Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
1900-1FESW-OG Semestr zimowy 2022/23 Przemiany w Europie Środkowej i Wschodniej po II wojnie światowej
1900-1FHO1-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia odkryć geograficznych I
1900-1FMG-OG Semestr zimowy 2022/23 Migracje zarobkowe i ich skutki społeczno-gospodarcze
1900-CHE-OG Semestr zimowy 2022/23 Cultural Heritage of Europe - selected issues
1900-EAK-OG Semestr zimowy 2022/23 Etyczne aspekty klęsk żywiołowych
1900-ECIA-OG Semestr zimowy 2022/23 Environmental change - from Ice Age to global warming
1900-FTG-OG Semestr zimowy 2022/23 Fenomen Tatr - wielkie góry w nizinnym kraju
1900-GHW-OG Semestr zimowy 2022/23 Geografia historyczna - współczesne problemy badawcze
1900-GISFZ-OG Semestr zimowy 2022/23 GIS - funkcjonalność i zastosowania
1900-GOS-OG Semestr zimowy 2022/23 Gospodarowanie na obszarach zimnych
1900-GOW-OG Semestr zimowy 2022/23 Geography of the World
1900-GPCW-OG Semestr zimowy 2022/23 Global problems in the contemporary world
1900-GTE-OG Semestr zimowy 2022/23 Geografia turystyczna Europy
1900-GTKA-OG Semestr zimowy 2022/23 Geografia turystyczna krajów arabskich
1900-HMW-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia miasta na dawnych planach Warszawy
1900-IFAGIS-OG Semestr zimowy 2022/23 Introduction to functionality and applications of Geographic Information Systems
1900-MCE-OG Semestr zimowy 2022/23 Management of cold environments
1900-NEP-OG Semestr zimowy 2022/23 Natural environment of Poland
1900-RPiE-OG Semestr zimowy 2022/23 Roślinność Polski i Europy
1900-SEAO-OG Semestr zimowy 2022/23 Społeczno-ekonomiczne aspekty Oscylacji Południowej El-Nino
1900-SVD-OG Semestr zimowy 2022/23 Sustainable development - between global and local perspectives
1900-TGP-OG Semestr zimowy 2022/23 Tourism Geography of Poland