-edukacja
5100-GRSP-OG Semestr zimowy 2022/23 Sztuka na papierze. Jak badać i wykorzystywać w badaniach ryciny i rysunki
5100-GSDDK-OG Semestr zimowy 2022/23 Dawna książka – środek przekazu, dzieło sztuki, źródło badawcze
6200-TeatrHyb-OG Rok akademicki 2022/23 Teatr
7700-ANS-OG Rok akademicki 2022/23 Antropologia Nowego Świata
7700-DWIMP-OG Semestr zimowy 2022/23 Imperia prekolumbijskiej Ameryki
8111-AF7-OG Semestr zimowy 2022/23 Akademia Filmowa I
8116-ZUO-OG Semestr zimowy 2022/23 Żydowski Uniwersytet Otwarty
8119-APF-KFcz.I-OG Semestr zimowy 2022/23 Akademia Polskiego Filmu-Kino fabularne lata 1908-1958