Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
2100-KNR-OG Semestr zimowy 2022/23 Kurs na Równość – przeciwdziałanie dyskryminacji na UW / Understanding Equality Course
2100-MON-ANDS-OG Semestr zimowy 2022/23 Analiza danych społecznych
2100-MON-ARNE-OG Semestr zimowy 2022/23 Art of Negotiation
2100-MON-AZCE-OG Semestr zimowy 2022/23 Azja Centralna - Elity i przywództwo polityczne na obszarze pogranicza euroazjatyckiego
2100-MON-BC-OG Semestr zimowy 2022/23 Biblia a człowiek, polityka, wojny i władza
2100-MON-CUKR-OG Semestr zimowy 2022/23 Cuda i kryzysy. I i II Republika Włoska
2100-MON-CYSE-OG Semestr zimowy 2022/23 Cybersecurity for Everyone
2100-MON-DZZS-OG Semestr zimowy 2022/23 Dzieje ZSRR
2100-MON-FEMI-OG Semestr zimowy 2022/23 Feminizm w popkulturze
2100-MON-FEPS-OG Semestr zimowy 2022/23 Football in Europe - Political and Social Aspects
2100-MON-FPTN-OG Semestr zimowy 2022/23 Foreign Policy of Turkey towards Neighborhood, EU and US
2100-MON-GETP-OG Semestr zimowy 2022/23 Geoekonomia w teorii i praktyce
2100-MON-HIRF-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia i instytucje polityczne V Republiki Francuskiej 1958-2022
2100-MON-HSAW-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia stosunków międzynarodowych w Azji Wschodniej i Azji Południowej
2100-MON-IPOZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Izrael-Polska. Żydzi-Polacy
2100-MON-KAUK-OG Semestr zimowy 2022/23 Kaukaz - Elity i przywództwo polityczne na obszarze pogranicza euroazjatyckiego
2100-MON-KOMI-OG Semestr zimowy 2022/23 Komunikowanie międzykulturowe
2100-MON-KPBE-OG Semestr zimowy 2022/23 Kobiety, pokój i bezpieczeństwo
2100-MON-KPOL-OG Semestr zimowy 2022/23 Kultura polityczna w państwach pogranicza euroazjatyckiego
2100-MON-KURP-OG Semestr zimowy 2022/23 Kulturowe uwarunkowania rywalizacji politycznej
2100-MON-MC19-OG Semestr zimowy 2022/23 Migracje, Covid-19, Ochrona zdrowia - Świat, Europa i Polska po pandemii
2100-MON-MPME-OG Semestr zimowy 2022/23 Minorities and Politics in the Middle East
2100-MON-NPST-OG Semestr zimowy 2022/23 Nowoczesność i polski spór o tożsamość
2100-MON-OBPE-OG Semestr zimowy 2022/23 Obszar pogranicza euroazjatyckiego w polityce mocarstw
2100-MON-PCCW-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka i rządzenie w epoce cywilizacji cyfrowej i władzy informacji
2100-MON-PCGN-OG Semestr zimowy 2022/23 Political Comics and Graphic Novels
2100-MON-PCOU-OG Semestr zimowy 2022/23 Politics of Contemporary Ukraine
2100-MON-PESE-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka energetyczna i surowcowa obszaru pogranicza euroazjatyckiego
2100-MON-PGIC-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka gospodarcza Chin
2100-MON-PGIN-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka gospodarcza Indii
2100-MON-PGJ-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka gospodarcza Japonii
2100-MON-POCO-OG Semestr zimowy 2022/23 Political Communication
2100-MON-POPO-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka a popkultura
2100-MON-PPWP-OG Semestr zimowy 2022/23 Prowokacja i perfidia w polityce
2100-MON-PRCE-OG Semestr zimowy 2022/23 Politics in Russia / The Central and East European Perspective on Russia
2100-MON-PSPE-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka społeczna w państwach pogranicza euroazjatyckiego
2100-MON-PUBA-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka UE wobec Bliskiego Wschodu i Afryki
2100-MON-PZJK-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka zagraniczna Japonii i Rep. Korei
2100-MON-PZOP-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka zagraniczna i obrony państw pogranicza euroazjatyckiego
2100-MON-PZPA-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka zagraniczna państw ASEAN
2100-MON-REME-OG Semestr zimowy 2022/23 Research Methodology
2100-MON-RKWL-OG Semestr zimowy 2022/23 Religia - kultura - władza
2100-MON-ROEW-OG Semestr zimowy 2022/23 Rosja i Europa Wschodnia - Elity i przywództwo polityczne na obszarze pogranicza euroazjatyckiego
2100-MON-RSAZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Regionalny system bezpieczeństwa w Azji
2100-MON-SOPO-OG Semestr zimowy 2022/23 Society and Politics In Popular Culture
2100-MON-SPDO-OG Semestr zimowy 2022/23 Skandynawskie państwa dobrobytu
2100-MON-SPPA-OG Semestr zimowy 2022/23 Systemy polityczne państw Azji
2100-MON-SPWW-OG Semestr zimowy 2022/23 Społeczne problemy współczesnego więzienia
2100-MON-SPZE-OG Semestr zimowy 2022/23 Średniowieczny projekt zjednoczenia Europy
2100-MON-STWY-OG Semestr zimowy 2022/23 Stosunki wyznaniowe
2100-MON-SZWP-OG Semestr zimowy 2022/23 Szwedzkie państwa opiekuńcze – historia, współczesność i perspektywy na przyszłość
2100-MON-TAME-OG Semestr zimowy 2022/23 The Age of Social Media and E-commerce: How Digital Technologies Impact International Politics
2100-MON-TKRP-OG Semestr zimowy 2022/23 Trening kreatywnego rozwiązywania problemów
2100-MON-TMFP-OG Semestr zimowy 2022/23 The Many Faces of Philanthropy: Introduction to Philanthropy and International Organisations
2100-MON-TPGU-OG Semestr zimowy 2022/23 The Persian Gulf in International Relations
2100-MON-TREN-OG Semestr zimowy 2022/23 Trendy ewolucji rynku pracy
2100-MON-USPE-OG Semestr zimowy 2022/23 U.S. Presidential Elections: Workshop
2100-MON-WARG-OG Semestr zimowy 2022/23 Warsztaty grywalizacyjne
2100-MON-WDDO-OG Semestr zimowy 2022/23 Wpływ działań defensywnych i ofensywnych na bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
2100-MON-WTGP-OG Semestr zimowy 2022/23 Geopolitical Tuesdays
2102-SSCP-OG Semestr zimowy 2022/23 System służby cywilnej w Polsce