Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
0000-KRPDUW-D-OG Semestr zimowy 2022/23 Kurs na Równość - przeciwdziałanie dyskryminacji na UW - szkoły doktorskie
0000-KRPDUW-OG Semestr zimowy 2022/23 Kurs na Równość – przeciwdziałanie dyskryminacji na UW
0000-PMSnU-OG Semestr zimowy 2022/23 Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni
0000-UEC-D-OG Semestr zimowy 2022/23 Understanding Equality Course
0000-UEC-OG Semestr zimowy 2022/23 Understanding Equality Course
0000-VARSAW-OG Semestr zimowy 2022/23 Varsavianistyka
1000-00HM1-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia matematyki I   
1900-1FMG-OG Semestr zimowy 2022/23 Migracje zarobkowe i ich skutki społeczno-gospodarcze
1900-EAK-OG Semestr zimowy 2022/23 Etyczne aspekty klęsk żywiołowych
1900-GOW-OG Semestr zimowy 2022/23 Geography of the World
1900-GPCW-OG Semestr zimowy 2022/23 Global problems in the contemporary world
1900-GTE-OG Semestr zimowy 2022/23 Geografia turystyczna Europy
1900-GTKA-OG Semestr zimowy 2022/23 Geografia turystyczna krajów arabskich
1900-SEAO-OG Semestr zimowy 2022/23 Społeczno-ekonomiczne aspekty Oscylacji Południowej El-Nino
1900-SVD-OG Semestr zimowy 2022/23 Sustainable development - between global and local perspectives
1900-TGP-OG Semestr zimowy 2022/23 Tourism Geography of Poland
2100-MON-ANDS-OG Semestr zimowy 2022/23 Analiza danych społecznych
2100-MON-ARNE-OG Semestr zimowy 2022/23 Art of Negotiation
2100-MON-AZCE-OG Semestr zimowy 2022/23 Azja Centralna - Elity i przywództwo polityczne na obszarze pogranicza euroazjatyckiego
2100-MON-BC-OG Semestr zimowy 2022/23 Biblia a człowiek, polityka, wojny i władza
2100-MON-CUKR-OG Semestr zimowy 2022/23 Cuda i kryzysy. I i II Republika Włoska
2100-MON-CYSE-OG Semestr zimowy 2022/23 Cybersecurity for Everyone
2100-MON-DZZS-OG Semestr zimowy 2022/23 Dzieje ZSRR
2100-MON-FEMI-OG Semestr zimowy 2022/23 Feminizm w popkulturze
2100-MON-FEPS-OG Semestr zimowy 2022/23 Football in Europe - Political and Social Aspects
2100-MON-FPTN-OG Semestr zimowy 2022/23 Foreign Policy of Turkey towards Neighborhood, EU and US
2100-MON-GETP-OG Semestr zimowy 2022/23 Geoekonomia w teorii i praktyce
2100-MON-HIRF-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia i instytucje polityczne V Republiki Francuskiej 1958-2022
2100-MON-HSAW-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia stosunków międzynarodowych w Azji Wschodniej i Azji Południowej
2100-MON-IPOZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Izrael-Polska. Żydzi-Polacy
2100-MON-KAUK-OG Semestr zimowy 2022/23 Kaukaz - Elity i przywództwo polityczne na obszarze pogranicza euroazjatyckiego
2100-MON-KOMI-OG Semestr zimowy 2022/23 Komunikowanie międzykulturowe
2100-MON-KPBE-OG Semestr zimowy 2022/23 Kobiety, pokój i bezpieczeństwo
2100-MON-KPOL-OG Semestr zimowy 2022/23 Kultura polityczna w państwach pogranicza euroazjatyckiego
2100-MON-KURP-OG Semestr zimowy 2022/23 Kulturowe uwarunkowania rywalizacji politycznej
2100-MON-MC19-OG Semestr zimowy 2022/23 Migracje, Covid-19, Ochrona zdrowia - Świat, Europa i Polska po pandemii
2100-MON-MPME-OG Semestr zimowy 2022/23 Minorities and Politics in the Middle East
2100-MON-NPST-OG Semestr zimowy 2022/23 Nowoczesność i polski spór o tożsamość
2100-MON-OBPE-OG Semestr zimowy 2022/23 Obszar pogranicza euroazjatyckiego w polityce mocarstw
2100-MON-PCCW-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka i rządzenie w epoce cywilizacji cyfrowej i władzy informacji
2100-MON-PCGN-OG Semestr zimowy 2022/23 Political Comics and Graphic Novels
2100-MON-PCOU-OG Semestr zimowy 2022/23 Politics of Contemporary Ukraine
2100-MON-PESE-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka energetyczna i surowcowa obszaru pogranicza euroazjatyckiego
2100-MON-PGIC-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka gospodarcza Chin
2100-MON-PGIN-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka gospodarcza Indii
2100-MON-PGJ-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka gospodarcza Japonii
2100-MON-POCO-OG Semestr zimowy 2022/23 Political Communication
2100-MON-POPO-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka a popkultura
2100-MON-PPWP-OG Semestr zimowy 2022/23 Prowokacja i perfidia w polityce
2100-MON-PRCE-OG Semestr zimowy 2022/23 Politics in Russia / The Central and East European Perspective on Russia
2100-MON-PSPE-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka społeczna w państwach pogranicza euroazjatyckiego
2100-MON-PUBA-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka UE wobec Bliskiego Wschodu i Afryki
2100-MON-PZJK-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka zagraniczna Japonii i Rep. Korei
2100-MON-PZOP-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka zagraniczna i obrony państw pogranicza euroazjatyckiego
2100-MON-PZPA-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka zagraniczna państw ASEAN
2100-MON-REME-OG Semestr zimowy 2022/23 Research Methodology
2100-MON-RKWL-OG Semestr zimowy 2022/23 Religia - kultura - władza
2100-MON-ROEW-OG Semestr zimowy 2022/23 Rosja i Europa Wschodnia - Elity i przywództwo polityczne na obszarze pogranicza euroazjatyckiego
2100-MON-RSAZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Regionalny system bezpieczeństwa w Azji
2100-MON-SOPO-OG Semestr zimowy 2022/23 Society and Politics In Popular Culture
2100-MON-SPDO-OG Semestr zimowy 2022/23 Skandynawskie państwa dobrobytu
2100-MON-SPPA-OG Semestr zimowy 2022/23 Systemy polityczne państw Azji
2100-MON-SPWW-OG Semestr zimowy 2022/23 Społeczne problemy współczesnego więzienia
2100-MON-SPZE-OG Semestr zimowy 2022/23 Średniowieczny projekt zjednoczenia Europy
2100-MON-STWY-OG Semestr zimowy 2022/23 Stosunki wyznaniowe
2100-MON-SZWP-OG Semestr zimowy 2022/23 Szwedzkie państwa opiekuńcze – historia, współczesność i perspektywy na przyszłość
2100-MON-TAME-OG Semestr zimowy 2022/23 The Age of Social Media and E-commerce: How Digital Technologies Impact International Politics
2100-MON-TKRP-OG Semestr zimowy 2022/23 Trening kreatywnego rozwiązywania problemów
2100-MON-TMFP-OG Semestr zimowy 2022/23 The Many Faces of Philanthropy: Introduction to Philanthropy and International Organisations
2100-MON-TPGU-OG Semestr zimowy 2022/23 The Persian Gulf in International Relations
2100-MON-TREN-OG Semestr zimowy 2022/23 Trendy ewolucji rynku pracy
2100-MON-USPE-OG Semestr zimowy 2022/23 U.S. Presidential Elections: Workshop
2100-MON-WARG-OG Semestr zimowy 2022/23 Warsztaty grywalizacyjne
2100-MON-WDDO-OG Semestr zimowy 2022/23 Wpływ działań defensywnych i ofensywnych na bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
2100-MON-WTGP-OG Semestr zimowy 2022/23 Geopolitical Tuesdays
2102-SSCP-OG Semestr zimowy 2022/23 System służby cywilnej w Polsce
2200-1CV13-OG Semestr zimowy 2022/23 Freedom of Religion in the US Supreme Court Jurisprudence
2200-1CW01-OG Semestr zimowy 2022/23 Czarownice, zabójcy, rozwodnicy, dłużnicy. Wymiar sprawiedliwości na ziemiach polskich XVI-XX w
2200-1CW02-OG Semestr zimowy 2022/23 Prawo policyjne
2200-1CW03-OG Semestr zimowy 2022/23 Ubezpieczenia gospodarcze
2200-1CWHP64-OG Semestr zimowy 2022/23 European legal tradition
2200-1CWHP79-OG Semestr zimowy 2022/23 Law and Religion in Poland
2200-1CWPC06-OG Semestr zimowy 2022/23 Ochrona prawna konkurencji
2200-1CWPP28-OG Semestr zimowy 2022/23 Konstytucyjne granice wolności jednostki
2200-1I044-OG Semestr zimowy 2022/23 Wielojęzyczność Unii Europejskiej: węzłowe zagadnienia przekładu prawnego i prawniczego
2200-1I049-OG Semestr zimowy 2022/23 Legal Philosophy and Legal Theory
2200-1S121-OG Semestr zimowy 2022/23 Nauka o państwie
2200-1S155-OG Semestr zimowy 2022/23 Prawo a literatura na ziemiach Rzeczypospolitej, XVI-XIX w.
2200-1S224-OG Semestr zimowy 2022/23 Polskie prawo wyznaniowe
2200-1S436-OG Semestr zimowy 2022/23 History of European Public Law
2200-1W082-OG Semestr zimowy 2022/23 Koncepcje ustrojowe we współczesnym świecie
2200-1W083-OG Semestr zimowy 2022/23 Gwarancje praw obywatelskich
2200-1W084-OG Semestr zimowy 2022/23 Wybrane modele ustrojowe współczesnego świata
2300-AB-OG Semestr zimowy 2022/23 Antropologia buntów
2300-FWK-SONI-OG Semestr zimowy 2022/23 Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie
2300-FWK-WiP-OG Semestr zimowy 2022/23 Władza i przemoc – kontekst filozoficzno-kulturowy
2300-KK1-OG Semestr zimowy 2022/23 Kino kontrkultury I
2300-KPKP-OG Semestr zimowy 2022/23 Kultura popularna: konteksty polityczne
2300-PSWR-OG Semestr zimowy 2022/23 Problemy seksuologiczne wieku rozwojowego
2300-WKŚ-OG Semestr zimowy 2022/23 Współczesne kino światowe
2500-F03-OG Semestr zimowy 2022/23 Mechanizmy i źródła ludzkich emocji i motywacji
2500-F04-OG Semestr zimowy 2022/23 Climate Change “101” - Interdisciplinary introduction to the contemporary climate crisis
2500-PL-PS-FO4-02-OG Semestr zimowy 2022/23 Podstawy genetyki zachowania się człowieka
2500-PL-PS-OB1Z-1-OG Semestr zimowy 2022/23 Wstęp do psychologii
2500-PL-PS-OB1Z-2-OG Semestr zimowy 2022/23 Metodologia badań psychologicznych
2500-PL-PS-OB2Z-3-OG Semestr zimowy 2022/23 Podstawy pomiaru psychometrycznego
2500-PL-PS-OB3Z-1-OG Semestr zimowy 2022/23 Psychologia osobowości
2600-BIZPLAN-OG Semestr zimowy 2022/23 Biznesplan
2600-BUDPOZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Budowanie pozycji rynkowej małej firmy
2600-DTSBS-OG Semestr zimowy 2022/23 Design thinking - step by step (online course)
2600-FOSIP-OG Semestr zimowy 2022/23 Forwardy, opcje, swapy, i inne pochodne. Finansowe instrumenty II generacji
2600-GRK-OG Semestr zimowy 2022/23 Giełda i rynek kapitałowy
2600-GRO-OG Semestr zimowy 2022/23 Gry w rozwoju osobistym i zawodowym
2600-HSDPP-OG Semestr zimowy 2022/23 Historyczny sukces. Dzieje polskich przedsiębiorców
2600-KIPZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Komunikacja interpersonalna i praca w zespole
2600-LDP-OG Semestr zimowy 2022/23 Leadership Development Program (online course)
2600-PPS-OG Semestr zimowy 2022/23 Prawo pracy dla socjologów
2600-PRAWASP-OG Semestr zimowy 2022/23 Prawne aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
2600-PRZED-OG Semestr zimowy 2022/23 Przedsiębiorczość
2600-PTKOMERW-OG Semestr zimowy 2022/23 Przedsiębiorczość technologiczna i komercjalizacja wiedzy: teoria i praktyka
2600-RSP-OG Semestr zimowy 2022/23 Refleksyjne i skuteczne praktyki. Dobre praktyki pracy naukowej i publikowania dla studentów i doktorantów.
2600-SL-OG Semestr zimowy 2022/23 Świat liczb (kurs internetowy)
2600-ZI-OG Semestr zimowy 2022/23 Zarządzanie innowacjami
2600-ZR-OG Semestr zimowy 2022/23 Zarządzanie różnorodnością
2600-ZS-OG Semestr zimowy 2022/23 Zarządzanie sobą
2700-AFAG1-OG Semestr zimowy 2022/23 Akademia filmu dokumentalnego Docs Against Gravity cz. 1
2700-D-FJZWOS-OG Semestr zimowy 2022/23 Film jako źródło wiedzy o świecie
2700-ESPW-OG Semestr zimowy 2022/23 Przewodnik miejski. Edukacyjne spacery po Warszawie
2700-FOP-OG Semestr zimowy 2022/23 Filmowe obrazy popkultury
2700-JWKS-OG Semestr zimowy 2022/23 Język w kontaktach społecznych – współczesne socjolekty i profesjolekty polskie
2700-KOBI-OG Semestr zimowy 2022/23 Komunikacja biznesowa
2700-L-D-DPP-OG Semestr zimowy 2022/23 Dzieje prasy polskiej w XIX - XX w. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne i kulturowe
2700-PPPL-OG Semestr zimowy 2022/23 Popkultura w PRL
2700-REPR-OG Semestr zimowy 2022/23 Reklama a PR
2700-Z-FJZWOS-OG Semestr zimowy 2022/23 Film jako źródło wiedzy o świecie
2700-ZSK-OG Semestr zimowy 2022/23 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
2700-ZSKP-OG Semestr zimowy 2022/23 Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie public relations
3106-PraMS-OG Semestr zimowy 2022/23 Praktyka muzyki średniowiecza
3401-K42d-OG Rok akademicki 2022/23 Klinika art. 42 kkw
3402-00-ASaMP-OG Semestr zimowy 2022/23 Ageing Societies - a multidisciplinary perspective
3402-00-MiRwKS-OG Semestr zimowy 2022/23 Małżeństwo i rodzina w koncepcjach społecznych
3402-00-PCONLINE-OG Semestr zimowy 2022/23 Prawa człowieka
3402-00-PTS-OG Semestr zimowy 2022/23 Płeć w teoriach społecznych
3402-00-SM-OG Semestr zimowy 2022/23 Socjologia a miasto
3402-00-UB-OG Semestr zimowy 2022/23 Uzależnienia behawioralne (czynnościowe) - specyfika, uwarunkowania, formy pomocy
3402-00AMPZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Analiza medialnych przekazów informacyjnych
3402-00APCZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Antropologia przesądu - czarownice
3402-00IFR-ONLINE-OG Semestr zimowy 2022/23 Instytucjonalne formy rozwiązywania konfliktów
3402-00IWUS-OG Semestr zimowy 2022/23 "Inny" w ujęciu socjologicznym
3402-00PSAL-OG Semestr zimowy 2022/23 Pierwsze szkoły antropologiczne i ich mistrzowie: problematyka kultury
3402-00PSPR-OG Semestr zimowy 2022/23 Socjotechnika propagandy politycznej
3402-00SKOL-OG Semestr zimowy 2022/23 Studia kobiece
3402-01-DIT-OG Semestr zimowy 2022/23 Demokracja i totalitaryzm - teoria i instytucje
3402-01-PiP-OG Semestr zimowy 2022/23 Prawo i płeć
3402-01HIS-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia idei-starożytność
3402-01NK-OG Semestr zimowy 2022/23 Narodziny kapitalizmów
3402-01STP-OG Semestr zimowy 2022/23 Społeczna teoria prawa
3402-10-AWTM-OG Semestr zimowy 2022/23 Antropologia współczesności: teorie, metody, program badawczy
3402-10ANIL-OG Semestr zimowy 2022/23 Antropologia intymności
3402-10APiWKP-OG Semestr zimowy 2022/23 Antropologia prawa i wielość kultur prawnych
3402-10POP-OG Semestr zimowy 2022/23 Prawo o organizacjach pozarządowych
3402-10RWD-OG Semestr zimowy 2022/23 Rodzina w dyskursie społecznym
3500-FAK-ANHIS-OG Semestr zimowy 2022/23 Antropologia. Historia, teoria i praktyka badawcza
3500-FAK-ANMI-OG Semestr zimowy 2022/23 Wstęp do antropologii miasta
3500-FAK-KOMI-OG Semestr zimowy 2022/23 Komunikacja interpersonalna
3500-FAK-OTDP-OG Semestr zimowy 2022/23 Od teorii do praktyki: aplikacyjne funkcje socjologii problemów społecznych
3500-FAK-SMM-OG Semestr zimowy 2022/23 Socjologia mediów masowych
3500-FAK-SOCDEW-OG Semestr zimowy 2022/23 Socjologia dewiacji
3500-FAK-SOCET-OG Semestr zimowy 2022/23 Socjologia etniczności
3500-FAK-SOCPR-OG Semestr zimowy 2022/23 Socjologia pracy
3500-FAKL-SOCPOL-OG Semestr zimowy 2022/23 Wprowadzenie do socjologii polityki
3500-FAKL-SWW-OG Semestr zimowy 2022/23 Socjologia wojska i wojny
3600-KJKA-OG Rok akademicki 2022/23 Konwersatorium - języki i kultury Afryki
3600-SJW-ZCHCH(Z)-OG Semestr zimowy 2022/23 Żółw i Chryzantema, Wulgaryzm w chińskim systemie językowym
3620-ACSN-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Azja Centralna, środowisko naturalne, klimat, gospodarka i ludzie
3620-B2020-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Białoruś 2020
3620-B2020S-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Białoruś 2020 - suplement
3620-BEP-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Białoruskie elity polityczne: od homo sovieticus do elit narodowych
3620-DSUS-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Domestic sources of US foreign policy in the post-Soviet era
3620-EPPT-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Elity polityczne w procesie transformacji państw postradzieckich (Политические элиты в процессе трансформации постсоветских государств)
3620-GWESW-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Geografia wyborcza Europy Środkowo-Wschodniej
3620-IEPNU-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Imperium Euroazjatyckie: początek i następstwa upadku
3620-KAEW-OG Semestr zimowy 2022/23 Kulisy autorytaryzmu w Europie Wschodniej
3620-KKPPS-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Kaukaskie konflikty - przyczyny, przebieg i skutki
3620-KNR-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Konflikty narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej
3620-KPOP-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Czy Kaukaz Południowy to obszar postkolonialny? Bilans trzech dekad budowania państwowości
3620-KRPT-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Kierunki rozwoju postradzieckich transformacji: problemy binarnego myslenia
3620-MMCECE-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Modern mass consciousness in East and Central European countries
3620-PCPP-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Prawa człowieka w państwach poradzieckiej Azji Środkowej
3620-PUEKP-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka Unii Europejskiej wobec państw Kaukazu Południowego
3620-PWZDR-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka wschodnia. Źródła, doktryna i realizacja w pierwszych latach III RP
3620-RKP1-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Rosjanie w Królestwie Polskim-propaganda carskiej władzy za panowania cesarza Aleksandra II (1855-1881)
3620-RMP-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Russia as a Multinational Polity
3620-SST-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Stalin i stalinizm. O totalitaryzmie w ZSRR
3620-U2022-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Ukraina 2022
3620-WG-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Współczesna Gruzja. Życie codzienne, społeczeństwo, kultura, polityka
3620-WHWNG-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Wojna hybrydowa - współczesne narzędzie (geo)polityki. Wymiar wschodnio-europejski
3620-WZORE-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Wschód na Zachodzie. Oblicza rosyjskiej ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej od Aleksieja Michajłowicza do Władimira Putina
4003-ASQ-OG Semestr zimowy 2022/23 Alternatywy status quo
4003-BKRU-OG Semestr zimowy 2022/23 Bezpieczeństwo europejskie w dobie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego
4003-C-Europa-OG Semestr zimowy 2022/23 Cyfrowa Europa
4003-CE-SIKE-OG Semestr zimowy 2022/23 Spory i konflikty międzynarodowe w Europie
4003-CUE-OG Semestr zimowy 2022/23 Membership in the EU and the Problems of Democracy and Human Rights Protection (kurs internetowy)
4003-POLI-OG Semestr zimowy 2022/23 Politologia
4003-SIS-OG Semestr zimowy 2022/23 Socjologia instytucji społecznych
4003-WKMC-OG Semestr zimowy 2022/23 Wpływ kultury muzułmańskiej na cywilizację europejską
4016-BURZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Burżuazja ziem polskich i pamięć o niej: seminarium z zakresu socjologii historycznej elit
4208-Apm-OG Semestr zimowy 2022/23 Aktualne problemy miast i regionów
4208-Esg-OG Semestr zimowy 2022/23 Ewolucja sytuacji geopolitycznej na świecie. Dynamika cywilizacji
4208-ITUS-OG Semestr zimowy 2022/23 Introduction to urban studies
4208-Jnp-OG Semestr zimowy 2022/23 Języki, narody i polityka
4208-PRRc-OG Semestr zimowy 2022/23 Planowanie rozwoju regionalnego i lokalnego-OGUN
4208-sEUR1-OG Semestr zimowy 2022/23 Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń. Seminarium EUROREG-OGUN1
4208-SRUE-N-OG Semestr zimowy 2022/23 Społeczno – kulturowa charakterystyka regionów europejskich
4208-TiPR-OG Semestr zimowy 2022/23 Teorie i polityki rozwoju miast i regionów
4219-IALSk3-OG Semestr zimowy 2022/23 The American Legal System (Amerykański system prawny)
4219-ICGk9-OG Semestr zimowy 2022/23 Corporate Governance (Zarządzanie korporacyjne)
4219-IIMk10-OG Semestr zimowy 2022/23 International Management (Zarządzanie międzynarodowe)
4219-SA119-OG Semestr zimowy 2022/23 The Korean War 1950-1953 (Wojna koreańska 1950-1953)
4219-SF131-A-OG Semestr zimowy 2022/23 Democracy in America - Then and Now (Demokracja w Ameryce - dawniej i teraz)
4219-SG047-OG Semestr zimowy 2022/23 Why America? The US role in European security architecture since 1945
4901-ASKAC-OG Semestr zimowy 2022/23 Akademickie spojrzenia: konwersatorium actualité critique
4901-SFSSH-OG Semestr zimowy 2022/23 Seminar of French social sciences and humanities / Séminaire français de Sciences Humaines et Sociales
5100-00RDM-OG Semestr zimowy 2022/23 Otwarta nauka i podstawy zarządzania danymi badawczymi
5900-TIS/18L-OG Semestr zimowy 2022/23 Taniec i śpiew - folklor różnych regionów Polski
7600-MIT-OG Semestr zimowy 2022/23 MatchIT
7600-POG-OG Semestr zimowy 2022/23 Przedsiębiorczość - Otwórz Głowę!
8101-EUKON/Z-OG Semestr zimowy 2022/23 Eurokonwersatoria
8101-LWN/Z-OG Semestr zimowy 2022/23 Laboratorium współczesnych Niemiec
8102-PWC-OG Semestr zimowy 2022/23 Problemy współczesnej cywilizacji