Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
1100-JTD-OG Semestr zimowy 2022/23 Jak TO działa? Urządzenia kwantowe
2400-EXCEL-OG Semestr zimowy 2022/23 Analiza statystyczna w programie MS EXCEL
2400-FPiP3PP-OG Semestr zimowy 2022/23 Prawo podatkowe
2400-INTER-EXVBA-OG Semestr zimowy 2022/23 Excel dla zaawansowanych- programowanie w VBA cz.1
2400-INTER-MIK1-OG Semestr zimowy 2022/23 Wprowadzenie do mikroekonomii - część 1 (kurs internetowy)
2400-INTER-PRR-OG Semestr zimowy 2022/23 Program R w zastosowaniach ekonomicznych i finansowych (kurs internetowy)
2400-INTER-WEXCEL-OG Semestr zimowy 2022/23 Wstęp do Excela i analizy danych ekonomicznych (kurs internetowy)
2400-INTER-WMAK-OG Semestr zimowy 2022/23 Wprowadzenie do makroekonomii (kurs internetowy)
2400-M2EINSTYT-OG Semestr zimowy 2022/23 Ekonomia instytucjonalna
2400-M2EINSTYTa-OG Semestr zimowy 2022/23 INSTITUTIONAL ECONOMICS
2400-PP1WDE-OG Semestr zimowy 2022/23 Wprowadzenie do ekonomii
2400-PP1WDEa-OG Semestr zimowy 2022/23 Introduction to Economics
2400-ZEWW492-OG Semestr zimowy 2022/23 Kryzysy bankowe i walutowe. Ich geneza i konsekwencje
2400-ZEWW724-OG Semestr zimowy 2022/23 Przygotowanie strategii przedsiębiorstwa na rynkach Dalekiego Wschodu na przykładzie linii lotniczej
2400-ZEWW733-OG Semestr zimowy 2022/23 Kompleksowe zarządzanie sobą w czasie
2400-ZEWW734-OG Semestr zimowy 2022/23 Przedsiębiorczość
2400-ZEWW807-OG Semestr zimowy 2022/23 Wycena przedsiębiorstw - podejście praktyczne i empiryczne
2400-ZEWW808-OG Semestr zimowy 2022/23 Innowacyjne modele biznesowe
2400-ZEWW822-OG Semestr zimowy 2022/23 Economics of Art and Culture
2400-ZEWW823-OG Semestr zimowy 2022/23 Integrating language teaching and content? Yes! Get a job in modern education.
2400-ZEWW834-OG Semestr zimowy 2022/23 English in the workplace
2400-ZEWW835-OG Semestr zimowy 2022/23 Praktyczne aspekty analizy i interpretacji sprawozdań finansowych
2400-ZEWW836-OG Semestr zimowy 2022/23 Innowacyjny marketing małej firmy
2400-ZEWW837-OG Semestr zimowy 2022/23 Analizy rynku i badania marketingowe
2400-ZEWW838-OG Semestr zimowy 2022/23 Innowacyjny model biznesowy i strategia działania
2400-ZEWW839-OG Semestr zimowy 2022/23 Komunikacja i negocjacje
2400-ZEWW840-OG Semestr zimowy 2022/23 Zarządzanie strategiczne - tworzenie i realizacja planów
2400-ZEWW842-OG Semestr zimowy 2022/23 Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
2400-ZEWW843-OG Semestr zimowy 2022/23 Zarządzanie kapitałem ludzkim
2400-ZEWW872-OG Semestr zimowy 2022/23 Smart city economics
2400-ZEWW873-OG Semestr zimowy 2022/23 Event marketing, czyli jak wykorzystywać wydarzenia do realizacji celów marketingowych
2400-ZEWW874-OG Semestr zimowy 2022/23 Studenci UW dla Ukrainy – działania na rzecz wsparcia młodzieży z Ukrainy
2400-ZEWW877-OG Semestr zimowy 2022/23 Partnerstwo w marketingu miejsc