Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
1100-ADP-OG Semestr zimowy 2022/23 Analiza i wizualizacja danych w Pythonie
1100-DCI-OG Semestr zimowy 2022/23 Dostępność cyfrowa portali/stron internetowych
1100-FPGA-OG Semestr zimowy 2022/23 Programowanie układów FPGA
1100-IPP-OG Semestr zimowy 2022/23 Introduction to programming in Python
1100-JTD-OG Semestr zimowy 2022/23 Jak TO działa? Urządzenia kwantowe
1100-PJJ-OG Semestr zimowy 2022/23 Programowanie w języku Julia
1100-POF-OG Semestr zimowy 2022/23 Podstawy pakietu LibreOffice i Google Workspace
1100-PPP-OG Semestr zimowy 2022/23 Podstawy programowania w języku Python
1100-PSK-OG Semestr zimowy 2022/23 Python i SQL dla każdego. Automatyzacja pracy na komputerze
1100-RSN-OG Semestr zimowy 2022/23 Rekurencyjne sieci neuronowe i przetwarzanie języka naturalnego
1100-SRS-OG Semestr zimowy 2022/23 Satellite Remote Sensing: Data retrieval and Processing in Python
1100-WCE-OG Semestr zimowy 2022/23 Wszechświat cząstek elementarnych dla humanistów
1100-WDM-OG Semestr zimowy 2022/23 Wizualizacja danych w systemie Mathematica
1100-WNS-OG Semestr zimowy 2022/23 Więcej niż slajdy - efekty(o)wne prezentacje naukowe
1200-BIOINF-OG Semestr zimowy 2022/23 Bioinformatyka
1200-CHABSR-OG Semestr zimowy 2022/23 Chemiczna analiza w badaniu środowiska
1200-CHMRPOL-OG Semestr zimowy 2022/23 Chemia morza i regionów polarnych
1200-CHWN-OG Semestr zimowy 2022/23 Chemia wokół nas – zajęcia laboratoryjne
1200-GECH-OG Semestr zimowy 2022/23 General Chemistry
1200-MAMIPL-OG Semestr zimowy 2022/23 Marine Microplastics: from the anthropogenic litter to the plastisphere
1200-MMOL-OG Semestr zimowy 2022/23 Modelowanie molekularne
1200-PCZN-OG Semestr zimowy 2022/23 Podstawy chemii związków naturalnych
1200-STPO-OG Semestr zimowy 2022/23 Struktura polimerów i biopolimerów
1200-WSNANO-OG Semestr zimowy 2022/23 Wstęp do nanotechnologii
1200-ZAEN-OG Semestr zimowy 2022/23 Zastosowanie enzymów w syntezie organicznej
1300-PDW31-OG Semestr zimowy 2022/23 Dinozaury, wymierania, szkielety
1300-WAPSW-OG Semestr zimowy 2022/23 Antropogeniczne przekształcenia środowiska
1300-WCWTP-OG Semestr zimowy 2022/23 Ceramiczne warsztaty w teorii i praktyce
1300-WECSK-OG Semestr zimowy 2022/23 Ewolucja człowieka – świadectwa kopalne
1300-WEWOW-OG Semestr zimowy 2022/23 Ewolucjonizm
1300-WFRG-OG Semestr zimowy 2022/23 Forensic geochemistry
1300-WGEDI-OG Semestr zimowy 2022/23 Geologia dynamiczna I
1300-WGEM2ZO-OG Semestr zimowy 2022/23 Gemmologia (cz.1)
1300-WGPMWZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Gwiezdny pył-meteoryty-wnętrze Ziemi
1300-WGRS-OG Semestr zimowy 2022/23 Warsztaty geologiczne - rozpoznawanie skał
1300-WGWZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Geologia - wybrane zagadnienia (kurs internetowy)
1300-WIODP-OG Semestr zimowy 2022/23 Ingerować czy obserwować – proces decyzyjny w ochronie przyrody nieożywionej
1300-WMPBSW-OG Semestr zimowy 2022/23 Mikropaleobotanika stosowana
1300-WMRSM-OG Semestr zimowy 2022/23 Międzynarodowy rynek surowców mineralnych
1300-WNZPZ1-OG Semestr zimowy 2022/23 Najciekawsze stanowiska mineralogiczne Polski
1300-WPKZ1-OG Semestr zimowy 2022/23 Paleozoologia kręgowców
1300-WPN2101-OG Semestr zimowy 2022/23 Paleontologia I-wdw
1300-WPNPNW-OG Semestr zimowy 2022/23 Parki narodowe w XXI wieku – przeżytek czy nowe wyzwania (na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego)
1300-WPZBW2-OG Semestr zimowy 2022/23 Paleozoologia bezkręgowców, część II
1300-WPZKW-OG Semestr zimowy 2022/23 Paleozoologia kręgowców
1300-WSY12Z1O-OG Semestr zimowy 2022/23 Słynne wystąpienia minerałów - cz. 1 (słynne wystąpienia minerałów srebra)
1300-WTPL201-OG Semestr zimowy 2022/23 Tektonika planet
1300-WWMS-OG Semestr zimowy 2022/23 Własności magnetyczne skał
1300-WWZGP-OG Semestr zimowy 2022/23 Weekendy z geologią
1300-WZZW-OG Semestr zimowy 2022/23 Zrozumieć Ziemię
1400-111KNR-OG Semestr zimowy 2022/23 Kurs na Równość – przeciwdziałanie dyskryminacji na UW
1400-121ZL-OG Semestr zimowy 2022/23 Medicinal herbs
1400-122TWATC-OG Semestr zimowy 2022/23 The world at the crossroads
1400-123SPMIV-OG Semestr zimowy 2022/23 Sterowanie procesami morfogenetycznymi w hodowlach in-vitro
1400-125ENZT-OG Semestr zimowy 2022/23 Enzymatyka
1400-125MiP-OG Semestr zimowy 2022/23 Mutualizm i pasożytnictwo
1400-215BMH-OG Semestr zimowy 2022/23 Biologia molekularna dla humanistów
1400-215BWC-OG Semestr zimowy 2022/23 Bakterie, wirusy a człowiek
1400-215OCHR-OG Semestr zimowy 2022/23 Ochrona przyrody
1400-225IB-OG Semestr zimowy 2022/23 Inwazje biologiczne
1400-233UEE-OG Semestr zimowy 2022/23 Urban Ecology and Evolution
1400-235BZR-OG Semestr zimowy 2022/23 Biologia zapylania roślin
1400-235MWR-OG Semestr zimowy 2022/23 Metabolity wtórne roślin. Biologia, kosmetologia, medycyna
1400-236GMOOS-OG Semestr zimowy 2022/23 Biotechnologia roślin: GMO dla ochrony środowiska
1400-236KIS-OG Semestr zimowy 2022/23 Kult istotności statystycznej. Ukryte niepewności losowe w nauce, ich źródła w ludzkim umyśle i nieoczekiwane skutki
1400-236PJON-OG Semestr zimowy 2022/23 Promieniowanie jonizujące a człowiek i środowisko
1400-236PPN-OG Semestr zimowy 2022/23 Podstawy prezentacji naukowej
1400-236RRS-OG Semestr zimowy 2022/23 Rośliny w religii i sztuce
1400-236WO-OG Semestr zimowy 2022/23 Wolne oprogramowanie w nauce
1900-ECIA-OG Semestr zimowy 2022/23 Environmental change - from Ice Age to global warming
1900-FTG-OG Semestr zimowy 2022/23 Fenomen Tatr - wielkie góry w nizinnym kraju
1900-GISFZ-OG Semestr zimowy 2022/23 GIS - funkcjonalność i zastosowania
1900-GOS-OG Semestr zimowy 2022/23 Gospodarowanie na obszarach zimnych
1900-IFAGIS-OG Semestr zimowy 2022/23 Introduction to functionality and applications of Geographic Information Systems
1900-MCE-OG Semestr zimowy 2022/23 Management of cold environments
1900-NEP-OG Semestr zimowy 2022/23 Natural environment of Poland
1900-RPiE-OG Semestr zimowy 2022/23 Roślinność Polski i Europy
2400-EXCEL-OG Semestr zimowy 2022/23 Analiza statystyczna w programie MS EXCEL
2400-FPiP3PP-OG Semestr zimowy 2022/23 Prawo podatkowe
2400-INTER-EXVBA-OG Semestr zimowy 2022/23 Excel dla zaawansowanych- programowanie w VBA cz.1
2400-INTER-MIK1-OG Semestr zimowy 2022/23 Wprowadzenie do mikroekonomii - część 1 (kurs internetowy)
2400-INTER-PRR-OG Semestr zimowy 2022/23 Program R w zastosowaniach ekonomicznych i finansowych (kurs internetowy)
2400-INTER-WEXCEL-OG Semestr zimowy 2022/23 Wstęp do Excela i analizy danych ekonomicznych (kurs internetowy)
2400-INTER-WMAK-OG Semestr zimowy 2022/23 Wprowadzenie do makroekonomii (kurs internetowy)
2400-M2EINSTYT-OG Semestr zimowy 2022/23 Ekonomia instytucjonalna
2400-M2EINSTYTa-OG Semestr zimowy 2022/23 INSTITUTIONAL ECONOMICS
2400-PP1WDE-OG Semestr zimowy 2022/23 Wprowadzenie do ekonomii
2400-PP1WDEa-OG Semestr zimowy 2022/23 Introduction to Economics
2400-ZEWW492-OG Semestr zimowy 2022/23 Kryzysy bankowe i walutowe. Ich geneza i konsekwencje
2400-ZEWW724-OG Semestr zimowy 2022/23 Przygotowanie strategii przedsiębiorstwa na rynkach Dalekiego Wschodu na przykładzie linii lotniczej
2400-ZEWW733-OG Semestr zimowy 2022/23 Kompleksowe zarządzanie sobą w czasie
2400-ZEWW734-OG Semestr zimowy 2022/23 Przedsiębiorczość
2400-ZEWW807-OG Semestr zimowy 2022/23 Wycena przedsiębiorstw - podejście praktyczne i empiryczne
2400-ZEWW808-OG Semestr zimowy 2022/23 Innowacyjne modele biznesowe
2400-ZEWW822-OG Semestr zimowy 2022/23 Economics of Art and Culture
2400-ZEWW835-OG Semestr zimowy 2022/23 Praktyczne aspekty analizy i interpretacji sprawozdań finansowych
2400-ZEWW872-OG Semestr zimowy 2022/23 Smart city economics
2600-SL-OG Semestr zimowy 2022/23 Świat liczb (kurs internetowy)
3102-WAS-OG Semestr zimowy 2022/23 Wprowadzenie do antropologii symbolicznej (kurs internetowy)
3302-ECOMP-OG Semestr zimowy 2022/23 E-commerce w praktyce - Uruchomienie sprzedaży w sieci
3302-KpPc-OG Semestr zimowy 2022/23 Kampania promocyjna w sieci - Promocja cyfrowa w kilku krokach
3302-WPEcom-OG Semestr zimowy 2022/23 WordPress w e-commerce - Sprzedaż w sieci od strony technicznej
4014-WAZCJ-OG Semestr zimowy 2022/23 Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów
4030-EE-OG Semestr zimowy 2022/23 Edukacja ekologiczna w Polsce i na świecie. Treści, formy, organizacje
6400-BIOGENOME-OG Semestr zimowy 2022/23 Biologia Genomów
8004-BRYP-OG Semestr zimowy 2022/23 Brydż Sportowy - grupa początkująca
8004-BRYPI-OG Semestr zimowy 2022/23 Brydż Sportowy - grupa początkująca – kurs intensywny
8004-BRYSI-OG Semestr zimowy 2022/23 Brydż Sportowy - grupa średnio-zaawansowana-kurs intensywny
8004-SZACHY-PI-OG Semestr zimowy 2022/23 Szachy – grupa początkująca – kurs intensywny
8004-SZACHY-POCZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Szachy – grupa początkująca
8004-SZACHY-SRZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Szachy – grupa średnio-zaawansowana
8004-SZACHY-SRZI-OG Semestr zimowy 2022/23 Szachy – grupa średnio-zaawansowana – kurs intensywny